PN-EN IEC 60335-2-76:2022-05/A11:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych

Zakres

Zmieniono Wprowadzenie, Rozdział 3, 6, 7, 10, 22 oraz Usunięto Rysunek 103
Zmieniono Załącznik A, ZAA, ZC, ZZA, ZZB oraz Bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60335-2-76:2022-05/A11:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-76: Wymagania szczegółowe dotyczące elektryzatorów do ogrodzeń elektrycznych
Data publikacji 04-08-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN IEC 60335-2-76:2021/A11:2021 [IDT]
ICS 65.040.99