• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-EN 469:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do noszenia podczas akcji przeciwpożarowych. Wymagania wyszczególnione w niniejszym dokumencie obejmują konstrukcję, ciepło i płomień, właściwości mechaniczne, chemiczne, komfort i widzialność.
W niniejszym dokumencie uwzględniono ogólną konstrukcję odzieży, minimalne poziomy skuteczności zastosowanego materiału, metody badań, które należy zastosować w celu określenia tych poziomów skuteczności, znakowanie oraz informacje dostarczane przez producenta.
W niniejszym dokumencie rozróżnia się akcje przeciwpożarowe, dzieląc je na dwa poziomy skuteczności - na podstawie oceny ryzyka:
- Poziom 1.: określa minimalne wymagania dotyczące odzieży dla strażaków, przeznaczonej do prac związanych z gaszeniem pożarów na zewnątrz i działaniami pomocniczymi, z uwzględnieniem środowiska i spodziewanych warunków scenariuszy operacyjnych takich akcji przeciwpożarowych.
Poziom 1. nie ma zastosowania do ochrony przed zagrożeniami występującymi podczas gaszenia pożarów lub akcji ratowniczych w obiektach budowlanych, chyba że w połączeniu z poziomem 2. lub innymi specjalistycznymi ŚOI.
- Poziom 2.: określa minimalne wymagania dla odzieży strażackiej przeznaczonej do ochrony przed zagrożeniami występującymi podczas gaszenia pożarów i akcji ratowniczych w obiektach budowlanych.
Rozróżnienie między odzieżą zaliczaną do poziomu 1. a odzieżą zaliczaną do poziomu 2. ogranicza się do wymagań dotyczących ciepła i płomienia (X1 lub X2 – Ciepło i Płomień). Te poziomy ochrony można uzyskać za pomocą pojedynczego wyrobu odzieżowego lub kombinacji oddzielnych wyrobów odzieżowych.
Dodatkowo oznakowano dwie klasy ochrony: Y (wodoszczelność) i Z (opór pary wodnej). Istotne jest, aby te klasy skuteczności zamieszczać na oznakowaniu odzieży i wyjaśnić w instrukcji użytkowania.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono odzieży ochronnej przeznaczonej do ochrony podczas gaszenia pożarów w przestrzeni otwartej, specjalistycznego gaszenia pożarów w warunkach wysokiego promieniowania cieplnego, gdzie wymagana jest odzież odblaskowa, i/lub w zaawansowanych akcjach z zakresu ratownictwa technicznego związanych z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, pracą z pilarkami łańcuchowymi oraz w akcjach z zakresu ratownictwa wodnego i wysokościowego.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono ochrony głowy, dłoni i stóp ani szczególnej ochrony przed innymi zagrożeniami, np. chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i elektrycznymi. Zagadnienia te mogą być ujęte w innych Normach Europejskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 469:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych
Data publikacji 15-01-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 469:2020 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 469:2008 - wersja polska
ICS 13.340.10