• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-EN 469:2021-01 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono minimalne wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do stosowania w czasie akcji przeciwpożarowych. Wymagania wyszczególnione w dokumencie obejmują konstrukcję, ochronę przed ciepłem i płomieniem, właściwości mechaniczne, chemiczne, dotyczące wygody użytkowania oraz widzialności. W niniejszym dokumencie uwzględniono ogólną konstrukcję odzieży, minimalne poziomy właściwości użytkowych zastosowanych materiałów, metody badań, które należy zastosować w celu określenia tych poziomów właściwości użytkowych, oznakowanie i informacje dostarczane przez producenta. W niniejszym dokumencie dokonano rozróżnienia między akcjami przeciwpożarowymi, dzieląc je na dwa poziomy bezpieczeństwa na podstawie oceny ryzyka:
— Poziom 1: określa minimalne wymagania dla odzieży strażackiej, stosowanej podczas pracy związanej z akcją przeciwpożarową i działaniami pomocniczymi prowadzonymi na zewnątrz, z uwzględnieniem otoczenia i warunków spodziewanych wariantów działania podczas akcji przeciwpożarowych. Poziom 1 nie dotyczy ochrony przed zagrożeniem związanym z akcjami gaśniczymi i ratowniczymi w budynkach, chyba że łączy się z poziomem 2 lub innym specjalistycznym ŚOI.
— Poziom 2: określa minimalne wymagania dla odzieży strażackiej stosowanej podczas zagrożenia związanego z akcjami gaśniczymi i ratowniczymi w budynkach.
Rozróżnienie między odzieżą w ramach poziomu 1 i poziomu 2 ogranicza się do wymagań w zakresie ochrony przed ciepłem i płomieniem (X1 lub X2 – ciepło i płomień). Te poziomy ochrony mogą osiągać pojedyncze wyroby odzieżowe lub kombinacje oddzielnych wyrobów odzieżowych.
Za pomocą dodatkowego oznakowania podaje się dwa stopnie ochrony: Y (ochrona przed przenikaniem wody) oraz Z (opór pary wodnej). Istotne jest, aby te poziomy wykonania wskazać na oznakowaniu odzieży i objaśnić w instrukcji użytkowania. Niniejszy dokument nie dotyczy odzieży ochronnej stosowanej podczas akcji przeciwpożarowych na przestrzeni otwartej, specjalistycznych akcji przeciwpożarowych przy dużej ilości promieniowania cieplnego, gdzie wymagania jest odzież odblaskowa i/lub podczas akcji ratowniczych wymagających zastosowania zaawansowanej techniki w związku z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, pracą z pilarkami łańcuchowymi oraz ratownictwem wodnym i wysokościowym. Niniejszy dokument nie dotyczy ochrony głowy, dłoni i stóp, ani szczególnej ochrony przed innymi zagrożeniami, np. zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i elektrycznymi. Powyższe aspekty mogą być uwzględnione w innych Normach Europejskich.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 469:2021-01 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowych
Data publikacji 15-01-2021
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 469:2020 [IDT]
Dyrektywa 2016/425
Zastępuje PN-EN 469:2008 - wersja polska
ICS 13.340.10