PN-EN 45554:2020-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Ogólne metody oceny produktów związanych z energią w zakresie możliwości naprawy, ponownego wykorzystania i udoskonalenia

Zakres

Ten dokument przedstawia ogólne metody służące ocenie poniższych aspektów:
1. Możliwości naprawy produktów
2. Możliwości ponownego wykorzystania produktów lub ich części
3. Możliwości udoskonalania produktów.
Do celów tego dokumentu „produkt” oznacza „produkt związany z energią (ErP)”.
Dokument zawiera ogólne kryteria i metody istotne dla oceny możliwości dostępu i usunięcia poszczególnych części z produktów w celu ich naprawy, ponownego wykorzystania czy udoskonalenia.
UWAGA Możliwość regeneracji produktu jest objęta normą prEN 45553:2018.
Metody zawarte w tym dokumencie zawierają kryteria związane z produktem i jego wsparciem wobec produktu podczas wprowadzania go na rynek, biorąc pod uwagę wiedzę na temat części, które mogą ulec awarii, mogą wymagać wymiany oraz posiadają potencjał do ponownego użycia.
Decyzja o tym, czy produkt powinien zostać naprawiony, ponownie użyty lub zmodernizowany, zależy od szeregu czynników, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, a także aspektów ekonomicznych, prawnych i środowiskowych. Jednak pytanie, czy uzasadniona jest naprawa, ponowne użycie lub aktualizacja produktów, nie wchodzi w zakres tego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 45554:2020-06 - wersja angielska
Tytuł Ogólne metody oceny produktów związanych z energią w zakresie możliwości naprawy, ponownego wykorzystania i udoskonalenia
Data publikacji 08-06-2020
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 327, Wydajności Materiałowej Urządzeń Związanych z Energią
Wprowadza EN 45554:2020 [IDT]
ICS 13.030.50