• Wybierz wymagane opcje dla produktu.

PN-EN 301 549:2015-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 301 549:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Wymagania dostępności dotyczące publicznych dostaw produktów i usług ICT w Europie

Zakres

Niniejszy dokument specyfikuje wymagania dotyczące dostępności funkcjonalnej, stosowane do produktów i usług ICT. Dla każdego wymagania zawarto opis procedur badawczych i metodyki oceny w formie odpowiedniej do wykorzystania w zaopatrzeniu służb publicznych w Europie.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do wykorzystania jako baza zbioru narzędzi do realizacji zaopatrzenia w trybie on-line. Przede wszystkimi powinno to być użyteczne dla zaopatrzeniowców do zidentyfikowania ich wymagań na dostawy, a także dla producentów do realizacji procedur projektowania, wytwarzania i kontroli jakości.
Jest to odzwierciedlenie potrzeb użytkowników ICT i dokumentuje cechy dostępności wymagane przy publicznych dostawach ICT.
Niniejszy dokument zawiera wszystkie niezbędne wymagania funkcjonalne wraz z dokumentami powołanymi, które zapewniają, że procedury wykonywane przez różnych aktorów dają podobne wyniki badań i jest jasna interpretacja tych wyników.
Opisy badań i metodyka oceny zawarte w niniejszym dokumencie są opracowane do poziomu szczegółowości zgodnego z ISO/IEC 17007:2009, tak że badanie zgodności może dać wyniki rozstrzygające.
Nieodłączną naturą pewnych sytuacji jest niemożliwość niezawodnych i definitywnych stwierdzeń spełnienia wymagań dostępności. Z tego powodu wymagania z niniejszego dokumentu nie są stosowane:
• w sytuacji gdy strona żądająca dostępności nie ma kontroli nad funkcjonalnością lub treścią;
• gdy produkt jest niesprawny, naprawiany lub obsługiwany a zwykły zestaw funkcji wejścia lub wyjścia jest niedostępny;
• podczas tych części procesów włączania, wyłączania i innych stanów przejściowych, które mogą być wykonane bez udziału użytkownika.
UWAGA 1: Nawet w powyższych sytuacjach najlepszą praktyką jest zastosowanie wymagań z niniejszego dokumentu, kiedy tylko jest to możliwe i bezpieczne.
UWAGA 2: Kwestie dotyczące zgodności znajdują się w rozdziale C.1

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 301 549:2015-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dostępności dotyczące publicznych dostaw produktów i usług ICT w Europie
Data publikacji 23-09-2015
Data wycofania 14-12-2018
Liczba stron 136
Grupa cenowa XB
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 11, Telekomunikacji
Wprowadza EN 301549:2015 [IDT], ETSI EN 301 549 V1.1.2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 301 549:2014-07 - wersja angielska
ICS 03.120.20, 33.030
Zastąpiona przez PN-EN 301 549:2018-12 - wersja angielska