PN-EN 1539:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1539:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Suszarki i piece, w których uwalniane są substancje palne -- Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

Wyszczególniono wszystkie istotne zagrożenia związane z działaniem urządzenia tj. mechaniczne, elektryczne, cieplne, hałasu, promieniowania, kontaktu lub wdychania pyłów, gazów, par, mgieł, dymów i pyłów, wybuchem, pożarem, awarii zasilania energią, nieoczekiwanego wyrzutu płynów przenoszących ciepło, usterek wadliwego działania układu sterowniczego oraz chwilowego braku lub/i niewłaściwego stanu działań urządzeń ochronnych i urządzeń wyłączania awaryjnego. Określono dla nich odpowiednie wymagania bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1539:2002 - wersja polska
Tytuł Suszarki i piece, w których uwalniane są substancje palne -- Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 06-05-2002
Data wycofania 15-12-2009
Liczba stron 60
Grupa cenowa U
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 262, Obróbki Cieplnej Metali
Wprowadza EN 1539:2000 [IDT]
ICS 25.180.01
Zastąpiona przez PN-EN 1539:2009 - wersja angielska