PN-EN 1263-2:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Siatki bezpieczeństwa -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa zgodnie z instrukcją obsługi producenta i danymi technicznymi wyrobu, a także wymagania dotyczące badania siatek bezpieczeństwa w układzie S, w układzie T, w układzie U i w układzie V, zgodnie z EN 1263-1. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do małych siatek bezpieczeństwa w układzie S zgodnym z EN 1263-1 (mniejszych niż 35 m2 i o mniejszej niż 5 m długości krótszego boku)

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1263-2:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Siatki bezpieczeństwa -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące instalowania siatek bezpieczeństwa
Data publikacji 02-02-2015
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 1263-2:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1263-2:2004 - wersja polska
ICS 13.340.60