PN-EN 1263-1:2015-02 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Siatki bezpieczeństwa -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do siatek bezpieczeństwa i ich wyposażenia stosowanych w budownictwie i pracach montażowych w celu ochrony przed upadkiem z wysokości. Określa ona wymagania bezpieczeństwa i metody badań oparte o charakterystyki użytkowe włókien polipropylenowych i poliamidowych. Materiały stosowane na siatki nie powinny w istotny sposób pogarszać swoich właściwości mechanicznych w zakresie od -10 °C do +40 °C. Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do instalacji siatek bezpieczeństwa. Norma Europejska obejmująca instalację siatek bezpieczeństwa, patrz EN 1263-2.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1263-1:2015-02 - wersja angielska
Tytuł Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Siatki bezpieczeństwa -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa, metody badań
Data publikacji 02-02-2015
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 1263-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1263-1:2004 - wersja polska
ICS 13.340.60