CIS

Informacja specjalistyczna jest informacją płatną według ustalonego cennika.

W zakres informacji specjalistycznej wchodzi:
     - informacja o dokumentach europejskich,
     - sporządzanie wykazów norm krajowych PN, międzynarodowych, europejskich i zagranicznych na temat określony przez klienta,
     - wskazanie powiązań norm krajowych z normami międzynarodowymi i europejskimi,
     - informacja o wprowadzeniu norm międzynarodowych i europejskich do norm krajowych,
     - sprawdzenie aktualności norm (zmiany, poprawki, zastąpienia, wycofania).

Temat

Wyszukiwanie norm na temat

  • Zlecenia w Centrum Informacji Specjalistycznej podlegają opłacie zgodnej z cennikiem

Aktualizacja norm

  • Zlecenia w Centrum Informacji Specjalistycznej podlegają opłacie zgodnej z cennikiem

Interpretacja zawartości normy

  • Zlecenia w Centrum Informacji Specjalistycznej podlegają opłacie zgodnej z cennikiem

Typ klienta

Informacje kontaktowe/konta

Adres płatnika

  • (bez kodu kraju)
    (bez kodu kraju)

Adres wysyłki faktury

Dane dostawy

* wymagane pola