KOMENTARZ ISO 9836

Bez VAT: 61,60  PLN Z VAT: 75,77  PLN
Komentarz do normy PN-ISO 9836:1997 Powierzchnie i kubatury budynku według normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

* wymagane pola

Bez VAT: 61,60  PLN Z VAT: 75,77  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Wydanie 2002
Tytuł Komentarz do normy PN-ISO 9836:1997 Powierzchnie i kubatury budynku według normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych