Kategoria
 1. Inne produkty (1)

Wyniki wyszukiwania dla 'oceny ryzyka zawodowego'

Produkty 351 do 400 z 794

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. ...
 14. 16

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN IEC 60383-1:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN IEC 60383-1:2024-04 - wersja angielska

  Izolatory do linii napowietrznych o znamionowym napięciu powyżej 1 000 V -- Część 1: Ceramiczne i szklane izolatory do sieci prądu przemiennego -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników

  Wprowadza: EN IEC 60383-1:2023 [IDT], IEC 60383-1:2023 [IDT]

 2. PN-EN IEC 60034-18-32:2022-10 - wersja angielska

  PN-EN IEC 60034-18-32:2022-10 - wersja angielska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Część 18-32: Ocena funkcjonalna układów izolacyjnych (Typ II) -- Procedury kwalifikacyjne oceny trwałości elektrycznej układów izolacyjnych z zezwojów ukształtowanych

  Wprowadza: EN IEC 60034-18-32:2022 [IDT], IEC 60034-18-32:2022 [IDT]

 3. PN-EN IEC 31010:2020-01 - wersja angielska

  PN-EN IEC 31010:2020-01 - wersja angielska

  Zarządzanie ryzykiem -- Techniki oceny ryzyka

  Wprowadza: EN IEC 31010:2019 [IDT], IEC 31010:2019 [IDT]

 4. PN-EN 763:1998 - wersja polska

  PN-EN 763:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 580:2005 - wersja angielska

  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Kształtki wtryskowe z tworzyw termoplastycznych -- Metoda wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

  Wprowadza: EN 763:1994 [IDT]

 5. PN-EN 689:2002 - wersja polska

  PN-EN 689:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 689:2018-07 - wersja angielska

  Powietrze na stanowiskach pracy -- Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa

  Wprowadza: EN 689:1995 [IDT]

 6. PN-EN 62925:2017-08 - wersja angielska

  PN-EN 62925:2017-08 - wersja angielska

  Koncentratory modułów fotowoltaicznych (CPV) -- Badanie cyklicznych zmian temperatury w celu oceny podwyższonej wytrzymałości na zmęczenie cieplne

  Wprowadza: EN 62925:2017 [IDT], IEC 62925:2016 [IDT]

 7. PN-EN 62849:2017-01 - wersja angielska

  PN-EN 62849:2017-01 - wersja angielska

  Metody oceny cech funkcjonalnych ruchomych robotów do użytku domowego

  Wprowadza: EN 62849:2016 [IDT], IEC 62849:2016 [IDT]

 8. PN-EN 62777:2016-09 - wersja angielska

  PN-EN 62777:2016-09 - wersja angielska

  Metoda oceny jakości pola dźwiękowego systemu głośników kierunkowych ustawionych w szyku

  Wprowadza: EN 62777:2016 [IDT], IEC 62777:2016 [IDT]

 9. PN-EN 62772:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 62772:2017-02 - wersja angielska

  Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne z rdzeniem rurowym na napięcie przemienne powyżej 1 000 V i na napięcie stałe powyżej 1 500 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

  Wprowadza: EN 62772:2016 [IDT], IEC 62772:2016 [IDT]

 10. PN-EN 62673:2014-02 - wersja angielska

  PN-EN 62673:2014-02 - wersja angielska

  Metodologia oceny i zapewnienia niezawodności sieci telekomunikacyjnych

  Wprowadza: EN 62673:2013 [IDT], IEC 62673:2013 [IDT]

 11. PN-EN 626-2:2001 - wersja polska

  PN-EN 626-2:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 626-2+A1:2008 - wersja angielska

  Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Metodyka określania procedur sprawdzania

  Wprowadza: EN 626-2:1996 [IDT]

 12. PN-EN 626-2+A1:2010 - wersja polska

  PN-EN 626-2+A1:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14123-2:2016-04 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzania

  Wprowadza: EN 626-2:1996+A1:2008 [IDT]

 13. PN-EN 626-2+A1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 626-2+A1:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 626-2+A1:2010 - wersja polska

  Bezpieczeństwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Część 2: Metodyka określania procedur sprawdzania

  Wprowadza: EN 626-2:1996+A1:2008 [IDT]

 14. PN-EN 626-1:2001 - wersja polska

  PN-EN 626-1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 626-1+A1:2008 - wersja angielska

  Maszyny -- Bezpieczeństwo -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Zasady i wymagania dla producentów maszyn

  Wprowadza: EN 626-1:1994 [IDT]

 15. PN-EN 626-1+A1:2010 - wersja polska

  PN-EN 626-1+A1:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14123-1:2016-03 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszyn

  Wprowadza: EN 626-1:1994+A1:2008 [IDT]

 16. PN-EN 626-1+A1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 626-1+A1:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 626-1+A1:2010 - wersja polska

  Bezpieczeństwo maszyn -- Zmniejszanie ryzyka dla zdrowia powodowanego substancjami niebezpiecznymi emitowanymi przez maszyny -- Część 1: Zasady i wymagania dla producentów maszyn

  Wprowadza: EN 626-1:1994+A1:2008 [IDT]

 17. PN-EN 62563-1:2010 - wersja angielska

  PN-EN 62563-1:2010 - wersja angielska

  Medyczne urządzenia elektryczne -- Systemy wyświetlania obrazu medycznego -- Część 1: Metody oceny

  Wprowadza: EN 62563-1:2010 [IDT], IEC 62563-1:2009 [IDT]

 18. PN-EN 62563-1:2010/A2:2022-04 - wersja angielska

  PN-EN 62563-1:2010/A2:2022-04 - wersja angielska

  Medyczne urządzenia elektryczne -- Systemy wyświetlania obrazu medycznego -- Część 1: Metody oceny

  Wprowadza: EN 62563-1:2010/A2:2021 [IDT], IEC 62563-1:2009/AMD2:2021 [IDT]

 19. PN-EN 62563-1:2010/A1:2016-09 - wersja angielska

  PN-EN 62563-1:2010/A1:2016-09 - wersja angielska

  Medyczne urządzenia elektryczne -- Systemy wyświetlania obrazu medycznego -- Część 1: Metody oceny

  Wprowadza: EN 62563-1:2010/A1:2016 [IDT], IEC 62563-1:2009/AMD1:2016 [IDT]

 20. PN-EN 62503:2009 - wersja polska

  PN-EN 62503:2009 - wersja polska

  Jakość multimediów -- Metoda oceny synchronizacji fonii z wizją

  Wprowadza: EN 62503:2008 [IDT], IEC 62503:2008 [IDT]

 21. PN-EN 62503:2008 - wersja angielska

  PN-EN 62503:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62503:2009 - wersja polska

  Jakość przekazu multimedialnego -- Metoda oceny synchronizacji fonii i wizji

  Wprowadza: EN 62503:2008 [IDT], IEC 62503:2008 [IDT]

 22. PN-EN 62489-2:2015-03 - wersja angielska

  PN-EN 62489-2:2015-03 - wersja angielska

  Elektroakustyka -- Systemy pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych do wspomagania słuchu -- Część 2: Metody obliczania i pomiaru emisji pola magnetycznego o małej częstotliwości wytwarzanego przez pętlę w celu oceny zgodności z zaleceniami dotyczącymi wartości granicznych narażenia człowieka

  Wprowadza: EN 62489-2:2014 [IDT], IEC 62489-2:2014 [IDT]

 23. PN-EN 62489-2:2011 - wersja angielska

  PN-EN 62489-2:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62489-2:2015-03 - wersja angielska

  Elektroakustyka -- Systemy pętli indukcyjnych o częstotliwościach akustycznych do wspomagania słuchu -- Część 2: Metody obliczania i pomiaru emisji pola magnetycznego o małej częstotliwości wytwarzanego przez pętlę w celu oceny zgodności z zaleceniami dotyczącymi wartości granicznych narażenia człowieka

  Wprowadza: EN 62489-2:2011 [IDT], IEC 62489-2:2011 [IDT]

 24. PN-EN 62391-2-1:2006 - wersja angielska

  PN-EN 62391-2-1:2006 - wersja angielska

  Kondensatory stałe o podwójnej warstwie elektrycznej do stosowania w urządzeniach elektronicznych -- Część 2-1: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Kondensatory o podwójnej warstwie elektrycznej do stosowania w układach zasilających -- Poziom oceny EZ

  Wprowadza: EN 62391-2-1:2006 [IDT], IEC 62391-2-1:2006 [IDT]

 25. PN-EN 62308:2007 - wersja angielska

  PN-EN 62308:2007 - wersja angielska

  Nieuszkadzalność urządzeń -- Metody oceny nieuszkadzalności

  Wprowadza: EN 62308:2006 [IDT], IEC 62308:2006 [IDT]

 26. PN-EN 623-5:2009 - wersja angielska

  PN-EN 623-5:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13383-2:2016-05 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Właściwości ogólne i strukturalne -- Część 5: Oznaczanie ułamka objętościowego fazy w wyniku oceny mikrograficznej

  Wprowadza: EN 623-5:2009 [IDT]

 27. PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska

  PN-EN 62232:2018-01 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62232:2023-07 - wersja angielska

  Wyznaczanie natężenia pola RF, gęstości mocy i SAR w otoczeniu radiokomunikacyjnych stacji bazowych dla oceny poziomu ekspozycji człowieka

  Wprowadza: EN 62232:2017 [IDT], IEC 62232:2017 [IDT]

 28. PN-EN 62231:2008 - wersja polska

  PN-EN 62231:2008 - wersja polska

  Kompozytowe wsporcze izolatory stacyjne na napięcia przemienne powyżej 1000 V do 245 kV -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

  Wprowadza: EN 62231:2006 [IDT], IEC 62231:2006 [IDT]

 29. PN-EN 62231:2007 - wersja angielska

  PN-EN 62231:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62231:2008 - wersja polska

  Kompozytowe stacyjne izolatory wsporcze na napięcia przemienne od powyżej 1000 V do 245 kV -- Definicje, metody badań i kryteria oceny wyników

  Wprowadza: EN 62231:2006 [IDT], IEC 62231:2006 [IDT]

 30. PN-EN 62217:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN 62217:2013-06 - wersja angielska

  Wnętrzowe i napowietrzne wysokonapięciowe izolatory polimerowe -- Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny

  Wprowadza: EN 62217:2013 [IDT], IEC 62217:2012 [IDT]

 31. PN-EN 62217:2007 - wersja polska

  PN-EN 62217:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62217:2013-06 - wersja angielska

  Wnętrzowe i napowietrzne izolatory polimerowe na znamionowe napięcie powyżej 1 000 V -- Ogólne definicje, metody badań i kryteria oceny wyników

  Wprowadza: EN 62217:2006 [IDT], IEC 62217:2005 [IDT]

 32. PN-EN 62197-1:2007 - wersja polska

  PN-EN 62197-1:2007 - wersja polska

  Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące oceny jakości -- Część 1: Specyfikacja wspólna

  Wprowadza: EN 62197-1:2006 [IDT], IEC 62197-1:2006 [IDT]

 33. PN-EN 62197-1:2006 - wersja angielska

  PN-EN 62197-1:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62197-1:2007 - wersja polska

  Złącza do urządzeń elektronicznych -- Wymagania dotyczące oceny jakościowej -- Część 1: Specyfikacja wspólna

  Wprowadza: EN 62197-1:2006 [IDT], IEC 62197-1:2006 [IDT]

 34. PN-EN 62194:2007 - wersja polska

  PN-EN 62194:2007 - wersja polska

  Metoda oceny parametrów cieplnych obudów

  Wprowadza: EN 62194:2005 [IDT], IEC 62194:2005 [IDT]

 35. PN-EN 62194:2006 - wersja angielska

  PN-EN 62194:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62194:2007 - wersja polska

  Metoda oceny wytrzymałości termicznej obudów

  Wprowadza: EN 62194:2005 [IDT], IEC 62194:2005 [IDT]

 36. PN-EN 62068:2014-02 - wersja angielska

  PN-EN 62068:2014-02 - wersja angielska

  Materiały i układy elektroizolacyjne -- Ogólne metody oceny trwałości elektrycznej z zastosowaniem powtarzających się impulsów napięcia

  Wprowadza: EN 62068:2013 [IDT], IEC 62068:2013 [IDT]

 37. PN-EN 62068-1:2004 - wersja angielska

  PN-EN 62068-1:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62068:2014-02 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Napięcia elektryczne wywołane powtarzającymi się impulsami -- Część 1: Ogólna metoda oceny wytrzymałości elektrycznej

  Wprowadza: EN 62068-1:2003 [IDT], IEC 62068-1:2003 [IDT]

 38. PN-EN 62013-1:2003 - wersja angielska

  PN-EN 62013-1:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62013-1:2004 - wersja polska

  Lampy nahełmne stosowane w kopalniach narażonych na wybuch metanu -- Część 1: Wymagania ogólne -- Budowa i badanie dotyczące ryzyka wybuchu

  Wprowadza: EN 62013-1:2002 [IDT], IEC 62013-1:1999 [MOD]

 39. PN-EN 62005-3:2003 - wersja polska

  PN-EN 62005-3:2003 - wersja polska

  Niezawodność światłowodowych urządzeń połączeniowych i elementów biernych -- Część 3: Badania właściwe do oceny symptomów uszkodzeń i mechanizmów uszkodzeń elementów biernych

  Wprowadza: EN 62005-3:2001 [IDT], IEC 62005-3:2001 [IDT]

 40. PN-EN 61952:2010 - wersja polska

  PN-EN 61952:2010 - wersja polska

  Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

  Wprowadza: EN 61952:2008 [IDT], IEC 61952:2008 [IDT]

 41. PN-EN 61952:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61952:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61952:2010 - wersja polska

  Izolatory do linii napowietrznych -- Kompozytowe wsporcze izolatory liniowe do sieci prądu przemiennego o znamionowym napięciu powyżej 1000 V -- Definicje, metody badań i kryteria oceny

  Wprowadza: EN 61952:2008 [IDT], IEC 61952:2008 [IDT]

 42. PN-EN 61857-32:2020-07 - wersja angielska

  PN-EN 61857-32:2020-07 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny cieplnej -- Część 32: Wieloczynnikowa ocena przy zwiększonych czynnikach podczas badania diagnostycznego

  Wprowadza: EN IEC 61857-32:2019 [IDT], IEC 61857-32:2019 [IDT]

 43. PN-EN 61857-31:2017-05 - wersja angielska

  PN-EN 61857-31:2017-05 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 31: Zastosowania do konstrukcji o trwałości 5000 h lub mniejszej

  Wprowadza: EN 61857-31:2017 [IDT], IEC 61857-31:2017 [IDT]

 44. PN-EN 61857-23:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61857-23:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61857-21:2005 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 23: Wymagania szczegółowe dotyczące modelu z wysoką obudową stosowanego do celów ogólnych -- Układ izolacyjny przewodu nawojowego (EIS)

  Wprowadza: EN 61857-23:2002 [IDT], IEC 61857-23:2002 [IDT]

 45. PN-EN 61857-22:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61857-22:2008 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące modelu zwoju zamkniętego -- Układ elektroizolacyjny (EIS) uzwojeń

  Wprowadza: EN 61857-22:2008 [IDT], IEC 61857-22:2008 [IDT]

 46. PN-EN 61857-22:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61857-22:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61857-22:2008 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 22: Wymagania szczegółowe dotyczące modelu zwoju zamkniętego w obwodzie -- Układ indukcyjny przewodu nawojowego (EIS)

  Wprowadza: EN 61857-22:2002 [IDT], IEC 61857-22:2002 [IDT]

 47. PN-EN 61857-21:2009 - wersja angielska

  PN-EN 61857-21:2009 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 21: Wymagania szczegółowe dla modeli ogólnego przeznaczenia -- Zastosowania do uzwojeń przewodów

  Wprowadza: EN 61857-21:2009 [IDT], IEC 61857-21:2009 [IDT]

 48. PN-EN 61857-21:2005 - wersja angielska

  PN-EN 61857-21:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61857-21:2009 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 21: Wymagania szczegółowe dla modeli ogólnego przeznaczenia -- Zastosowania do uzwojeń przewodów

  Wprowadza: EN 61857-21:2004 [IDT], IEC 61857-21:2004 [IDT]

 49. PN-EN 61857-21:2002 - wersja angielska

  PN-EN 61857-21:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61857-21:2005 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 21: Wymagania specjalne dla modelu ogólnego przeznaczenia -- Zastosowania do uzwojeń przewodów

  Wprowadza: EN 61857-21:1999 [IDT], IEC 61857-21:1998 [IDT]

 50. PN-EN 61857-1:2009 - wersja angielska

  PN-EN 61857-1:2009 - wersja angielska

  Układy elektroizolacyjne -- Procedury oceny termicznej -- Część 1: Wymagania ogólne -- Niskie napięcie

  Wprowadza: EN 61857-1:2009 [IDT], IEC 61857-1:2008 [IDT]

Produkty 351 do 400 z 794

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. 13
 13. ...
 14. 16

Ustaw kierunek rosnący