Kategoria
 1. Inne produkty (9)
 2. Szkolenia (2)

Wyniki wyszukiwania dla 'ISO'

Produkty 251 do 300 z 17458

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. ...
 13. 350

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-ISO/IEC 10731:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10731:1996 - wersja polska

  Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Podstawowy model odniesienia -- Konwencje definiowania usług OSI

  Wprowadza: ISO/IEC 10731:1994 [IDT]

 2. PN-ISO/IEC 10561:1997 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10561:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Urządzenia drukujące -- Metoda pomiaru wydajności drukarek

  Wprowadza: ISO/IEC 10561:1991 [IDT]

 3. PN-ISO/IEC 10536-3:1998 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10536-3:1998 - wersja polska

  Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty bezstykowe -- Sygnały elektroniczne i przełączanie trybów pracy

  Wprowadza: ISO/IEC 10536-3:1996 [IDT]

 4. PN-ISO/IEC 10536-2:1998 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10536-2:1998 - wersja polska

  Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty bezstykowe -- Wymiary i rozmieszczenie obszarów sprzęgających

  Wprowadza: ISO/IEC 10536-2:1995 [IDT]

 5. PN-ISO/IEC 10373-7:2004 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-7:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 7: Karty dystansowe

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-7:2001 [IDT]

 6. PN-ISO/IEC 10373-6:2004 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-6:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 6: Karty zbliżeniowe

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-6:2001 [IDT]

 7. PN-ISO/IEC 10373-6:2004/A2:2007 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-6:2004/A2:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 6: Karty zbliżeniowe

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-6:2001/Amd 2:2003 [IDT]

 8. PN-ISO/IEC 10373-5:2004 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-5:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 5: Karty optyczne

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-5:1998 [IDT]

 9. PN-ISO/IEC 10373-3:2004 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-3:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 3: Elektroniczne karty stykowe i powiązane z nimi urządzenia interfejsowe

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-3:2001 [IDT]

 10. PN-ISO/IEC 10373-2:2003 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-2:2003 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 2: Karty z paskiem magnetycznym

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-2:1998 [IDT]

 11. PN-ISO/IEC 10373-1:2008 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-1:2008 - wersja polska

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 1: Charakterystyki ogólne

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-1:2006 [IDT]

 12. PN-ISO/IEC 10373-1:2008/A1:2018-05 - wersja angielska

  PN-ISO/IEC 10373-1:2008/A1:2018-05 - wersja angielska

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 1: Charakterystyki ogólne

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-1:2006/Amd 1:2012 [IDT]

 13. PN-ISO/IEC 10373-1:2003 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10373-1:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC 10373-1:2008 - wersja polska

  Karty identyfikacyjne -- Metody badań -- Część 1: Badania ogólne

  Wprowadza: ISO/IEC 10373-1:1998 [IDT]

 14. PN-ISO/IEC 10118-4:2001 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10118-4:2001 - wersja polska

  Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną

  Wprowadza: ISO/IEC 10118-4:1998 [IDT]

 15. PN-ISO/IEC 10118-4:2001/A1:2018-06 - wersja angielska

  PN-ISO/IEC 10118-4:2001/A1:2018-06 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Część 4: Funkcje skrótu wykorzystujące arytmetykę modularną

  Wprowadza: ISO/IEC 10118-4:1998/Amd 1:2014 [IDT]

 16. PN-ISO/IEC 10118-3:1999 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10118-3:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Dedykowane funkcje skrótu

  Wprowadza: ISO/IEC 10118-3:1998 [IDT]

 17. PN-ISO/IEC 10118-2:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10118-2:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Funkcje skrótu wykorzystujące n-bitowy algorytm szyfrowania blokowego

  Wprowadza: ISO/IEC 10118-2:1994 [IDT]

 18. PN-ISO/IEC 10118-1:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10118-1:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Funkcje skrótu -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: ISO/IEC 10118-1:1994 [IDT]

 19. PN-ISO/IEC 10116:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10116:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Tryby pracy algorytmu szyfrowania bloków n-bitowych

  Wprowadza: ISO/IEC 10116:1991 [IDT]

 20. PN-ISO/IEC 10026-1:1997 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 10026-1:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Przetwarzanie transakcyjne rozproszone: Model TP OSI

  Wprowadza: ISO/IEC 10026-1:1992 [IDT], ISO/IEC 10026-1:1992/Cor 1:1996 [IDT]

 21. PN-ISO 9:2000 - wersja polska

  PN-ISO 9:2000 - wersja polska

  Informacja i dokumentacja -- Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie -- Języki słowiańskie i niesłowiańskie

  Wprowadza: ISO 9:1995 [IDT]

 22. PN-ISO 999:2001 - wersja polska

  PN-ISO 999:2001 - wersja polska

  Informacja i dokumentacja -- Wytyczne dotyczące zawartości, struktury i prezentacji indeksów

  Wprowadza: ISO 999:1996 [IDT]

 23. PN-ISO 9998:2002 - wersja polska

  PN-ISO 9998:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Jakość wody -- Metody oceny i kontroli podłoży do liczenia kolonii, stosowanych w badaniach jakości wody

  Wprowadza: ISO 9998:1991 [IDT]

 24. PN-ISO 9992-2:2004 - wersja polska

  PN-ISO 9992-2:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty transakcji finansowych -- Komunikaty między kartą elektroniczną a urządzeniem akceptującym kartę -- Część 2: Funkcje, komunikaty (polecenia i odpowiedzi), struktury i elementy danych

  Wprowadza: ISO 9992-2:1998 [IDT]

 25. PN-ISO 9978:1999 - wersja polska

  PN-ISO 9978:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona radiologiczna -- Promieniotwórcze źródła zamknięte -- Metody badania szczelności

  Wprowadza: ISO 9978:1992 [IDT]

 26. PN-ISO 9975:1999 - wersja polska

  PN-ISO 9975:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10264-3:2005 - wersja polska

  Druty okrągłe ze stali niestopowych na liny nośne zamknięte do wyciągów górniczych -- Własności

  Wprowadza: ISO 9975:1990 [IDT]

 27. PN-ISO 9972:1999 - wersja polska

  PN-ISO 9972:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13829:2002 - wersja polska

  Izolacja cieplna -- Określanie szczelności budynku -- Pomiar ciśnieniowy z użyciem wentylatora

  Wprowadza: ISO 9972:1996 [IDT]

 28. PN-ISO 9965:2001 - wersja polska

  PN-ISO 9965:2001 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie selenu -- Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej (technika wodorkowa)

  Wprowadza: ISO 9965:1993 [IDT]

 29. PN-ISO 9964-3:1994 - wersja polska

  PN-ISO 9964-3:1994 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu i potasu metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej

  Wprowadza: ISO 9964-3:1993 [IDT]

 30. PN-ISO 9964-3/Ak:1997 - wersja polska

  PN-ISO 9964-3/Ak:1997 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu i potasu w ściekach metodą emisyjnej spektrometrii płomieniowej (Arkusz krajowy)

 31. PN-ISO 9964-2:1994 - wersja polska

  PN-ISO 9964-2:1994 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie potasu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

  Wprowadza: ISO 9964-2:1993 [IDT]

 32. PN-ISO 9964-2/Ak:1997 - wersja polska

  PN-ISO 9964-2/Ak:1997 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie potasu w ściekach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Arkusz krajowy)

 33. PN-ISO 9964-1:1994 - wersja polska

  PN-ISO 9964-1:1994 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

  Wprowadza: ISO 9964-1:1993 [IDT]

 34. PN-ISO 9964-1/Ak:1997 - wersja polska

  PN-ISO 9964-1/Ak:1997 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie sodu i potasu -- Oznaczanie sodu w ściekach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Arkusz krajowy)

 35. PN-ISO 9950:2014-12 - wersja polska

  PN-ISO 9950:2014-12 - wersja polska

  Przemysłowe oleje hartownicze -- Oznaczanie właściwości chłodzących -- Metoda badań z użyciem sondy ze stopu niklu

  Wprowadza: ISO 9950:1995 [IDT]

 36. PN-ISO 9948:2004 - wersja polska

  PN-ISO 9948:2004 - wersja polska

  Opony do samochodów ciężarowych i autobusów -- Metody pomiaru oporu toczenia

  Wprowadza: ISO 9948:1992 [IDT]

 37. PN-ISO 9947:1994 - wersja polska

  PN-ISO 9947:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Maszyny włókiennicze i wyposażenie -- Skręcarki dwuskrętowe -- Słownictwo

  Wprowadza: ISO 9947:1991 [IDT]

 38. PN-ISO 9942-1:1999 - wersja polska

  PN-ISO 9942-1:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Dźwignice -- Tablice informacyjne -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: ISO 9942-1:1994 [IDT]

 39. PN-ISO 9932:1995 - wersja polska

  PN-ISO 9932:1995 - wersja polska

  Papier i tektura -- Oznaczanie szybkości przenikania pary wodnej przez materiały w postaci arkuszy -- Metody gazowe: dynamiczna i statyczna

  Wprowadza: ISO 9932:1990 [IDT]

 40. PN-ISO 9930:2002 - wersja polska

  PN-ISO 9930:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fasola szparagowa -- Przechowywanie i transport chłodniczy

  Wprowadza: ISO 9930:1993 [IDT]

 41. PN-ISO 9928-1:1998 - wersja polska

  PN-ISO 9928-1:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Dźwignice -- Instrukcja obsługi dźwignicy -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: ISO 9928-1:1990 [IDT]

 42. PN-ISO 9927-1:1998 - wersja polska

  PN-ISO 9927-1:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Dźwignice -- Przeglądy -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: ISO 9927-1:1994 [IDT]

 43. PN-ISO 9926-1:1996 - wersja polska

  PN-ISO 9926-1:1996 - wersja polska

  Dźwignice -- Szkolenie operatorów -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: ISO 9926-1:1990 [IDT]

 44. PN-ISO 9923:1997 - wersja polska

  PN-ISO 9923:1997 - wersja polska

  Mikrografia -- Mikrofisze formatu A6 -- Rozmieszczenie klatek

  Wprowadza: ISO 9923:1994 [IDT]

 45. PN-ISO 9915:1998 - wersja polska

  PN-ISO 9915:1998 - wersja polska

  Odlewy ze stopów aluminium -- Badania radiograficzne

  Wprowadza: ISO 9915:1992 [IDT]

 46. PN-ISO 9908:1996 - wersja polska

  PN-ISO 9908:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9908:2011 - wersja angielska

  Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa III

  Wprowadza: ISO 9908:1993 [IDT]

 47. PN-ISO 9905:1997 - wersja polska

  PN-ISO 9905:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9905:2006 - wersja angielska

  Wymagania techniczne dla pomp odśrodkowych -- Klasa I

  Wprowadza: ISO 9905:1994 [IDT]

 48. PN-ISO 9902:2000 - wersja polska

  PN-ISO 9902:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9902-6:2002 - wersja angielska

  Maszyny włókiennicze -- Akustyka -- Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego i poziomów mocy akustycznej emitowanych przez maszyny włókiennicze -- Metody techniczne i orientacyjne

  Wprowadza: ISO 9902:1993 [IDT]

 49. PN-ISO 9897:2002 - wersja polska

  PN-ISO 9897:2002 - wersja polska

  Kontenery ładunkowe -- Wymiana danych o kontenerach (CEDEX) -- Kody łączności ogólnej

  Wprowadza: ISO 9897:1997 [IDT], ISO 9897:1997/Cor 1:2001 [IDT]

 50. PN-ISO 9895:2002 - wersja polska

  PN-ISO 9895:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Papier i tektura -- Odporność na zgniatanie -- Badanie przy krótkim wpięciu

  Wprowadza: ISO 9895:1989 [IDT]

Produkty 251 do 300 z 17458

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. ...
 13. 350

Ustaw kierunek rosnący