Kategoria
 1. Inne produkty (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'red'

Produkty 2151 do 2200 z 2204

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 36
 4. 37
 5. 38
 6. 39
 7. 40
 8. 41
 9. 42
 10. 43
 11. 44
 12. 45

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-C-04530-02:1981 - wersja polska

  PN-C-04530-02:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Przygotowanie titrantów (roztworów mianowanych) -- Roztwory stosowane w miareczkowaniach utleniająco redukujących (redoks)

 2. PN-C-04516:1990 - wersja polska

  PN-C-04516:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Oznaczanie zawartości substancji redukujących nadmanganian potasowy

 3. PN-C-04508:1951 - wersja polska

  PN-C-04508:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów w kawałkach

 4. PN-C-04507:1951 - wersja polska

  PN-C-04507:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne ogólne

 5. PN-C-04506:1951 - wersja polska

  PN-C-04506:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów sypkich

 6. PN-C-04505:1951 - wersja polska

  PN-C-04505:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów ciekłych

 7. PN-C-04504:1952 - wersja polska

  PN-C-04504:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów półciekłych, mazistych i ciastowatych

 8. PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 9. PN-C-04333:2000 - wersja polska

  PN-C-04333:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 10. PN-C-04333:1973 - wersja polska

  PN-C-04333:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:2000 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 11. PN-C-04333:1952 - wersja polska

  PN-C-04333:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:1973 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 12. PN-C-04306:1981 - wersja polska

  PN-C-04306:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Koks z węgla kamiennego -- Wyznaczanie wskaźnika redukcji ziarn koksu wskutek obróbki mechanicznej

 13. PN-C-04288-02:1987 - wersja polska

  PN-C-04288-02:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 14. PN-C-04249:1954 - wersja polska

  PN-C-04249:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Guma -- Pomiar miękkości gumy metodą kulki o średnicy 10 mm

 15. PN-C-04177:1981 - wersja polska

  PN-C-04177:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60970:2008 - wersja angielska

  Przetwory naftowe -- Oznaczanie składu granulometrycznego stałych ciał obcych w ciekłych przetworach naftowych i innych cieczach za pomocą automatycznego licznika cząstek metodą bezpośrednią

 16. PN-C-01200-22:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-22:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej

 17. PN-C-01200-21:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-21:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien

 18. PN-B-91080:1953 - wersja polska

  PN-B-91080:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Budownictwo biurowe -- Drzwi wahadłowe kredensowe

 19. PN-B-30177:1958 - wersja polska

  PN-B-30177:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-30177:1992 - wersja polska

  Kit szklarski kredowo-pokostowy

 20. PN-B-12017:1992 - wersja polska

  PN-B-12017:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane -- Metody badań -- Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią

 21. PN-B-06714-19:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-19:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-1:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 22. PN-B-04102:1985 - wersja polska

  PN-B-04102:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12371:2002 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 23. PN-B-04102:1967 - wersja polska

  PN-B-04102:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04102:1985 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 24. PN-B-03020:1981 - wersja polska

  PN-B-03020:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska

  Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 25. PN-B-03020:1974 - wersja polska

  PN-B-03020:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03020:1981 - wersja polska

  Grunty budowlane -- Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich

 26. PN-B-02483:1978 - wersja polska

  PN-B-02483:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pale wielkośrednicowe wiercone -- Wymagania i badania

 27. PN-A-99007-09:1993 - wersja polska

  PN-A-99007-09:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Papierosy -- Badania chemiczne dymu papierosowego -- Oznaczanie efektywności chemizowanych filtrów papierosowych względem alkaloidów oraz barwnej części kondensatu dymu (metoda pośrednia)

 28. PN-A-99004-07:1988 - wersja polska

  PN-A-99004-07:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tytoń i wyroby tytoniowe -- Badania chemiczne -- Oznaczanie zawartości węglowodanów redukujących rozpuszczalnych w wodzie

 29. PN-A-86034-12:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-12:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 15213:2005 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Przetrwalniki bakterii beztlenowych redukujących siarczyny - wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

 30. PN-A-86016:1952 - wersja polska

  PN-A-86016:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86031:1965 - wersja polska

  Mleko -- Próba reduktazowa

 31. PN-A-82055-12:1997 - wersja polska

  PN-A-82055-12:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany(IV)

 32. PN-A-79529-18:2005 - wersja polska

  PN-A-79529-18:2005 - wersja polska

  Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 18: Oznaczanie zawartości cukrów redukujących

 33. PN-A-79093-8:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-8:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie wskaźnika zdolności redukcyjnej (ITT)

 34. PN-A-74855-6:1998 - wersja polska

  PN-A-74855-6:1998 - wersja polska

  Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków redukujących

 35. PN-A-74855-06:1987 - wersja polska

  PN-A-74855-06:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74855-6:1998 - wersja polska

  Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości substancji redukujących

 36. PN-A-74704:1963 - wersja polska

  PN-A-74704:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74704:1976 - wersja polska

  Przetwory ziemniaczane -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 37. PN-A-55605:1990 - wersja polska

  PN-A-55605:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Armatura dla przemysłu mleczarskiego -- Łączniki redukcyjne

 38. PKN-ISO/TS 3567:2008 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 3567:2008 - wersja polska

  Próżniomierze -- Wzorcowanie przez bezpośrednie porównanie z przyrządem odniesienia

  Wprowadza: ISO/TS 3567:2005 [IDT]

 39. PKN-ISO/TS 17996:2022-07 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 17996:2022-07 - wersja polska

  Ser -- Oznaczanie właściwości reologicznych za pomocą jednoosiowego ściskania przy stałej prędkości przemieszczania

  Wprowadza: ISO/TS 17996:2006 [IDT]

 40. PKN-CLC/TR 61800-6:2008 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 61800-6:2008 - wersja polska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 6: Wytyczne do określania rodzajów obciążenia i odpowiadających im prądów znamionowych

  Wprowadza: CLC/TR 61800-6:2007 [IDT]

 41. PKN-CEN/TS 15590:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 15590:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15590:2011 - wersja angielska

  Solid recovered fuels -- Determination of potential rate of microbial self heating using the real dynamic respiration index

  Wprowadza: CEN/TS 15590:2007 [IDT]

 42. PKN-CEN/TS 15357:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 15357:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Solid recovered fuels -- Terminology, definitions and descriptions

  Wprowadza: CEN/TS 15357:2006 [IDT]

 43. PKN-CEN/TS 15354:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 15354:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Plastics -- Extruded and/or calendered, non-reinforced film and sheeting made of plasticized poly(vinyl chloride) (PVC-P) -- Guidance for characterisation and designation

  Wprowadza: CEN/TS 15354:2006 [IDT]

 44. PKN-CEN/TS 15324:2010 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15324:2010 - wersja polska
  Norma wycofana

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury lepkości równoważnej na podstawie pomiaru lepkości przy małej prędkości ścinania z zastosowaniem reometru dynamicznego ścinania w trybie zmian oscylacyjnych w zakresie niskich częstotliwości

  Wprowadza: CEN/TS 15324:2008 [IDT]

 45. PKN-CEN/TS 15117:2009 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15117:2009 - wersja polska

  Przewodnik po zasadach zastosowania bezpośredniego i rozszerzonego

  Wprowadza: CEN/TS 15117:2005 [IDT]

 46. PKN-CEN/TR 15729:2016-09 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 15729:2016-09 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Raport dotyczący wyznaczenia średniego zużycia ściernego po określonej liczbie cykli badania

  Wprowadza: CEN/TR 15729:2010 [IDT]

 47. PKN-CEN/TR 15591:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 15591:2007 - wersja angielska

  Solid recovered fuels -- Determination of the biomass content based on the 14C method

  Wprowadza: CEN/TR 15591:2007 [IDT]

 48. PKN-CEN/TR 15547:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 15547:2007 - wersja angielska

  Workplace atmospheres -- Calculation of the health-related aerosol fraction concentration from the concentration measured by a sampler with known performance characteristics

  Wprowadza: CEN/TR 15547:2007 [IDT]

 49. PKN-CEN/TR 13445-9:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 13445-9:2007 - wersja angielska

  Unfired pressure vessels -- Part 9: Conformance of the EN 13445 series to ISO 16528

  Wprowadza: CEN/TR 13445-9:2007 [IDT]

 50. PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-10:2004/AC:2005 [IDT]

Produkty 2151 do 2200 z 2204

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 36
 4. 37
 5. 38
 6. 39
 7. 40
 8. 41
 9. 42
 10. 43
 11. 44
 12. 45

Ustaw kierunek rosnący