Kategoria
 1. Inne produkty (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'red'

Produkty 2101 do 2150 z 2189

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 35
 4. 36
 5. 37
 6. 38
 7. 39
 8. 40
 9. 41
 10. 42
 11. 43
 12. 44

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-C-81500:1974 - wersja polska

  PN-C-81500:1974 - wersja polska

  Wyroby lakierowe -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 2. PN-C-81500:1953 - wersja polska

  PN-C-81500:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-81500:1974 - wersja polska

  Wyroby lakierowe -- Pobieranie próbek jednostkowych i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 3. PN-C-80047:1988 - wersja polska

  PN-C-80047:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Ogólne wytyczne pobierania próbek i przygotowania średniej próbki laboratoryjnej

 4. PN-C-80047:1970 - wersja polska

  PN-C-80047:1970 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-80047:1988 - wersja polska

  Odczynniki -- Wytyczne pobierania próbek i przygotowania średniej próbki laboratoryjnej

 5. PN-C-80047:1951 - wersja polska

  PN-C-80047:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-80047:1970 - wersja polska

  Odczynniki -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 6. PN-C-77062:1997 - wersja polska

  PN-C-77062:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne -- Kredki do warg

 7. PN-C-60016:1954 - wersja polska

  PN-C-60016:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Aparaty chemiczne -- Średnice zewnętrzne i objętości nominalne

 8. PN-C-60016:1952 - wersja polska

  PN-C-60016:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-60016:1954 - wersja polska

  Aparaty chemiczne -- Nominalne średnice objętości i długości

 9. PN-C-45300-06:1985 - wersja polska

  PN-C-45300-06:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Węglowodory aromatyczne -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości siarki metodą redukcji niklem Raney'a

 10. PN-C-13125:1962 - wersja polska

  PN-C-13125:1962 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiar średniego liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej szkła

 11. PN-C-06302:1968 - wersja polska

  PN-C-06302:1968 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-06302:1981 - wersja polska

  Koks i półkoks z węgla kamiennego -- Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej i próbki analitycznej

 12. PN-C-06301:1955 - wersja polska

  PN-C-06301:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-06302:1968 - wersja polska

  Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego -- Przygotowanie średnich próbek laboratoryjnych

 13. PN-C-05012-12:1978 - wersja polska

  PN-C-05012-12:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3582:2002 - wersja polska

  Metody badań elastycznych tworzyw porowatych -- Oznaczanie prędkości powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomienia

 14. PN-C-04910:1987 - wersja polska

  PN-C-04910:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Środki ochrony drewna -- Badanie agresywności korozyjnej wobec stali metodą bezpośrednią

 15. PN-C-04808:1972 - wersja polska

  PN-C-04808:1972 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04808:1988 - wersja polska

  Środki powierzchniowo czynne w postaci sproszkowanej -- Przygotowanie średniej -- Próbki laboratoryjne

 16. PN-C-04707:1951 - wersja polska

  PN-C-04707:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04707:1958 - wersja polska

  Barwniki i półprodukty do wyrobu barwników -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 17. PN-C-04703:1951 - wersja polska

  PN-C-04703:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04702:1963 - wersja polska

  Barwniki bezpośrednie, kwasowe i kwasowo-chromowe -- Oznaczanie części nierozpuszczalnych

 18. PN-C-04700:1959 - wersja polska

  PN-C-04700:1959 - wersja polska
  Norma wycofana

  Barwniki bezpośrednie -- Barwienie porównawcze

 19. PN-C-04700:1952 - wersja polska

  PN-C-04700:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04700:1959 - wersja polska

  Barwniki bezpośrednie -- Barwienie porównawcze

 20. PN-C-04617-04:1980 - wersja polska

  PN-C-04617-04:1980 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania zawartości chlorków -- Oznaczanie chlorków bezpośrednią metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej

 21. PN-C-04616-09:1987 - wersja polska

  PN-C-04616-09:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania specjalne osadów -- Oznaczanie aktywności właściwej reduktaz azotanowych mikroorganizmów występujących w reaktorach do denitryfikacji metodą spektrofotometryczną

 22. PN-C-04615-29:1982 - wersja polska

  PN-C-04615-29:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie beztlenowych termofilnych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczany (Desulfotomaculum nigrificans) metodą hodowli na pożywce płynnej

 23. PN-C-04615-12:1979 - wersja polska

  PN-C-04615-12:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 26461-1:2001 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczyny (Clostridium) metodą hodowli na pożywce płynnej

 24. PN-C-04615-11:1977 - wersja polska

  PN-C-04615-11:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 26461-2:2001 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczyny (Clostridium) metodą filtrów membranowych

 25. PN-C-04615-02:1975 - wersja polska

  PN-C-04615-02:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie ogólnej liczby bakterii metodą bezpośredniego liczenia pod mikroskopem

 26. PN-C-04576-4:1994 - wersja polska

  PN-C-04576-4:1994 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji

 27. PN-C-04576-07:1987 - wersja polska

  PN-C-04576-07:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną po redukcji w kolumnie kadmowej

 28. PN-C-04567-03:1971 - wersja polska

  PN-C-04567-03:1971 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania zawartości krzemionki -- Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego

 29. PN-C-04549-1:1999 - wersja polska

  PN-C-04549-1:1999 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów -- Oznaczanie dichlorometanu, trichlorometanu, tetrachlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu, trichloroetylenu, tetrachloroetylenu, 1,1,1-trichloroetanu oraz 1,1,2,2-tetrachloroetanu w wodzie metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem bezpośredniego dozowania próbki

 30. PN-C-04537-7:1998 - wersja polska

  PN-C-04537-7:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów(V) kolorymetryczną metodą molibdenianową z metolem jako reduktorem

 31. PN-C-04537-04:1988 - wersja polska

  PN-C-04537-04:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem

 32. PN-C-04537-03:1989 - wersja polska

  PN-C-04537-03:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów ekstrakcyjno-kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem

 33. PN-C-04537-03:1973 - wersja polska

  PN-C-04537-03:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04537-03:1989 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą ekstrakcyjno-kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego

 34. PN-C-04537-02:1989 - wersja polska

  PN-C-04537-02:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z chlorkiem cynawym jako reduktorem

 35. PN-C-04537-02:1973 - wersja polska

  PN-C-04537-02:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04537-02:1989 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości zwiazków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą kolorymetryczna przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego

 36. PN-C-04530-02:1981 - wersja polska

  PN-C-04530-02:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Przygotowanie titrantów (roztworów mianowanych) -- Roztwory stosowane w miareczkowaniach utleniająco redukujących (redoks)

 37. PN-C-04516:1990 - wersja polska

  PN-C-04516:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Oznaczanie zawartości substancji redukujących nadmanganian potasowy

 38. PN-C-04508:1951 - wersja polska

  PN-C-04508:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów w kawałkach

 39. PN-C-04507:1951 - wersja polska

  PN-C-04507:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne ogólne

 40. PN-C-04506:1951 - wersja polska

  PN-C-04506:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów sypkich

 41. PN-C-04505:1951 - wersja polska

  PN-C-04505:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów ciekłych

 42. PN-C-04504:1952 - wersja polska

  PN-C-04504:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów półciekłych, mazistych i ciastowatych

 43. PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 44. PN-C-04333:2000 - wersja polska

  PN-C-04333:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 45. PN-C-04333:1973 - wersja polska

  PN-C-04333:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:2000 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 46. PN-C-04333:1952 - wersja polska

  PN-C-04333:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:1973 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 47. PN-C-04306:1981 - wersja polska

  PN-C-04306:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Koks z węgla kamiennego -- Wyznaczanie wskaźnika redukcji ziarn koksu wskutek obróbki mechanicznej

 48. PN-C-04288-02:1987 - wersja polska

  PN-C-04288-02:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 49. PN-C-04249:1954 - wersja polska

  PN-C-04249:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Guma -- Pomiar miękkości gumy metodą kulki o średnicy 10 mm

 50. PN-C-04177:1981 - wersja polska

  PN-C-04177:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60970:2008 - wersja angielska

  Przetwory naftowe -- Oznaczanie składu granulometrycznego stałych ciał obcych w ciekłych przetworach naftowych i innych cieczach za pomocą automatycznego licznika cząstek metodą bezpośrednią

Produkty 2101 do 2150 z 2189

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 35
 4. 36
 5. 37
 6. 38
 7. 39
 8. 40
 9. 41
 10. 42
 11. 43
 12. 44

Ustaw kierunek rosnący