Kategoria
 1. Inne produkty (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'red'

Produkty 2101 do 2150 z 2167

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 35
 4. 36
 5. 37
 6. 38
 7. 39
 8. 40
 9. 41
 10. 42
 11. 43
 12. 44

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-C-04615-29:1982 - wersja polska

  PN-C-04615-29:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie beztlenowych termofilnych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczany (Desulfotomaculum nigrificans) metodą hodowli na pożywce płynnej

 2. PN-C-04615-12:1979 - wersja polska

  PN-C-04615-12:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 26461-1:2001 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczyny (Clostridium) metodą hodowli na pożywce płynnej

 3. PN-C-04615-11:1977 - wersja polska

  PN-C-04615-11:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 26461-2:2001 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie beztlenowych bakterii przetrwalnikujących, redukujących siarczyny (Clostridium) metodą filtrów membranowych

 4. PN-C-04615-02:1975 - wersja polska

  PN-C-04615-02:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania mikrobiologiczne -- Oznaczanie ogólnej liczby bakterii metodą bezpośredniego liczenia pod mikroskopem

 5. PN-C-04576-4:1994 - wersja polska

  PN-C-04576-4:1994 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji

 6. PN-C-04576-07:1987 - wersja polska

  PN-C-04576-07:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną po redukcji w kolumnie kadmowej

 7. PN-C-04567-03:1971 - wersja polska

  PN-C-04567-03:1971 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania zawartości krzemionki -- Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego

 8. PN-C-04549-1:1999 - wersja polska

  PN-C-04549-1:1999 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości chlorowcowych pochodnych węglowodorów -- Oznaczanie dichlorometanu, trichlorometanu, tetrachlorometanu, bromodichlorometanu, dibromochlorometanu, tribromometanu, trichloroetylenu, tetrachloroetylenu, 1,1,1-trichloroetanu oraz 1,1,2,2-tetrachloroetanu w wodzie metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem bezpośredniego dozowania próbki

 9. PN-C-04537-7:1998 - wersja polska

  PN-C-04537-7:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów(V) kolorymetryczną metodą molibdenianową z metolem jako reduktorem

 10. PN-C-04537-04:1988 - wersja polska

  PN-C-04537-04:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem

 11. PN-C-04537-03:1989 - wersja polska

  PN-C-04537-03:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów ekstrakcyjno-kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem

 12. PN-C-04537-03:1973 - wersja polska

  PN-C-04537-03:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04537-03:1989 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą ekstrakcyjno-kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego

 13. PN-C-04537-02:1989 - wersja polska

  PN-C-04537-02:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1189:2000 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczonych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z chlorkiem cynawym jako reduktorem

 14. PN-C-04537-02:1973 - wersja polska

  PN-C-04537-02:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04537-02:1989 - wersja polska

  Woda i ścieki -- Badania zawartości zwiazków fosforu -- Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów metodą kolorymetryczna przy użyciu molibdenianu amonowego i chlorku cynawego jako czynnika redukującego

 15. PN-C-04530-02:1981 - wersja polska

  PN-C-04530-02:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Przygotowanie titrantów (roztworów mianowanych) -- Roztwory stosowane w miareczkowaniach utleniająco redukujących (redoks)

 16. PN-C-04516:1990 - wersja polska

  PN-C-04516:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Oznaczanie zawartości substancji redukujących nadmanganian potasowy

 17. PN-C-04508:1951 - wersja polska

  PN-C-04508:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów w kawałkach

 18. PN-C-04507:1951 - wersja polska

  PN-C-04507:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne ogólne

 19. PN-C-04506:1951 - wersja polska

  PN-C-04506:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów sypkich

 20. PN-C-04505:1951 - wersja polska

  PN-C-04505:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów ciekłych

 21. PN-C-04504:1952 - wersja polska

  PN-C-04504:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04500:1967 - wersja polska

  Chemiczne badania i próby -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej -- Wytyczne dla produktów półciekłych, mazistych i ciastowatych

 22. PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 23. PN-C-04333:2000 - wersja polska

  PN-C-04333:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:2016-07 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 24. PN-C-04333:1973 - wersja polska

  PN-C-04333:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:2000 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 25. PN-C-04333:1952 - wersja polska

  PN-C-04333:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04333:1973 - wersja polska

  Produkty węglopochodne -- Pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej

 26. PN-C-04306:1981 - wersja polska

  PN-C-04306:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Koks z węgla kamiennego -- Wyznaczanie wskaźnika redukcji ziarn koksu wskutek obróbki mechanicznej

 27. PN-C-04288-02:1987 - wersja polska

  PN-C-04288-02:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tłuszcze techniczne -- Metody badań -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

 28. PN-C-04249:1954 - wersja polska

  PN-C-04249:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Guma -- Pomiar miękkości gumy metodą kulki o średnicy 10 mm

 29. PN-C-04177:1981 - wersja polska

  PN-C-04177:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60970:2008 - wersja angielska

  Przetwory naftowe -- Oznaczanie składu granulometrycznego stałych ciał obcych w ciekłych przetworach naftowych i innych cieczach za pomocą automatycznego licznika cząstek metodą bezpośrednią

 30. PN-C-01200-22:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-22:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej

 31. PN-C-01200-21:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-21:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien

 32. PN-B-91080:1953 - wersja polska

  PN-B-91080:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Budownictwo biurowe -- Drzwi wahadłowe kredensowe

 33. PN-B-30177:1958 - wersja polska

  PN-B-30177:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-30177:1992 - wersja polska

  Kit szklarski kredowo-pokostowy

 34. PN-B-12017:1992 - wersja polska

  PN-B-12017:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane -- Metody badań -- Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią

 35. PN-B-06714-19:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-19:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-1:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 36. PN-B-04102:1985 - wersja polska

  PN-B-04102:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12371:2002 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 37. PN-B-04102:1967 - wersja polska

  PN-B-04102:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04102:1985 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 38. PN-B-03020:1981 - wersja polska

  PN-B-03020:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska

  Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 39. PN-B-03020:1974 - wersja polska

  PN-B-03020:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03020:1981 - wersja polska

  Grunty budowlane -- Projektowanie i obliczenia statyczne posadowień bezpośrednich

 40. PN-B-02483:1978 - wersja polska

  PN-B-02483:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pale wielkośrednicowe wiercone -- Wymagania i badania

 41. PN-A-99007-09:1993 - wersja polska

  PN-A-99007-09:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Papierosy -- Badania chemiczne dymu papierosowego -- Oznaczanie efektywności chemizowanych filtrów papierosowych względem alkaloidów oraz barwnej części kondensatu dymu (metoda pośrednia)

 42. PN-A-99004-07:1988 - wersja polska

  PN-A-99004-07:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tytoń i wyroby tytoniowe -- Badania chemiczne -- Oznaczanie zawartości węglowodanów redukujących rozpuszczalnych w wodzie

 43. PN-A-86034-12:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-12:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 15213:2005 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Przetrwalniki bakterii beztlenowych redukujących siarczyny - wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

 44. PN-A-86016:1952 - wersja polska

  PN-A-86016:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86031:1965 - wersja polska

  Mleko -- Próba reduktazowa

 45. PN-A-82055-12:1997 - wersja polska

  PN-A-82055-12:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących i beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany(IV)

 46. PN-A-79529-18:2005 - wersja polska

  PN-A-79529-18:2005 - wersja polska

  Napoje spirytusowe i spirytus butelkowany -- Metody badań -- Część 18: Oznaczanie zawartości cukrów redukujących

 47. PN-A-79093-8:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-8:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie wskaźnika zdolności redukcyjnej (ITT)

 48. PN-A-74855-6:1998 - wersja polska

  PN-A-74855-6:1998 - wersja polska

  Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków redukujących

 49. PN-A-74855-06:1987 - wersja polska

  PN-A-74855-06:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74855-6:1998 - wersja polska

  Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości substancji redukujących

 50. PN-A-74704:1963 - wersja polska

  PN-A-74704:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-74704:1976 - wersja polska

  Przetwory ziemniaczane -- Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej

Produkty 2101 do 2150 z 2167

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 35
 4. 36
 5. 37
 6. 38
 7. 39
 8. 40
 9. 41
 10. 42
 11. 43
 12. 44

Ustaw kierunek rosnący