Wyniki wyszukiwania dla 'pomiary oscyloskopów'

Produkty 101 do 150 z 902

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 19

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-ISO 1996-2:1999/A1:2002 - wersja polska

  PN-ISO 1996-2:1999/A1:2002 - wersja polska

  Akustyka -- Opis i pomiary hałasu środowiskowego -- Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu

  Wprowadza: ISO 1996-2:1987/Amd 1:1998 [IDT]

 2. PN-ISO 1996-1:2006 - wersja polska

  PN-ISO 1996-1:2006 - wersja polska

  Akustyka -- Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego -- Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny

  Wprowadza: ISO 1996-1:2003 [IDT]

 3. PN-ISO 1996-1:1999 - wersja polska

  PN-ISO 1996-1:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 1996-1:2006 - wersja polska

  Akustyka -- Opis i pomiary hałasu środowiskowego -- Podstawowe wielkości i procedury

  Wprowadza: ISO 1996-1:1982 [IDT]

 4. PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska

  PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

  Wprowadza: ISO 18589-2:2007 [IDT]

 5. PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska

  PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje

  Wprowadza: ISO 18589-1:2005 [IDT]

 6. PN-ISO 15971:2013-11 - wersja polska

  PN-ISO 15971:2013-11 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15971:2014-07 - wersja angielska

  Gaz ziemny -- Pomiary właściwości -- Wartość kaloryczna i liczba Wobbego

  Wprowadza: ISO 15971:2008 [IDT]

 7. PN-ISO 15970:2012 - wersja polska

  PN-ISO 15970:2012 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15970:2014-07 - wersja angielska

  Gaz ziemny -- Pomiary właściwości -- Właściwości objętościowe: gęstość, ciśnienie, temperatura i współczynnik ściśliwości

  Wprowadza: ISO 15970:2008 [IDT]

 8. PN-ISO 15186-1:2001 - wersja polska

  PN-ISO 15186-1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15186-1:2005 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach oraz izolacyjności elementów budowlanych metodą natężenia dźwięku -- Część 1: Pomiary laboratoryjne

  Wprowadza: ISO 15186-1:2000 [IDT]

 9. PN-ISO 14139:2004 - wersja polska

  PN-ISO 14139:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary hydrometryczne -- Pomiary przepływu w korytach otwartych z wykorzystaniem budowli -- Złożone budowle pomiarowe

  Wprowadza: ISO 14139:2000 [IDT]

 10. PN-ISO 1100-2:2002 - wersja polska

  PN-ISO 1100-2:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 2: Określanie krzywej natężenia przepływu

  Wprowadza: ISO 1100-2:1998 [IDT]

 11. PN-ISO 1100-1:2002 - wersja polska

  PN-ISO 1100-1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 18365:2014-02 - wersja angielska

  Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Część 1: Zakładanie i użytkowanie stacji pomiarowej

  Wprowadza: ISO 1100-1:1996 [IDT]

 12. PN-ISO 10976:2015-03 - wersja polska

  PN-ISO 10976:2015-03 - wersja polska

  Schłodzone lekkie węglowodory płynne -- Pomiary ładunków na pokładzie transportowców LNG

  Wprowadza: ISO 10976:2012 [IDT]

 13. PN-ISO 1088:2005 - wersja polska

  PN-ISO 1088:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metody prędkość-powierzchnia -- Zbieranie i przetwarzanie danych do określania błędów pomiaru

  Wprowadza: ISO 1088:1985 [IDT]

 14. PN-ISO 1070:2001 - wersja polska

  PN-ISO 1070:2001 - wersja polska

  Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metoda spadek-powierzchnia

  Wprowadza: ISO 1070:1992 [IDT], ISO 1070:1992/Amd 1:1997 [IDT]

 15. PN-IEC 835-1-2:1994 - wersja polska

  PN-IEC 835-1-2:1994 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-1-2:2002 - wersja polska

  Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary wspólne ziemskich linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Parametry podstawowe

  Wprowadza: IEC 60835-1-2:1992 [IDT]

 16. PN-IEC 315-5:1994 - wersja polska

  PN-IEC 315-5:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Metody pomiarów odbiorników radiofonicznych różnych rodzajów emisji -- Specjalistyczne pomiary wielkiej częstotliwości -- Pomiary odpowiedzi odbiorników FM na zakłócenia o charakterze impulsowym

  Wprowadza: IEC 60315-5:1971 [IDT]

 17. PN-IEC 1079-2:1996 - wersja polska

  PN-IEC 1079-2:1996 - wersja polska

  Metody pomiarów odbiorników telewizji satelitarnej w zakresie 12 GHz -- Pomiary elektryczne tunerów DBS

  Wprowadza: IEC 61079-2:1992 [IDT]

 18. PN-IEC 1079-1:1996 - wersja polska

  PN-IEC 1079-1:1996 - wersja polska

  Metody pomiarów odbiorników telewizji satelitarnej w zakresie 12 GHz -- Pomiary w.cz. zespołu zewnętrznego

  Wprowadza: IEC 61079-1:1992 [IDT]

 19. PN-G-02700-3:2000 - wersja polska

  PN-G-02700-3:2000 - wersja polska

  Ochrona pracy w górnictwie -- Zwalczanie zagrożenia stwarzanego przez prądy błądzące w zakładach górniczych -- Pomiary prądów błądzących i ocena zagrożenia w miejscach prowadzenia robót strzelniczych i składowania środków strzałowych

 20. PN-EN ISO 9300:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 9300:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9300:2008 - wersja polska

  Pomiary strumienia masy gazu za pomocą dysz Venturiego o przepływie krytycznym

  Wprowadza: EN ISO 9300:2005 [IDT], ISO 9300:2005 [IDT]

 21. PN-EN ISO 8665:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8665:2017-11 - wersja angielska

  Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy

  Wprowadza: EN ISO 8665:2017 [IDT], ISO 8665:2006 [IDT]

 22. PN-EN ISO 8665:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 8665:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8665:2017-11 - wersja angielska

  Małe statki -- Morskie napędowe tłokowe silniki spalinowe -- Pomiary i deklaracje mocy

  Wprowadza: EN ISO 8665:2006 [IDT], ISO 8665:2006 [IDT]

 23. PN-EN ISO 8665:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8665:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8665:2007 - wersja polska

  Małe statki -- Morskie silniki i zespoły napędowe -- Pomiary i deklaracje mocy

  Wprowadza: EN ISO 8665:2006 [IDT], ISO 8665:2006 [IDT]

 24. PN-EN ISO 8665:2006 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 8665:2006 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8665:2007 - wersja polska

  Małe statki -- Morskie silniki i zespoły napędowe -- Pomiary i deklaracje mocy

  Wprowadza: EN ISO 8665:2006 [IDT], ISO 8665:2006 [IDT]

 25. PN-EN ISO 8665:1999 - wersja polska

  PN-EN ISO 8665:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8665:2006 - wersja angielska

  Małe statki -- Morskie silniki i zespoły napędowe -- Pomiary i deklaracje mocy

  Wprowadza: EN ISO 8665:1995 [IDT], ISO 8665:1994 [IDT]

 26. PN-EN ISO 8665:1999/A1:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 8665:1999/A1:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8665:2006 - wersja angielska

  Małe statki -- Morskie silniki i zespoły napędowe -- Pomiary i deklaracje mocy

  Wprowadza: EN ISO 8665:1995/A1:2000 [IDT], ISO 8665:1994 [IDT]

 27. PN-EN ISO 8665:1999/A1:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8665:1999/A1:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8665:2006 - wersja angielska

  Małe statki -- Morskie silniki i zespoły napędowe -- Pomiary i deklaracje mocy

  Wprowadza: EN ISO 8665:1995/A1:2000 [IDT], ISO 8665:1994 [IDT]

 28. PN-EN ISO 7779:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7779:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7779:2005 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiary hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu emitowanego przez sprzęt informacyjny oraz telekomunikacyjny

  Wprowadza: EN ISO 7779:2001 [IDT], ISO 7779:1999 [IDT]

 29. PN-EN ISO 7779:2002/A1:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7779:2002/A1:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7779:2005 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiary hałasu rozprzestrzeniającego się w powietrzu emitowanego przez sprzęt informacyjny oraz telekomunikacyjny -- Zmiana 1: Wymagania dotyczące pomiaru hałasu nośników CD/DVD-ROM

  Wprowadza: EN ISO 7779:2001/A1:2003 [IDT], ISO 7779:1999/Amd 1:2003 [IDT]

 30. PN-EN ISO 772:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 772:2011 - wersja angielska

  Pomiary hydrometryczne -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 772:2011 [IDT], ISO 772:2011 [IDT]

 31. PN-EN ISO 772:2001 - wersja polska

  PN-EN ISO 772:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 772:2011 - wersja angielska

  Pomiary hydrometryczne -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 772:2000 [IDT], ISO 772:1996 [IDT]

 32. PN-EN ISO 772:2001/A2:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 772:2001/A2:2006 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 772:2011 - wersja angielska

  Pomiary hydrometryczne -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 772:2000/A2:2005 [IDT], ISO 772:1996/Amd 2:2004 [IDT]

 33. PN-EN ISO 772:2001/A2:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 772:2001/A2:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Pomiary hydrometryczne -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 772:2000/A2:2005 [IDT], ISO 772:1996/Amd 2:2004 [IDT]

 34. PN-EN ISO 772:2001/A1:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 772:2001/A1:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 772:2011 - wersja angielska

  Pomiary hydrometryczne -- Terminologia

  Wprowadza: EN ISO 772:2000/A1:2003 [IDT], ISO 772:1996/Amd 1:2002 [IDT]

 35. PN-EN ISO 748:2007 - wersja angielska

  PN-EN ISO 748:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 748:2009 - wersja polska

  Hydrometria -- Pomiary przepływu w kanałach otwartych z użyciem młynków hydrometrycznych lub pływaków

  Wprowadza: EN ISO 748:2007 [IDT], ISO 748:2007 [IDT]

 36. PN-EN ISO 748:2001 - wersja polska

  PN-EN ISO 748:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 748:2007 - wersja angielska

  Pomiary przepływu w korytach otwartych -- Metody prędkość-powierzchnia

  Wprowadza: EN ISO 748:2000 [IDT], ISO 748:1997 [IDT]

 37. PN-EN ISO 7278-2:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 7278-2:2004 - wersja polska

  Ciekłe węglowodory -- Pomiary dynamiczne -- Układy kontrolne do sprawdzania liczników objętościowych -- Część 2: Rurowe układy kontrolne

  Wprowadza: EN ISO 7278-2:1995 [IDT], ISO 7278-2:1988 [IDT]

 38. PN-EN ISO 7278-2:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7278-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7278-2:2004 - wersja polska

  Ciekłe węglowodory -- Pomiary dynamiczne -- Układy kontrolne do sprawdzania liczników objętościowych -- Część 2: Rurowe układy kontrolne

  Wprowadza: EN ISO 7278-2:1995 [IDT], ISO 7278-2:1988 [IDT]

 39. PN-EN ISO 7278-1:2000 - wersja polska

  PN-EN ISO 7278-1:2000 - wersja polska

  Ciekłe węglowodory -- Pomiary dynamiczne -- Układy kontrolne do sprawdzania liczników objętościowych -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 7278-1:1995 [IDT], ISO 7278-1:1987 [IDT]

 40. PN-EN ISO 7250:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 7250:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7250-1:2010 - wersja angielska

  Podstawowe pomiary ciała ludzkiego do projektowania technicznego

  Wprowadza: EN ISO 7250:1997 [IDT], ISO 7250:1996 [IDT]

 41. PN-EN ISO 7250:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7250:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7250:2005 - wersja polska

  Pomiary podstawowych cech antropometrycznych ciała ludzkiego do projektowania technicznego

  Wprowadza: EN ISO 7250:1997 [IDT], ISO 7250:1996 [IDT]

 42. PN-EN ISO 5167-6:2020-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5167-6:2020-03 - wersja angielska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 6: Przepływomierze klinowe

  Wprowadza: EN ISO 5167-6:2019 [IDT], ISO 5167-6:2019 [IDT]

 43. PN-EN ISO 5167-5:2016-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5167-5:2016-05 - wersja angielska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 5: Przepływomierze stożkowe

  Wprowadza: EN ISO 5167-5:2016 [IDT], ISO 5167-5:2016 [IDT]

 44. PN-EN ISO 5167-4:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 5167-4:2005 - wersja polska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego

  Wprowadza: EN ISO 5167-4:2003 [IDT], ISO 5167-4:2003 [IDT]

 45. PN-EN ISO 5167-4:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5167-4:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-4:2005 - wersja polska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 4: Klasyczna zwężka Venturiego

  Wprowadza: EN ISO 5167-4:2003 [IDT], ISO 5167-4:2003 [IDT]

 46. PN-EN ISO 5167-3:2021-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5167-3:2021-03 - wersja angielska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego

  Wprowadza: EN ISO 5167-3:2020 [IDT], ISO 5167-3:2020 [IDT]

 47. PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2021-03 - wersja angielska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego

  Wprowadza: EN ISO 5167-3:2003 [IDT], ISO 5167-3:2003 [IDT]

 48. PN-EN ISO 5167-3:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5167-3:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-3:2005 - wersja polska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 3: Dysze i dysze Venturiego

  Wprowadza: EN ISO 5167-3:2003 [IDT], ISO 5167-3:2003 [IDT]

 49. PN-EN ISO 5167-2:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 5167-2:2005 - wersja polska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 2: Kryzy

  Wprowadza: EN ISO 5167-2:2003 [IDT], ISO 5167-2:2003 [IDT]

 50. PN-EN ISO 5167-2:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5167-2:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5167-2:2005 - wersja polska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym -- Część 2: Kryzy

  Wprowadza: EN ISO 5167-2:2003 [IDT], ISO 5167-2:2003 [IDT]

Produkty 101 do 150 z 902

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 19

Ustaw kierunek rosnący