Kategoria
 1. Inne produkty (1)

Wyniki wyszukiwania dla 'oceny ryzyka zawodowego'

Produkty 101 do 150 z 794

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 16

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-IEC 60384-9-1:2000 - wersja polska

  PN-IEC 60384-9-1:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60384-9-1:2005 - wersja angielska

  Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma szczegółowa ramowa -- Kondensatory ceramiczne stałe klasy 2 -- Poziom oceny E

  Wprowadza: IEC 60384-9-1:1988 [IDT]

 2. PN-IEC 60384-17-1:2002 - wersja polska

  PN-IEC 60384-17-1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60384-17-1:2006 - wersja angielska

  Kondensatory stałe stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma szczegółowa ramowa -- Kondensatory stałe polipropylenowe metalizowane napięcia przemiennego i impulsowego -- Poziom oceny E

  Wprowadza: IEC 60384-17-1:1987 [IDT]

 3. PN-IEC 60300-3-9:1999 - wersja polska

  PN-IEC 60300-3-9:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zarządzanie niezawodnością -- Przewodnik zastosowań -- Analiza ryzyka w systemach technicznych

  Wprowadza: IEC 60300-3-9:1995 [IDT]

 4. PN-IEC 393-5-2:1998 - wersja polska

  PN-IEC 393-5-2:1998 - wersja polska

  Potencjometry stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma szczegółowa ramowa -- Potencjometry jednoobrotowe, małej mocy -- Poziom oceny F

  Wprowadza: IEC 60393-5-2:1992 [IDT]

 5. PN-IEC 393-5-1:1998 - wersja polska

  PN-IEC 393-5-1:1998 - wersja polska

  Potencjometry stosowane w urządzeniach elektronicznych -- Norma szczegółowa ramowa -- Potencjometry jednoobrotowe małej mocy -- Poziom oceny E

  Wprowadza: IEC 60393-5-1:1992 [IDT]

 6. PN-H-04642:2000 - wersja polska

  PN-H-04642:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Terenowe oznaczanie rozpuszczalnych produktów korozji żelaza

  Wprowadza: ISO/TR 8502-1:1991 [IDT], ENV ISO 8502-1:1999 [IDT]

 7. PN-H-04610:1978 - wersja polska

  PN-H-04610:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Korozja metali -- Metody oceny badań korozyjnych

 8. PN-G-43025:1994 - wersja polska

  PN-G-43025:1994 - wersja polska

  Lutniociągi wentylacyjne -- Metody obliczania i kryteria oceny jakości

 9. PN-G-43024:1999 - wersja polska

  PN-G-43024:1999 - wersja polska

  Górnictwo -- Lutniociągi wentylacyjne -- Wyznaczanie współczynnika nieszczelności i kryteria oceny jakości uszczelnienia

 10. PN-G-04401-6:2008 - wersja polska

  PN-G-04401-6:2008 - wersja polska

  Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 6: Oznaczanie podatności rud na wzbogacanie flotacyjne

 11. PN-G-04401-5:2004 - wersja polska

  PN-G-04401-5:2004 - wersja polska

  Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 5: Oznaczanie gęstości i gęstości nasypowej

 12. PN-G-04401-4:2005 - wersja polska

  PN-G-04401-4:2005 - wersja polska

  Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 4: Ocena składu ziarnowego-analiza mikroskopowa

 13. PN-G-04401-3:2004 - wersja polska

  PN-G-04401-3:2004 - wersja polska

  Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 3: Ocena składu ziarnowego materiałów drobnouziarnionych z zastosowaniem pipet sedymentacyjnych

 14. PN-G-04401-2:2004 - wersja polska

  PN-G-04401-2:2004 - wersja polska

  Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 2: Ocena składu ziarnowego-analiza sitowa

 15. PN-G-04401-1:2002 - wersja polska

  PN-G-04401-1:2002 - wersja polska

  Przeróbka rud metali nieżelaznych -- Metody oceny właściwości technologicznych rud -- Część 1: Ocena podatności na rozdrabnianie

 16. PN-G-04211:1996 - wersja polska

  PN-G-04211:1996 - wersja polska

  Szyby górnicze -- Obudowa betonowa -- Kryteria oceny i metody badań

 17. PN-G-04026:1987 - wersja polska

  PN-G-04026:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ciecze hydrauliczne stosowane w systemach maszyn i urządzeń górniczych -- Metody badań i oceny palności

 18. PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10 - wersja angielska

  PN-ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018-10 - wersja angielska

  Zintegrowane szerokopasmowe kablowe sieci telekomunikacyjne (CABLE) -- Zarządzanie energią -- Infrastruktury eksploatacyjne -- Globalne KPI -- Część 4-4: Oceny projektowe -- Kablowe sieci dostępowe

  Wprowadza: ETSI EN 305 200-4-4 V1.1.1:2018 [IDT]

 19. PN-ETSI EN 303 808 V1.1.1:2023-09 - wersja angielska

  PN-ETSI EN 303 808 V1.1.1:2023-09 - wersja angielska

  Inżynieria środowiskowa (EE) -- Możliwość zastosowania metod zawartych w normach od EN 45552 do EN 45559 do oceny aspektów efektywności materiałowej wyrobów infrastruktury sieci ICT w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym

  Wprowadza: ETSI EN 303 808 V1.1.1:2023 [IDT]

 20. PN-ETSI EN 302 498-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska

  PN-ETSI EN 302 498-2 V1.1.1:2011 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- System wykrywania i oceny obiektów pracujący w paśmie od 2,2 GHz do 8,5 GHz przeznaczony dla urządzeń typu narzędzie z napędem mechanicznym -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

  Wprowadza: ETSI EN 302 498-2 V1.1.1:2010 [IDT]

 21. PN-ETSI EN 302 498-1 V1.1.1:2011 - wersja angielska

  PN-ETSI EN 302 498-1 V1.1.1:2011 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) -- System wykrywania i oceny obiektów pracujący w paśmie od 2,2 GHz do 8,5 GHz przeznaczony dla urządzeń typu narzędzie z napędem mechanicznym -- Część 1: Parametry techniczne i metody badań

  Wprowadza: ETSI EN 302 498-1 V1.1.1:2010 [IDT]

 22. PN-ENV 623-5:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 623-5:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 623-5:2009 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Właściwości ogólne i strukturalne -- Część 5: Oznaczanie ułamka objętościowego fazy w wyniku oceny mikrografii

  Wprowadza: ENV 623-5:2002 [IDT]

 23. PN-ENV 1852-2:2003 - wersja polska

  PN-ENV 1852-2:2003 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1852-2:2000 [IDT]

 24. PN-ENV 1852-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1852-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ENV 1852-2:2003 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1852-2:2000 [IDT]

 25. PN-ENV 1566-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1566-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Chlorowany poli(chlorek winylu) (PVC-C) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1566-2:2001 [IDT]

 26. PN-ENV 1565-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1565-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Mieszanina kopolimeru styrenu (SAN+PVC) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1565-2:2001 [IDT]

 27. PN-ENV 1519-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1519-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1519-2:2001 [IDT]

 28. PN-ENV 1519-2:2002 - wersja niemiecka

  PN-ENV 1519-2:2002 - wersja niemiecka
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polietylen (PE) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1519-2:2001 [IDT]

 29. PN-ENV 1455-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1455-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1455-2:2001 [IDT]

 30. PN-ENV 1453-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1453-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1453-2:2000 [IDT]

 31. PN-ENV 1452-7:2007 - wersja polska

  PN-ENV 1452-7:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 7: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1452-7:2000 [IDT]

 32. PN-ENV 1452-7:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1452-7:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ENV 1452-7:2007 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1452-7:2000 [IDT]

 33. PN-ENV 1451-2:2007 - wersja polska

  PN-ENV 1451-2:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1451-2:2001 [IDT]

 34. PN-ENV 1451-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1451-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ENV 1451-2:2007 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1451-2:2001 [IDT]

 35. PN-ENV 14459:2003 - wersja angielska

  PN-ENV 14459:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14459:2007 - wersja angielska

  Sposób oceny ryzyka oraz zalecenia dotyczące stosowania elementów elektronicznych w układach sterowania palnikami gazowymi i urządzeniami spalającymi gaz

  Wprowadza: ENV 14459:2002 [IDT]

 36. PN-ENV 1401-2:2003 - wersja polska

  PN-ENV 1401-2:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1401-2:2000 [IDT]

 37. PN-ENV 1401-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1401-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ENV 1401-2:2003 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1401-2:2000 [IDT]

 38. PN-ENV 1329-2:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 1329-2:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1329-2:2001 [IDT]

 39. PN-ENV 1329-2:2002 - wersja niemiecka

  PN-ENV 1329-2:2002 - wersja niemiecka
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: ENV 1329-2:2001 [IDT]

 40. PN-ENV 1006:2004 - wersja angielska

  PN-ENV 1006:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1006:2009 - wersja angielska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Ceramika monolityczna -- Wskazówki dotyczące doboru próbek do badań w celu oceny właściwości

  Wprowadza: ENV 1006:2003 [IDT]

 41. PN-EN ISO/IEEE 11073-40101:2022-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEEE 11073-40101:2022-09 - wersja angielska

  Informatyka w ochronie zdrowia -- Współdziałanie urządzeń -- Część 40101: Podstawy -- Cyberbezpieczeństwo -- Procesy oceny podatności

  Wprowadza: EN ISO/IEEE 11073-40101:2022 [IDT], ISO/IEEE 11073-40101:2022 [IDT]

 42. PN-EN ISO/IEC 30121:2016-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 30121:2016-12 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Nadzór nad strukturą ryzyka związanego z informatyką śledczą

  Wprowadza: EN ISO/IEC 30121:2016 [IDT], ISO/IEC 30121:2015 [IDT]

 43. PN-EN ISO/IEC 29134:2020-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 29134:2020-09 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności

  Wprowadza: EN ISO/IEC 29134:2020 [IDT], ISO/IEC 29134:2017 [IDT]

 44. PN-EN ISO/IEC 25066:2020-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 25066:2020-03 - wersja angielska

  Inżynieria systemów i oprogramowania -- Wymagania jakościowe i ocena systemów i oprogramowania (SQuaRE) - Wspólny format przemysłowy (CIF) dotyczący użyteczności - Raport z oceny

  Wprowadza: EN ISO/IEC 25066:2019 [IDT], ISO/IEC 25066:2016 [IDT]

 45. PN-EN ISO/IEC 18045:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 18045:2024-04 - wersja angielska

  Technika informatyczna, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych

  Wprowadza: EN ISO/IEC 18045:2023 [IDT], ISO/IEC 18045:2022 [IDT]

 46. PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 18045:2020-09 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 18045:2024-04 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych

  Wprowadza: EN ISO/IEC 18045:2020 [IDT], ISO/IEC 18045:2008 [IDT]

 47. PN-EN ISO/IEC 17040:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 17040:2005 - wersja angielska

  Ocena zgodności -- Ogólne wymagania dotyczące oceny równorzędnej jednostek oceniających zgodność i jednostek akredytujących

  Wprowadza: EN ISO/IEC 17040:2005 [IDT], ISO/IEC 17040:2005 [IDT]

 48. PN-EN ISO/IEC 15408-5:2024-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 15408-5:2024-05 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 5: Pre-definiowane pakiety wymagań bezpieczeństwa

  Wprowadza: EN ISO/IEC 15408-5:2023 [IDT], ISO/IEC 15408-5:2022 [IDT]

 49. PN-EN ISO/IEC 15408-4:2024-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 15408-4:2024-05 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 4: Ramy dla określenia metod i działań związanych z oceną

  Wprowadza: EN ISO/IEC 15408-4:2023 [IDT], ISO/IEC 15408-4:2022 [IDT]

 50. PN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo informacji, cyberbezpieczeństwo i ochrona prywatności -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń

  Wprowadza: EN ISO/IEC 15408-3:2023 [IDT], ISO/IEC 15408-3:2022 [IDT]

Produkty 101 do 150 z 794

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 16

Ustaw kierunek rosnący