Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 101751 do 101800 z 103223

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-A-79528-7:2001 - wersja polska

  PN-A-79528-7:2001 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie kwasowości

 2. PN-A-79528-7:1997 - wersja polska

  PN-A-79528-7:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-7:2001 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Badanie alkaliczności i oznaczanie kwasowości

 3. PN-A-79528-6:2000 - wersja polska

  PN-A-79528-6:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego

 4. PN-A-79528-5:2000 - wersja polska

  PN-A-79528-5:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fuzli

 5. PN-A-79528-4:2000 - wersja polska

  PN-A-79528-4:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości aldehydów

 6. PN-A-79528-4:1997 - wersja polska

  PN-A-79528-4:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-4:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków karbonylowych

 7. PN-A-79528-3:2007 - wersja polska

  PN-A-79528-3:2007 - wersja polska

  Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 3: Oznaczanie mocy

 8. PN-A-79528-2:2007 - wersja polska

  PN-A-79528-2:2007 - wersja polska

  Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 2: Ocena organoleptyczna

 9. PN-A-79528-2:2002 - wersja polska

  PN-A-79528-2:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-2:2007 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Część 2: Ocena organoleptyczna spirytusu i wyrobów spirytusowych

 10. PN-A-79528-1:2000 - wersja polska

  PN-A-79528-1:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Postanowienia ogólne

 11. PN-A-79528-18:2000 - wersja polska

  PN-A-79528-18:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Test UV

 12. PN-A-79528-17:2007 - wersja polska

  PN-A-79528-17:2007 - wersja polska

  Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 17: Oznaczanie zawartości lotnych zasad azotowych

 13. PN-A-79528-17:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-17:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-17:2007 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości lotnych zasad azotowych

 14. PN-A-79528-16:2007 - wersja polska

  PN-A-79528-16:2007 - wersja polska

  Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 16: Oznaczanie zawartości ditlenku siarki

 15. PN-A-79528-16:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-16:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-16:2007 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości dwutlenku siarki

 16. PN-A-79528-15:1992 - wersja polska

  PN-A-79528-15:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości węglowodorów

  Wprowadza: ISO 1388-10:1981 [EQV]

 17. PN-A-79528-14:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-14:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie barwy

 18. PN-A-79528-12:2000 - wersja polska

  PN-A-79528-12:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości suchej pozostałości po odparowaniu

 19. PN-A-79528-12:1992 - wersja polska

  PN-A-79528-12:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-12:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości suchej pozostałości po odparowaniu

 20. PN-A-79528-11:2000 - wersja polska

  PN-A-79528-11:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Próba na obecność furfuralu

 21. PN-A-79528-11:1992 - wersja polska

  PN-A-79528-11:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-11:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Próba na obecność furfuralu

  Wprowadza: ISO 1388-11:1981 [EQV]

 22. PN-A-79528-10:2007 - wersja polska

  PN-A-79528-10:2007 - wersja polska

  Destylat rolniczy i alkohol etylowy rolniczy -- Metody badań -- Część 10: Próba na mieszalność z wodą

 23. PN-A-79528-10:1992 - wersja polska

  PN-A-79528-10:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-10:2007 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Próba na mieszalność z wodą

  Wprowadza: ISO 1388-6:1981 [EQV]

 24. PN-A-79528-09:1992 - wersja polska

  PN-A-79528-09:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-9:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Pomiar czasu odbarwiania roztworu nadmanganianu potasowego

  Wprowadza: ISO 1388-12:1981 [EQV]

 25. PN-A-79528-08:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-08:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-8:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości estrów

  Wprowadza: ISO 1388-9:1981 [EQV]

 26. PN-A-79528-07:1992 - wersja polska

  PN-A-79528-07:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-7:1997 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Badanie alkaliczności lub oznaczanie kwasowości

  Wprowadza: ISO 1388-2:1981 [EQV]

 27. PN-A-79528-06:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-06:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-6:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu metylowego

  Wprowadza: ISO 1388-7:1981 [NEQ], ISO 1388-8:1981 [MOD]

 28. PN-A-79528-05:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-05:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-5:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości fuzli

 29. PN-A-79528-04:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-04:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-4:1997 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości związków karbonylowych

  Wprowadza: ISO 1388-4:1981 [NEQ]

 30. PN-A-79528-03:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-03:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-3:2007 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie mocy

 31. PN-A-79528-03:1993/Az1:1995 - wersja polska

  PN-A-79528-03:1993/Az1:1995 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-3:2007 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Oznaczanie mocy

 32. PN-A-79528-02:1993 - wersja polska

  PN-A-79528-02:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-2:2002 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Ocena organoleptyczna

 33. PN-A-79528-01:1992 - wersja polska

  PN-A-79528-01:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-1:2000 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Zakres badań i postanowienia ogólne

 34. PN-A-79527:2004 - wersja polska

  PN-A-79527:2004 - wersja polska
  Norma wycofana

  Produkty i półprodukty spirytusowe -- Pobieranie próbek

 35. PN-A-79527:1998 - wersja polska

  PN-A-79527:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79527:2004 - wersja polska

  Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty -- Pobieranie próbek

 36. PN-A-79527:1974 - wersja polska

  PN-A-79527:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79527:1998 - wersja polska

  Spirytus -- Pobieranie próbek

 37. PN-A-79527:1956 - wersja polska

  PN-A-79527:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79527:1974 - wersja polska

  Spirytus -- Pobieranie próbek

 38. PN-A-79526:1986 - wersja polska

  PN-A-79526:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79531:1995 - wersja polska

  Spirytus rektyfikowany butelkowany

 39. PN-A-79526:1975 - wersja polska

  PN-A-79526:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79526:1986 - wersja polska

  Spirytus rektyfikowany butelkowany

 40. PN-A-79526:1967 - wersja polska

  PN-A-79526:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79526:1975 - wersja polska

  Spirytus do celów domowych i leczniczych

 41. PN-A-79526:1962 - wersja polska

  PN-A-79526:1962 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79526:1967 - wersja polska

  Spirytus do celów domowych i leczniczych

 42. PN-A-79526:1956 - wersja polska

  PN-A-79526:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79526:1962 - wersja polska

  Spirytus -- Spirytus do celów domowych i leczniczych

 43. PN-A-79525:1974 - wersja polska

  PN-A-79525:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus porektyfikacyjny

 44. PN-A-79525:1956 - wersja polska

  PN-A-79525:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79525:1974 - wersja polska

  Spirytus -- Spirytus porektyfikacyjny

 45. PN-A-79524:1956 - wersja polska

  PN-A-79524:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79523:1974 - wersja polska

  Spirytus -- Spirytus surowy rolniczy

 46. PN-A-79523:2002 - wersja polska

  PN-A-79523:2002 - wersja polska

  Destylat rolniczy

 47. PN-A-79523:1990 - wersja polska

  PN-A-79523:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79523:2002 - wersja polska

  Spirytus surowy

 48. PN-A-79523:1974 - wersja polska

  PN-A-79523:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79523:1990 - wersja polska

  Spirytus surowy

 49. PN-A-79523:1956 - wersja polska

  PN-A-79523:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79523:1974 - wersja polska

  Spirytus -- Spirytus surowy przemysłowy

 50. PN-A-79522:2001 - wersja polska

  PN-A-79522:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Spirytus rektyfikowany

Produkty 101751 do 101800 z 103223

na stronę

Ustaw kierunek rosnący