Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 101451 do 101500 z 103262

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-A-86036:1993 - wersja polska

  PN-A-86036:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86036:1998 - wersja polska

  Mleko surowe do skupu -- Badania mikrobiologiczne i cytologiczne

 2. PN-A-86034-15:1998 - wersja polska

  PN-A-86034-15:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7889:2007 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Jogurt -- Oznaczanie liczby charakterystycznych drobnoustrojów

 3. PN-A-86034-14:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-14:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7932:2005 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bacillus cereus - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C

 4. PN-A-86034-13:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-13:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Staphylococcus aureus (gronkowce chorobotwórcze) - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL), oznaczanie liczby metodą płytkową

 5. PN-A-86034-12:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-12:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 15213:2005 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Przetrwalniki bakterii beztlenowych redukujących siarczyny - wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

 6. PN-A-86034-11:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-11:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Salmonella -- Wykrywanie obecności

 7. PN-A-86034-10:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-10:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Enterokoki - wykrywanie obecności, oznaczanie liczby metodą płytkową

 8. PN-A-86034-09:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-09:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 7251:2006 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Escherichia coli - wykrywanie obecności i oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

 9. PN-A-86034-08:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-08:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) i oznaczanie liczby metodą płytkową

 10. PN-A-86034-07:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-07:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6611:2007 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 25 stopni C

  Wprowadza: ISO 6611:1992 [EQV]

 11. PN-A-86034-06:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-06:1993 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje psychrotrofowe - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 6,5 i 21 stopni C

  Wprowadza: ISO 6730:1992 [NEQ]

 12. PN-A-86034-05:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-05:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje termofilne - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 55 stopni C

 13. PN-A-86034-04:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-04:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólna liczba drobnoustrojów - oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C

  Wprowadza: ISO 6610:1992 [EQV]

 14. PN-A-86034-03:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-03:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8261:2002 - wersja angielska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Przygotowywanie próbek i rozcieńczeń

  Wprowadza: ISO 8261:1989 [NEQ]

 15. PN-A-86034-02:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-02:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólne zasady badań

 16. PN-A-86034-01:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Zakres normy i postanowienia ogólne

 17. PN-A-86033:2002 - wersja polska

  PN-A-86033:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczne -- Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i sulfonamidów (Metoda odwoławcza)

 18. PN-A-86033:1991 - wersja polska

  PN-A-86033:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86033:2002 - wersja polska

  Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących

 19. PN-A-86033:1991/Az2:1998 - wersja polska

  PN-A-86033:1991/Az2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86033:2002 - wersja polska

  Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących

 20. PN-A-86032:1982 - wersja polska

  PN-A-86032:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń mleczarskich, naczyń i sprzętu pomocniczego -- Metody badań i kryteria oceny

 21. PN-A-86032:1968 - wersja polska

  PN-A-86032:1968 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86032:1982 - wersja polska

  Kontrola czystości mikrobiologicznej urządzeń mleczarskich, naczyń i sprzętu pomocniczego -- Metody badań i kryteria oceny

 22. PN-A-86031:1977 - wersja polska
 23. PN-A-86031:1969 - wersja polska

  PN-A-86031:1969 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86031:1977 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne

 24. PN-A-86031:1965 - wersja polska

  PN-A-86031:1965 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86031:1969 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne

 25. PN-A-86031:1961 - wersja polska

  PN-A-86031:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86031:1965 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne

 26. PN-A-86030:1978 - wersja polska

  PN-A-86030:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-04019:1998 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku -- Metody badań

 27. PN-A-86030:1978/Az2:2002 - wersja polska

  PN-A-86030:1978/Az2:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku -- Metody badań

 28. PN-A-86030:1965 - wersja polska

  PN-A-86030:1965 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86030:1978 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku -- Metody badań

 29. PN-A-86029:1954 - wersja polska

  PN-A-86029:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86028:1961 - wersja polska

  Śmietana i śmietanka -- Oznaczanie zawartości tłuszczu

 30. PN-A-86028:1978 - wersja polska

  PN-A-86028:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Śmietanka i śmietana -- Metody badań

 31. PN-A-86028:1978/Az2:2002 - wersja polska

  PN-A-86028:1978/Az2:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Śmietanka i śmietana -- Metody badań

 32. PN-A-86028:1961 - wersja polska

  PN-A-86028:1961 - wersja polska

  Śmietana i śmietanka -- Badania chemiczne i organoleptyczne

 33. PN-A-86028:1954 - wersja polska

  PN-A-86028:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86028:1961 - wersja polska

  Śmietana i śmietanka -- Oznaczanie kwasowości

 34. PN-A-86027:1953 - wersja polska

  PN-A-86027:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86030:1965 - wersja polska

  Mleko w proszku -- Oznaczanie rozpuszczalności

 35. PN-A-86026:1990 - wersja polska

  PN-A-86026:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14673-1:2002 - wersja angielska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości azotynów i azotanów

 36. PN-A-86026:1953 - wersja polska

  PN-A-86026:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86030:1965 - wersja polska

  Mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości wody

 37. PN-A-86025:1994 - wersja polska

  PN-A-86025:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Modyfikowane mleko i mieszanka dla niemowląt typu Laktowit

 38. PN-A-86025:1990 - wersja polska

  PN-A-86025:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86025:1994 - wersja polska

  Modyfikowane mleko i mieszanka dla wcześniaków i niemowląt -- Laktowit 0, Laktowit 1, Laktowit 2

 39. PN-A-86025:1964 - wersja polska

  PN-A-86025:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86030:1965 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości tłuszczu

 40. PN-A-86025:1954 - wersja polska

  PN-A-86025:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86025:1964 - wersja polska

  Mleko w proszku -- Oznaczanie zawartości tłuszczu

 41. PN-A-86024:1992 - wersja polska

  PN-A-86024:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku

 42. PN-A-86024:1992/Az1:1996 - wersja polska

  PN-A-86024:1992/Az1:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku

 43. PN-A-86024:1981 - wersja polska

  PN-A-86024:1981 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Mleko w proszku

 44. PN-A-86024:1968 - wersja polska

  PN-A-86024:1968 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86024:1981 - wersja polska

  Mleko w proszku pełne

 45. PN-A-86024:1959 - wersja polska

  PN-A-86024:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86024:1968 - wersja polska

  Mleko w proszku pełne rozpyłowe

 46. PN-A-86024:1953 - wersja polska

  PN-A-86024:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86024:1959 - wersja polska

  Mleko w proszku rozpyłowe

 47. PN-A-86023:1954 - wersja polska

  PN-A-86023:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86207:1967 - wersja polska

  Masło -- Oznaczanie skuteczności pasteryzacji

 48. PN-A-86022:1954 - wersja polska

  PN-A-86022:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86041:1965 - wersja polska

  Mleko w proszku -- Pobieranie próbek

 49. PN-A-86021:1953 - wersja polska

  PN-A-86021:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86044:1964 - wersja polska

  Mleko w proszku walcowe

 50. PN-A-86020:1952 - wersja polska

  PN-A-86020:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-86103:1957 - wersja polska

  Mleko -- Oznaczanie gęstości

Produkty 101451 do 101500 z 103262

na stronę

Ustaw kierunek rosnący