Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 101001 do 101050 z 103930

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-B-04113:1953 - wersja polska

  PN-B-04113:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04113:1967 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość tłucznia kamiennego na miażdżenia pod wpływem siły działającej statycznie

 2. PN-B-04112:1967 - wersja polska

  PN-B-04112:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-41:1978 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie ścieralności /zużycia/ tłucznia kamiennego w bębnie Devala

 3. PN-B-04112:1953 - wersja polska

  PN-B-04112:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność /zużycie/ tłucznia kamiennego w bębnie Devala

 4. PN-B-04111:1984 - wersja polska

  PN-B-04111:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14157:2005 - wersja angielska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

 5. PN-B-04111:1959 - wersja polska

  PN-B-04111:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04111:1984 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność na tarczy Boehmego

 6. PN-B-04111:1954 - wersja polska

  PN-B-04111:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04111:1959 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Ścieralność na tarczy Boehmego

 7. PN-B-04110:1984 - wersja polska

  PN-B-04110:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1926:2001 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie

 8. PN-B-04110:1963 - wersja polska

  PN-B-04110:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04110:1984 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na ściskanie

 9. PN-B-04110:1954 - wersja polska

  PN-B-04110:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Wytrzymałość na ściskanie

 10. PN-B-04103:1965 - wersja polska

  PN-B-04103:1965 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Oznaczanie mrozoodporności -- Metoda krystalizacji

 11. PN-B-04102:1985 - wersja polska

  PN-B-04102:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12371:2002 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 12. PN-B-04102:1967 - wersja polska

  PN-B-04102:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04102:1985 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 13. PN-B-04102:1954 - wersja polska

  PN-B-04102:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie materiałów kamiennych -- Odporność na zamrażanie

 14. PN-B-04101:1985 - wersja polska

  PN-B-04101:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13755:2002 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodą

 15. PN-B-04101:1967 - wersja polska

  PN-B-04101:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04101:1985 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie nasiąkliwości wodą

 16. PN-B-04101:1954 - wersja polska

  PN-B-04101:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04101:1967 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Nasiąkliwość

 17. PN-B-04100:1966 - wersja polska

  PN-B-04100:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1936:2001 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Oznaczanie gęstości objętościowej, gęstości, porowatości i szczelności

 18. PN-B-04100:1954 - wersja polska

  PN-B-04100:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-04100:1966 - wersja polska

  Badanie materiałów kamiennych -- Ciężar właściwy, ciężar objętościowy, szczelność i porowatość

 19. PN-B-03434:1999 - wersja polska

  PN-B-03434:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1505:2001 - wersja polska

  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania

 20. PN-B-03433:1987 - wersja polska

  PN-B-03433:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja -- Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych -- Wymagania

 21. PN-B-03433:1980 - wersja polska

  PN-B-03433:1980 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03433:1987 - wersja polska

  Wentylacja -- Urządzenia wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie mieszkaniowych wielorodzinnym -- Wymagania

  Skontaktuj się z PKN

 22. PN-B-03432:1967 - wersja polska

  PN-B-03432:1967 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym -- Wymagania techniczne

 23. PN-B-03431:1973 - wersja polska

  PN-B-03431:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja mechaniczna w budownictwie -- Wymagania

 24. PN-B-03431:1963 - wersja polska

  PN-B-03431:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03431:1973 - wersja polska

  Wentylacja mechaniczna w budownictwie -- Wymagania techniczne

  Skontaktuj się z PKN

 25. PN-B-03430:1983 - wersja polska

  PN-B-03430:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania

 26. PN-B-03430:1983/Az3:2000 - wersja polska

  PN-B-03430:1983/Az3:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej -- Wymagania

 27. PN-B-03430:1974 - wersja polska

  PN-B-03430:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03430:1983 - wersja polska

  Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej -- Wymagania

 28. PN-B-03430:1964 - wersja polska

  PN-B-03430:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03430:1974 - wersja polska

  Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym -- Wymagania techniczne

 29. PN-B-03430:1959 - wersja polska

  PN-B-03430:1959 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja -- Wentylacja naturalna w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym -- Wymagania techniczne

 30. PN-B-03421:1978 - wersja polska

  PN-B-03421:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi

 31. PN-B-03420:1976 - wersja polska

  PN-B-03420:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

 32. PN-B-03420:1964 - wersja polska

  PN-B-03420:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03420:1976 - wersja polska

  Wentylacja i klimatyzacja -- Dane klimatyczne i parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

  Skontaktuj się z PKN

 33. PN-B-03415:1961 - wersja polska

  PN-B-03415:1961 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogrzewnictwo i wentylacja -- Zespoły ogrzewcze - wentylacyjne parowe i wodne -- Warunki techniczne

  Skontaktuj się z PKN

 34. PN-B-03410:1999 - wersja polska

  PN-B-03410:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1505:2001 - wersja polska

  Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Wymiary przekroju poprzecznego

 35. PN-B-03410:1967 - wersja polska

  PN-B-03410:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03410:1999 - wersja polska

  Wentylacja -- Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych

 36. PN-B-03410:1964 - wersja polska

  PN-B-03410:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03410:1967 - wersja polska

  Wentylacja -- Przekroje poprzeczne przewodów wentylacyjnych

  Skontaktuj się z PKN

 37. PN-B-03407:1968 - wersja polska

  PN-B-03407:1968 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zasady doboru kotłów niskoprężnych

 38. PN-B-03407:1955 - wersja polska

  PN-B-03407:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03407:1968 - wersja polska

  Centralne ogrzewanie -- Obliczenie powierzchni ogrzewalnej kotłów

  Skontaktuj się z PKN

 39. PN-B-03407:1952 - wersja polska

  PN-B-03407:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kotły do centralnych ogrzewań -- Obliczenie potrzebnej powierzchni ogrzewalnej

  Skontaktuj się z PKN

 40. PN-B-03406:1994 - wersja polska

  PN-B-03406:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

 41. PN-B-03406:1983 - wersja polska

  PN-B-03406:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03406:1994 - wersja polska

  Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3

 42. PN-B-03406:1974 - wersja polska

  PN-B-03406:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03406:1983 - wersja polska

  Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 w budownictwie powszechnym

 43. PN-B-03406:1956 - wersja polska

  PN-B-03406:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03406:1974 - wersja polska

  Centralne ogrzewanie -- Obliczanie strat ciepła pomieszczeń

 44. PN-B-03406:1952 - wersja polska

  PN-B-03406:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Centralne ogrzewanie -- Obliczenie strat ciepła pomieszczeń

 45. PN-B-03405:1974 - wersja polska

  PN-B-03405:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogrzewnictwo -- Obliczanie zapotrzebowania ciepła pomieszczeń o kubaturze ponad 600 m3

 46. PN-B-03404:1974 - wersja polska

  PN-B-03404:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogrzewnictwo -- Współczynniki przenikania ciepła K dla przegród budowlanych

 47. PN-B-03404:1964 - wersja polska

  PN-B-03404:1964 - wersja polska
  Norma wycofana

  Współczynniki przenikania ciepła k dla przegród budowlanych

 48. PN-B-03404:1957 - wersja polska

  PN-B-03404:1957 - wersja polska
  Norma wycofana

  Współczynniki przenikania ciepła k -- Dane do obliczeń k dla przegród budowlanych

 49. PN-B-03404:1950 - wersja polska

  PN-B-03404:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Współczynniki przenikania ciepła k -- Dane do obliczeń przegród budowlanych

 50. PN-B-03380:1992 - wersja polska

  PN-B-03380:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elementy prefabrykowane z betonu -- Płyty stropowe płaskie

Produkty 101001 do 101050 z 103930

na stronę

Ustaw kierunek rosnący