Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 100651 do 100700 z 103924

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-B-10090:1969 - wersja polska

  PN-B-10090:1969 - wersja polska
  Norma wycofana

  Meble wbudowane -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

 2. PN-B-10087:1996 - wersja polska

  PN-B-10087:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania

 3. PN-B-10086:1967 - wersja polska

  PN-B-10086:1967 - wersja polska
  Norma wycofana

  Stolarka budowlana -- Meble do wbudowania -- Wymagania i badania techniczne

 4. PN-B-10085:1988 - wersja polska

  PN-B-10085:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14351-1:2006 - wersja angielska

  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych -- Wymagania i badania

 5. PN-B-10085:1988/Az3:2001 - wersja polska

  PN-B-10085:1988/Az3:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14351-1:2006 - wersja angielska

  Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania

 6. PN-B-10085:1988/Az2:1997 - wersja polska

  PN-B-10085:1988/Az2:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14351-1:2006 - wersja angielska

  Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania

 7. PN-B-10085:1983 - wersja polska

  PN-B-10085:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10085:1988 - wersja polska

  Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania

 8. PN-B-10085:1975 - wersja polska

  PN-B-10085:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10085:1983 - wersja polska

  Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Wymagania i badania

 9. PN-B-10085:1966 - wersja polska

  PN-B-10085:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10085:1975 - wersja polska

  Stolarka budowlana -- Wymagania i badania techniczne

 10. PN-B-10085:1961 - wersja polska

  PN-B-10085:1961 - wersja polska
  Norma wycofana

  Stolarka budowlana -- Wykonanie i badanie

 11. PN-B-10080:1971 - wersja polska

  PN-B-10080:1971 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty ciesielskie -- Wymagania i badania przy odbiorze

 12. PN-B-10080:1959 - wersja polska

  PN-B-10080:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10080:1971 - wersja polska

  Roboty ciesielskie -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze

 13. PN-B-10027:1993 - wersja polska

  PN-B-10027:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pionowe elementy budowlane -- Badania odporności na uderzenia -- Ciała uderzające i ogólna procedura badawcza

  Wprowadza: ISO 7892:1988 [IDT]

 14. PN-B-10026:1970 - wersja polska

  PN-B-10026:1970 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego -- Wymagania i badania

 15. PN-B-10025:1962 - wersja polska

  PN-B-10025:1962 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty murowe -- Mury z kamienia naturalnego wymagania i badania techniczne przy odbiorze

 16. PN-B-10024:1968 - wersja polska

  PN-B-10024:1968 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty murowe -- Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych -- Wymagania i badania przy odbiorze

 17. PN-B-10023:1969 - wersja polska

  PN-B-10023:1969 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty murowe -- Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie -- Wymagania i badania przy odbiorze

 18. PN-B-10023:1958 - wersja polska

  PN-B-10023:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10023:1969 - wersja polska

  Roboty ceglano-żelbetowe -- Konstrukcje zespolone -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze

 19. PN-B-10022:1958 - wersja polska

  PN-B-10022:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10020:1968 - wersja polska

  Roboty murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze

 20. PN-B-10021:1980 - wersja polska

  PN-B-10021:1980 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 991:1999 - wersja polska

  Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych

 21. PN-B-10020:1968 - wersja polska

  PN-B-10020:1968 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty murowe z cegły -- Wymagania i badania przy odbiorze

 22. PN-B-10020:1958 - wersja polska

  PN-B-10020:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10020:1968 - wersja polska

  Roboty murowe z cegły -- Warunki i badania techniczne przy odbiorze

 23. PN-B-09716:1953 - wersja polska

  PN-B-09716:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywo mineralne -- Formularz do orzeczenia o jakości kruszywa mineralnego

 24. PN-B-09715:1953 - wersja polska

  PN-B-09715:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywo mineralne -- Formularz do protokołu pobierania próbki kruszywa mineralnego

 25. PN-B-09700:1986 - wersja polska

  PN-B-09700:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

 26. PN-B-09700:1962 - wersja polska

  PN-B-09700:1962 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-09700:1986 - wersja polska

  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

 27. PN-B-09700:1952 - wersja polska

  PN-B-09700:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-09700:1962 - wersja polska

  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

 28. PN-B-09300:1961 - wersja polska

  PN-B-09300:1961 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cement -- Orzeczenie o jakości

 29. PN-B-09300:1952 - wersja polska

  PN-B-09300:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cement -- Formularz do orzeczenia o jakości cementu

 30. PN-B-09252:1950 - wersja polska

  PN-B-09252:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Dziennik przebiegu praktyki budowlanej wymaganej do uzyskania uprawnień do kierowania robotami budowlanymi

 31. PN-B-09251:1950 - wersja polska

  PN-B-09251:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Deklaracja kierownika technicznego w budownictwie

 32. PN-B-07104:1950 - wersja polska

  PN-B-07104:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Harmonogram finansowy

 33. PN-B-07103:1950 - wersja polska

  PN-B-07103:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Harmonogram materiałów

 34. PN-B-07102:1950 - wersja polska

  PN-B-07102:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Harmonogram zatrudnienia poszczególnych specjalności roboczych, zatrudnienia ogólnego i maszyn

 35. PN-B-07101:1950 - wersja polska

  PN-B-07101:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogólny harmonogram budowlany

 36. PN-B-07100:1950 - wersja polska

  PN-B-07100:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Harmonogramy budowlane -- Wytyczne opracowania

 37. PN-B-06841:1956 - wersja polska

  PN-B-06841:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-94400:1966 - wersja polska

  Okucia budowlane -- Zamki do drzwi -- Warunki techniczne

 38. PN-B-06841:1952 - wersja polska

  PN-B-06841:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okucia budowlane -- Zamki -- Warunki techniczne

  Skontaktuj się z PKN

 39. PN-B-06840:1952 - wersja polska

  PN-B-06840:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okucia budowlane -- Warunki techniczne

 40. PN-B-06825:1952 - wersja polska

  PN-B-06825:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane -- Szczegóły konstrukcyjne łączenia elementów

 41. PN-B-06800:1957 - wersja polska

  PN-B-06800:1957 - wersja polska
  Norma wycofana

  Budynki drewniane składane

 42. PN-B-06800:1951 - wersja polska

  PN-B-06800:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06800:1957 - wersja polska

  Drewniane budynki składane prowizoryczne -- Warunki techniczne wykonania elementów

 43. PN-B-06753:1957 - wersja polska

  PN-B-06753:1957 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby kamionkowe sanitarne -- Warunki techniczne

 44. PN-B-06752:1964 - wersja polska

  PN-B-06752:1964 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fajansowe wyroby sanitarne -- Wspólne wymagania i badania

 45. PN-B-06752:1954 - wersja polska

  PN-B-06752:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby fajansowe sanitarne -- Warunki techniczne

 46. PN-B-06751:1980 - wersja polska

  PN-B-06751:1980 - wersja polska

  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe -- Rury i kształtki -- Wymagania i badania

 47. PN-B-06751:1968 - wersja polska

  PN-B-06751:1968 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06751:1980 - wersja polska

  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe -- Rury i kształtki -- Wymagania i badania

 48. PN-B-06751:1963 - wersja polska

  PN-B-06751:1963 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby kamionkowe kanalizacyjne -- Rury i kształtki -- Wymagania i badania techniczne

 49. PN-B-06751:1955 - wersja polska

  PN-B-06751:1955 - wersja polska
  Norma wycofana

  Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Warunki techniczne

 50. PN-B-06731:1963 - wersja polska

Produkty 100651 do 100700 z 103924

na stronę

Ustaw kierunek rosnący