Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 100451 do 100500 z 103216

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-B-03020:1955 - wersja polska

  PN-B-03020:1955 - wersja polska
  Norma wycofana

  Grunty budowlane -- Wytyczne wyznaczania dopuszczalnych obciążeń jednostkowych

 2. PN-B-03010:1983 - wersja polska

  PN-B-03010:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1997-1:2008 - wersja polska

  Ściany oporowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 3. PN-B-03010:1968 - wersja polska

  PN-B-03010:1968 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ściany oporowe -- Obliczania statyczne i projektowanie

 4. PN-B-03007:2013-08 - wersja polska

  PN-B-03007:2013-08 - wersja polska

  Konstrukcje budowlane -- Dokumentacja techniczna

 5. PN-B-03006:1967 - wersja polska

  PN-B-03006:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:1987 - wersja polska

  Konstrukcje murowe z drobnowymiarowych elementów z betonów komórkowych -- Obliczenia statyczne i projektowanie

  Skontaktuj się z PKN

 6. PN-B-03005:1967 - wersja polska

  PN-B-03005:1967 - wersja polska

  Konstrukcje murowe z cegły i innych elementów drobnowymiarowych ze zbrojeniem stalowym -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 7. PN-B-03005:1955 - wersja polska

  PN-B-03005:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03005:1967 - wersja polska

  Konstrukcje murowe z cegły ze zbrojeniem stalowym -- Obliczenia statyczne i projektowanie

  Skontaktuj się z PKN

 8. PN-B-03004:1988 - wersja polska

  PN-B-03004:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kominy murowane i żelbetowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 9. PN-B-03004:1964 - wersja polska

  PN-B-03004:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03004:1988 - wersja polska

  Kominy murowane i żelbetowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

  Skontaktuj się z PKN

 10. PN-B-03004:1956 - wersja polska

  PN-B-03004:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03004:1964 - wersja polska

  Kominy murowane i żelbetowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 11. PN-B-03003:1964 - wersja polska

  PN-B-03003:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:1987 - wersja polska

  Mury z kamienia naturalnego -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 12. PN-B-03002:2007 - wersja polska

  PN-B-03002:2007 - wersja polska

  Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie

 13. PN-B-03002:1999 - wersja polska

  PN-B-03002:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:2007 - wersja polska

  Konstrukcje murowe niezbrojone -- Projektowanie i obliczanie

 14. PN-B-03002:1999/Az2:2002 - wersja polska

  PN-B-03002:1999/Az2:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:2007 - wersja polska

  Konstrukcje murowe niezbrojone -- Projektowanie i obliczanie

 15. PN-B-03002:1999/Az1:2001 - wersja polska

  PN-B-03002:1999/Az1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:2007 - wersja polska

  Konstrukcje murowe niezbrojone -- Projektowanie i obliczanie

 16. PN-B-03002:1987 - wersja polska

  PN-B-03002:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:1999 - wersja polska

  Konstrukcje murowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 17. PN-B-03002:1987/Az1:1997 - wersja polska

  PN-B-03002:1987/Az1:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:1999 - wersja polska

  Konstrukcje murowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana A1)

 18. PN-B-03002:1967 - wersja polska

  PN-B-03002:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:1987 - wersja polska

  Konstrukcje murowe z cegły -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 19. PN-B-03002:1954 - wersja polska

  PN-B-03002:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03002:1967 - wersja polska

  Konstrukcje murowe z cegły -- Obliczenia statyczne i projektowanie

 20. PN-B-03001:1976 - wersja polska

  PN-B-03001:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1990:2004 - wersja polska

  Konstrukcje i podłoża budowli -- Ogólne zasady obliczeń

 21. PN-B-03001:1964 - wersja polska

  PN-B-03001:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03001:1976 - wersja polska

  Konstrukcje i podłoża budowli -- Zasady projektowania i obliczeń statycznych

 22. PN-B-03000:1990 - wersja polska

  PN-B-03000:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Projekty budowlane -- Obliczenia statyczne

 23. PN-B-03000:1969 - wersja polska

  PN-B-03000:1969 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03000:1990 - wersja polska

  Projekty budowlane -- Obliczenia statyczne

  Skontaktuj się z PKN

 24. PN-B-03000:1955 - wersja polska

  PN-B-03000:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03000:1969 - wersja polska

  Wytyczne do wykonywania obliczeń statycznych w budownictwie

  Skontaktuj się z PKN

 25. PN-B-02900:1952 - wersja polska

  PN-B-02900:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Morskie budowle hydrotechniczne -- Klasyfikacja według kapitalności

 26. PN-B-02877-4:2001 - wersja polska

  PN-B-02877-4:2001 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania

 27. PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - wersja polska

  PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Zasady projektowania

 28. PN-B-02877-2:1998 - wersja polska

  PN-B-02877-2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12101-2:2005 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła -- Klapy dymowe -- Wymagania i metody badań

 29. PN-B-02876:1998 - wersja polska

  PN-B-02876:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-3:2005 - wersja angielska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Badania odporności ogniowej systemów uszczelnień przejść instalacyjnych

 30. PN-B-02875:1998 - wersja polska

  PN-B-02875:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych

 31. PN-B-02874:1996 - wersja polska

  PN-B-02874:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych

 32. PN-B-02874:1996/Az1:1999 - wersja polska

  PN-B-02874:1996/Az1:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia palności materiałów budowlanych

 33. PN-B-02873:1996 - wersja polska

  PN-B-02873:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

 34. PN-B-02872:1996 - wersja polska

  PN-B-02872:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności dachów na ogień zewnętrzny

 35. PN-B-02871:1996 - wersja polska

  PN-B-02871:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1634-1:2002 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej zamknięć otworów w ścianach budynków

 36. PN-B-02870:2017-10 - wersja polska

  PN-B-02870:2017-10 - wersja polska

  Badania ogniowe -- Kominy do urządzeń grzewczych o mocy cieplnej do 150 kW

 37. PN-B-02870:1993 - wersja polska

  PN-B-02870:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02870:2017-10 - wersja polska

  Badania ogniowe -- Małe kominy -- Badania w podwyższonych temperaturach

  Wprowadza: ISO 4736:1979 [IDT]

 38. PN-B-02869:1993 - wersja polska

  PN-B-02869:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1366-1:2001 - wersja polska

  Badania odporności ogniowej -- Przewody wentylacyjne

  Wprowadza: ISO 6944:1985 [IDT]

 39. PN-B-02868-01:1992 - wersja polska

  PN-B-02868-01:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6790:1996 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa -- Symbole graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpożarowej

  Wprowadza: ISO 6790:1986 [IDT]

 40. PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

  PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji

 41. PN-B-02867:1990 - wersja polska

  PN-B-02867:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

 42. PN-B-02867:1990/Az1:2001 - wersja polska

  PN-B-02867:1990/Az1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02867:2013-06 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany

 43. PN-B-02866:1974 - wersja polska

  PN-B-02866:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02877-4:2001 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Otwory pod klapy dymowe -- Obliczanie powierzchni i rozmieszczenie

 44. PN-B-02865:1997 - wersja polska

  PN-B-02865:1997 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

 45. PN-B-02865:1972 - wersja polska

  PN-B-02865:1972 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa

 46. PN-B-02864:1997 - wersja polska

  PN-B-02864:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

 47. PN-B-02864:1997/Az1:2001 - wersja polska

  PN-B-02864:1997/Az1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

 48. PN-B-02864:1971 - wersja polska

  PN-B-02864:1971 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-02864:1997 - wersja polska

  Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

 49. PN-B-02863:1997 - wersja polska

  PN-B-02863:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

 50. PN-B-02863:1997/Az1:2001 - wersja polska

  PN-B-02863:1997/Az1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne -- Sieć wodociągowa przeciwpożarowa

Produkty 100451 do 100500 z 103216

na stronę

Ustaw kierunek rosnący