Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 100101 do 100150 z 103232

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-B-06593:1956 - wersja polska

  PN-B-06593:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06593:1963 - wersja polska

  Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne -- Linie zestawu bloków -- Wytyczne wykonania i odbiór techniczny

 2. PN-B-06592:1956 - wersja polska

  PN-B-06592:1956 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne -- Żelbetowe studnie kablowe -- Typy i wymiary

 3. PN-B-06591:1956 - wersja polska

  PN-B-06591:1956 - wersja polska
  Norma wycofana

  Elektroenergetyczne linie kablowe podziemne -- Betonowe bloki płaskie i płyty okładzinowe

 4. PN-B-06584:1953 - wersja polska

  PN-B-06584:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Rury betonowe -- Budowa kanałów w wykopach

 5. PN-B-06583:1952 - wersja polska

  PN-B-06583:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Rury betonowe -- Składowanie i transport

 6. PN-B-06565:1959 - wersja polska

  PN-B-06565:1959 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pianobeton

 7. PN-B-06565:1952 - wersja polska

  PN-B-06565:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pianobeton

 8. PN-B-06500:1955 - wersja polska

  PN-B-06500:1955 - wersja polska
  Norma wycofana

  Płyty wiórkowo-cementowe konstrukcyjne -- Wytyczne stosowania w budownictwie

 9. PN-B-06371:1955 - wersja polska

  PN-B-06371:1955 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty zimowe budowlane -- Cieplaki -- Wytyczne zastosowania i projektowanie

 10. PN-B-06350:1955 - wersja polska

  PN-B-06350:1955 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty zimowe budowlane -- Określenia pojęć i wytyczne ogólne

 11. PN-B-06281:1973 - wersja polska

  PN-B-06281:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badań wytrzymałościowych

 12. PN-B-06280:1971 - wersja polska

  PN-B-06280:1971 - wersja polska
  Norma wycofana

  Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

 13. PN-B-06270:1972 - wersja polska

  PN-B-06270:1972 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty betonowe i żelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy odbiorze

 14. PN-B-06265:2022-08 - wersja polska

  PN-B-06265:2022-08 - wersja polska

  Beton -- Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08

 15. PN-B-06265:2018-10 - wersja polska

  PN-B-06265:2018-10 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06265:2022-08 - wersja polska

  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

 16. PN-B-06265:2004 - wersja polska

  PN-B-06265:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06265:2018-10 - wersja polska

  Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

 17. PN-B-06264:2019-10 - wersja polska

  PN-B-06264:2019-10 - wersja polska

  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badanie radiograficzne

 18. PN-B-06264:1978 - wersja polska

  PN-B-06264:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06264:2019-10 - wersja polska

  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne

 19. PN-B-06263:1975 - wersja polska

  PN-B-06263:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06263:1991 - wersja polska

  Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych

 20. PN-B-06262:1974 - wersja polska

  PN-B-06262:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12504-2:2002 - wersja polska

  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N

 21. PN-B-06261:1974 - wersja polska

  PN-B-06261:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12504-4:2005 - wersja angielska

  Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie

 22. PN-B-06260:1966 - wersja polska

  PN-B-06260:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06258:1980 - wersja polska

  Autoklawizowany beton komórkowy -- Wymagania techniczne

 23. PN-B-06259:1966 - wersja polska

  PN-B-06259:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06258:1980 - wersja polska

  Beton komórkowy -- Określenia i klasyfikacja

 24. PN-B-06258:1989 - wersja polska

  PN-B-06258:1989 - wersja polska

  Autoklawizowany beton komórkowy

 25. PN-B-06258:1989/Az1:2001 - wersja polska

  PN-B-06258:1989/Az1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Autoklawizowany beton komórkowy

 26. PN-B-06258:1980 - wersja polska

  PN-B-06258:1980 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06258:1989 - wersja polska

  Autoklawizowany beton komórkowy

 27. PN-B-06258:1965 - wersja polska

  PN-B-06258:1965 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06258:1980 - wersja polska

  Autoklawizowany beton komórkowy -- Metody badań

 28. PN-B-06257:1962 - wersja polska

  PN-B-06257:1962 - wersja polska
  Norma wycofana

  Beton żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

 29. PN-B-06256:1983 - wersja polska

  PN-B-06256:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 206-1:2003 - wersja polska

  Beton odporny na ścieranie

 30. PN-B-06256:1962 - wersja polska

  PN-B-06256:1962 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06256:1983 - wersja polska

  Betony odporne na ścieranie

 31. PN-B-06255:1961 - wersja polska

  PN-B-06255:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-10026:1970 - wersja polska

  Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego -- Zasady wykonania i badania techniczne

 32. PN-B-06254:1981 - wersja polska

  PN-B-06254:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06242:1990 - wersja polska

  Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych

 33. PN-B-06254:1967 - wersja polska

  PN-B-06254:1967 - wersja polska
  Norma wycofana

  Środki uszczelniające do betonów i zapraw cementowych -- Wymagania techniczne i metody badań

 34. PN-B-06254:1959 - wersja polska

  PN-B-06254:1959 - wersja polska
  Norma wycofana

  Środki uszczelniające do betonów i zapraw cementowych -- Wymagania techniczne i badania

 35. PN-B-06253:1961 - wersja polska

  PN-B-06253:1961 - wersja polska
  Norma wycofana

  Konstrukcje betonowe -- Warunki wykonania i ochrony w środowisku agresywnych wód i gruntów

 36. PN-B-06252:1956 - wersja polska

  PN-B-06252:1956 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badanie wodoszczelności betonu

 37. PN-B-06251:1963 - wersja polska

  PN-B-06251:1963 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty betonowe i żelbetowe -- Wymagania techniczne

 38. PN-B-06251:1955 - wersja polska

  PN-B-06251:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06251:1963 - wersja polska

  Roboty betonowe i żelbetowe -- Wytyczne wykonania

 39. PN-B-06250:1951 - wersja polska

  PN-B-06250:1951 - wersja polska
  Norma wycofana

  Roboty betonowe i żelbetonowe -- Warunki techniczne wykonania

 40. PN-B-06244:1990 - wersja polska

  PN-B-06244:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 934-2:1999 - wersja polska

  Domieszki do betonu -- Domieszki kompleksowe -- Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton

 41. PN-B-06243:1990 - wersja polska

  PN-B-06243:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 934-2:1999 - wersja polska

  Domieszki do betonu -- Domieszki uplastyczniające i upłynniające -- Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton

 42. PN-B-06242:1990 - wersja polska

  PN-B-06242:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 934-2:1999 - wersja polska

  Domieszki do betonu -- Domieszki uszczelniające -- Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton

 43. PN-B-06241:1990 - wersja polska

  PN-B-06241:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 934-2:1999 - wersja polska

  Domieszki do betonu -- Domieszki przyspieszające twardnienie -- Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton

 44. PN-B-06240:1990 - wersja polska

  PN-B-06240:1990 - wersja polska

  Domieszki do betonu -- Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton

 45. PN-B-06211:1984 - wersja polska

  PN-B-06211:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03211:1999 - wersja polska

  Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe -- Wymagania i badania

 46. PN-B-06211:1950 - wersja polska

  PN-B-06211:1950 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kształtowniki i konstrukcje stalowe pochodzące z rozbiórki -- Wytyczne stosowania

 47. PN-B-06210:1984 - wersja polska

  PN-B-06210:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03210:1997 - wersja polska

  Konstrukcje stalowe -- Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze -- Wymagania i badania

 48. PN-B-06202:1971 - wersja polska

  PN-B-06202:1971 - wersja polska
  Norma wycofana

  Konstrukcje stalowe -- Konstrukcje z profilów rurowych o przekroju kołowym -- Wymagania i badania

 49. PN-B-06201:1963 - wersja polska

  PN-B-06201:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-03207:2002 - wersja polska

  Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno -- Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

 50. PN-B-06200:2002 - wersja polska

  PN-B-06200:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru -- Wymagania podstawowe

Produkty 100101 do 100150 z 103232

na stronę

Ustaw kierunek rosnący