Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 100001 do 100050 z 103232

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-B-06840:1952 - wersja polska

  PN-B-06840:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okucia budowlane -- Warunki techniczne

 2. PN-B-06825:1952 - wersja polska

  PN-B-06825:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Budownictwo mieszkaniowe -- Drzwi drewniane -- Szczegóły konstrukcyjne łączenia elementów

 3. PN-B-06800:1957 - wersja polska

  PN-B-06800:1957 - wersja polska
  Norma wycofana

  Budynki drewniane składane

 4. PN-B-06800:1951 - wersja polska

  PN-B-06800:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06800:1957 - wersja polska

  Drewniane budynki składane prowizoryczne -- Warunki techniczne wykonania elementów

 5. PN-B-06753:1957 - wersja polska

  PN-B-06753:1957 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby kamionkowe sanitarne -- Warunki techniczne

 6. PN-B-06752:1964 - wersja polska

  PN-B-06752:1964 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fajansowe wyroby sanitarne -- Wspólne wymagania i badania

 7. PN-B-06752:1954 - wersja polska

  PN-B-06752:1954 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby fajansowe sanitarne -- Warunki techniczne

 8. PN-B-06751:1980 - wersja polska

  PN-B-06751:1980 - wersja polska

  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe -- Rury i kształtki -- Wymagania i badania

 9. PN-B-06751:1968 - wersja polska

  PN-B-06751:1968 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06751:1980 - wersja polska

  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe -- Rury i kształtki -- Wymagania i badania

 10. PN-B-06751:1963 - wersja polska

  PN-B-06751:1963 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby kamionkowe kanalizacyjne -- Rury i kształtki -- Wymagania i badania techniczne

 11. PN-B-06751:1955 - wersja polska

  PN-B-06751:1955 - wersja polska
  Norma wycofana

  Rury i kształtki kamionkowe kanalizacyjne -- Warunki techniczne

 12. PN-B-06731:1963 - wersja polska
 13. PN-B-06731:1961 - wersja polska

  PN-B-06731:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06731:1963 - wersja polska

  Żużel wielkopiecowy kawałkowy -- Kruszywo budowlane i drogowe -- Badania techniczne

 14. PN-B-06731:1954 - wersja polska

  PN-B-06731:1954 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06731:1961 - wersja polska

  Żużel wielkopiecowy kawałkowy budowlany i drogowy -- Badania techniczne

 15. PN-B-06730:1960 - wersja polska

  PN-B-06730:1960 - wersja polska

  Kruszywo żużlowe -- Żużel paleniskowy i kruszywo z żużla paleniskowego -- Badania techniczne

 16. PN-B-06730:1957 - wersja polska

  PN-B-06730:1957 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06730:1960 - wersja polska

  Żużel paleniskowy surowy oraz kruszywo z żużla paleniskowego surowego -- Badania techniczne

 17. PN-B-06721:1987 - wersja polska

  PN-B-06721:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 932-1:1999 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Pobieranie próbek

 18. PN-B-06721:1976 - wersja polska

  PN-B-06721:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06721:1987 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Pobieranie próbek

 19. PN-B-06720:1985 - wersja polska

  PN-B-06720:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pobieranie próbek materiałów kamiennych zwięzłych

 20. PN-B-06720:1961 - wersja polska

  PN-B-06720:1961 - wersja polska

  Pobieranie próbek materiałów kamiennych

 21. PN-B-06717:1992 - wersja polska

  PN-B-06717:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wypełnienia złóż biologicznych z kruszyw mineralnych i sztucznych do oczyszczania ścieków

 22. PN-B-06716:1991 - wersja polska

  PN-B-06716:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

 23. PN-B-06716:1991/Az1:2001 - wersja polska

  PN-B-06716:1991/Az1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Piaski i żwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne

 24. PN-B-06715:1988 - wersja polska

  PN-B-06715:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Studnie wiercone -- Piaski i żwiry filtracyjne

 25. PN-B-06714:1966 - wersja polska
 26. PN-B-06714:1959 - wersja polska

  PN-B-06714:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714:1966 - wersja polska

  Kruszywo mineralne -- Badania techniczne

 27. PN-B-06714:1953 - wersja polska

  PN-B-06714:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywo mineralne -- Badania techniczne

 28. PN-B-06714-51:1990 - wersja polska

  PN-B-06714-51:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości żelaza czynnego

 29. PN-B-06714-49:1989 - wersja polska

  PN-B-06714-49:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie chlorków

 30. PN-B-06714-48:1988 - wersja polska

  PN-B-06714-48:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny

 31. PN-B-06714-47:1988 - wersja polska

  PN-B-06714-47:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej -- Oznaczanie zawartości krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)

 32. PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  PN-B-06714-46:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką

 33. PN-B-06714-46:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-46:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą zmian masy pod działaniem wodorotlenku sodowego (NaOH)

 34. PN-B-06714-45:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-45:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie żaroodporności

 35. PN-B-06714-44:1986 - wersja polska

  PN-B-06714-44:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie marki kruszywa lekkiego

 36. PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-43:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

 37. PN-B-06714-43:1979 - wersja polska

  PN-B-06714-43:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

 38. PN-B-06714-42:1979 - wersja polska

  PN-B-06714-42:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

 39. PN-B-06714-41:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-41:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Devala

 40. PN-B-06714-40:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-40:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie

 41. PN-B-06714-39:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-39:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu żelazawego

 42. PN-B-06714-38:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-38:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu wapniowego

 43. PN-B-06714-37:1980 - wersja polska

  PN-B-06714-37:1980 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego

 44. PN-B-06714-36:1988 - wersja polska

  PN-B-06714-36:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków barwiących

 45. PN-B-06714-35:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-35:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie strat przy prażeniu

 46. PN-B-06714-34:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 47. PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 48. PN-B-06714-34:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-34:1991 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 49. PN-B-06714-33:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-33:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ługoodporności

 50. PN-B-06714-32:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-32:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kwasoodporności

Produkty 100001 do 100050 z 103232

na stronę

Ustaw kierunek rosnący