Kategoria
 1. Inne produkty (3)

Wyniki wyszukiwania dla 'systemy sygnalizacji pożarowej'

Produkty 951 do 1000 z 3456

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. 25
 13. ...
 14. 70

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN ISO 13267:2023-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13267:2023-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Podstawy studzienek inspekcyjnych i włazowych z tworzyw termoplastycznych -- Badanie odporności na odkształcenie

  Wprowadza: EN ISO 13267:2023 [IDT], ISO 13267:2022 [IDT]

 2. PN-EN ISO 13266:2023-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13266:2023-07 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji -- Rury trzonowe lub trzony wznoszące z tworzyw termoplastycznych do studzienek inspekcyjnych i włazowych -- Oznaczanie odporności na obciążenie powierzchniowe i wywołane ruchem kołowym

  Wprowadza: EN ISO 13266:2023 [IDT], ISO 13266:2022 [IDT]

 3. PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja polska

  PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

  Wprowadza: EN ISO 13264:2017 [IDT], ISO 13264:2010 [IDT]

 4. PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13264:2017-12 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości mechanicznej lub elastyczności kształtek fabrykowanych

  Wprowadza: EN ISO 13264:2017 [IDT], ISO 13264:2010 [IDT]

 5. PN-EN ISO 13263:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13263:2017-12 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Kształtki z tworzyw termoplastycznych -- Metoda badania wytrzymałości na uderzenie

  Wprowadza: EN ISO 13263:2017 [IDT], ISO 13263:2010 [IDT]

 6. PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja polska

  PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych formowane spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości szwu łączącego na rozciąganie

  Wprowadza: EN ISO 13262:2017 [IDT], ISO 13262:2010 [IDT]

 7. PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13262:2017-11 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Rury z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych formowane spiralnie -- Oznaczanie wytrzymałości szwu łączącego na rozciąganie

  Wprowadza: EN ISO 13262:2017 [IDT], ISO 13262:2010 [IDT]

 8. PN-EN ISO 13260:2012 - wersja polska

  PN-EN ISO 13260:2012 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

  Wprowadza: EN ISO 13260:2011 [IDT], ISO 13260:2010 [IDT]

 9. PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja polska

  PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

  Wprowadza: EN ISO 13260:2011/A1:2017 [IDT], ISO 13260:2010/Amd 1:2017 [IDT]

 10. PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

  Wprowadza: EN ISO 13260:2011/A1:2017 [IDT], ISO 13260:2010/Amd 1:2017 [IDT]

 11. PN-EN ISO 13260:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13260:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13260:2012 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnego bezciśnieniowego odwaniania i kanalizacji -- Metoda badania odporności na równoczesne działanie cyklicznych zmian temperatury i zewnętrznego obciążenia

  Wprowadza: EN ISO 13260:2011 [IDT], ISO 13260:2010 [IDT]

 12. PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja polska

  PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnych bezciśnieniowych zastosowań -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

  Wprowadza: EN ISO 13259:2020 [IDT], ISO 13259:2020 [IDT]

 13. PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do podziemnych bezciśnieniowych zastosowań -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

  Wprowadza: EN ISO 13259:2020 [IDT], ISO 13259:2020 [IDT]

 14. PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13259:2018-08 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13259:2021-01 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezciśnieniowych sieci układanych pod ziemią -- Metoda badania szczelności połączeń z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym

  Wprowadza: EN ISO 13259:2018 [IDT], ISO 13259:2018 [IDT]

 15. PN-EN ISO 13257:2019-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13257:2019-01 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury

  Wprowadza: EN ISO 13257:2018 [IDT], ISO 13257:2018 [IDT]

 16. PN-EN ISO 13257:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13257:2017-11 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13257:2019-01 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury

  Wprowadza: EN ISO 13257:2017 [IDT], ISO 13257:2010 [IDT]

 17. PN-EN ISO 13255:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13255:2017-12 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnętrz budynków -- Metoda badania szczelności połączeń powietrzem

  Wprowadza: EN ISO 13255:2017 [IDT], ISO 13255:2010 [IDT]

 18. PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja polska

  PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności

  Wprowadza: EN ISO 13254:2017 [IDT], ISO 13254:2010 [IDT]

 19. PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13254:2017-11 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Metoda badania wodoszczelności

  Wprowadza: EN ISO 13254:2017 [IDT], ISO 13254:2010 [IDT]

 20. PN-EN ISO 13229:2012 - wersja polska

  PN-EN ISO 13229:2012 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Oznaczanie liczby lepkościowej oraz liczby K

  Wprowadza: EN ISO 13229:2011 [IDT], ISO 13229:2010 [IDT]

 21. PN-EN ISO 13229:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13229:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13229:2012 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do zastosowań bezciśnieniowych -- Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) -- Oznaczanie liczby lepkościowej oraz liczby K

  Wprowadza: EN ISO 13229:2011 [IDT], ISO 13229:2010 [IDT]

 22. PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 13056:2018-10 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Ciśnieniowe systemy do gorącej i zimnej wody -- Metoda badania szczelności w warunkach podciśnienia

  Wprowadza: EN ISO 13056:2018 [IDT], ISO 13056:2011 [IDT]

 23. PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja polska

  PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji

  Wprowadza: EN ISO 12944-9:2018 [IDT], ISO 12944-9:2018 [IDT]

 24. PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12944-9:2018-03 - wersja angielska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 9: Ochronne systemy malarskie i laboratoryjne metody badań właściwości dla konstrukcji eksploatowanych na pełnym morzu i podobnych konstrukcji

  Wprowadza: EN ISO 12944-9:2018 [IDT], ISO 12944-9:2018 [IDT]

 25. PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja polska

  PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:2019 [IDT], ISO 12944-5:2019 [IDT]

 26. PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja angielska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:2019 [IDT], ISO 12944-5:2019 [IDT]

 27. PN-EN ISO 12944-5:2018-04 - wersja polska

  PN-EN ISO 12944-5:2018-04 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja angielska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:2018 [IDT], ISO 12944-5:2018 [IDT]

 28. PN-EN ISO 12944-5:2018-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12944-5:2018-04 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2020-03 - wersja angielska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:2018 [IDT], ISO 12944-5:2018 [IDT]

 29. PN-EN ISO 12944-5:2009 - wersja polska

  PN-EN ISO 12944-5:2009 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2018-04 - wersja angielska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:2007 [IDT], ISO 12944-5:2007 [IDT]

 30. PN-EN ISO 12944-5:2007 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12944-5:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2009 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:2007 [IDT], ISO 12944-5:2007 [IDT]

 31. PN-EN ISO 12944-5:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 12944-5:2007 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2009 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:2007 [IDT], ISO 12944-5:2007 [IDT]

 32. PN-EN ISO 12944-5:2001 - wersja polska

  PN-EN ISO 12944-5:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12944-5:2007 - wersja angielska

  Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie

  Wprowadza: EN ISO 12944-5:1998 [IDT], ISO 12944-5:1998 [IDT]

 33. PN-EN ISO 12736-3:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12736-3:2024-04 - wersja angielska

  Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 3: Interfejsy między systemami, system połączeń terenowych, naprawy w terenie i izolacja prefabrykowana

  Wprowadza: EN ISO 12736-3:2023 [IDT], ISO 12736-3:2023 [IDT]

 34. PN-EN ISO 12736-2:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12736-2:2024-04 - wersja angielska

  Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 2: Procesy kwalifikacyjne do produkcji i procedury aplikacyjne

  Wprowadza: EN ISO 12736-2:2023 [IDT], ISO 12736-2:2023 [IDT]

 35. PN-EN ISO 12736-1:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12736-1:2024-04 - wersja angielska

  Przemysł naftowy i gazowniczy, w tym energia niskoemisyjna -- Wilgotne termiczne systemy izolacyjne dla rurociągów i konstrukcji podwodnych -- Część 1: Walidacja materiałów i systemów izolacyjnych

  Wprowadza: EN ISO 12736-1:2023 [IDT], ISO 12736-1:2023 [IDT]

 36. PN-EN ISO 12643-4:2024-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12643-4:2024-06 - wersja angielska

  Technika poligraficzna -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń i systemów stosowanych w technice poligraficznej -- Część 4: Urządzenia i systemy do przetwarzania

  Wprowadza: EN ISO 12643-4:2023 [IDT], ISO 12643-4:2023 [IDT]

 37. PN-EN ISO 12643-3:2024-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12643-3:2024-06 - wersja angielska

  Technika poligraficzna -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń i systemów stosowanych w technice poligraficznej -- Część 3: Urządzenia i systemy do oprawiania książek i wykończania

  Wprowadza: EN ISO 12643-3:2023 [IDT], ISO 12643-3:2023 [IDT]

 38. PN-EN ISO 12643-2:2024-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12643-2:2024-06 - wersja angielska

  Technika poligraficzna -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń i systemów stosowanych w technice poligraficznej -- Część 2: Urządzenia i systemy dotyczące prepress i maszyn drukarskich

  Wprowadza: EN ISO 12643-2:2023 [IDT], ISO 12643-2:2023 [IDT]

 39. PN-EN ISO 12417-1:2016-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12417-1:2016-01 - wersja angielska

  Implanty sercowo-naczyniowe i systemy krążenia pozaustrojowego -- Produkty będące połączeniem wyrobu naczyniowego z lekiem -- Część 1: Wymagania ogólne

  Wprowadza: EN ISO 12417-1:2015 [IDT], ISO 12417-1:2015 [IDT]

 40. PN-EN ISO 11855-8:2024-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-8:2024-06 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Projektowanie, wymiarowanie, montaż i sterowanie wbudowanymi systemami ogrzewania i chłodzenia promiennikowego -- Część 8: Elektryczne systemy grzewcze

  Wprowadza: EN ISO 11855-8:2023 [IDT], ISO 11855-8:2023 [IDT]

 41. PN-EN ISO 11855-5:2022-02 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-5:2022-02 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynkach -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja

  Wprowadza: EN ISO 11855-5:2021 [IDT], ISO 11855-5:2021 [IDT]

 42. PN-EN ISO 11855-5:2022-02/A1:2024-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-5:2022-02/A1:2024-05 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynkach -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 5: Instalacja

  Wprowadza: EN ISO 11855-5:2021/A1:2023 [IDT], ISO 11855-5:2021/Amd 1:2023 [IDT]

 43. PN-EN ISO 11855-4:2022-02 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-4:2022-02 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej termoaktywnych systemów budynku „Thermo Active Building Systems" (TABS)

  Wprowadza: EN ISO 11855-4:2021 [IDT], ISO 11855-4:2021 [IDT]

 44. PN-EN ISO 11855-4:2022-02/A1:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-4:2022-02/A1:2024-04 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 4: Wymiarowanie i obliczenia wydajności cieplnej i chłodniczej termoaktywnych systemów budynku „Thermo Active Building Systems" (TABS)

  Wprowadza: EN ISO 11855-4:2021/A1:2023 [IDT], ISO 11855-4:2021/Amd 1:2023 [IDT]

 45. PN-EN ISO 11855-3:2022-02 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-3:2022-02 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 3: Projektowanie i wymiarowanie

  Wprowadza: EN ISO 11855-3:2021 [IDT], ISO 11855-3:2021 [IDT]

 46. PN-EN ISO 11855-3:2022-02/A1:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-3:2022-02/A1:2024-04 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 3: Projektowanie i wymiarowanie

  Wprowadza: EN ISO 11855-3:2021/A1:2023 [IDT], ISO 11855-3:2021/Amd 1:2023 [IDT]

 47. PN-EN ISO 11855-2:2022-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-2:2022-03 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia

  Wprowadza: EN ISO 11855-2:2021 [IDT], ISO 11855-2:2021 [IDT]

 48. PN-EN ISO 11855-2:2022-03/A1:2024-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-2:2022-03/A1:2024-05 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 2: Wyznaczanie projektowej wydajności ogrzewania i chłodzenia

  Wprowadza: EN ISO 11855-2:2021/A1:2023 [IDT], ISO 11855-2:2021/Amd 1:2023 [IDT]

 49. PN-EN ISO 11855-1:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-1:2022-01 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 1: Definicje, symbole i kryteria komfortu

  Wprowadza: EN ISO 11855-1:2021 [IDT], ISO 11855-1:2021 [IDT]

 50. PN-EN ISO 11855-1:2022-01/A1:2024-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11855-1:2022-01/A1:2024-04 - wersja angielska

  Projektowanie środowiska w budynku -- Wbudowane systemy ogrzewania i chłodzenia przez promieniowanie -- Część 1: Definicje, symbole i kryteria komfortu

  Wprowadza: EN ISO 11855-1:2021/A1:2023 [IDT], ISO 11855-1:2021/Amd 1:2023 [IDT]

Produkty 951 do 1000 z 3456

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. 25
 13. ...
 14. 70

Ustaw kierunek rosnący