Kategoria
 1. Inne produkty (1)

Wyniki wyszukiwania dla 'oceny ryzyka zawodowego'

Produkty 51 do 100 z 794

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 16

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-M-06000:1964 - wersja polska

  PN-M-06000:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-97070:1979 - wersja polska

  Pokrycia lakierowe na podłożu żeliwa i stali -- Wytyczne ogólne projektowania i oceny wykonania

 2. PN-M-04600:1952 - wersja polska

  PN-M-04600:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-04600:1972 - wersja polska

  Chłodnictwo -- Urządzenia sprężarkowe -- Zasady oceny i metody badań

 3. PN-M-04262:1993 - wersja polska

  PN-M-04262:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Metody oceny odchyłek okrągłości -- Pomiar zmian promieni

  Wprowadza: ISO 4291:1985 [IDT]

 4. PN-M-04261:1993 - wersja polska

  PN-M-04261:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Metody oceny odchyłek okrągłości -- Pomiar metodami dwu- i trzypunktowymi

  Wprowadza: ISO 4292:1985 [IDT]

 5. PN-ISO/IEC 9646-5:1996 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 9646-5:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Współdziałanie systemów otwartych -- Metodologia i zarys testowania zgodności -- Wymagania stawiane laboratoriom testowania i klientom w związku z procesem oceny zgodności

  Wprowadza: ISO/IEC 9646-5:1994 [IDT], EN ISO/IEC 9646-5:1996 [IDT]

 6. PN-ISO/IEC 29134:2018-11 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 29134:2018-11 - wersja polska

  Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności

  Wprowadza: ISO/IEC 29134:2017 [IDT]

 7. PN-ISO/IEC 18045:2016-10 - wersja angielska

  PN-ISO/IEC 18045:2016-10 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 18045:2024-04 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Metodyka oceny zabezpieczeń informatycznych

  Wprowadza: ISO/IEC 18045:2008 [IDT]

 8. PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10 - wersja angielska

  PN-ISO/IEC 15408-3:2016-10 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 15408-3:2024-05 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Komponenty uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń

  Wprowadza: ISO/IEC 15408-3:2008 [IDT]

 9. PN-ISO/IEC 15408-3:2002 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 15408-3:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 3: Wymagania uzasadnienia zaufania do zabezpieczeń

  Wprowadza: ISO/IEC 15408-3:1999 [IDT]

 10. PN-ISO/IEC 15408-2:2016-10 - wersja angielska

  PN-ISO/IEC 15408-2:2016-10 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 15408-2:2024-05 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 2: Komponenty funkcjonalne zabezpieczeń

  Wprowadza: ISO/IEC 15408-2:2008 [IDT]

 11. PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10 - wersja angielska

  PN-ISO/IEC 15408-1:2016-10 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO/IEC 15408-1:2024-05 - wersja angielska

  Technika informatyczna -- Techniki bezpieczeństwa -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny

  Wprowadza: ISO/IEC 15408-1:2009 [IDT]

 12. PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 15408-1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Technika informatyczna -- Techniki zabezpieczeń -- Kryteria oceny zabezpieczeń informatycznych -- Część 1: Wprowadzenie i model ogólny

  Wprowadza: ISO/IEC 15408-1:1999 [IDT]

 13. PN-ISO 9998:2002 - wersja polska

  PN-ISO 9998:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Jakość wody -- Metody oceny i kontroli podłoży do liczenia kolonii, stosowanych w badaniach jakości wody

  Wprowadza: ISO 9998:1991 [IDT]

 14. PN-ISO 9867:1999 - wersja polska

  PN-ISO 9867:1999 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tekstylia -- Ocena odprężności płaskich wyrobów po zmięciu -- Metoda oceny wyglądu

  Wprowadza: ISO 9867:1991 [IDT]

 15. PN-ISO 9612:2004 - wersja polska

  PN-ISO 9612:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9612:2009 - wersja angielska

  Akustyka -- Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy

  Wprowadza: ISO 9612:1997 [IDT]

 16. PN-ISO 9104:1996 - wersja polska

  PN-ISO 9104:1996 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 29104:2003 - wersja angielska

  Pomiar strumienia masy lub strumienia objętości płynu w przewodach -- Metody oceny właściwości przepływomierzy elektromagnetycznych do cieczy

  Wprowadza: ISO 9104:1991 [IDT]

 17. PN-ISO 8690:2005 - wersja polska

  PN-ISO 8690:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi -- Metoda badania i oceny skuteczności dekontaminacji

  Wprowadza: ISO 8690:1988 [IDT]

 18. PN-ISO 8502-5:2002 - wersja polska

  PN-ISO 8502-5:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8502-5:2005 - wersja angielska

  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 5: Oznaczanie chlorków na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda rurki wskaźnikowej)

  Wprowadza: ISO 8502-5:1998 [IDT]

 19. PN-ISO 7919-1:2001 - wersja polska

  PN-ISO 7919-1:2001 - wersja polska

  Drgania mechaniczne maszyn z wyłączeniem maszyn tłokowych -- Pomiary drgań wałów wirujących i kryteria oceny -- Część 1: Wytyczne ogólne

  Wprowadza: ISO 7919-1:1996 [IDT]

 20. PN-ISO 7769:2002 - wersja polska

  PN-ISO 7769:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu zaprasowanych krawędzi w wyrobach niemnących po domowym praniu i suszeniu

  Wprowadza: ISO 7769:1992 [IDT]

 21. PN-ISO 7768:2002 - wersja polska

  PN-ISO 7768:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tekstylia -- Metoda oceny wyglądu niemnących płaskich wyrobów po domowym praniu i suszeniu

  Wprowadza: ISO 7768:1985 [IDT]

 22. PN-ISO 7708:2001 - wersja polska

  PN-ISO 7708:2001 - wersja polska

  Jakość powietrza -- Definicje frakcji pyłu stosowane przy pobieraniu próbek do oceny zagrożenia zdrowia

  Wprowadza: ISO 7708:1995 [IDT]

 23. PN-ISO 7663:2001 - wersja polska

  PN-ISO 7663:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Chlorowcowane kauczuki izobutenowo-izoprenowe (BIIR i CIIR) -- Metody oceny

  Wprowadza: ISO 7663:1995 [IDT]

 24. PN-ISO 7162:1999 - wersja polska

  PN-ISO 7162:1999 - wersja polska

  Wymagania użytkowe w budownictwie -- Treść i układ norm dotyczących oceny właściwości użytkowych

  Wprowadza: ISO 7162:1992 [IDT]

 25. PN-ISO 5700:1996 - wersja polska

  PN-ISO 5700:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ciągniki kołowe rolnicze i leśne -- Konstrukcje ochronne -- Metoda badania statycznego i warunki oceny

  Wprowadza: ISO 5700:1989 [IDT]

 26. PN-ISO 5006-2:1997 - wersja polska

  PN-ISO 5006-2:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Maszyny do robót ziemnych -- Widoczność ze stanowiska operatora -- Metoda oceny

  Wprowadza: ISO 5006-2:1993 [IDT]

 27. PN-ISO 4288:1997 - wersja polska

  PN-ISO 4288:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4288:2011 - wersja angielska

  Wymagania geometryczne wyrobów -- Struktura geometryczna powierzchni -- Zasady i procedury oceny struktury geometrycznej powierzchni metodą profilową

  Wprowadza: ISO 4288:1996 [IDT]

 28. PN-ISO 3951:1997 - wersja polska

  PN-ISO 3951:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości; procedury i nomogramy

  Wprowadza: ISO 3951:1989 [IDT]

 29. PN-ISO 3443-1:1994 - wersja polska

  PN-ISO 3443-1:1994 - wersja polska

  Tolerancje w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i określania

  Wprowadza: ISO 3443-1:1979 [IDT]

 30. PN-ISO 3084:2001 - wersja polska

  PN-ISO 3084:2001 - wersja polska

  Rudy żelaza -- Doświadczalne metody oceny zmienności jakości

  Wprowadza: ISO 3084:1998 [IDT]

 31. PN-ISO 3059:1997 - wersja polska

  PN-ISO 3059:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3059:2005 - wersja polska

  Badania nieniszczące -- Metoda pośredniej oceny źródeł promieniowania ultrafioletowego

  Wprowadza: ISO 3059:1974 [IDT]

 32. PN-ISO 2859-4:2005 - wersja polska

  PN-ISO 2859-4:2005 - wersja polska

  Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną -- Część 4: Procedury oceny deklarowanych poziomów jakości

  Wprowadza: ISO 2859-4:2002 [IDT]

 33. PN-ISO 22935-3:2013-07 - wersja polska

  PN-ISO 22935-3:2013-07 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 3: Wytyczne do oceny zgodności właściwości cech sensorycznych ze specyfikacjami produktu z zastosowaniem metody punktowej

  Wprowadza: ISO 22935-3:2009 [IDT]

 34. PN-ISO 22935-2:2013-07 - wersja polska

  PN-ISO 22935-2:2013-07 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczne -- Analiza sensoryczna -- Część 2: Zalecane metody oceny sensorycznej

  Wprowadza: ISO 22935-2:2009 [IDT]

 35. PN-ISO 1996-1:2006 - wersja polska

  PN-ISO 1996-1:2006 - wersja polska

  Akustyka -- Opis, pomiary i ocena hałasu środowiskowego -- Część 1: Wielkości podstawowe i procedury oceny

  Wprowadza: ISO 1996-1:2003 [IDT]

 36. PN-ISO 1878:1996 - wersja polska

  PN-ISO 1878:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Klasyfikacja przyrządów i urządzeń do pomiaru i oceny parametrów struktury geometrycznej powierzchni

  Wprowadza: ISO 1878:1983 [IDT]

 37. PN-ISO 18553:2007 - wersja polska

  PN-ISO 18553:2007 - wersja polska

  Metoda oceny stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy w rurach, kształtkach i tworzywach poliolefinowych

  Wprowadza: ISO 18553:2002 [IDT]

 38. PN-ISO 18553:2007/A1:2013-10 - wersja polska

  PN-ISO 18553:2007/A1:2013-10 - wersja polska

  Metoda oceny stopnia zdyspergowania pigmentu lub sadzy w rurach, kształtkach i tworzywach poliolefinowych

  Wprowadza: ISO 18553:2002/Amd 1:2007 [IDT]

 39. PN-ISO 17616:2010 - wersja polska

  PN-ISO 17616:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17616:2023-04 - wersja angielska

  Jakość gleby -- Zasady wyboru i oceny biotestów do ekotoksykologicznej charakterystyki gleby i materiałów glebowych

  Wprowadza: ISO 17616:2008 [IDT]

 40. PN-ISO 1658:2000 - wersja polska

  PN-ISO 1658:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kauczuk naturalny (NR) -- Metoda oceny

  Wprowadza: ISO 1658:1994 [IDT]

 41. PN-ISO 16439:2019-11 - wersja polska

  PN-ISO 16439:2019-11 - wersja polska

  Informacja i dokumentacja -- Metody i procedury oceny wpływu bibliotek

  Wprowadza: ISO 16439:2014 [IDT]

 42. PN-ISO 14146:2006 - wersja polska

  PN-ISO 14146:2006 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona radiologiczna -- Kryteria i granice zdolności pomiarowych dla okresowej oceny laboratoriów pomiaru dawek indywidualnych promieniowania rentgenowskiego i gamma

  Wprowadza: ISO 14146:2000 [IDT]

 43. PN-ISO 13091-2:2006 - wersja polska

  PN-ISO 13091-2:2006 - wersja polska
  Norma wycofana

  Drgania mechaniczne -- Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej -- Część 2: Analiza i interpretacja wyników pomiarów na opuszkach palców rąk

  Wprowadza: ISO 13091-2:2003 [IDT]

 44. PN-ISO 13091-1:2006 - wersja polska

  PN-ISO 13091-1:2006 - wersja polska

  Drgania mechaniczne -- Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej -- Część 1: Metody pomiarów na opuszkach palców rąk

  Wprowadza: ISO 13091-1:2001 [IDT]

 45. PN-ISO 13091-1:2006/A2:2022-07 - wersja angielska

  PN-ISO 13091-1:2006/A2:2022-07 - wersja angielska

  Drgania mechaniczne -- Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej -- Część 1: Metody pomiarów na opuszkach palców rąk

  Wprowadza: ISO 13091-1:2001/Amd 2:2021 [IDT]

 46. PN-ISO 13091-1:2006/A1:2018-05 - wersja angielska

  PN-ISO 13091-1:2006/A1:2018-05 - wersja angielska

  Drgania mechaniczne -- Progi czucia wibracji do oceny dysfunkcji nerwowej -- Część 1: Metody pomiarów na opuszkach palców rąk

  Wprowadza: ISO 13091-1:2001/Amd 1:2010 [IDT]

 47. PN-ISO 10576-1:2006 - wersja polska

  PN-ISO 10576-1:2006 - wersja polska

  Metody statystyczne -- Wytyczne oceny zgodności z określonymi wymaganiami -- Część 1: Zasady ogólne

  Wprowadza: ISO 10576-1:2003 [IDT]

 48. PN-ISO 10086-2:2007 - wersja polska

  PN-ISO 10086-2:2007 - wersja polska

  Węgiel -- Metody oceny flokulantów stosowanych w przeróbce węgla -- Część 2: Flokulanty jako środki wspomagające w instalacjach z obrotowymi filtrami próżniowymi

  Wprowadza: ISO 10086-2:2004 [IDT]

 49. PN-ISO 10086-1:2002 - wersja polska

  PN-ISO 10086-1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Węgiel -- Metody oceny flokulantów stosowanych w przeróbce węgla -- Część 1: Parametry podstawowe

  Wprowadza: ISO 10086-1:2000 [IDT]

 50. PN-ISO 10010:2024-02 - wersja angielska

  PN-ISO 10010:2024-02 - wersja angielska

  Zarządzanie jakością -- Wytyczne dotyczące zrozumienia, oceny i doskonalenia kultury jakości organizacji

  Wprowadza: ISO 10010:2022 [IDT]

Produkty 51 do 100 z 794

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 16

Ustaw kierunek rosnący