Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 99301 do 99350 z 104088

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-C-01357:1959 - wersja polska

  PN-C-01357:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01350-11:1976 - wersja polska

  Terminologia procesu fluidyzacji -- Nazwy i określenia

 2. PN-C-01356:1962 - wersja polska

  PN-C-01356:1962 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01350-20:1976 - wersja polska

  Podstawowe procesy inżynierii chemicznej -- Przenikanie ciepła -- Nazwy i określenia

 3. PN-C-01356:1955 - wersja polska

  PN-C-01356:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01356:1962 - wersja polska

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Przenikanie ciepła -- Pojęcia i określenia

 4. PN-C-01355:1953 - wersja polska

  PN-C-01355:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01350-34:1976 - wersja polska

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Ekstrakcja -- Pojęcia i określenia

 5. PN-C-01354:1953 - wersja polska

  PN-C-01354:1953 - wersja polska

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Procesy dyfuzyjne -- Pojęcia i określenia

 6. PN-C-01353:1953 - wersja polska

  PN-C-01353:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01350-33:1976 - wersja polska

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Suszarnictwo -- Pojęcia i określenia

 7. PN-C-01352:1952 - wersja polska

  PN-C-01352:1952 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Psychrometria i klimatyzacja powietrza -- Pojęcia i określenia

 8. PN-C-01351:1953 - wersja polska

  PN-C-01351:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01350-10:1976 - wersja polska

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Filtracja (sączenie) płynów -- Pojęcia i określenia

 9. PN-C-01350:1953 - wersja polska

  PN-C-01350:1953 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01350-01:1976 - wersja polska

  Podstawowe procesy inżynierii chemicznej -- Symbole pojęć

 10. PN-C-01350-50:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-50:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Technologia chemiczna -- Nazwy i określenia

 11. PN-C-01350-34:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-34:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Ekstrakcja -- Nazwy i określenia

 12. PN-C-01350-33:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-33:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Suszenie -- Nazwy i określenia

 13. PN-C-01350-32:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-32:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Absorpcja i adsorpcja -- Nazwy i określenia

 14. PN-C-01350-31:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-31:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Destylacja i rektyfikacja -- Nazwy i określenia

 15. PN-C-01350-30:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-30:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Przenoszenie masy -- Nazwy i określenia

 16. PN-C-01350-20:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-20:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Przenoszenie ciepła -- Nazwy i określenia

 17. PN-C-01350-11:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-11:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Fluidyzacja -- Nazwy i określenia

 18. PN-C-01350-10:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-10:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Filtracja cieczy -- Nazwy i określenia

 19. PN-C-01350-01:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-01:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Nazwy i ich symbole

 20. PN-C-01350-00:1976 - wersja polska

  PN-C-01350-00:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Procesy podstawowe inżynierii chemicznej -- Nazwy pojęć, symbole i określenia -- Zakres normy

 21. PN-C-01300:1988 - wersja polska

  PN-C-01300:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza gazów -- Sporządzanie mieszanin gazów do wzorcowania -- Metody wagowe

 22. PN-C-01200-27:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-27:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie temperatury samozapłonu mieszanin włókien z powietrzem

 23. PN-C-01200-26:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-26:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie minimalnej energii zapłonu iskrowego mieszanin włókien z powietrzem

 24. PN-C-01200-25:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-25:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie minimalnej dawki zagrożeniowej mieszanin włókien z powietrzem

 25. PN-C-01200-24:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-24:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin włókien z powietrzem

 26. PN-C-01200-23:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-23:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości mieszanin włókien z powietrzem

 27. PN-C-01200-22:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-22:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie grubości włókien w średniej próbce laboratoryjnej

 28. PN-C-01200-21:1988 - wersja polska

  PN-C-01200-21:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej włókien

 29. PN-C-01200-15:2000 - wersja polska

  PN-C-01200-15:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9038:2004 - wersja angielska

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie zdolności substancji ciekłych do podtrzymywania palenia

 30. PN-C-01200-14:2000 - wersja polska

  PN-C-01200-14:2000 - wersja polska

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie zdolności substancji stałych, w postaci sproszkowanej lub granulowanej, do samonagrzewania aż do samozapalenia

 31. PN-C-01200-13:1998 - wersja polska

  PN-C-01200-13:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie zapalności i szybkości palenia substancji w postaci proszków, granulatów lub past metodą ścieżki

 32. PN-C-01200-12:1994 - wersja polska

  PN-C-01200-12:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie temperatury tlenia pyłów w warstwie

 33. PN-C-01200-11:1993 - wersja polska

  PN-C-01200-11:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie zawartości nadtlenków w cieczach organicznych

 34. PN-C-01200-10:1984 - wersja polska

  PN-C-01200-10:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13673-1:2005 - wersja polska

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie maksymalnego ciśnienia wybuchu i maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych

 35. PN-C-01200-09:1984 - wersja polska

  PN-C-01200-09:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13821:2004 - wersja polska

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie minimalnej energii zapłonu iskrowego pyłów

 36. PN-C-01200-08:1984 - wersja polska

  PN-C-01200-08:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Oznaczanie dolnej granicy wybuchowości pyłów

 37. PN-C-01200-01:1984 - wersja polska

  PN-C-01200-01:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1127-1:2001 - wersja polska

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Nazwy i określenia

 38. PN-C-01200-00:1984 - wersja polska

  PN-C-01200-00:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zagrożenie pożarem i wybuchem -- Parametry zapalności i wybuchowości -- Postanowienia ogólne i zakres normy

 39. PN-C-01060:1968 - wersja polska

  PN-C-01060:1968 - wersja polska
  Norma wycofana

  Oznaczanie stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego

 40. PN-C-01060:1965 - wersja polska

  PN-C-01060:1965 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01060:1968 - wersja polska

  Oznaczenie stopni czystości surowców i produktów przemysłu chemicznego

 41. PN-C-01060:1952 - wersja polska

  PN-C-01060:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01060:1965 - wersja polska

  Odczynniki chemiczne -- Nomenklatura stopni czystości

 42. PN-C-01055:1981 - wersja polska

  PN-C-01055:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Wytyczne wykonywania badań

 43. PN-C-01055:1967 - wersja polska

  PN-C-01055:1967 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-01055:1981 - wersja polska

  Odczynniki i substancje specjalnie czyste -- Wytyczne wykonywania badań chemicznych

 44. PN-C-01054:1953 - wersja polska

  PN-C-01054:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Słownictwo -- Analiza objętościowa i wagowa

 45. PN-C-01053:1953 - wersja polska

  PN-C-01053:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Słownictwo -- Czynności podstawowe

 46. PN-C-01052:1953 - wersja polska

  PN-C-01052:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Słownictwo -- Pojęcia podstawowe

 47. PN-C-01051:1953 - wersja polska

  PN-C-01051:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczna -- Słownictwo -- Rodzaje analiz

 48. PN-C-01021:1953 - wersja polska

  PN-C-01021:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Nomenklatura produktów przemysłu chemicznego nieorganicznego

 49. PN-C-01011:1993 - wersja polska

  PN-C-01011:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Produkty chemiczne stosowane w przemyśle -- Pobieranie próbek -- Zagadnienia bezpieczeństwa

  Wprowadza: ISO 3165:1976 [IDT]

 50. PN-C-01010:1992 - wersja polska

  PN-C-01010:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Produkty chemiczne stosowane w przemyśle -- Pobieranie próbek -- Terminologia

  Wprowadza: ISO 6206:1979 [IDT]

Produkty 99301 do 99350 z 104088

na stronę

Ustaw kierunek rosnący