Kategoria
 1. Inne produkty (1)

Wyniki wyszukiwania dla 'PN-EN ISO 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.'

Maksymalna liczba wyrazów to 10. W swoim zapytaniu wyszukującym została odcięta następna cześć: projektowego obciążenia cieplnego..

Produkty 8601 do 8650 z 8684

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 165
 4. 166
 5. 167
 6. 168
 7. 169
 8. 170
 9. 171
 10. 172
 11. 173
 12. 174

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-B-01440:1984 - wersja polska

  PN-B-01440:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-01440:1998 - wersja polska

  Instalacje sanitarne -- Nazwy, symbole i jednostki miar ważniejszych wielkości

 2. PN-B-01430:1990 - wersja polska

  PN-B-01430:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogrzewnictwo -- Instalacje centralnego ogrzewania -- Terminologia

 3. PN-B-01039:1965 - wersja polska

  PN-B-01039:1965 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-01039:1988 - wersja polska

  Instalacje elektryczne -- Obrzeża wnęk -- Główne wymiary

 4. PN-A-99007-09:1993 - wersja polska

  PN-A-99007-09:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Papierosy -- Badania chemiczne dymu papierosowego -- Oznaczanie efektywności chemizowanych filtrów papierosowych względem alkaloidów oraz barwnej części kondensatu dymu (metoda pośrednia)

 5. PN-A-99004-05:1988 - wersja polska

  PN-A-99004-05:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 2881:2001 - wersja polska

  Tytoń i wyroby tytoniowe -- Badania chemiczne -- Oznaczanie alkaloidów w tytoniu -- Metoda spektrofotometryczna

 6. PN-A-86939-7:1999 - wersja polska

  PN-A-86939-7:1999 - wersja polska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości kadmu

 7. PN-A-86939-6:1998 - wersja polska

  PN-A-86939-6:1998 - wersja polska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości niklu

 8. PN-A-86939-5:1998 - wersja polska

  PN-A-86939-5:1998 - wersja polska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości ołowiu

 9. PN-A-86939-4:1998 - wersja polska

  PN-A-86939-4:1998 - wersja polska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości arsenu

 10. PN-A-86939-3:1998 - wersja polska

  PN-A-86939-3:1998 - wersja polska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości miedzi

 11. PN-A-86939-2:1998 - wersja polska

  PN-A-86939-2:1998 - wersja polska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Oznaczanie zawartości żelaza

 12. PN-A-86939-1:1998 - wersja polska

  PN-A-86939-1:1998 - wersja polska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości metali ciężkich metodą atomowej spektrometrii emisyjnej -- Przygotowywanie próbek do badań

 13. PN-A-86936:1997 - wersja polska

  PN-A-86936:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna margaryn metodą punktową

 14. PN-A-86935:1996 - wersja polska

  PN-A-86935:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Ocena sensoryczna smakowitości metodą punktową rafinowanych olejów i tłuszczów

  Wprowadza: ISO 6935-2:1991 [IDT]

 15. PN-A-86923:1970 - wersja polska

  PN-A-86923:1970 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8294:2000 - wersja polska

  Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości niklu metodą kolorymetryczną

 16. PN-A-86796:2002 - wersja polska

  PN-A-86796:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości cynku metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 17. PN-A-86795:2002 - wersja polska

  PN-A-86795:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ryby i inne zwierzęta wodne oraz przetwory z nich otrzymywane -- Oznaczanie zawartości miedzi metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 18. PN-A-86788:1993 - wersja polska

  PN-A-86788:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości ołowiu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 19. PN-A-86788:1993/Az1:1996 - wersja polska

  PN-A-86788:1993/Az1:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości ołowiu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 20. PN-A-86787:1991 - wersja polska

  PN-A-86787:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości kadmu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 21. PN-A-86786:1990 - wersja polska

  PN-A-86786:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości histaminy metodą fluorymetryczną

 22. PN-A-86786:1990/Az1:1997 - wersja polska

  PN-A-86786:1990/Az1:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Surowce i przetwory z ryb i innych zwierząt wodnych -- Oznaczanie zawartości histaminy metodą fluorymetryczną

 23. PN-A-86754:1985 - wersja polska

  PN-A-86754:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Konserwy rybne -- Brisling w oleju aromatyzowanym -- Badanie jakości metodą punktową

 24. PN-A-86753:1985 - wersja polska

  PN-A-86753:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Konserwy rybne -- Szprot w sosie pomidorowym -- Badanie jakości metodą punktową

 25. PN-A-86745:1974 - wersja polska

  PN-A-86745:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przetwory rybne -- Oznaczanie suchej masy sosu pomidorowego metodą refraktometryczną

 26. PN-A-86361-5:1999 - wersja polska

  PN-A-86361-5:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5548:2010 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczne -- Kazeina kwasowa i kazeiniany -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości laktozy metodą fotometryczną

 27. PN-A-86034-14:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-14:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7932:2005 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bacillus cereus - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C

 28. PN-A-86034-13:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-13:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Staphylococcus aureus (gronkowce chorobotwórcze) - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL), oznaczanie liczby metodą płytkową

 29. PN-A-86034-10:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-10:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Enterokoki - wykrywanie obecności, oznaczanie liczby metodą płytkową

 30. PN-A-86034-08:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-08:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Bakterie z grupy coli - wykrywanie obecności, oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) i oznaczanie liczby metodą płytkową

 31. PN-A-86034-07:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-07:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6611:2007 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 25 stopni C

  Wprowadza: ISO 6611:1992 [EQV]

 32. PN-A-86034-06:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-06:1993 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje psychrotrofowe - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 6,5 i 21 stopni C

  Wprowadza: ISO 6730:1992 [NEQ]

 33. PN-A-86034-05:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-05:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Drobnoustroje termofilne - oznaczanie liczby metodą płytkową w temperaturze 55 stopni C

 34. PN-A-86034-04:1993 - wersja polska

  PN-A-86034-04:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczarskie -- Badania mikrobiologiczne -- Ogólna liczba drobnoustrojów - oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30 stopni C

  Wprowadza: ISO 6610:1992 [EQV]

 35. PN-A-86033:2002 - wersja polska

  PN-A-86033:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczne -- Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i sulfonamidów (Metoda odwoławcza)

 36. PN-A-82109:2010 - wersja polska

  PN-A-82109:2010 - wersja polska

  Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości tłuszczu, białka i wody -- Metoda spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni (NIT) z wykorzystaniem kalibracji na sztucznych sieciach neuronowych (ANN)

 37. PN-A-82055-5:1994 - wersja polska

  PN-A-82055-5:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie trwałości konserw metodą termostatową

 38. PN-A-82053:1981 - wersja polska

  PN-A-82053:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82055-5:1994 - wersja polska

  Konserwy mięsne i drobiowe -- Badanie metodą termostatową

 39. PN-A-82053:1959 - wersja polska

  PN-A-82053:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82053:1981 - wersja polska

  Konserwy mięsne i drobiowe -- Badanie trwałości metodą termostatową

 40. PN-A-79533:2007 - wersja polska

  PN-A-79533:2007 - wersja polska

  Wyroby spirytusowe i półprodukty -- Oznaczanie zawartości cynku, kadmu, miedzi, ołowiu, żelaza, rtęci i arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 41. PN-A-79533:1991 - wersja polska

  PN-A-79533:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79533:2007 - wersja polska

  Wyroby spirytusowe -- Oznaczanie zawartości cynku, kadmu, miedzi, ołowiu i żelaza metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 42. PN-A-79094:1992 - wersja polska

  PN-A-79094:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79093-12:2000 - wersja polska

  Piwo -- Oznaczanie wartości goryczy metodą spektrofotometryczną

 43. PN-A-79093-9:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-9:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Sprawdzanie napełnienia butelek i puszek, oznaczanie klarowności, oznaczanie trwałości metodą forsowania

 44. PN-A-79093-2:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-2:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu, ekstraktu rzeczywistego i ekstraktu brzeczki podstawowej metodą destylacyjną oraz metodą refraktometryczną

 45. PN-A-79093-15:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-15:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości dwuacetylu i pokrewnych dwuketonów metodą spektrofotometryczną

 46. PN-A-79093-12:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-12:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie wartości goryczy metodą spektrofotometryczną

 47. PN-A-75153:1987 - wersja polska

  PN-A-75153:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79120-06:1990 - wersja polska

  Wina, brandy -- Manganometryczna metoda oznaczania zawartości cukrów

 48. PN-A-75152:1987 - wersja polska

  PN-A-75152:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79120-03:1990 - wersja polska

  Wina -- Piknometryczna metoda oznaczania zawartości ekstraktu

 49. PN-A-75151:1987 - wersja polska

  PN-A-75151:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79120-10:1990 - wersja polska

  Wina, destylat winny -- Jodometryczna metoda oznaczania zawartości bezwodnika kwasu siarkawego (SO2)

 50. PN-A-75101-06:1990 - wersja polska

  PN-A-75101-06:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1132:1999 - wersja polska

  Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie pH metodą potencjometryczną

Produkty 8601 do 8650 z 8684

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 165
 4. 166
 5. 167
 6. 168
 7. 169
 8. 170
 9. 171
 10. 172
 11. 173
 12. 174

Ustaw kierunek rosnący