Wyniki wyszukiwania dla 'pomiary oscyloskopów'

Produkty 801 do 850 z 862

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN 12299:2009 - wersja niemiecka

  PN-EN 12299:2009 - wersja niemiecka

  Kolejnictwo -- Komfort jazdy pasażerów -- Pomiary i ocena

  Wprowadza: EN 12299:2009 [IDT]

 2. PN-EN 12102:2014-01 - wersja angielska

  PN-EN 12102:2014-01 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12102-1:2018-03 - wersja angielska

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

  Wprowadza: EN 12102:2013 [IDT]

 3. PN-EN 12102:2008 - wersja angielska

  PN-EN 12102:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12102:2014-01 - wersja angielska

  Klimatyzatory, ziębiarki cieczy, pompy ciepła i odwilżacze ze sprężarkami o napędzie elektrycznym, wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania -- Pomiary hałasu -- Wyznaczanie poziomu mocy akustycznej

  Wprowadza: EN 12102:2008 [IDT]

 4. PN-EN 1033:2000 - wersja polska

  PN-EN 1033:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 20643:2005 - wersja angielska

  Drgania działające na kończyny górne -- Laboratoryjne pomiary drgań na powierzchni uchwytu maszyny prowadzonej ręcznie -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN 1033:1995 [IDT]

 5. PN-E-06600:1986 - wersja polska

  PN-E-06600:1986 - wersja polska

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń -- Ogólne wymagania i badania

 6. PN-E-04409:1984 - wersja polska

  PN-E-04409:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60247:2005 - wersja angielska

  Materiały elektroizolacyjne ciekłe -- Pomiary współczynnika strat dielektrycznych, przenikalności elektrycznej względnej i rezystywności

 7. PN-E-04409:1975 - wersja polska

  PN-E-04409:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04409:1984 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne ciekłe -- Pomiary współczynnika strat dielektrycznych przenikalności elektrycznej względnej i oporności właściwej

 8. PN-E-04409:1961 - wersja polska

  PN-E-04409:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04409:1975 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne ciekłe -- Pomiary współczynnika stratności dielektrycznej i oporności właściwej

 9. PN-E-04408:1977 - wersja polska

  PN-E-04408:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60156:2002 - wersja angielska

  Materiały elektroizolacyjne ciekłe -- Pomiary napięcia przebicia

 10. PN-E-04408:1958 - wersja polska

  PN-E-04408:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04408:1977 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne ciekłe -- Pomiary napięcia i pomiar napięcia przebicia

 11. PN-E-04405:1988 - wersja polska

  PN-E-04405:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 62631-1:2011 - wersja angielska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary rezystancji

 12. PN-E-04405:1971 - wersja polska

  PN-E-04405:1971 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04405:1988 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary elektrycznej oporności

 13. PN-E-04405:1961 - wersja polska

  PN-E-04405:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04405:1971 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary elektrycznej oporności właściwej

 14. PN-E-04405:1955 - wersja polska

  PN-E-04405:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04405:1961 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne -- Pomiary oporności elektrycznej

 15. PN-E-04404:1963 - wersja polska

  PN-E-04404:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04404:1969 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary wytrzymałości dielektrycznej i proby napięciowe napięciem o częstotliwości 50 Hz

 16. PN-E-04404:1956 - wersja polska

  PN-E-04404:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04404:1963 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary wytrzymałości dielektrycznej i próby napięciowe

 17. PN-E-04403:1969 - wersja polska

  PN-E-04403:1969 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04403:1986 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych

 18. PN-E-04403:1961 - wersja polska

  PN-E-04403:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04403:1969 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary przenikalności dielektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej

 19. PN-E-04403:1955 - wersja polska

  PN-E-04403:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04403:1961 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary przenikalności dielektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej przy częstotliwościach nieprzekraczajacych 10 MHz -- Przepisy ogólne elektrotechnik

 20. PN-E-04160-85:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-85:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary tłumienności przesłuchowych

 21. PN-E-04160-84:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-84:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary przewodności przenikowej

 22. PN-E-04160-83:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-83:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności sprzężeniowej

 23. PN-E-04160-81:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-81:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary parametrów falowych

 24. PN-E-04160-78:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-78:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary asymetrii pojemności

 25. PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 26. PN-E-04160-73:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 27. PN-E-04068:1974 - wersja polska

  PN-E-04068:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04060:1992 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby zabrudzeniowe izolacji napowietrznej

 28. PN-E-04067:1970 - wersja polska

  PN-E-04067:1970 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby napięciem łączeniowym

 29. PN-E-04066:1986 - wersja polska

  PN-E-04066:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60270:2002 - wersja angielska

  Pomiary wyładowań niezupełnych

 30. PN-E-04061:1975 - wersja polska

  PN-E-04061:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04060:1992 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby napięciem udarowym piorunowym

 31. PN-E-04060:1975 - wersja polska

  PN-E-04060:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04060:1992 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby napięciem przemiennym

 32. PN-E-04053:1987 - wersja polska

  PN-E-04053:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60060-2:2000 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Układy pomiarowe i wskazówki ich stosowania

 33. PN-E-04050:1964 - wersja polska

  PN-E-04050:1964 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe

 34. PN-E-04042-03:1991 - wersja polska

  PN-E-04042-03:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary kolorymetryczne -- Metody wyznaczania charakterystyk widmowych i kolorymetrycznych źródeł światła

 35. PN-E-04042-02:1991 - wersja polska

  PN-E-04042-02:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary kolorymetryczne -- Iluminanty i źródła normalne

 36. PN-E-04042-01:1989 - wersja polska

  PN-E-04042-01:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary kolorymetryczne -- Postanowienia ogólne

 37. PN-E-04040-05:1986 - wersja polska

  PN-E-04040-05:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiary współczynników odbicia, przepuszczania i luminacji

 38. PN-E-04040-04:1983 - wersja polska

  PN-E-04040-04:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar luminancji

 39. PN-E-04040-03:1983 - wersja polska

  PN-E-04040-03:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar natężenia oświetlenia

 40. PN-E-04040-02:1991 - wersja polska

  PN-E-04040-02:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar światłości

 41. PN-E-04040-02:1976 - wersja polska

  PN-E-04040-02:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04040-02:1991 - wersja polska

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar światłości

 42. PN-E-04040-01:1991 - wersja polska

  PN-E-04040-01:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar i wyznaczanie strumienia świetlnego

 43. PN-E-04040-01:1976 - wersja polska

  PN-E-04040-01:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04040-01:1991 - wersja polska

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar strumienia świetlnego

 44. PN-E-04040-00:1989 - wersja polska

  PN-E-04040-00:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania ogólne

 45. PN-E-04040-00:1976 - wersja polska

  PN-E-04040-00:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04040-00:1989 - wersja polska

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Wymagania ogólne

 46. PN-C-99464-04:1992 - wersja polska

  PN-C-99464-04:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Warunki geometryczne pomiaru gęstości w świetle odbitym

 47. PN-C-99464-04:1986 - wersja polska

  PN-C-99464-04:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-99464-04:1992 - wersja polska

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Warunki geometryczne pomiaru gęstości odbicia

 48. PN-C-99464-02:1992 - wersja polska

  PN-C-99464-02:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Warunki geometryczne pomiaru gęstości w świetle przepuszczonym

  Wprowadza: ISO 5-2:1991 [EQV]

 49. PN-C-99464-01:1992 - wersja polska

  PN-C-99464-01:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Nazwy, symbole i zapisy

  Wprowadza: ISO 5-1:1984 [EQV]

 50. PN-C-81515:1974 - wersja polska

  PN-C-81515:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-81515:1993 - wersja polska

  Wyroby lakierowe -- Nieniszczące pomiary grubości powłok

Produkty 801 do 850 z 862

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. 18

Ustaw kierunek rosnący