Kategoria
 1. Inne produkty (1)

Wyniki wyszukiwania dla '100'

Produkty 751 do 800 z 2159

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. 21
 13. ...
 14. 44

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-EN ISO 10077-2:2012 - wersja polska

  PN-EN ISO 10077-2:2012 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10077-2:2017-10 - wersja angielska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram

  Wprowadza: EN ISO 10077-2:2012 [IDT], ISO 10077-2:2012 [IDT]

 2. PN-EN ISO 10077-2:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10077-2:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10077-2:2017-10 - wersja angielska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram

  Wprowadza: EN ISO 10077-2:2012 [IDT], ISO 10077-2:2012 [IDT]

 3. PN-EN ISO 10077-2:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 10077-2:2005 - wersja polska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 2: Metoda komputerowa dla ram

  Wprowadza: EN ISO 10077-2:2003 [IDT], ISO 10077-2:2003 [IDT]

 4. PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja polska

  PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja polska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 10077-1:2017 [IDT], ISO 10077-1:2017 [IDT]

 5. PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja angielska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 10077-1:2017 [IDT], ISO 10077-1:2017 [IDT]

 6. PN-EN ISO 10077-1:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 10077-1:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10077-1:2017-10 - wersja angielska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 10077-1:2006 [IDT], ISO 10077-1:2006 [IDT]

 7. PN-EN ISO 10077-1:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10077-1:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10077-1:2007 - wersja polska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 10077-1:2006 [IDT], ISO 10077-1:2006 [IDT]

 8. PN-EN ISO 10077-1:2006 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10077-1:2006 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10077-1:2007 - wersja polska

  Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Postanowienia ogólne

  Wprowadza: EN ISO 10077-1:2006 [IDT], ISO 10077-1:2006 [IDT]

 9. PN-EN ISO 10077-1:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 10077-1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10077-1:2006 - wersja angielska

  Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 1: Metoda uproszczona

  Wprowadza: EN ISO 10077-1:2000 [IDT], ISO 10077-1:2000 [IDT]

 10. PN-EN ISO 10075-3:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10075-3:2005 - wersja angielska

  Zasady ergonomii związane z obciążeniem pracą umysłową -- Część 3: Zasady i wymagania w zakresie metod dotyczących pomiaru i oceny obciążenia psychicznego pracą

  Wprowadza: EN ISO 10075-3:2004 [IDT], ISO 10075-3:2004 [IDT]

 11. PN-EN ISO 10075-2:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10075-2:2002 - wersja angielska

  Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą -- Część 2: Zasady projektowania

  Wprowadza: EN ISO 10075-2:2000 [IDT], ISO 10075-2:1996 [IDT]

 12. PN-EN ISO 10075-1:2018-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10075-1:2018-01 - wersja angielska

  Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą -- Część 1: Zagadnienia i pojęcia ogólne, terminy i definicje

  Wprowadza: EN ISO 10075-1:2017 [IDT], ISO 10075-1:2017 [IDT]

 13. PN-EN ISO 10075-1:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10075-1:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10075-1:2018-01 - wersja angielska

  Zasady ergonomiczne dotyczące obciążenia psychicznego pracą -- Część 1: Terminy ogólne i definicje

  Wprowadza: EN ISO 10075-1:2000 [IDT], ISO 10075:1991 [IDT]

 14. PN-EN ISO 10070:2020-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10070:2020-05 - wersja angielska

  Proszki metaliczne -- Oznaczenia kinetycznej powierzchni właściwej na podstawie pomiarów przepuszczalności powietrza przez warstwę proszku w warunkach ustalonego przepływu

  Wprowadza: EN ISO 10070:2019 [IDT], ISO 10070:2019 [IDT]

 15. PN-EN ISO 10066:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 10066:2002 - wersja polska

  Elastyczne tworzywa sztuczne porowate -- Oznaczanie pełzania przy ściskaniu

  Wprowadza: EN ISO 10066:1997 [IDT], ISO 10066:1991 [IDT]

 16. PN-EN ISO 10062:2009 - wersja polska

  PN-EN ISO 10062:2009 - wersja polska

  Badania korozyjne w sztucznej atmosferze zawierającej zanieczyszczenia gazowe o bardzo niskim stężeniu

  Wprowadza: EN ISO 10062:2008 [IDT], ISO 10062:2006 [IDT]

 17. PN-EN ISO 10062:2008 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10062:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10062:2009 - wersja polska

  Badania korozyjne w sztucznej atmosferze zawierającej zanieczyszczenia gazowe o bardzo niskim stężeniu

  Wprowadza: EN ISO 10062:2008 [IDT], ISO 10062:2006 [IDT]

 18. PN-EN ISO 10062:2000 - wersja polska

  PN-EN ISO 10062:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10062:2008 - wersja angielska

  Badania korozyjne w sztucznej atmosferze zawierającej zanieczyszczenia gazowe o bardzo niskim stężeniu

  Wprowadza: EN ISO 10062:1995 [IDT], ISO 10062:1991 [IDT]

 19. PN-EN ISO 10058:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10058:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10058-1:2009 - wersja angielska

  Materiały ogniotrwałe -- Magnezyty i dolomity -- Analiza chemiczna

  Wprowadza: EN ISO 10058:1996 [IDT], ISO 10058:1992 [IDT]

 20. PN-EN ISO 10058-3:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10058-3:2009 - wersja angielska

  Analiza chemiczna magnezytowych i dolomitowych wyrobów ogniotrwałych (alternatywa dla metody rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej) -- Część 3: Atomowa płomieniowa spektrometria absorbcyjna (FAAS) i atomowa spektrometria emisyjna z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-AES)

  Wprowadza: EN ISO 10058-3:2008 [IDT], ISO 10058-3:2008 [IDT]

 21. PN-EN ISO 10058-2:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10058-2:2009 - wersja angielska

  Analiza chemiczna magnezytowych i dolomitowych wyrobów ogniotrwałych (alternatywa dla metody rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej) -- Część 2: Analiza chemiczna drogą mokrą

  Wprowadza: EN ISO 10058-2:2008 [IDT], ISO 10058-2:2008 [IDT]

 22. PN-EN ISO 10058-1:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10058-1:2009 - wersja angielska

  Analiza chemiczna magnezytowych i dolomitowych wyrobów ogniotrwałych (alternatywa dla metody rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej) -- Część 1: Aparatura, odczynniki, rozpuszczanie i wagowe oznaczanie krzemionki

  Wprowadza: EN ISO 10058-1:2008 [IDT], ISO 10058-1:2008 [IDT]

 23. PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

  Wprowadza: EN ISO 10052:2021 [IDT], ISO 10052:2021 [IDT]

 24. PN-EN ISO 10052:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 10052:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

  Wprowadza: EN ISO 10052:2004 [IDT], ISO 10052:2004 [IDT]

 25. PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10052:2021-12 - wersja angielska

  Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz hałasu od urządzeń wyposażenia technicznego -- Metoda uproszczona

  Wprowadza: EN ISO 10052:2004/A1:2010 [IDT], ISO 10052:2004/Amd 1:2010 [IDT]

 26. PN-EN ISO 10052:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10052:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10052:2007 - wersja polska

  Akustyka -- Pomiary polowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i uderzeniowych oraz od urządzeń technicznych -- Metoda polowa

  Wprowadza: EN ISO 10052:2004 [IDT], ISO 10052:2004 [IDT]

 27. PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska

  Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

  Wprowadza: EN ISO 10042:2018 [IDT], ISO 10042:2018 [IDT]

 28. PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja niemiecka

  Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

  Wprowadza: EN ISO 10042:2018 [IDT], ISO 10042:2018 [IDT]

 29. PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska

  PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja angielska

  Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

  Wprowadza: EN ISO 10042:2005 [IDT], EN ISO 10042:2005/AC:2006 [IDT], ISO 10042:2005/Cor 1:2006 [IDT], ISO 10042:2005 [IDT]

 30. PN-EN ISO 10042:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10042:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska

  Spawanie -- Złącza aluminium i jego stopów spawane łukowo -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

  Wprowadza: EN ISO 10042:2005 [IDT], ISO 10042:2005 [IDT]

 31. PN-EN ISO 10042:2006 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 10042:2006 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska

  Spawanie -- Złącza aluminium i jego stopów spawane łukowo -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

  Wprowadza: EN ISO 10042:2005 [IDT], ISO 10042:2005 [IDT]

 32. PN-EN ISO 10012:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 10012:2004 - wersja polska

  Systemy zarządzania pomiarami -- Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego

  Wprowadza: EN ISO 10012:2003 [IDT], ISO 10012:2003 [IDT]

 33. PN-EN ISO 10012:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10012:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10012:2004 - wersja polska

  Systemy zarządzania pomiarami -- Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego

  Wprowadza: EN ISO 10012:2003 [IDT], ISO 10012:2003 [IDT]

 34. PN-EN IEC 63173-1:2022-03 - wersja angielska

  PN-EN IEC 63173-1:2022-03 - wersja angielska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejs danych -- Część 1: Plan drogi S-421 oparty na S-100

  Wprowadza: EN IEC 63173-1:2021 [IDT], IEC 63173-1:2021 [IDT]

 35. PN-EN IEC 62769-150-1:2021-11 - wersja angielska

  PN-EN IEC 62769-150-1:2021-11 - wersja angielska

  Integracja urządzeń przemysłowych (FDI) -- Część 150-1: Profile -- ISA100 WIRELESS

  Wprowadza: EN IEC 62769-150-1:2021 [IDT], IEC 62769-150-1:2021 [IDT]

 36. PN-EN IEC 62769-100:2021-06 - wersja angielska

  PN-EN IEC 62769-100:2021-06 - wersja angielska

  Integracja urządzeń obiektowych (FDI) -- Część 100: Profile -- Protokoły ogólne

  Wprowadza: EN IEC 62769-100:2020 [IDT], IEC 62769-100:2020 [IDT]

 37. PN-EN IEC 62477-2:2019-02 - wersja angielska

  PN-EN IEC 62477-2:2019-02 - wersja angielska

  Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 2: Przekształtniki półprzewodnikowe od 1000 V AC lub 1500 V DC aż do 36 kV AC lub 54 kV DC

  Wprowadza: EN IEC 62477-2:2018 [IDT], IEC 62477-2:2018 [IDT]

 38. PN-EN IEC 62282-5-100:2018-09 - wersja angielska

  PN-EN IEC 62282-5-100:2018-09 - wersja angielska

  Technologie ogniw paliwowych -- Część 5-100: Przenośne ogniwa paliwowe -- Bezpieczeństwo

  Wprowadza: EN IEC 62282-5-100:2018 [IDT], IEC 62282-5-100:2018 [IDT]

 39. PN-EN IEC 62282-3-100:2020-09 - wersja angielska

  PN-EN IEC 62282-3-100:2020-09 - wersja angielska

  Technologie ogniw paliwowych -- Część 3-100: Systemy zasilania ze stacjonarnych ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo

  Wprowadza: EN IEC 62282-3-100:2020 [IDT], IEC 62282-3-100:2019 [IDT]

 40. PN-EN IEC 62282-2-100:2021-02 - wersja angielska

  PN-EN IEC 62282-2-100:2021-02 - wersja angielska

  Technologie ogniw paliwowych -- Część 2-100: Moduły ogniw paliwowych -- Bezpieczeństwo

  Wprowadza: EN IEC 62282-2-100:2020 [IDT], IEC 62282-2-100:2020 [IDT]

 41. PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja francuska

  PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja francuska

  Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

  Wprowadza: EN IEC 62271-100:2021 [IDT], IEC 62271-100:2021 [IDT]

 42. PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja angielska

  PN-EN IEC 62271-100:2022-04 - wersja angielska

  Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego

  Wprowadza: EN IEC 62271-100:2021 [IDT], IEC 62271-100:2021 [IDT]

 43. PN-EN IEC 61076-8-100:2021-01 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61076-8-100:2021-01 - wersja angielska

  Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 8-100: Złącza zasilania -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 2 lub 3 biegunowych oraz sygnałowych 2 biegunowych, ekranowanych i szczelnych o obudowie z tworzywa sztucznego dla prądu znamionowego 20 A

  Wprowadza: EN IEC 61076-8-100:2020 [IDT], IEC 61076-8-100:2020 [IDT]

 44. PN-EN IEC 61076-3-119:2018-05 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61076-3-119:2018-05 - wersja angielska

  Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 3-119: Złącza prostokątne -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy 10 torowych, ekranowanych i nieekranowanych, swobodnych i stałych, ze sprzęgiem push-pull do transmisji danych o częstotliwościach do 100 MHz i do stosowania w środowiskach przemysłowych

  Wprowadza: EN IEC 61076-3-119:2018 [IDT], IEC 61076-3-119:2017 [IDT]

 45. PN-EN IEC 61076-2-114:2021-06 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61076-2-114:2021-06 - wersja angielska

  Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Wymagania dotyczące wyrobu -- Część 2-114: Złącza okrągłe -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca złączy M8 ze sprzęgiem gwintowym ze stykami do transmisji danych i energetycznymi o częstotliwości do 100 MHz

  Wprowadza: EN IEC 61076-2-114:2020 [IDT], IEC 61076-2-114:2020 [IDT]

 46. PN-EN IEC 61007:2021-04 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61007:2021-04 - wersja angielska

  Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Metody pomiarów i procedury badań

  Wprowadza: EN IEC 61007:2020 [IDT], IEC 61007:2020 [IDT]

 47. PN-EN IEC 61000-6-8:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61000-6-8:2021-05 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-8: Normy ogólne -- Norma emisji dla profesjonalnych urządzeń w lokalizacjach handlowych i lekko uprzemysłowionych

  Wprowadza: EN IEC 61000-6-8:2020 [IDT], IEC 61000-6-8:2020 [IDT]

 48. PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych

  Wprowadza: EN IEC 61000-6-4:2019 [IDT], IEC 61000-6-4:2018 [IDT]

 49. PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61000-6-3:2021-08 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne -- Norma emisji dla urządzeń w środowiskach mieszkalnych

  Wprowadza: EN IEC 61000-6-3:2021 [IDT], IEC 61000-6-3:2020 [IDT]

 50. PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-2: Normy ogólne -- Norma dotycząca odporności w środowiskach przemysłowych

  Wprowadza: EN IEC 61000-6-2:2019 [IDT], IEC 61000-6-2:2016 [IDT]

Produkty 751 do 800 z 2159

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. 21
 13. ...
 14. 44

Ustaw kierunek rosnący