Wyniki wyszukiwania dla 'Aparaty i urządzenia elektryczne'

Produkty 7401 do 7450 z 7709

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-E-04254:1980 - wersja polska

  PN-E-04254:1980 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06729:1990 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Wyznaczanie rezystancji uzwojenia stojana maszyn prądu przemiennego bez odłączania od sieci

 2. PN-E-04254:1964 - wersja polska

  PN-E-04254:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04254:1980 - wersja polska

  Maszyny elektryczne -- Wyznaczanie oparu czynnego uzwojenia stojana trójfazowych silników indukcyjnych bez odłączania od sieci

 3. PN-E-04252:1978 - wersja polska

  PN-E-04252:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Maszyny elektryczne wirujące -- Wyznaczanie momentu bezwładności części wirujących

 4. PN-E-04252:1964 - wersja polska

  PN-E-04252:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04252:1978 - wersja polska

  Maszyny elektryczne -- Wyznaczanie momentu bezwładności

 5. PN-E-04251:1964 - wersja polska

  PN-E-04251:1964 - wersja polska
  Norma wycofana

  Maszyny elektryczne -- Stożki komutatorowe mikowe -- Metody badań

 6. PN-E-04221:1964 - wersja polska

  PN-E-04221:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06501:1970 - wersja polska

  Mierniki elektryczne wskazówkowe -- Badania techniczne

 7. PN-E-04221:1956 - wersja polska

  PN-E-04221:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04221:1964 - wersja polska

  Mierniki elektryczne wskazówkowe -- Badania techniczne

 8. PN-E-04163:1962 - wersja polska
 9. PN-E-04162:1962 - wersja polska
 10. PN-E-04161:1963 - wersja polska
 11. PN-E-04161:1955 - wersja polska

  PN-E-04161:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04161:1963 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Pomiar oporności izolacji

 12. PN-E-04160:1962 - wersja polska

  PN-E-04160:1962 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Sprawdzenie budowy

 13. PN-E-04160-85:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-85:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary tłumienności przesłuchowych

 14. PN-E-04160-84:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-84:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary przewodności przenikowej

 15. PN-E-04160-83:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-83:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności sprzężeniowej

 16. PN-E-04160-82:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-82:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badania niejednorodności transmisyjnej

 17. PN-E-04160-81:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-81:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary parametrów falowych

 18. PN-E-04160-80:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-80:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar współczynnika redukcyjnego

 19. PN-E-04160-79:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-79:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar asymetrii indukcyjności wzajemnych

 20. PN-E-04160-78:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-78:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary asymetrii pojemności

 21. PN-E-04160-77:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-77:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar pojemności elektrycznej przewodów telekomunikacyjnych

 22. PN-E-04160-76:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-76:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar współczynnika strat dielektrycznych i pojemności przewodów elektroenergetycznych

 23. PN-E-04160-75:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-75:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności na wyładowania powierzchniowe

 24. PN-E-04160-74:1989 - wersja polska

  PN-E-04160-74:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar wyładowań niezupełnych

  Wprowadza: IEC 60885-2:1987 [EQV]

 25. PN-E-04160-74:1976 - wersja polska

  PN-E-04160-74:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-74:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar wyładowań niezupełnych

 26. PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 27. PN-E-04160-73:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 28. PN-E-04160-72:1992 - wersja polska

  PN-E-04160-72:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50356:2003 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Próby napięciowe

 29. PN-E-04160-72:1992/Az2:1998 - wersja polska

  PN-E-04160-72:1992/Az2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50356:2003 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Próby napięciowe

 30. PN-E-04160-72:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-72:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-72:1992 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań próby napięciowe

 31. PN-E-04160-71:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-71:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar asymetrii oporności

 32. PN-E-04160-70:1983 - wersja polska

  PN-E-04160-70:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar oporności i oporności właściwej

 33. PN-E-04160-70:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-70:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-70:1983 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar oporności i oporności właściwej

 34. PN-E-04160-69:1988 - wersja polska

  PN-E-04160-69:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Metody nagrzewania przewodów do badań własności elektrycznych w podwyższonych temperaturach

 35. PN-E-04160-69:1976 - wersja polska

  PN-E-04160-69:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-69:1988 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Metody nagrzewania przewodów do badań własności elektrycznych w podwyższonych temperaturach

 36. PN-E-04160-68:1988 - wersja polska

  PN-E-04160-68:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie rezystancji przejścia między ekranem a żyłą ochronną

 37. PN-E-04160-65:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-65:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie braku obecności kwasów i zasad w jedwabiu lub bawełnie

 38. PN-E-04160-60:1989 - wersja polska

  PN-E-04160-60:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badanie właściwości osłon ochronnych i pancerzy

  Wprowadza: IEC 60229:1982 [NEQ]

 39. PN-E-04160-60:1975 - wersja polska

  PN-E-04160-60:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-60:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badanie przeciwkorozyjnych własności osłon ochronnych

 40. PN-E-04160-59:1992 - wersja polska

  PN-E-04160-59:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie właściwości mas wypełniających stosowanych w kablach elektrycznych

 41. PN-E-04160-58:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-58:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-58:1993 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie nasiąkliwości wodą

 42. PN-E-04160-56:1990 - wersja polska

  PN-E-04160-56:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego

 43. PN-E-04160-55:1989 - wersja polska

  PN-E-04160-55:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia

 44. PN-E-04160-55:1989/Az2:1998 - wersja polska

  PN-E-04160-55:1989/Az2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia

 45. PN-E-04160-55:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-55:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-55:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności na rozprzestrzenianie się płomienia

 46. PN-E-04160-54:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-54:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności przewodów na sklejanie się

 47. PN-E-04160-52:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-52:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-60:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności syciwa ochronnego i polewy ochronnej na wyciekanie

 48. PN-E-04160-51:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-51:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności syciwa izolacyjnego na ściekanie

 49. PN-E-04160-47:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-47:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie trwałości barwy

 50. PN-E-04160-46:1987 - wersja polska

  PN-E-04160-46:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności izolacji, powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych lub gumy na niskie temperatury

Produkty 7401 do 7450 z 7709

na stronę

Ustaw kierunek rosnący