Wyniki wyszukiwania dla 'Aparaty i urządzenia elektryczne'

Produkty 7351 do 7400 z 7709

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-E-05009-704:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-704:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-7-704:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych

 2. PN-E-05009-702:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-702:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-7-702:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Baseny pływackie (niecki basenowe)

 3. PN-E-05009-701:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-701:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-7-701:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy

 4. PN-E-05009-61:1993 - wersja polska

  PN-E-05009-61:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-6-61:2000 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze

 5. PN-E-05009-56:1992 - wersja polska

  PN-E-05009-56:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-56:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa

 6. PN-E-05009-54:1992 - wersja polska

  PN-E-05009-54:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-54:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne

 7. PN-E-05009-53:1993 - wersja polska

  PN-E-05009-53:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-53:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza

 8. PN-E-05009-537:1992 - wersja polska

  PN-E-05009-537:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-537:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura łączeniowa i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia

 9. PN-E-05009-51:1993 - wersja polska

  PN-E-05009-51:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-5-51:2000 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia wspólne

 10. PN-E-05009-482:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-482:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-482:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa

 11. PN-E-05009-47:1992 - wersja polska

  PN-E-05009-47:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-47:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Postanowienia ogólne -- Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

 12. PN-E-05009-473:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-473:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-473:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

 13. PN-E-05009-46:1993 - wersja polska

  PN-E-05009-46:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-46:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Odłączanie i łączenie

 14. PN-E-05009-45:1992 - wersja polska

  PN-E-05009-45:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-45:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed spadkiem napięcia

  Wprowadza: HD 384.4.45 S1:1989 [IDT], IEC 60364-4-45:1984 [IDT]

 15. PN-E-05009-443:1993 - wersja polska

  PN-E-05009-443:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-443:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed przepięciami -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

 16. PN-E-05009-43:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-43:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-43:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

 17. PN-E-05009-42:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-42:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-42:1999 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

 18. PN-E-05009-41:1992 - wersja polska

  PN-E-05009-41:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-4-41:2000 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo -- Ochrona przeciwporażeniowa

 19. PN-E-05009-03:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-03:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-3:2000 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalenie ogólnych charakterystyk

 20. PN-E-05009-02:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-02:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60050-826:2000 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Terminologia

 21. PN-E-05009-01:1991 - wersja polska

  PN-E-05009-01:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 60364-1:2000 - wersja polska

  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

 22. PN-E-05008:1966 - wersja polska

  PN-E-05008:1966 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okrętowe urządzenia elektryczne -- Ochrona przed pożarem prądem elektrycznym na statkach żeglugi morskiej i śródlądowej

 23. PN-E-05002:1974 - wersja polska

  PN-E-05002:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60909-0:2002 - wersja angielska

  Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór aparatów wysokonapięciowych w zależności od warunków zwarciowych

 24. PN-E-05002:1962 - wersja polska

  PN-E-05002:1962 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-05002:1974 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór przyrządów wysokiego napięcia w zależności od warunków zwarciowych

 25. PN-E-05002:1958 - wersja polska

  PN-E-05002:1958 - wersja polska
  Norma wycofana

  Urządzenia elektroenergetyczne -- Dobór przyrządów wysokiego napięcia w zależności od warunków zwarciowych

 26. PN-E-05002:1952 - wersja polska

  PN-E-05002:1952 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-05002:1958 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne -- Wybór przyrządów wysokiego napięcia w zależności od warunków zwarciowych

 27. PN-E-05001:1981 - wersja polska

  PN-E-05001:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60071-1:1999 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia -- Znamionowe napięcia probiercze izolacji

 28. PN-E-05001:1975 - wersja polska

  PN-E-05001:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-05001:1981 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia -- Znamionowe napięcia probiercze izolacji

 29. PN-E-05001:1968 - wersja polska

  PN-E-05001:1968 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-05001:1975 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia -- Napięcia probiercze izolacji

 30. PN-E-05001:1960 - wersja polska

  PN-E-05001:1960 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-05001:1968 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia -- Napięcia probiercze izolacji

 31. PN-E-05001:1951 - wersja polska

  PN-E-05001:1951 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-05001:1960 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne -- Koordynacja izolacji

 32. PN-E-04700:1998 - wersja polska

  PN-E-04700:1998 - wersja polska

  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

 33. PN-E-04700:1998/Az1:2000 - wersja polska

  PN-E-04700:1998/Az1:2000 - wersja polska

  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych

 34. PN-E-04555-35:1988 - wersja polska

  PN-E-04555-35:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60721-3-5:2002 - wersja angielska

  Wyroby elektrotechniczne -- Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Urządzenia w pojazdach naziemnych

 35. PN-E-04350:1967 - wersja polska

  PN-E-04350:1967 - wersja polska
  Norma wycofana

  Urządzenia elektroenergetyczne w wykonaniu tropikalnym -- Metody badań odporności klimatycznej i mechanicznej

 36. PN-E-04350:1962 - wersja polska

  PN-E-04350:1962 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04350:1967 - wersja polska

  Urządzenia elektroenergetyczne w wykonaniu tropikalnym -- Metody badań odporności klimatycznej i mechanicznej

 37. PN-E-04302:1962 - wersja polska

  PN-E-04302:1962 - wersja polska
  Norma wycofana

  Okrętowe urządzenia elektryczne -- Typowe metody badań technicznych -- Badania odpornosci na drgania i wstrząsy

  Skontaktuj się z PKN

 38. PN-E-04300:1988 - wersja polska

  PN-E-04300:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-05009-61:1993 - wersja polska

  Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000 V w budynkach -- Badania techniczne przy odbiorach

 39. PN-E-04272:1972 - wersja polska

  PN-E-04272:1972 - wersja polska
  Norma wycofana

  Maszyny elektryczne wirujące -- Silniki indukcyjne trójfazowe -- Metody badań

 40. PN-E-04271:1985 - wersja polska

  PN-E-04271:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06704:1994 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Maszyny synchroniczne trójfazowe o mocy 1 kVA i większej -- Metody badań

 41. PN-E-04271:1976 - wersja polska

  PN-E-04271:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04271:1985 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Maszyny synchroniczne trójfazowe o mocy 1 kva i większej -- Metody badań

 42. PN-E-04270:1972 - wersja polska

  PN-E-04270:1972 - wersja polska
  Norma wycofana

  Maszyny elektryczne wirujące prądu stałego -- Metody badań

 43. PN-E-04257:1981 - wersja polska

  PN-E-04257:1981 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Wyznaczanie poziomu hałasu

 44. PN-E-04257:1972 - wersja polska

  PN-E-04257:1972 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04257:1981 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Wyznaczanie parametrów akustyczne hałasu

 45. PN-E-04257-02:1993 - wersja polska

  PN-E-04257-02:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1680:2002 - wersja angielska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Metody pomiaru hałasu -- Metoda orientacyjna

  Wprowadza: EN 21680-2:1991 [IDT], ISO 1680-2:1986 [IDT]

 46. PN-E-04257-01:1993 - wersja polska

  PN-E-04257-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 1680:2002 - wersja angielska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Metody pomiaru hałasu -- Metoda techniczna do stosowania w swobodnym polu akustycznym nad powierzchnią odbijającą dźwięk

  Wprowadza: EN 21680-1:1991 [IDT], ISO 1680-1:1986 [IDT]

 47. PN-E-04256:1977 - wersja polska

  PN-E-04256:1977 - wersja polska
  Norma wycofana

  Maszyny elektryczne wirujące -- Wyznaczanie wydatku powietrza chłodzącego -- Metody badań

 48. PN-E-04256:1966 - wersja polska

  PN-E-04256:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04256:1977 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Wyznaczanie wydatku powietrza chłodzącego -- Metody badań

 49. PN-E-04255:1973 - wersja polska

  PN-E-04255:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-06714:1988 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Pomiar drgań

 50. PN-E-04255:1965 - wersja polska

  PN-E-04255:1965 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04255:1973 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Poziom drgań -- Metody badań

Produkty 7351 do 7400 z 7709

na stronę

Ustaw kierunek rosnący