Kategoria
 1. Inne produkty (3)

Wyniki wyszukiwania dla 'systemy sygnalizacji pożarowej'

Produkty 1 do 50 z 3456

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 70

Ustaw kierunek malejący
 1. TŁUMACZENIE. Jak stosować ISO 22000. Systemy Zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  TŁUMACZENIE. Jak stosować ISO 22000. Systemy Zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  Podręcznik nie jest przeznaczony dla jednostek certyfikujących do celów auditowania organizacji starających się o certyfikację systemu według ISO 22000.

  Podręcznik jest przeznaczony, jako ogólny poradnik, do wspierania organizacji (głównie małych i średnich), które rozumieją potencjalne korzyści z wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodnego z ISO 22000:2005. Z powodu wielkości tych organizacji i/lub braku możliwości prowadzenia własnej ekspertyzy technicznej, w organizacjach tych bardzo często brakuje wiedzy „jak opracować, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać” SZBŻ w oparciu o ISO 22000. Ponadto, często nie docenia się w nich potencjału zaangażowania potrzebnego do utrzymywania takiego systemu lub szkolenia wymaganego dla jego realizacji.W podręczniku opisano proces wdrażania ISO 22000, a dla organizacji rozważających certyfikację, proces certyfikacji systemu ISO 22000. Każdy kluczowy etap procesu został objaśniony bardziej szczegółowo w odpowiednich rozdziałach tego podręcznika.

 2. Systemy zarządzania energią

  Systemy zarządzania energią

  Tłumaczenie Normy Europejskiej EN 16001:2009 nie ma statusu Polskiej Normy.

  Zostało ono przygotowane w efekcie prac mających na celu wprowadzenie EN 16001:2009 do zbioru Polskich Norm metodą tłumaczenia. Prace te zostały przerwane po decyzji Rad Technicznych CEN i CENELEC o wycofaniu EN 16001:2009 ze zbioru Norm Europejskich w czerwcu 2011 r. Ze względu na zainteresowanie użytkowników polską wersją językową normy PKN postanowił, w porozumieniu z Komitetem Technicznym 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej, opublikować tłumaczenie robocze bez statusu Polskiej Normy.

 3. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.8

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.8

  SYSTEMY ZARZĄDZANIA

  W zurbanizowanym i zinformatyzowanym świecie systemy zarządzania zyskują na znaczeniu. Najnowszy numer tematyczny PKN został poświęcony właśnie nim.
  W publikacji znajdą Państwo artykuły dotyczące:
  - nowelizacji ISO 9001- system zarządzania jakością
  - nowelizacji ISO 14001- systemy zarządzania środowiskowego    
  - systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001:2014)
  - systemów zarządzania energią (PN-EN ISO 50001)
  - zarządzania ciągłością działania

 4. TŁUMACZENIE. PRZEWODNIK ISO14001 DLA MŚP.

  TŁUMACZENIE. PRZEWODNIK ISO14001 DLA MŚP.

  Poradnik podaje praktyczne wskazówki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pomogą we wdrożeniu Systemu zarządzania środowiskowego (EMS) z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

  Poradnik zawiera przegląd wymagań ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania i promuje wytyczne przedstawione w ISO 14004:2016 Systemy zarządzania środowiskowego – Ogólne wytyczne stosowania.

  Warszawa 2018

 5. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.15

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.15

  Numer specjalny - Przemysł 4.0

  Czwarta rewolucja przemysłowa już zmienia życie, przemysł, systemy produkcji, a także współdziałanie władz i przedsiębiorstw w zasięgu globalnym. Urządzenia i systemy Internetu Rzeczy (IoT) w coraz większym stopniu pojawiają się w wielu, jeśli nie we wszystkich, aspek­tach współczesnego życia. Ogromny wzrost liczby połączonych urządzeń i aktywów zwiększył obawy dotyczące wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w IoT. Naszym wyzwaniem staje się także zmiana sposobu myślenia i pracy z wykorzystaniem danych.

  W publikacji poświęconej Przemysłowi 4.0 znajdą Państwo artykuły dotyczące:

  • kierunków rozwoju normalizacji;
  • cyberbezpieczeństwa;
  • trendów w rozwoju standardów i norm;
  • znaczeniu norm w czwartej rewolucji przemysłowej.

   

  Autorami artykułów są eksperci mający do czynienia z aspektami Przemysłu 4.0 w swojej pracy zawodowej i działalności normalizacyjnej.


   

 6. PKN-CEN/TR 15438:2008 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 15438:2008 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Wytyczne kodowania wyrobów i ich zamierzonego zastosowania

  Wprowadza: CEN/TR 15438:2007 [IDT]

 7. PKN-CEN/TR 15729:2016-09 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 15729:2016-09 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) -- Raport dotyczący wyznaczenia średniego zużycia ściernego po określonej liczbie cykli badania

  Wprowadza: CEN/TR 15729:2010 [IDT]

 8. PKN-CEN/TS 12201-7:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2003 [IDT]

 9. PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja angielska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]

 10. PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 12201-7:2014 [IDT]

 11. PKN-CEN/TS 13244-7:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 13244-7:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociagów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią -- Polietylen (PE) -- Część 7: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 13244-7:2003 [IDT]

 12. PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 13476-4:2014-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu(PE) -- Część 4: Zalecenia do oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 13476-4:2013 [IDT]

 13. PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część3: Zalecenia dotyczace oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 13598-3:2012 [IDT]

 14. PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1401-2:2012 [IDT]

 15. PKN-CEN/TS 15223:2011 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15223:2011 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Potwierdzone parametry projektowe podziemnych systemów przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych

  Wprowadza: CEN/TS 15223:2008 [IDT]

 16. PKN-CEN/TS 15399:2008 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15399:2008 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy dostawy gazu -- Przewodnik systemów zarządzania sieciami dystrybucyjnymi

  Wprowadza: CEN/TS 15399:2007 [IDT]

 17. PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1555-7:2014-09 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część7: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1555-7:2013 [IDT]

 18. PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16405:2021-03 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- eCall -- Dodatkowe pojęcia specyfikacji danych dla pojazdów ciężarowych

  Wprowadza: CEN/TS 16405:2017 [IDT]

 19. PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 16786:2023-10 - wersja angielska

  Systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego -- Mobilne osłony zderzeniowe ciągnione lub zamontowane na samochodach ciężarowych -- Klasy właściwości użytkowych, kryteria akceptacji badania na uderzenie i badanie właściwości użytkowych

  Wprowadza: CEN/TS 16786:2018 [IDT]

 20. PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17118:2020-08 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Transport publiczny -- Otwarte interfejsy programowania aplikacji (API) do planowania podróży w systemie rozproszonym

  Wprowadza: CEN/TS 17118:2017 [IDT]

 21. PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17148:2021-03 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Szablon umowy dotyczącej eCall pomiędzy TPSP i PARES

  Wprowadza: CEN/TS 17148:2018 [IDT]

 22. PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17234:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall: Testy umożliwiające PSAP wykazanie zgodności i wydajności

  Wprowadza: CEN/TS 17234:2018 [IDT]

 23. PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17313:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- Interoperacyjność i wybór użytkownika na rynku wtórnym eCall i usług zewnętrznych eCall stron trzecich.

  Wprowadza: CEN/TS 17313:2019 [IDT]

 24. PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17363:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Opcjonalne dane dodatkowe eCall -- Koncepcja danych połączonego numeru telefonu komórkowego

  Wprowadza: CEN/TS 17363:2019 [IDT]

 25. PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17378:2023-10 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie jakością powietrza w obszarach miejskich

  Wprowadza: CEN/TS 17378:2019 [IDT]

 26. PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17380:2023-10 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- Miejski ITS -- Zarządzanie „strefą kontrolowaną” dla UVAR wykorzystujących C-ITS

  Wprowadza: CEN/TS 17380:2019 [IDT]

 27. PKN-CEN/TS 17395:2021-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 17395:2021-05 - wersja angielska

  Inteligentne systemy transportowe -- e-bezpieczeństwo -- eCall dla pojazdów zautomatyzowanych i autonomicznych

  Wprowadza: CEN/TS 17395:2019 [IDT]

 28. PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności

  Wprowadza: CEN/TS 1852-2:2009 [IDT]

 29. PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Zalecana praktyka instalowania

  Wprowadza: CEN/TS 1852-3:2003 [IDT], CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005 [IDT]

 30. PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2004 [IDT]

 31. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2018 [IDT]

 32. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska

  PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania

  Wprowadza: CLC/TS 50131-7:2010 [IDT]

 33. PKN-IEC/PAS 60936-5:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 60936-5:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Radar -- Część 5: Wytyczne dotyczące stosowania i obrazowania informacji AIS na radarze

  Wprowadza: IEC PAS 60936-5:2003 [IDT]

 34. PKN-IEC/PAS 61162-100:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-100:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 100: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Wymagania dodatkowe do IEC 61162-1 dotyczące UAIS

  Wprowadza: IEC PAS 61162-100:2002 [IDT]

 35. PKN-IEC/PAS 61162-101:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-101:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 101: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Zmodyfikowane zdania i wymagania do IEC 61162-1

  Wprowadza: IEC PAS 61162-101:2003 [IDT]

 36. PKN-IEC/PAS 61162-102:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-102:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 102: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Dodatkowe wymagania do IEC 61162-1 w odniesieniu do rejestratora danych podróży

  Wprowadza: IEC PAS 61162-102:2003 [IDT]

 37. PKN-ISO/TS 22003:2007 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 22003:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

  Wprowadza: ISO/TS 22003:2007 [IDT]

 38. PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 22003:2015-06 - wersja polska

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności

  Wprowadza: ISO/TS 22003:2013 [IDT]

 39. PKN-ISO/TS 22004:2007 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 22004:2007 - wersja polska

  Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -- Wytyczne stosowania ISO 22000:2005

  Wprowadza: ISO/TS 22004:2005 [IDT]

 40. PN-C-89224:2018-03 - wersja polska

  PN-C-89224:2018-03 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru

 41. PN-E-01231:1976 - wersja polska

  PN-E-01231:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-01200-09:1993 - wersja polska

  Systemy telekomutacyjne -- Symbole graficzne

 42. PN-E-01248:1990 - wersja polska

  PN-E-01248:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy teletransmisyjne z czasowym podziałem kanałów -- Symbole graficzne

 43. PN-E-08350-11:2000 - wersja polska

  PN-E-08350-11:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-11:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Ręczne ostrzegacze pożarowe

 44. PN-E-08350-14:2002 - wersja polska

  PN-E-08350-14:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji

 45. PN-E-08350-2:1998 - wersja polska

  PN-E-08350-2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-2:2002 - wersja polska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Centrale sygnalizacji pożarowej

 46. PN-E-08350-3:1999 - wersja polska

  PN-E-08350-3:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-3:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Pożarowe sygnalizatory akustyczne

 47. PN-E-08350-4:1997 - wersja polska

  PN-E-08350-4:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-4:2001 - wersja polska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Zasilacze

 48. PN-E-08350-5:1999 - wersja polska

  PN-E-08350-5:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-5:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Punktowe czujki ciepła

 49. PN-E-08350-7:2000 - wersja polska

  PN-E-08350-7:2000 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 54-7:2002 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Czujki dymu -- Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji

 50. PN-E-08390-11:1993 - wersja polska

  PN-E-08390-11:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50131-1:2002 - wersja angielska

  Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60839-1-1:1988 [EQV]

Produkty 1 do 50 z 3456

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 70

Ustaw kierunek malejący