Wyniki wyszukiwania dla 'pomiary oscyloskopów'

Produkty 1 do 50 z 902

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 19

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-CEN/TS 15675:2009 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15675:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Zastosowanie EN ISO/IEC 17025:2005 do pomiarów okresowych

  Wprowadza: CEN/TS 15675:2007 [IDT]

 2. PN-B-02154-00:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-00:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Zakres normy i wielkości charakterystyczne

 3. PN-B-02154-01:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-01:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-1:1999 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Wymagania dotyczące laboratoriów

 4. PN-B-02154-02:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-02:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 20140-2:1999 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Ustalenia dotyczące dokładności

 5. PN-B-02154-03:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-03:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 20140-3:1999 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych

 6. PN-B-02154-04:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-04:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-4:2000 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

 7. PN-B-02154-05:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-05:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-5:1999 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród zewnętrznych i ich elementów

 8. PN-B-02154-06:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-06:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-6:1999 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

 9. PN-B-02154-07:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-07:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-7:2000 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

 10. PN-B-02154-08:1983 - wersja polska

  PN-B-02154-08:1983 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 140-8:1999 - wersja polska

  Akustyka budowlana -- Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na stropie wzorcowym

 11. PN-C-04130:1989 - wersja polska

  PN-C-04130:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 12593:2002 - wersja angielska

  Przetwory naftowe -- Pomiary temperatury łamliwości asfaltów wg Fraassa

 12. PN-C-04259-02:1986 - wersja polska

  PN-C-04259-02:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Guma -- Oznaczanie właściwości elektrycznych -- Pomiary oporności

 13. PN-C-81515:1974 - wersja polska

  PN-C-81515:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-81515:1993 - wersja polska

  Wyroby lakierowe -- Nieniszczące pomiary grubości powłok

 14. PN-C-99464-01:1992 - wersja polska

  PN-C-99464-01:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Nazwy, symbole i zapisy

  Wprowadza: ISO 5-1:1984 [EQV]

 15. PN-C-99464-02:1992 - wersja polska

  PN-C-99464-02:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Warunki geometryczne pomiaru gęstości w świetle przepuszczonym

  Wprowadza: ISO 5-2:1991 [EQV]

 16. PN-C-99464-04:1986 - wersja polska

  PN-C-99464-04:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-99464-04:1992 - wersja polska

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Warunki geometryczne pomiaru gęstości odbicia

 17. PN-C-99464-04:1992 - wersja polska

  PN-C-99464-04:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Fotografia -- Pomiary gęstości optycznej -- Warunki geometryczne pomiaru gęstości w świetle odbitym

 18. PN-E-04040-00:1976 - wersja polska

  PN-E-04040-00:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04040-00:1989 - wersja polska

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Wymagania ogólne

 19. PN-E-04040-00:1989 - wersja polska

  PN-E-04040-00:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Wymagania ogólne

 20. PN-E-04040-01:1976 - wersja polska

  PN-E-04040-01:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04040-01:1991 - wersja polska

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar strumienia świetlnego

 21. PN-E-04040-01:1991 - wersja polska

  PN-E-04040-01:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar i wyznaczanie strumienia świetlnego

 22. PN-E-04040-02:1976 - wersja polska

  PN-E-04040-02:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04040-02:1991 - wersja polska

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar światłości

 23. PN-E-04040-02:1991 - wersja polska

  PN-E-04040-02:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary fotometryczne -- Pomiar światłości

 24. PN-E-04040-03:1983 - wersja polska

  PN-E-04040-03:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar natężenia oświetlenia

 25. PN-E-04040-04:1983 - wersja polska

  PN-E-04040-04:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiar luminancji

 26. PN-E-04040-05:1986 - wersja polska

  PN-E-04040-05:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary fotometryczne i radiometryczne -- Pomiary współczynników odbicia, przepuszczania i luminacji

 27. PN-E-04042-01:1989 - wersja polska

  PN-E-04042-01:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary kolorymetryczne -- Postanowienia ogólne

 28. PN-E-04042-02:1991 - wersja polska

  PN-E-04042-02:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary kolorymetryczne -- Iluminanty i źródła normalne

 29. PN-E-04042-03:1991 - wersja polska

  PN-E-04042-03:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniowania optycznego -- Pomiary kolorymetryczne -- Metody wyznaczania charakterystyk widmowych i kolorymetrycznych źródeł światła

 30. PN-E-04050:1964 - wersja polska

  PN-E-04050:1964 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe

 31. PN-E-04053:1987 - wersja polska

  PN-E-04053:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60060-2:2000 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Układy pomiarowe i wskazówki ich stosowania

 32. PN-E-04060:1975 - wersja polska

  PN-E-04060:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04060:1992 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby napięciem przemiennym

 33. PN-E-04061:1975 - wersja polska

  PN-E-04061:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04060:1992 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby napięciem udarowym piorunowym

 34. PN-E-04066:1986 - wersja polska

  PN-E-04066:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60270:2002 - wersja angielska

  Pomiary wyładowań niezupełnych

 35. PN-E-04067:1970 - wersja polska

  PN-E-04067:1970 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby napięciem łączeniowym

 36. PN-E-04068:1974 - wersja polska

  PN-E-04068:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04060:1992 - wersja polska

  Pomiary wysokonapięciowe -- Próby zabrudzeniowe izolacji napowietrznej

 37. PN-E-04160-73:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 38. PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 39. PN-E-04160-78:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-78:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary asymetrii pojemności

 40. PN-E-04160-81:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-81:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary parametrów falowych

 41. PN-E-04160-83:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-83:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności sprzężeniowej

 42. PN-E-04160-84:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-84:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary przewodności przenikowej

 43. PN-E-04160-85:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-85:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary tłumienności przesłuchowych

 44. PN-E-04403:1955 - wersja polska

  PN-E-04403:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04403:1961 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary przenikalności dielektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej przy częstotliwościach nieprzekraczajacych 10 MHz -- Przepisy ogólne elektrotechnik

 45. PN-E-04403:1961 - wersja polska

  PN-E-04403:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04403:1969 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary przenikalności dielektrycznej i współczynnika stratności dielektrycznej

 46. PN-E-04403:1969 - wersja polska

  PN-E-04403:1969 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04403:1986 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych

 47. PN-E-04404:1956 - wersja polska

  PN-E-04404:1956 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04404:1963 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary wytrzymałości dielektrycznej i próby napięciowe

 48. PN-E-04404:1963 - wersja polska

  PN-E-04404:1963 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04404:1969 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary wytrzymałości dielektrycznej i proby napięciowe napięciem o częstotliwości 50 Hz

 49. PN-E-04405:1955 - wersja polska

  PN-E-04405:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04405:1961 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne -- Pomiary oporności elektrycznej

 50. PN-E-04405:1961 - wersja polska

  PN-E-04405:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04405:1971 - wersja polska

  Materiały elektroizolacyjne stałe -- Pomiary elektrycznej oporności właściwej

Produkty 1 do 50 z 902

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 19

Ustaw kierunek malejący