Kategoria
 1. Inne produkty (1)

Wyniki wyszukiwania dla 'PN-EN ISO 12831 – Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.'

Maksymalna liczba wyrazów to 10. W swoim zapytaniu wyszukującym została odcięta następna cześć: projektowego obciążenia cieplnego..

Produkty 1 do 50 z 8684

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 174

Ustaw kierunek malejący
 1. Systemy zarządzania energią

  Systemy zarządzania energią

  Tłumaczenie Normy Europejskiej EN 16001:2009 nie ma statusu Polskiej Normy.

  Zostało ono przygotowane w efekcie prac mających na celu wprowadzenie EN 16001:2009 do zbioru Polskich Norm metodą tłumaczenia. Prace te zostały przerwane po decyzji Rad Technicznych CEN i CENELEC o wycofaniu EN 16001:2009 ze zbioru Norm Europejskich w czerwcu 2011 r. Ze względu na zainteresowanie użytkowników polską wersją językową normy PKN postanowił, w porozumieniu z Komitetem Technicznym 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej, opublikować tłumaczenie robocze bez statusu Polskiej Normy.

 2. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.

  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

  W numerze: artykuły dotyczące efektywności energetycznej w kontekście normalizacyjnym - w tym m.in.: o systemach zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001, o sieciach inteligentnych tzw. Smart Grid, o gwarancjach pochodzenia energii elektrycznej wg prEN 16325 oraz o sposobach obliczania efektywności energetycznej wg prEN 16212.

 3. PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej - Metoda piknometru

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-3:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-3:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-3:2004 [IDT]

 4. PKN-CEN/TR 15745:2014-06 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 15745:2014-06 - wersja polska

  Ciekłe produkty naftowe -- Oznaczanie typów węglowodorów oraz związków tlenowych metodą wielowymiarowej chromatografii gazowej -- Raport badawczy z badań międzylaboratoryjnych

  Wprowadza: CEN/TR 15745:2008 [IDT]

 5. PKN-CEN/TR 16798-10:2023-04 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 16798-10:2023-04 - wersja angielska

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 10: Interpretacja wymagań EN 16798-9 -- Metody obliczania zapotrzebowania na energię systemów chłodzących (Moduł M4-1, M4-4, M4-9) -- Wymagania ogólne

  Wprowadza: CEN/TR 16798-10:2017 [IDT]

 6. PKN-CEN/TR 16798-6:2023-04 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 16798-6:2023-04 - wersja angielska

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 6: Interpretacja wymagań EN 16798-5-1 i EN 16798-5-2 -- Metody obliczania dotyczące wymagań energetycznych dla systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych -- (Moduły M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)

  Wprowadza: CEN/TR 16798-6:2017 [IDT]

 7. PKN-CEN/TR 16798-8:2023-04 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 16798-8:2023-04 - wersja angielska

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Wentylacja budynków -- Część 8: Interpretacja wymagań EN 16798-7 -- Metody obliczeniowe służące określaniu strumieni objętościowych powietrza w budynkach, włącznie z infiltracją -- (Moduł M5-5)

  Wprowadza: CEN/TR 16798-8:2017 [IDT]

 8. PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 17005:2017-07 - wersja angielska

  Zrównoważoność obiektów budowlanych -- Dodatkowe kategorie oddziaływania na środowisko i wskaźniki -- Informacje ogólne i możliwości -- Ocena możliwości dodawania kategorii oddziaływania na środowisko oraz związane wskaźniki i metody obliczania do oceny środowiskowych właściwości użytkowych budynków

  Wprowadza: CEN/TR 17005:2016 [IDT]

 9. PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 17231:2018-12 - wersja angielska

  Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Obciążenia ruchome mostów -- Wzajemne oddziaływanie między torem a mostem

  Wprowadza: CEN/TR 17231:2018 [IDT]

 10. PKN-CEN/TS 15325:2010 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15325:2010 - wersja polska
  Norma wycofana

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości zerowego ścinania (ZSV) metodą pełzania w reometrze dynamicznego ścinania

  Wprowadza: CEN/TS 15325:2008 [IDT]

 11. PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska
  Norma wycofana

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury odporności na kruche pękanie próbki z karbem za pomocą badania metodą belki trzypunktowo zginanej

  Wprowadza: CEN/TS 15963:2014 [IDT]

 12. PKN-CEN/TS 17481:2022-07 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 17481:2022-07 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie zawartości soli w asfalcie -- Metoda konduktometryczna

  Wprowadza: CEN/TS 17481:2020 [IDT]

 13. PKN-CEN/TS 17482:2022-07 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 17482:2022-07 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie liczby kwasowej asfaltów -- Metoda potencjometryczna

  Wprowadza: CEN/TS 17482:2020 [IDT]

 14. PKN-CEN/TS 1993-1-101:2023-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 1993-1-101:2023-06 - wersja angielska

  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-101: Alternatywna metoda interakcyjna obliczania elementów ściskanych i zginanych

  Wprowadza: CEN/TS 1993-1-101:2022 [IDT]

 15. PKN-CLC/TR 61800-6:2008 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 61800-6:2008 - wersja polska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 6: Wytyczne do określania rodzajów obciążenia i odpowiadających im prądów znamionowych

  Wprowadza: CLC/TR 61800-6:2007 [IDT]

 16. PKN-ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2021-10 - wersja polska

  PKN-ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2021-10 - wersja polska

  Niepewność pomiaru -- Część 3: Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru (GUM:1995). Suplement 1: Propagacja rozkładów metodą Monte Carlo

  Wprowadza: ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008 [IDT], ISO/IEC Guide 98-3:2008/Suppl 1:2008/Cor 1:2009 [IDT]

 17. PKN-ISO/TS 10272-2:2008 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 10272-2:2008 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Campylobacter spp. -- Część 2: Metoda liczenia kolonii

  Wprowadza: ISO/TS 10272-2:2006 [IDT]

 18. PKN-ISO/TS 11007-2:2022-07 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 11007-2:2022-07 - wersja polska

  Przetwory naftowe i środki smarowe -- Oznaczanie właściwości przeciwrdzewnych smarów plastycznych -- Część 2: Metoda z wymywaniem wodą

  Wprowadza: ISO/TS 11007-2:2021 [IDT]

 19. PKN-ISO/TS 11059:2018-03 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 11059:2018-03 - wersja polska

  Mleko i przetwory mleczne -- Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.

  Wprowadza: ISO/TS 11059:2009 [IDT]

 20. PKN-ISO/TS 11869:2021-03 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 11869:2021-03 - wersja polska

  Mleko fermentowane -- Oznaczanie kwasowości miareczkowej -- Metoda potencjometryczna

  Wprowadza: ISO/TS 11869:2012 [IDT]

 21. PKN-ISO/TS 17193:2016-02 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 17193:2016-02 - wersja polska

  Mleko -- Oznaczanie aktywności laktoperoksydazy -- Metoda fotometryczna (Metoda odniesienia)

  Wprowadza: ISO/TS 17193:2011 [IDT]

 22. PKN-ISO/TS 19046-1:2021-07 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 19046-1:2021-07 - wersja polska

  Ser -- Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii -- Część 1: Metoda chromatografii gazowej

  Wprowadza: ISO/TS 19046-1:2017 [IDT]

 23. PKN-ISO/TS 19046-2:2021-07 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 19046-2:2021-07 - wersja polska

  Ser -- Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii -- Część 2: Metoda chromatografii jonowymiennej

  Wprowadza: ISO/TS 19046-2:2017 [IDT]

 24. PN-A-04018:1972 - wersja polska

  PN-A-04018:1972 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-04018:1975 - wersja polska

  Produkty rolniczo-żywnościowe -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla

 25. PN-A-04018:1975/Az3:2002 - wersja polska

  PN-A-04018:1975/Az3:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Produkty rolniczo-żywnościowe -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko

 26. PN-A-04018:1975 - wersja polska

  PN-A-04018:1975 - wersja polska

  Produkty rolniczo-żywnościowe -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko

 27. PN-A-04022:1964 - wersja polska

  PN-A-04022:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 4121:1998 - wersja polska

  Metody analizy sensorycznej -- Analiza jakości cząstkowej i całkowitej metodą punktową -- Wytyczne sporządzania szczegółowych wzorów oceny

 28. PN-A-74010:1991 - wersja polska

  PN-A-74010:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 712:2002 - wersja polska

  Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności (rutynowa metoda odwoławcza)

 29. PN-A-74012:1993 - wersja polska

  PN-A-74012:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie wilgotności (podstawowa metoda odwoławcza)

  Wprowadza: ISO 711:1985 [IDT]

 30. PN-A-74855-14:1993 - wersja polska

  PN-A-74855-14:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zabarwienia cukru metodą barwnych wzorców stałych

 31. PN-A-75052-03:1990 - wersja polska

  PN-A-75052-03:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Badanie trwałości konserw metodą próby termostatowej

 32. PN-A-75052-18:1990 - wersja polska

  PN-A-75052-18:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przetwory owocowe, warzywne i warzywno-mięsne -- Metody badań mikrobiologicznych -- Oznaczanie strzępków pleśni metodą Howarda

 33. PN-A-75101-03:1990 - wersja polska

  PN-A-75101-03:1990 - wersja polska

  Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową

  Wprowadza: ISO 1026:1982 [EQV]

 34. PN-A-75101-06:1990/Az1:2002 - wersja polska

  PN-A-75101-06:1990/Az1:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie pH metodą potencjometryczną

 35. PN-A-75101-06:1990 - wersja polska

  PN-A-75101-06:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1132:1999 - wersja polska

  Przetwory owocowe i warzywne -- Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych -- Oznaczanie pH metodą potencjometryczną

 36. PN-A-75151:1987 - wersja polska

  PN-A-75151:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79120-10:1990 - wersja polska

  Wina, destylat winny -- Jodometryczna metoda oznaczania zawartości bezwodnika kwasu siarkawego (SO2)

 37. PN-A-75152:1987 - wersja polska

  PN-A-75152:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79120-03:1990 - wersja polska

  Wina -- Piknometryczna metoda oznaczania zawartości ekstraktu

 38. PN-A-75153:1987 - wersja polska

  PN-A-75153:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79120-06:1990 - wersja polska

  Wina, brandy -- Manganometryczna metoda oznaczania zawartości cukrów

 39. PN-A-79093-12:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-12:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie wartości goryczy metodą spektrofotometryczną

 40. PN-A-79093-15:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-15:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości dwuacetylu i pokrewnych dwuketonów metodą spektrofotometryczną

 41. PN-A-79093-2:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-2:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości alkoholu, ekstraktu rzeczywistego i ekstraktu brzeczki podstawowej metodą destylacyjną oraz metodą refraktometryczną

 42. PN-A-79093-9:2000 - wersja polska

  PN-A-79093-9:2000 - wersja polska

  Piwo -- Metody badań -- Sprawdzanie napełnienia butelek i puszek, oznaczanie klarowności, oznaczanie trwałości metodą forsowania

 43. PN-A-79094:1992 - wersja polska

  PN-A-79094:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79093-12:2000 - wersja polska

  Piwo -- Oznaczanie wartości goryczy metodą spektrofotometryczną

 44. PN-A-79533:1991 - wersja polska

  PN-A-79533:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79533:2007 - wersja polska

  Wyroby spirytusowe -- Oznaczanie zawartości cynku, kadmu, miedzi, ołowiu i żelaza metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 45. PN-A-79533:2007 - wersja polska

  PN-A-79533:2007 - wersja polska

  Wyroby spirytusowe i półprodukty -- Oznaczanie zawartości cynku, kadmu, miedzi, ołowiu, żelaza, rtęci i arsenu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 46. PN-A-82053:1959 - wersja polska

  PN-A-82053:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82053:1981 - wersja polska

  Konserwy mięsne i drobiowe -- Badanie trwałości metodą termostatową

 47. PN-A-82053:1981 - wersja polska

  PN-A-82053:1981 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82055-5:1994 - wersja polska

  Konserwy mięsne i drobiowe -- Badanie metodą termostatową

 48. PN-A-82055-5:1994 - wersja polska

  PN-A-82055-5:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mięso i przetwory mięsne -- Badania mikrobiologiczne -- Badanie trwałości konserw metodą termostatową

 49. PN-A-82109:2010 - wersja polska

  PN-A-82109:2010 - wersja polska

  Mięso i przetwory mięsne -- Oznaczanie zawartości tłuszczu, białka i wody -- Metoda spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni (NIT) z wykorzystaniem kalibracji na sztucznych sieciach neuronowych (ANN)

 50. PN-A-86033:2002 - wersja polska

  PN-A-86033:2002 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mleko i przetwory mleczne -- Mleko -- Wykrywanie antybiotyków i sulfonamidów (Metoda odwoławcza)

Produkty 1 do 50 z 8684

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 174

Ustaw kierunek malejący