Kategoria
 1. Inne produkty (2)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'PKN'

Produkty 1 do 50 z 365

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Ustaw kierunek malejący
 1. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.10

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.10

  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  2016

  W nowym, wydanym w roku 2016 numerze specjalnym (poprzednie wydanie 2012 r.) znalazły się artykuły związane tematycznie m.in.  z systemami zarządzania energią, auditami energetycznymi w ujęciu prawnym oraz normalizacyjnym, wymaganiami dla jednostek certyfikujących i auditujących SZE.

  Publikację  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  kierujemy do: przedsiębiorstw energetycznych, firm ubiegających się o tzw. białe certyfikaty, organizacji zamierzających wdrożyć system zarządzania energią SZE, auditorów energetycznych.

   

 2. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.12

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.12

  JAKOŚĆ POWIETRZA - ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT

  Jakość powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. W dużych aglomeracjach występuje także problem zanieczyszczenia powietrza ozonem i tlenkami azotu. W skali kraju transport samochodowy odpowiada za ok. 5 proc. wszystkich zanieczyszczeń. To tyle samo co przemysł. Znaczny udział transportu samochodowego w emisji zanieczyszczeń powietrza w Polsce ma kilka przyczyn: dynamiczny wzrost liczby samochodów, zły stan techniczny i wiek pojazdów, brak odpowiedniej infrastruktury drogowej.

  W numerze zostały opublikowane artykuły poświęcone zagadnieniom:

  • działalności PKN/KT 280 ds. Jakości Powietrza

  • zrównoważonego transportu

  • współpracy pojazdów elektrycznych z ISE

  • samochodów elektrycznych jako urządzeń o funkcjonalności transportowej i energetycznej.

 3. Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

  Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników prac normalizacyjnych, a w szczególności do członków i reprezentantów członków KT/ PK/ KZ. Zachęcamy również do dobycia szkolenia każdego, kto chce zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw normalizacji.

  Szkolenie wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce, w tym wyczerpująco omawia strukturę, relacje i organizację pracy Organów Technicznych PKN.

  Szkolenie jest złożone czterech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

   Agenda szkolenia:

  1. Działalność normalizacyjna
  1.1. Normalizacja - definicja, cele
  1.2. Norma - definicja
  1.3. System normalizacji w Polsce
  1.4. Finansowanie działalności normalizacyjnej

  2. Organy Techniczne PKN
  2.1. Kto opracowuje Polskie Normy
  2.2. Relacje poszczególnych stron w procesie tworzenia PN
  2.3. OT - przepisy wewnętrzne
  2.4. OT - definicje
  2.5. OT - różnice
  2.6. Wykaz OT
  2.7. Karta informacyjna OT
  2.8. Powoływanie i odwoływanie OT – Procedura Z2-P3
  2.9. Zadania KT
  2.10. Plan działania OT
  2.11. Program prac
  2.12. Jak włączane są nowe tematy do programu prac

  3. Organizacja pracy KT
  3.1. Osoby funkcyjne w KT
  3.2. Zadania członków KT
  3.3. Organizacja pracy KT w systemie PZN
  3.4. Udostępnianie i opiniowanie dokumentów w PZN
  3.5. Powoływanie i odwoływanie członków KT - Procedura Z2-P3
  3.6. Metody pracy KT
  3.7. Ankieta powszechna
  3.8. Uchwały i decyzje KT, konsens
  3.9. Grupa Projektowa
  3.10. Zadania członków KT
  3.11. Posiedzenia KT (formy posiedzeń)

  4. Współpraca europejska i międzynarodowa
  4.1. Organy techniczne i organy robocze
  4.2. Współpraca z CEN, CENELEC
  4.3. Etapy prac normalizacyjnych CEN, CENELEC
  4.4. Współpraca z ISO i IEC
  4.5. Formy uczestnictwa w pracach TC/SC w ISO, IEC
  4.6. Porozumienie Wiedeńskie i Frankfurckie
  4.7. Dostęp do dokumentacji CEN, CENELEC, ISO, IEC- autoryzacje
  4.8. Zgłaszanie ekspertów

   Liczba ekranów: 78

  Dostęp do szkolenia: 90 dni
  Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

  Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 4. Systemy zarządzania energią

  Systemy zarządzania energią

  Tłumaczenie Normy Europejskiej EN 16001:2009 nie ma statusu Polskiej Normy.

  Zostało ono przygotowane w efekcie prac mających na celu wprowadzenie EN 16001:2009 do zbioru Polskich Norm metodą tłumaczenia. Prace te zostały przerwane po decyzji Rad Technicznych CEN i CENELEC o wycofaniu EN 16001:2009 ze zbioru Norm Europejskich w czerwcu 2011 r. Ze względu na zainteresowanie użytkowników polską wersją językową normy PKN postanowił, w porozumieniu z Komitetem Technicznym 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej, opublikować tłumaczenie robocze bez statusu Polskiej Normy.

 5. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.2

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.2

  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  W numerze artykuły dotyczące społecznej odpowiedzialności w kontekście normy PN-ISO 26000 – w tym m.in.: o tym, jak wdrożyć w organizacji działania społecznie odpowiedzialne w takich kluczowych obszarach jak: poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialność w odniesieniu do środowiska, etyczne postępowanie, budowanie świadomości konsumenckiej, relacje organizacji ze społecznościami lokalnymi, odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów. Publikacja jest skierowana do wszystkich organizacji niezależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji.

 6. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.13

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.13

  JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.

  Potrzeba bezpieczeństwa żywnościowego jest większa niż kiedykolwiek. Żyjemy w globalnej gospodarce, większość z nas kupuje i spożywa żywność wyprodukowaną wiele tysięcy kilometrów od domu. Łańcuch dostaw staje się coraz bardziej złożony. Nietrudno zrozumieć, dlaczego wyzwanie związane z globalnym bezpieczeństwem żywności jest jednym z najważniejszych zagadnień, z którym mierzą się przedstawiciele wielu sektorów na całym świecie.
  W numerze można przeczytać o:
  - nowelizacji normy ISO 22000;
  - wymaganiach a kryteriach mikrobiologicznych dla środków spożywczych;
  - walidacji ryzyka wzrostu bakterii patogennych;
  - trendach zmian w zawartości zanieczyszczeń procesowych w żywności.

 7. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.14

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.14

  ZAGROŻENIE WYBUCHEM

  Postęp i dążenie do tzw. kultury bezpieczeństwa, czyli całościowego ujęcia zagadnień związanych z sze­roko pojętym bezpieczeństwem wybuchowym, uwzględniono w Polskich Normach, które zawierają odpowiednie informacje, wymagania i zalecenia. Obecnie wszystkie urządzenia elektryczne Ex muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich przepisach krajowych wprowadza­nych na mocy dyrektywy ATEX, a normalizacja w obszarze tych urządzeń dostarcza najlepsze rozwiązania i gwa­rantuje odpowiednią jakość i standard wyrobów.

   

  W publikacji znajdą Państwo artykuły dotyczące m.in. korzyści związanych z normali­zacją Ex; kompetencji personelu i prac Komitetów Technicznych – 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem oraz 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego, a także wykaz przydatnych norm.


 8. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.15

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.15

  Numer specjalny - Przemysł 4.0

  Czwarta rewolucja przemysłowa już zmienia życie, przemysł, systemy produkcji, a także współdziałanie władz i przedsiębiorstw w zasięgu globalnym. Urządzenia i systemy Internetu Rzeczy (IoT) w coraz większym stopniu pojawiają się w wielu, jeśli nie we wszystkich, aspek­tach współczesnego życia. Ogromny wzrost liczby połączonych urządzeń i aktywów zwiększył obawy dotyczące wyzwań w zakresie bezpieczeństwa w IoT. Naszym wyzwaniem staje się także zmiana sposobu myślenia i pracy z wykorzystaniem danych.

  W publikacji poświęconej Przemysłowi 4.0 znajdą Państwo artykuły dotyczące:

  • kierunków rozwoju normalizacji;
  • cyberbezpieczeństwa;
  • trendów w rozwoju standardów i norm;
  • znaczeniu norm w czwartej rewolucji przemysłowej.

   

  Autorami artykułów są eksperci mający do czynienia z aspektami Przemysłu 4.0 w swojej pracy zawodowej i działalności normalizacyjnej.


   

 9. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.5

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.5

  JAKOŚĆ SPAWANIA

  Publikacja jest poświęcona jakości procesów spajania w kontekście Polskich Norm.

  W numerze znalazły się artykuły poświęcone m.in.:

  • zapewnieniu jakości procesów spawania;
  • kwalifikowaniu personelu spawalniczego oraz personelu badań nieniszczących;
  • walidacji procesów spajania;
  • badaniom nieniszczącym złączy spawanych.

  Ta publikacja to przewodnik po normach przeznaczony dla wszystkich osób związanych z branżą spawalniczą.

 10. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.6

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.6

  BEZPIECZEŃSTWO MASZYN  ROLNICZYCH

  W numerze można przeczytać artykuły o bezpieczeństwie maszyn rolniczych w kontekście normalizacyjnym, w tym m.in. o roli norm w systemach badań sprawności technicznej maszyn rolniczych i o  aktach prawnych odnoszących się do tej dziedziny oraz  o ocenie zasadniczych wymagań bezpieczeństwa dla maszyn rolniczych z punktu widzenia  jednostki notyfikowanej.  

 11. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.7

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.7

  BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

  Bezpieczeństwo dzieci to kolejny temat poruszany w ramach numerów specjalnych wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
  W numerze znalazły się artykuły poświęcone m.in.:
  •    bezpiecznym zabawkom;
  •    publicznym placom zabaw;
  •    żywności dla niemowląt i małych dzieci.
  Znajomość nie tylko przepisów prawa, ale i zapisów norm jest niezbędna dla producentów, importerów  oraz dla sprzedawców artykułów dla dzieci. Bo to „od producentów i importerów zależy, czy możemy się czuć bezpieczni” (str. 13) „Jeśli więc już po wprowadzeniu na rynek produktu okaże się, że nie jest on bezpieczny, przedsiębiorca powinien podjąć działania w celu wyeliminowania zagrożeń i poinformować o tym Prezesa UOKiK. (…) Warto podkreślić, że obowiązek dotyczy nie tylko wytwórców czy importerów, ale także sprzedawców” (str. 17).
  Właśnie do wymienionych grup zawodowych: producentów, importerów, dystrybutorów oraz sprzedawców artykułów dla dzieci kierujemy naszą publikację.

  Zalecamy tę publikację również pracownikom organów prowadzących placówki oświatowe oraz wszystkim tym, którzy dokonują zakupów w ramach zamówień publicznych dla tych placówek.


   

 12. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.11

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.11

  SMART CITY

  Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie. Wszystkie więc muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zwiększeniem wydajności energetycznej, infrastrukturą, transportem i komunikacją. Dlatego tak popularna jest dzisiaj koncepcja Smart City. Normalizacja również wspiera wdrażanie idei „inteligentnego miasta”, dostarczając normy zapewniające interoperacyjność komponentów infrastruktur miejskich.

  W numerze poświęconym Smart City można przeczytać o:

  • roli normalizacji we wdrażaniu idei inteligentnego miasta;
  • inteligentnym zarządzaniu energią w kontekście zrównoważonego rozwoju miast;
  • znormalizowanych wskaźnikach jakości usług miejskich wg PN-ISO 37120;
  • PN-ISO 37120 i miejskim systemie informacji przestrzennej;
  • przekształcaniu miast w Smart City;
  • bezpieczeństwie człowieka w rzeczywistości SMART CITY.


 13. Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

  Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

  Szkolenie skierowane jest do osób, które mają podjąć obowiązki Sekretarza KT/ PK/ KZ, jak również do pełniących już tę funkcję. Zachęcamy również do odbycia tego szkolenia każdego, kto chce pogłębić wiedzę w zakresie zasad opracowywania dokumentów normalizacyjnych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

  Celem szkolenia jest wprowadzenie kandydatów w zadania Sekretarza OT. W przypadku osób z doświadczeniem w tym zakresie, szkolenie porządkuje i utrwala wiedzę.    

  Szkolenie jest złożone z trzech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

  Agenda szkolenia:

  1. Rola i zadania Sekretarza OT

  1.1. Sekretariat KT/KZ/PK i jego umiejscowienie
  1.2. Zadania Sekretarza OT – Procedura Z2-P1
  1.3. Współpraca Sekretarza OT z Przewodniczącym OT i Sektorem
  1.4. Opracowanie dokumentów normalizacyjnych
  1.5. Harmonogramy zadań PZN
  1.5.1. Rodzaje harmonogramów zadań
  1.5.2. Etapy harmonogramów zadań i czas trwania – Instrukcja R2-I4
  1.5.3. Zadania z harmonogramu TN, a zadania ad hoc w PZN
  1.5.4. Powołanie lub weryfikacja składu Grupy Projektowej w PZN
  1.5.5. Przeprowadzanie opiniowania i generowanie zestawień uwag do opiniowanego dokumentu w PZN
  1.5.6. Opracowanie zestawienia uwag do opiniowanego dokumentu na etapie ankietowania (40)
  1.5.7. Przeprowadzanie głosowania w PZN
  1.6. Przegląd PN

  2. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych

  2.1. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych
  2.2. Zarządzenie Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej
  2.2.1. Wykonawca i Zamawiający
  2.3. Szablony PKN
  2.4. Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

  3. Współpraca europejska i międzynarodowa

  3.1. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm europejskich - Procedura R2-P2
  3.2. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm międzynarodowych - Procedura Z2-P1
  3.3. Zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych CEN, CENELE, ISO, IEC – Procedura Z2-P2
  3.4. Realizacja wyjazdów zagranicznych na posiedzenia organów technicznych organizacji normalizacyjnych
  3.5. Organizacja posiedzeń organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych w Polsce

  Liczba ekranów: 75

  Dostęp do szkolenia: 90 dni
  Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

  Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

   

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 14. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.

  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

  W numerze: artykuły dotyczące efektywności energetycznej w kontekście normalizacyjnym - w tym m.in.: o systemach zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001, o sieciach inteligentnych tzw. Smart Grid, o gwarancjach pochodzenia energii elektrycznej wg prEN 16325 oraz o sposobach obliczania efektywności energetycznej wg prEN 16212.

 15. TŁUMACZENIE ISO 9001 DLA M.P. wyd. 2018

  TŁUMACZENIE ISO 9001 DLA M.P. wyd. 2018

  ISO 9001:2015 dla małych przedsiębiorstw. Metody postępowania.

  W poradniku podano wskazówki dla małych przedsiębiorstw dotyczące opracowania i wdrażania systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001. Wskazówki odnoszą się do wszystkich wymagań ISO 9001 i są uzupełnione licznymi przykładami oraz studium przypadków. Poradnik uwzględnia zmiany wprowadzone do normy ISO po ostatniej nowelizacji w 2015 r.

  Poradnik Komitetu ISO/TC 176
  PKN, Warszawa:2018

 16. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.3

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.3

  PALIWA PŁYNNE

  W numerze można przeczytać o stanie i perspektywach normalizacji paliw płynnych oraz o roli normalizacji w zapewnieniu jakości:

  • LPG
  • paliw do silników o zapłonie iskrowym
  • olejów napędowych
  • paliw żeglugowych
  • paliw i biopaliw opałowych.

  Publikacja jest przeznaczona dla producentów paliw, firm dystrybuujących i magazynujących paliwa oraz sektora transportu.

 17. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.4

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.4

  PLACE ZABAW, SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE, PARKOUR

  W numerze można przeczytać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowników placów zabaw, siłowni zewnętrznych, skateparków itp., w szczególności o:

  • nowelizacji serii norm PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie
  • projekcie normy prPN-prEN 16630 Siłownie zewnętrzne instalowane na stałe - Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
  • projekcie CEN/TC 136/WG 1 dot. parkour equipment
  • certyfikacji na Znak Zgodności z PN

  W artykułach sprecyzowano, jakie korzyści można osiągnąć, stosując się do wymagań norm przy budowie, kontroli czy konserwacji tego typu obiektów.

 18. Szkolenie dla ekspertów WG

  Szkolenie dla ekspertów WG

  Szkolenie skierowane do osób, które planują podjąć działalność ekspercką w grupach roboczych (tzw. Eksperci WG) europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, jak również osób już pełniących tę funkcję.
  Szkolenie zalecane jest dla każdej osoby pragnącej pogłębić wiedzę w zakresie  prac normalizacyjnych na poziomie europejskim i międzynarodowym.
  Celem szkolenia jest wprowadzenie kandydatów na ekspertów w ich przyszłe zadania i obowiązki oraz pogłębienie wiedzy w zakresie współpracy PKN z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi.
  Szkolenie składa się z sześciu modułów tematycznych, z których każdy zakończony jest krótkim testem.

  Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestnik otrzyma certyfikat.

  Liczba ekranów: 111
  Dostęp do szkolenia: 90 dni
  Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox
  Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 19. Ocena zgodności i certyfikacja

  Ocena zgodności i certyfikacja

  Czy wiesz, co to jest obowiązkowa ocena zgodności, certyfikacja i Nowe Podejście?
  Odpowiedzi na te i inne pytania poznasz dzięki nowemu szkoleniu e-learningowemu pt. „Ocena zgodności i certyfikacja". Uzyskaną wiedzę możesz sprawdzić rozwiązując test.

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 20. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.8

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.8

  SYSTEMY ZARZĄDZANIA

  W zurbanizowanym i zinformatyzowanym świecie systemy zarządzania zyskują na znaczeniu. Najnowszy numer tematyczny PKN został poświęcony właśnie nim.
  W publikacji znajdą Państwo artykuły dotyczące:
  - nowelizacji ISO 9001- system zarządzania jakością
  - nowelizacji ISO 14001- systemy zarządzania środowiskowego    
  - systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001:2014)
  - systemów zarządzania energią (PN-EN ISO 50001)
  - zarządzania ciągłością działania

 21. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.9

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.9

  ASFALTY

  W numerze znalazły się artykuły przedstawiające efekty prac normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów:
  - o normach opracowanych przez  Podkomitet KT 222/PK 2 ds. Asfaltów;
  - o kationowych emulsjach asfaltowych;
  - o lepiszczach asfaltowych;
  - o asfaltach wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2.
  Autorami publikacji są eksperci renomowanych firm: ORLEN Asfalt, LOTOS Asfalt, Bitunova, Total, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

 22. PKN-C-1:2011 - wersja polska

  PKN-C-1:2011 - wersja polska

  Przewodnik do przeliczania gęstości biopaliw przeznaczonych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym

 23. PKN-C-2:2017-10 - wersja polska

  PKN-C-2:2017-10 - wersja polska

  Przewodnik po barwach rur z tworzyw termoplastycznych w sieciach podziemnych

 24. PKN-CEN Guide 12:2009 - wersja polska

  PKN-CEN Guide 12:2009 - wersja polska

  Bezpieczeństwo dziecka -- Wytyczne do stosowania w normach

  Wprowadza: CEN Guide 12:2006 [IDT]

 25. PKN-CEN Guide 4:2009 - wersja polska

  PKN-CEN Guide 4:2009 - wersja polska

  Przewodnik dotyczący uwzględniania zagadnień środowiskowych w normach wyrobu

  Wprowadza: CEN Guide 4:2008 [IDT]

 26. PKN-CEN ISO/TR 20572:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20572:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Accessories

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20572:2007 [IDT], ISO/TR 20572:2007 [IDT]

 27. PKN-CEN ISO/TR 20879:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20879:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Uppers

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20879:2007 [IDT], ISO/TR 20879:2007 [IDT]

 28. PKN-CEN ISO/TR 20880:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20880:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Outsoles

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20880:2007 [IDT], ISO/TR 20880:2007 [IDT]

 29. PKN-CEN ISO/TR 20881:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20881:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Insoles

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20881:2007 [IDT], ISO/TR 20881:2007 [IDT]

 30. PKN-CEN ISO/TR 20882:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20882:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Lining and insocks

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20882:2007 [IDT], ISO/TR 20882:2007 [IDT]

 31. PKN-CEN ISO/TR 20883:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20883:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Shanks

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20883:2007 [IDT], ISO/TR 20883:2007 [IDT]

 32. PKN-CEN ISO/TR 22648:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 22648:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Stiffeners and toepuffs

  Wprowadza: CEN ISO/TR 22648:2007 [IDT], ISO/TR 22648:2007 [IDT]

 33. PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja niemiecka

  PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja niemiecka

  Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

  Wprowadza: CEN ISO/TR 3834-6:2007 [IDT], ISO/TR 3834-6:2007 [IDT]

 34. PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja angielska

  Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

  Wprowadza: CEN ISO/TR 3834-6:2007 [IDT], ISO/TR 3834-6:2007 [IDT]

 35. PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

  Wprowadza: CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]

 36. PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska

  Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

  Wprowadza: CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]

 37. PKN-CEN ISO/TS 11133-1:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 11133-1:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mikrobiologia żywności i pasz -- Wytyczne dotyczące przygotowania i wytwarzania pożywek -- Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące kontroli jakości pożywek przygotowywanych w labaratorium

  Wprowadza: CEN ISO/TS 11133-1:2009 [IDT], ISO/TS 11133-1:2009 [IDT]

 38. PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-10:2004/AC:2005 [IDT]

 39. PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-11:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-11:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-11:2004 [IDT]

 40. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic Atterberga

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-12:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-12:2004 [IDT]

 41. PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-1:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-1:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-1:2004 [IDT]

 42. PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 2: Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-2:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-2:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-2:2004 [IDT]

 43. PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej - Metoda piknometru

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-3:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-3:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-3:2004 [IDT]

 44. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-4:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-4:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-4:2004 [IDT]

 45. PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-5:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-5:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-5:2004 [IDT]

 46. PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-6:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-6:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-6:2004 [IDT]

 47. PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-7:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-7:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-7:2004 [IDT]

 48. PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-8:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-8:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-8:2004 [IDT]

 49. PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-9:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-9:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-9:2004 [IDT]

 50. PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska

  PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska

  Dobór, użytkowanie, nadzór i konserwacja środków ochrony indywidualnej zapobiegających ryzyku związanemu z występowaniem elektryczności statycznej w strefach zagrożonych wybuchem (ryzyku wybuchu)

  Wprowadza: CEN/CLC/TR 16832:2015 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 365

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8

Ustaw kierunek malejący