Kategoria
 1. Inne produkty (9)
 2. Szkolenia (2)

Wyniki wyszukiwania dla 'ISO'

Produkty 1 do 50 z 17303

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 347

Ustaw kierunek malejący
 1. TŁUMACZENIE ISO/IEC/TR-14516

  TŁUMACZENIE ISO/IEC/TR-14516

  Polskie tłumaczenie ISO/IEC/TR 14516 Technika informatyczna - Technika zabezpieczeń. Wytyczne do korzystania i zarządzania usługami Zaufanej Strony Trzeciej

 2. TŁUMACZENIE. Jak stosować ISO 22000. Systemy Zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  TŁUMACZENIE. Jak stosować ISO 22000. Systemy Zarządzania bezpieczeństwem żywności.

  Podręcznik nie jest przeznaczony dla jednostek certyfikujących do celów auditowania organizacji starających się o certyfikację systemu według ISO 22000.

  Podręcznik jest przeznaczony, jako ogólny poradnik, do wspierania organizacji (głównie małych i średnich), które rozumieją potencjalne korzyści z wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodnego z ISO 22000:2005. Z powodu wielkości tych organizacji i/lub braku możliwości prowadzenia własnej ekspertyzy technicznej, w organizacjach tych bardzo często brakuje wiedzy „jak opracować, udokumentować, wdrożyć i utrzymywać” SZBŻ w oparciu o ISO 22000. Ponadto, często nie docenia się w nich potencjału zaangażowania potrzebnego do utrzymywania takiego systemu lub szkolenia wymaganego dla jego realizacji.W podręczniku opisano proces wdrażania ISO 22000, a dla organizacji rozważających certyfikację, proces certyfikacji systemu ISO 22000. Każdy kluczowy etap procesu został objaśniony bardziej szczegółowo w odpowiednich rozdziałach tego podręcznika.

 3. KOMENTARZ ISO 9836

  KOMENTARZ ISO 9836

  Komentarz do normy PN-ISO 9836:1997 Powierzchnie i kubatury budynku według normy PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

 4. TŁUMACZENIE ISO/TS 14048:2002

  TŁUMACZENIE ISO/TS 14048:2002

  Polskie tłumaczenie ISO/TS 14048 "Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Format dokumentowania danych"

 5. TŁUMACZENIE ISO/TR 10013:2001

  TŁUMACZENIE ISO/TR 10013:2001

  RAPORT TECHNICZNY ISO/TR 10013 Wytyczne dotyczące dokumentacji systemu zarządzania jakością

 6. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.

  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

  W numerze: artykuły dotyczące efektywności energetycznej w kontekście normalizacyjnym - w tym m.in.: o systemach zarządzania energią wg PN-EN ISO 50001, o sieciach inteligentnych tzw. Smart Grid, o gwarancjach pochodzenia energii elektrycznej wg prEN 16325 oraz o sposobach obliczania efektywności energetycznej wg prEN 16212.

 7. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.2

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.2

  SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  W numerze artykuły dotyczące społecznej odpowiedzialności w kontekście normy PN-ISO 26000 – w tym m.in.: o tym, jak wdrożyć w organizacji działania społecznie odpowiedzialne w takich kluczowych obszarach jak: poszanowanie praw człowieka, odpowiedzialność w odniesieniu do środowiska, etyczne postępowanie, budowanie świadomości konsumenckiej, relacje organizacji ze społecznościami lokalnymi, odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów. Publikacja jest skierowana do wszystkich organizacji niezależnie od formy własności, wielkości, rodzaju i lokalizacji.

 8. CERTYFIKACJA W INFORMATYCE Wydanie drugie zmienione

  CERTYFIKACJA W INFORMATYCE Wydanie drugie zmienione

  Jerzy Krawiec, Grażyna Ożarek

  Przedstawiono proces certyfikacji w kontekście potwierdzania jakości systemów informatycznych oraz świadczonych usług IT. Opisano wymagania w zakresie certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) wg normy PN-ISO/IEC 27001 oraz wymagania dotyczące certyfikacji w zakresie zarządzania usługami informatycznymi wg PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2. Zaprezentowano korzyści jakie przynosi firmie uzyskanie certyfikatu dla systemów i usług informatycznych. Podano terminologię oraz wykaz norm związanych z Bezpieczeństwem Informacji oraz usługami IT.

 9. TŁUMACZENIE. ISO 22000 PORADNIK

  TŁUMACZENIE. ISO 22000 PORADNIK

  Tłumaczenie Poradnika ISO dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora żywnościowego stanowiącego pomoc we wprowadzaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z wymaganiami ISO 22000. Lista kontrolna zawiera pytania dotyczące różnych aspektów ustanawiania, wprowadzania i certyfikowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg wymagań ISO 22000 i umożliwia określenie aktualnego statusu przedsiębiorstwa w tym zakresie oraz identyfikację obszarów doskonalenia.

 10. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.8

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.8

  SYSTEMY ZARZĄDZANIA

  W zurbanizowanym i zinformatyzowanym świecie systemy zarządzania zyskują na znaczeniu. Najnowszy numer tematyczny PKN został poświęcony właśnie nim.
  W publikacji znajdą Państwo artykuły dotyczące:
  - nowelizacji ISO 9001- system zarządzania jakością
  - nowelizacji ISO 14001- systemy zarządzania środowiskowego    
  - systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001:2014)
  - systemów zarządzania energią (PN-EN ISO 50001)
  - zarządzania ciągłością działania

 11. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.11

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.11

  SMART CITY

  Miasta już teraz stanowią główne centra europejskiej gospodarki i innowacji, jednocześnie są kluczowym źródłem zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. liczba mieszkańców miast wzrośnie dwukrotnie. Wszystkie więc muszą stawić czoła kwestiom związanym ze zwiększeniem wydajności energetycznej, infrastrukturą, transportem i komunikacją. Dlatego tak popularna jest dzisiaj koncepcja Smart City. Normalizacja również wspiera wdrażanie idei „inteligentnego miasta”, dostarczając normy zapewniające interoperacyjność komponentów infrastruktur miejskich.

  W numerze poświęconym Smart City można przeczytać o:

  • roli normalizacji we wdrażaniu idei inteligentnego miasta;
  • inteligentnym zarządzaniu energią w kontekście zrównoważonego rozwoju miast;
  • znormalizowanych wskaźnikach jakości usług miejskich wg PN-ISO 37120;
  • PN-ISO 37120 i miejskim systemie informacji przestrzennej;
  • przekształcaniu miast w Smart City;
  • bezpieczeństwie człowieka w rzeczywistości SMART CITY.


 12. Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

  Szkolenie dla Sekretarzy Organów Technicznych

  Szkolenie skierowane jest do osób, które mają podjąć obowiązki Sekretarza KT/ PK/ KZ, jak również do pełniących już tę funkcję. Zachęcamy również do odbycia tego szkolenia każdego, kto chce pogłębić wiedzę w zakresie zasad opracowywania dokumentów normalizacyjnych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym.

  Celem szkolenia jest wprowadzenie kandydatów w zadania Sekretarza OT. W przypadku osób z doświadczeniem w tym zakresie, szkolenie porządkuje i utrwala wiedzę.    

  Szkolenie jest złożone z trzech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

  Agenda szkolenia:

  1. Rola i zadania Sekretarza OT

  1.1. Sekretariat KT/KZ/PK i jego umiejscowienie
  1.2. Zadania Sekretarza OT – Procedura Z2-P1
  1.3. Współpraca Sekretarza OT z Przewodniczącym OT i Sektorem
  1.4. Opracowanie dokumentów normalizacyjnych
  1.5. Harmonogramy zadań PZN
  1.5.1. Rodzaje harmonogramów zadań
  1.5.2. Etapy harmonogramów zadań i czas trwania – Instrukcja R2-I4
  1.5.3. Zadania z harmonogramu TN, a zadania ad hoc w PZN
  1.5.4. Powołanie lub weryfikacja składu Grupy Projektowej w PZN
  1.5.5. Przeprowadzanie opiniowania i generowanie zestawień uwag do opiniowanego dokumentu w PZN
  1.5.6. Opracowanie zestawienia uwag do opiniowanego dokumentu na etapie ankietowania (40)
  1.5.7. Przeprowadzanie głosowania w PZN
  1.6. Przegląd PN

  2. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych

  2.1. Ogólne warunki dostarczania prac normalizacyjnych
  2.2. Zarządzenie Prezesa PKN w sprawie zasad finansowania działalności normalizacyjnej
  2.2.1. Wykonawca i Zamawiający
  2.3. Szablony PKN
  2.4. Przepisy wewnętrzne CEN/CENELEC

  3. Współpraca europejska i międzynarodowa

  3.1. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm europejskich - Procedura R2-P2
  3.2. Przygotowywanie stanowiska krajowego do projektów norm międzynarodowych - Procedura Z2-P1
  3.3. Zgłaszanie ekspertów do prac w organach roboczych CEN, CENELE, ISO, IEC – Procedura Z2-P2
  3.4. Realizacja wyjazdów zagranicznych na posiedzenia organów technicznych organizacji normalizacyjnych
  3.5. Organizacja posiedzeń organów technicznych międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych w Polsce

  Liczba ekranów: 75

  Dostęp do szkolenia: 90 dni
  Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

  Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

   

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 13. Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

  Szkolenie dla członków i reprezentantów członków Organów Technicznych

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników prac normalizacyjnych, a w szczególności do członków i reprezentantów członków KT/ PK/ KZ. Zachęcamy również do dobycia szkolenia każdego, kto chce zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw normalizacji.

  Szkolenie wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu normalizacji w Polsce, w tym wyczerpująco omawia strukturę, relacje i organizację pracy Organów Technicznych PKN.

  Szkolenie jest złożone czterech modułów tematycznych i jest zakończone testem.

   Agenda szkolenia:

  1. Działalność normalizacyjna
  1.1. Normalizacja - definicja, cele
  1.2. Norma - definicja
  1.3. System normalizacji w Polsce
  1.4. Finansowanie działalności normalizacyjnej

  2. Organy Techniczne PKN
  2.1. Kto opracowuje Polskie Normy
  2.2. Relacje poszczególnych stron w procesie tworzenia PN
  2.3. OT - przepisy wewnętrzne
  2.4. OT - definicje
  2.5. OT - różnice
  2.6. Wykaz OT
  2.7. Karta informacyjna OT
  2.8. Powoływanie i odwoływanie OT – Procedura Z2-P3
  2.9. Zadania KT
  2.10. Plan działania OT
  2.11. Program prac
  2.12. Jak włączane są nowe tematy do programu prac

  3. Organizacja pracy KT
  3.1. Osoby funkcyjne w KT
  3.2. Zadania członków KT
  3.3. Organizacja pracy KT w systemie PZN
  3.4. Udostępnianie i opiniowanie dokumentów w PZN
  3.5. Powoływanie i odwoływanie członków KT - Procedura Z2-P3
  3.6. Metody pracy KT
  3.7. Ankieta powszechna
  3.8. Uchwały i decyzje KT, konsens
  3.9. Grupa Projektowa
  3.10. Zadania członków KT
  3.11. Posiedzenia KT (formy posiedzeń)

  4. Współpraca europejska i międzynarodowa
  4.1. Organy techniczne i organy robocze
  4.2. Współpraca z CEN, CENELEC
  4.3. Etapy prac normalizacyjnych CEN, CENELEC
  4.4. Współpraca z ISO i IEC
  4.5. Formy uczestnictwa w pracach TC/SC w ISO, IEC
  4.6. Porozumienie Wiedeńskie i Frankfurckie
  4.7. Dostęp do dokumentacji CEN, CENELEC, ISO, IEC- autoryzacje
  4.8. Zgłaszanie ekspertów

   Liczba ekranów: 78

  Dostęp do szkolenia: 90 dni
  Zalecana przeglądarka internetowa: Google Chrome lub Mozilla Firefox

  Orientacyjny czas szkolenia: 1,5 - 2 h

  UWAGA: Aby korzystać ze szkoleń płatnych kupionych w sklepie internetowym PKN musisz posiadać konto w portalu wiedza.pkn.pl. Podczas rejestracji w portalu wiedza.pkn.pl, podany adres e-mail musi być taki sam jak podany podczas składania zamówienia w sklepie.

  Więcej szczegółów dotyczących szkolenia w portalu wiedza.pkn.pl

 14. TŁUMACZENIE ISO 9001 DLA M.P. wyd. 2018

  TŁUMACZENIE ISO 9001 DLA M.P. wyd. 2018

  ISO 9001:2015 dla małych przedsiębiorstw. Metody postępowania.

  W poradniku podano wskazówki dla małych przedsiębiorstw dotyczące opracowania i wdrażania systemu zarządzania jakością opartego na ISO 9001. Wskazówki odnoszą się do wszystkich wymagań ISO 9001 i są uzupełnione licznymi przykładami oraz studium przypadków. Poradnik uwzględnia zmiany wprowadzone do normy ISO po ostatniej nowelizacji w 2015 r.

  Poradnik Komitetu ISO/TC 176
  PKN, Warszawa:2018

 15. WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.13

  WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.13

  JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI.

  Potrzeba bezpieczeństwa żywnościowego jest większa niż kiedykolwiek. Żyjemy w globalnej gospodarce, większość z nas kupuje i spożywa żywność wyprodukowaną wiele tysięcy kilometrów od domu. Łańcuch dostaw staje się coraz bardziej złożony. Nietrudno zrozumieć, dlaczego wyzwanie związane z globalnym bezpieczeństwem żywności jest jednym z najważniejszych zagadnień, z którym mierzą się przedstawiciele wielu sektorów na całym świecie.
  W numerze można przeczytać o:
  - nowelizacji normy ISO 22000;
  - wymaganiach a kryteriach mikrobiologicznych dla środków spożywczych;
  - walidacji ryzyka wzrostu bakterii patogennych;
  - trendach zmian w zawartości zanieczyszczeń procesowych w żywności.

 16. TŁUMACZENIE. PRZEWODNIK ISO14001 DLA MŚP.

  TŁUMACZENIE. PRZEWODNIK ISO14001 DLA MŚP.

  Poradnik podaje praktyczne wskazówki dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pomogą we wdrożeniu Systemu zarządzania środowiskowego (EMS) z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

  Poradnik zawiera przegląd wymagań ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania i promuje wytyczne przedstawione w ISO 14004:2016 Systemy zarządzania środowiskowego – Ogólne wytyczne stosowania.

  Warszawa 2018

 17. PN-EN ISO 24252:2023-02 - wersja angielska

  PN-EN ISO 24252:2023-02 - wersja angielska

  Systemy biogazowe -- Niedotyczące gospodarstw domowych i niedotyczące gazyfikacji

  Wprowadza: EN ISO 24252:2022 [IDT], ISO 24252:2021 [IDT]

 18. PKN-CEN ISO/TR 20572:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20572:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Accessories

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20572:2007 [IDT], ISO/TR 20572:2007 [IDT]

 19. PKN-CEN ISO/TR 20879:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20879:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Uppers

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20879:2007 [IDT], ISO/TR 20879:2007 [IDT]

 20. PKN-CEN ISO/TR 20880:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20880:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Outsoles

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20880:2007 [IDT], ISO/TR 20880:2007 [IDT]

 21. PKN-CEN ISO/TR 20881:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20881:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Insoles

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20881:2007 [IDT], ISO/TR 20881:2007 [IDT]

 22. PKN-CEN ISO/TR 20882:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20882:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Lining and insocks

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20882:2007 [IDT], ISO/TR 20882:2007 [IDT]

 23. PKN-CEN ISO/TR 20883:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 20883:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Shanks

  Wprowadza: CEN ISO/TR 20883:2007 [IDT], ISO/TR 20883:2007 [IDT]

 24. PKN-CEN ISO/TR 22648:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 22648:2007 - wersja angielska

  Footwear -- Performance requirements for components for footwear -- Stiffeners and toepuffs

  Wprowadza: CEN ISO/TR 22648:2007 [IDT], ISO/TR 22648:2007 [IDT]

 25. PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja niemiecka

  PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja niemiecka

  Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

  Wprowadza: CEN ISO/TR 3834-6:2007 [IDT], ISO/TR 3834-6:2007 [IDT]

 26. PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 3834-6:2007 - wersja angielska

  Quality requirements for fusion welding of metallic materials -- Part 6: Guidelines on implementing ISO 3834

  Wprowadza: CEN ISO/TR 3834-6:2007 [IDT], ISO/TR 3834-6:2007 [IDT]

 27. PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska

  PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

  Wprowadza: CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]

 28. PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja polska

  Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

  Wprowadza: CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]

 29. PKN-CEN ISO/TS 11133-1:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 11133-1:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Mikrobiologia żywności i pasz -- Wytyczne dotyczące przygotowania i wytwarzania pożywek -- Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące kontroli jakości pożywek przygotowywanych w labaratorium

  Wprowadza: CEN ISO/TS 11133-1:2009 [IDT], ISO/TS 11133-1:2009 [IDT]

 30. PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 10: Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], ISO/TS 17892-10:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-10:2004/AC:2005 [IDT]

 31. PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-11:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-11:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-11:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-11:2004 [IDT]

 32. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic Atterberga

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-12:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-12:2004 [IDT]

 33. PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-1:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-1:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-1:2004 [IDT]

 34. PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 2: Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-2:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-2:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-2:2004 [IDT]

 35. PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej - Metoda piknometru

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-3:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-3:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-3:2004 [IDT]

 36. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-4:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-4:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-4:2004 [IDT]

 37. PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-5:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-5:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-5:2004 [IDT]

 38. PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-6:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-6:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-6:2004 [IDT]

 39. PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-7:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-7:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-7:2004 [IDT]

 40. PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-8:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-8:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-8:2004 [IDT]

 41. PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-9:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-9:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-9:2004 [IDT]

 42. PKN-CEN/TR 13445-9:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 13445-9:2007 - wersja angielska

  Unfired pressure vessels -- Part 9: Conformance of the EN 13445 series to ISO 16528

  Wprowadza: CEN/TR 13445-9:2007 [IDT]

 43. PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 15592:2007 - wersja angielska

  Health services -- Quality management systems -- Guide for the use of EN ISO 9004:2000 in health services for performance improvement

  Wprowadza: CEN/TR 15592:2007 [IDT]

 44. PKN-CEN/TR 17086:2021-03 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 17086:2021-03 - wersja angielska

  Wytyczne dotyczące stosowania normy EN 13791:2019 w kontekście jej zapisów

  Wprowadza: CEN/TR 17086:2020 [IDT]

 45. PKN-CEN/TS 15675:2009 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15675:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Jakość powietrza -- Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych -- Zastosowanie EN ISO/IEC 17025:2005 do pomiarów okresowych

  Wprowadza: CEN/TS 15675:2007 [IDT]

 46. PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 - wersja polska

  PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 - wersja polska

  Wzajemne relacje między przepisami i normami -- Część 1: Powoływanie się na normy - główne sposoby stosowania -- Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy

  Wprowadza: CLC Guide 3:2001 [IDT]

 47. PKN-ISO Guide 30:2018-02 - wersja angielska

  PKN-ISO Guide 30:2018-02 - wersja angielska

  Materiały odniesienia -- Wybrane terminy i definicje

  Wprowadza: ISO Guide 30:2015 [IDT]

 48. PKN-ISO Guide 31:2018-02 - wersja angielska

  PKN-ISO Guide 31:2018-02 - wersja angielska

  Materiały odniesienia -- Zawartość certyfikatów, etykiet i dokumentacji towarzyszącej

  Wprowadza: ISO Guide 31:2015 [IDT]

 49. PKN-ISO Guide 33:2018-02 - wersja angielska

  PKN-ISO Guide 33:2018-02 - wersja angielska

  Materiały odniesienia -- Dobra praktyka przy stosowaniu materiałów odniesienia

  Wprowadza: ISO Guide 33:2015 [IDT]

 50. PKN-ISO Guide 35:2018-02 - wersja angielska

  PKN-ISO Guide 35:2018-02 - wersja angielska

  Materiały odniesienia -- Wytyczne dotyczące charakteryzowania oraz oceny jednorodności i stabilności

  Wprowadza: ISO Guide 35:2017 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 17303

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 347

Ustaw kierunek malejący