Wyniki wyszukiwania dla '06714'

Produkty 1 do 50 z 63

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-B-06714-00:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-00:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Postanowienia ogólne

 2. PN-B-06714-01:1977 - wersja polska

  PN-B-06714-01:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-01:1989 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Podział, nazwy i określenia badań

 3. PN-B-06714-01:1989 - wersja polska

  PN-B-06714-01:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Podział, terminologia

 4. PN-B-06714-02:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-02:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości w kolbie Le Chateliera

 5. PN-B-06714-03:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-03:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-7:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości w piknometrze

 6. PN-B-06714-04:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-04:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na próbkach o kształcie regularnym

 7. PN-B-06714-05:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-05:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej na wadze hydrostatycznej

 8. PN-B-06714-06:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-06:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości pozornej w cylindrze pomiarowym

 9. PN-B-06714-07:1977 - wersja polska

  PN-B-06714-07:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-3:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie gęstości nasypowej

 10. PN-B-06714-08:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-08:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie szczelności

 11. PN-B-06714-09:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-09:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie porowatości

 12. PN-B-06714-10:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-10:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-3:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie jamistości

 13. PN-B-06714-11:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-11:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-11:1987 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu petrograficznego

 14. PN-B-06714-11:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-11:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 932-3:1999 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu petrograficznego

 15. PN-B-06714-12:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-12:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

 16. PN-B-06714-13:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-13:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

 17. PN-B-06714-15:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-15:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-15:1991 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu ziarnowego

 18. PN-B-06714-15:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-15:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu ziarnowego

  Wprowadza: ISO 6274:1982 [EQV]

 19. PN-B-06714-16:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-16:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-4:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kształtu ziarn

 20. PN-B-06714-17:1977 - wersja polska

  PN-B-06714-17:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-5:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotności

 21. PN-B-06714-18:1977 - wersja polska

  PN-B-06714-18:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-6:2002 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie nasiąkliwości

 22. PN-B-06714-19:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-19:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-1:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 23. PN-B-06714-20:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-20:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-2:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji

 24. PN-B-06714-22:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-22:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie przyczepności bitumów

 25. PN-B-06714-23:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-23:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera

 26. PN-B-06714-24:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-24:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Graf-Kaufmana

 27. PN-B-06714-25:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-25:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Le Chatelier

 28. PN-B-06714-26:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-26:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

 29. PN-B-06714-28:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-28:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

 30. PN-B-06714-29:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-29:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą Eschka

 31. PN-B-06714-31:1990 - wersja polska

  PN-B-06714-31:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków rozpuszczalnych w wodzie

 32. PN-B-06714-32:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-32:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kwasoodporności

 33. PN-B-06714-33:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-33:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ługoodporności

 34. PN-B-06714-34:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-34:1991 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 35. PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 36. PN-B-06714-34:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 37. PN-B-06714-35:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-35:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie strat przy prażeniu

 38. PN-B-06714-36:1988 - wersja polska

  PN-B-06714-36:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków barwiących

 39. PN-B-06714-37:1980 - wersja polska

  PN-B-06714-37:1980 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego

 40. PN-B-06714-38:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-38:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu wapniowego

 41. PN-B-06714-39:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-39:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu żelazawego

 42. PN-B-06714-40:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-40:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie

 43. PN-B-06714-41:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-41:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Devala

 44. PN-B-06714-42:1979 - wersja polska

  PN-B-06714-42:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

 45. PN-B-06714-43:1979 - wersja polska

  PN-B-06714-43:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

 46. PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-43:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

 47. PN-B-06714-44:1986 - wersja polska

  PN-B-06714-44:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie marki kruszywa lekkiego

 48. PN-B-06714-45:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-45:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie żaroodporności

 49. PN-B-06714-46:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-46:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą zmian masy pod działaniem wodorotlenku sodowego (NaOH)

 50. PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  PN-B-06714-46:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką

Produkty 1 do 50 z 63

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek malejący