Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 251 do 300 z 103542

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. ...
 13. 2071

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 1852-3:2007 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Zalecana praktyka instalowania

  Wprowadza: CEN/TS 1852-3:2003 [IDT], CEN/TS 1852-3:2003/A1:2005 [IDT]

 2. PKN-CEN/TS 19101:2023-05 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 19101:2023-05 - wersja angielska

  Projektowanie konstrukcji z polimerowych kompozytów włóknistych

  Wprowadza: CEN/TS 19101:2022 [IDT]

 3. PKN-CEN/TS 1993-1-101:2023-06 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 1993-1-101:2023-06 - wersja angielska

  Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-101: Alternatywna metoda interakcyjna obliczania elementów ściskanych i zginanych

  Wprowadza: CEN/TS 1993-1-101:2022 [IDT]

 4. PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 54-14:2006 - wersja polska
  Norma wycofana

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2004 [IDT]

 5. PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - wersja angielska

  Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

  Wprowadza: CEN/TS 54-14:2018 [IDT]

 6. PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja niemiecka

  PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja niemiecka
  Norma wycofana

  Methods of test for masonry units -- Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units

  Wprowadza: CEN/TS 772-22:2006 [IDT]

 7. PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 772-22:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Methods of test for masonry units -- Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units

  Wprowadza: CEN/TS 772-22:2006 [IDT]

 8. PKN-CEN/TS 81-29:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 81-29:2006 - wersja polska

  Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów -- Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów -- Część 29: Interpretacje odnoszące się do norm od EN 81-20 do EN 81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998)

  Wprowadza: CEN/TS 81-29:2004 [IDT]

 9. PKN-CENELEC Przewodnik Nr 16:2005 - wersja polska

  PKN-CENELEC Przewodnik Nr 16:2005 - wersja polska

  Przewodnik nr 16 dotyczący implementacji dyrektyw Nowego Podejścia oraz dyrektywy niskonapięciowej w odniesieniu do Deklaracji zgodności WE

  Wprowadza: CLC Guide 16:2001 [IDT]

 10. PKN-CENELEC/Guide 21:2007 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 21:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wytyczne dotyczące dystrybucji Norm Europejskich (EN) w postaci elektronicznej

  Wprowadza: CLC Guide 21:2001 [IDT]

 11. PKN-CENELEC/Guide 23:2007 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 23:2007 - wersja polska

  Ramowy system CENELEC do oceny zgodności w dziedzinie elektrotechniki

  Wprowadza: CLC Guide 23:2002 [IDT]

 12. PKN-CENELEC/Guide 29:2008 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 29:2008 - wersja polska

  Temperatury powierzchni gorących, które mogą być dotykane -- Przewodnik dla komitetów technicznych i producentów

  Wprowadza: CLC Guide 29:2007 [IDT]

 13. PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 - wersja polska

  PKN-CENELEC/GUIDE 3:2006 - wersja polska

  Wzajemne relacje między przepisami i normami -- Część 1: Powoływanie się na normy - główne sposoby stosowania -- Część 2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy

  Wprowadza: CLC Guide 3:2001 [IDT]

 14. PKN-CENELEC/Guide 4:2007 - wersja polska

  PKN-CENELEC/Guide 4:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Dokument programowy dotyczący odchyleń krajowych od Dokumentów Harmonizacyjnych odwołujących się w szczególności do Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej Urządzenia elektryczne niskonapięciowe (73/23/EWG)

  Wprowadza: CLC Guide 4:2001 [IDT]

 15. PKN-CLC/TR 50126-2:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50126-2:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Railway applications -- The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) -- Part 2: Guide to the application of EN 50126-1 for safety

  Wprowadza: CLC/TR 50126-2:2007 [IDT]

 16. PKN-CLC/TR 50412-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50412-1:2007 - wersja angielska

  Power line communication apparatus and systems used in low-voltage installations in the frequency range 1,6 MHz to 30 MHz -- Part 1: General

  Wprowadza: CLC/TR 50412-1:2007 [IDT]

 17. PKN-CLC/TR 50422:2005 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 50422:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewodnik stosowania normy EN 50160

  Wprowadza: CLC/TR 50422:2003 [IDT], CLC/TR 50422:2003/corrigendum Jun. 2005 [IDT]

 18. PKN-CLC/TR 50422:2014-05 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50422:2014-05 - wersja angielska

  Przewodnik stosowania Normy Europejskiej EN 50160

  Wprowadza: CLC/TR 50422:2013 [IDT]

 19. PKN-CLC/TR 50451:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50451:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Systematic allocation of safety integrity requirements

  Wprowadza: CLC/TR 50451:2007 [IDT]

 20. PKN-CLC/TR 50452:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50452:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Radio remote control system of traction vehicle for freight traffic in multiple traction operation

  Wprowadza: CLC/TR 50452:2007 [IDT]

 21. PKN-CLC/TR 50453:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50453:2007 - wersja angielska

  Evaluation of electromagnetic fields around power transformers

  Wprowadza: CLC/TR 50453:2007 [IDT]

 22. PKN-CLC/TR 50459-7:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50459-7:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Communication, signalling and processing systems -- European Rail Traffic Management System -- Driver-Machine interface -- Part 7: Specific Transmission Modules

  Wprowadza: CLC/TR 50459-7:2007 [IDT]

 23. PKN-CLC/TR 50473:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50473:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Recommendations for dimensional co-ordination between enclosures and built-in devices for rail fixing for household and similar installations

  Wprowadza: CLC/TR 50473:2007 [IDT]

 24. PKN-CLC/TR 50473:2009 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 50473:2009 - wersja polska

  Zalecenia dotyczące koordynacji wymiarowej między obudowami i wbudowywanymi urządzeniami do montażu szynowego w instalacjach domowych i podobnych

  Wprowadza: CLC/TR 50473:2007 [IDT]

 25. PKN-CLC/TR 50479:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50479:2007 - wersja angielska

  Electrical installation guide -- Selection and erection of electrical equipment -- Wiring systems -- Limitation of temperature rise of connecting interfaces

  Wprowadza: CLC/TR 50479:2007 [IDT]

 26. PKN-CLC/TR 50488:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50488:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Safety measures for the personnel working on or near overhead contact lines

  Wprowadza: CLC/TR 50488:2006 [IDT]

 27. PKN-CLC/TR 50493:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50493:2007 - wersja angielska

  National wordings of laser warning labels

  Wprowadza: CLC/TR 50493:2007 [IDT]

 28. PKN-CLC/TR 50501-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50501-1:2007 - wersja angielska

  Rolling stock -- Intercommunication between vehicles and train/wayside -- Part 1: Data dictionary and rules for functional standardisation

  Wprowadza: CLC/TR 50501-1:2007 [IDT]

 29. PKN-CLC/TR 50506-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50506-1:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Communication, signalling and processing systems -- Application Guide for EN 50129 -- Part 1: Cross-acceptance

  Wprowadza: CLC/TR 50506-1:2007 [IDT]

 30. PKN-CLC/TR 50507:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 50507:2007 - wersja angielska

  Railway applications -- Interference limits of existing track circuits used on European railways

  Wprowadza: CLC/TR 50507:2007 [IDT]

 31. PKN-CLC/TR 60034-16-2:2006 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 60034-16-2:2006 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Część 16-2: Układy wzbudzenia maszyn synchronicznych -- Modele do badań systemu elektroenergetycznego

  Wprowadza: CLC/TR 60034-16-2:2004 [IDT]

 32. PKN-CLC/TR 61340-5-2:2014-01 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 61340-5-2:2014-01 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Elektryczność statyczna -- Część 5-2: Ochrona przyrządów elektronicznych przed elektrycznością statyczną -- Przewodnik użytkownika

  Wprowadza: CLC/TR 61340-5-2:2008 [IDT], IEC TR 61340-5-2:2007 [IDT]

 33. PKN-CLC/TR 61800-6:2008 - wersja polska

  PKN-CLC/TR 61800-6:2008 - wersja polska

  Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 6: Wytyczne do określania rodzajów obciążenia i odpowiadających im prądów znamionowych

  Wprowadza: CLC/TR 61800-6:2007 [IDT]

 34. PKN-CLC/TR 61804-4:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 61804-4:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Function blocks (FB) for process control -- Part 4: EDD interoperability guideline

  Wprowadza: CLC/TR 61804-4:2007 [IDT]

 35. PKN-CLC/TR 62258-3:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TR 62258-3:2007 - wersja angielska

  Semiconductor die products -- Part 3: Recommendations for good practice in handling, packing and storage

  Wprowadza: CLC/TR 62258-3:2007 [IDT]

 36. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska

  PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - wersja polska

  Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu -- Część 7: Wytyczne stosowania

  Wprowadza: CLC/TS 50131-7:2010 [IDT]

 37. PKN-CLC/TS 50458:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TS 50458:2007 - wersja angielska

  Capacitance graded outdoor bushing 52 kV up to 420 kV for oil immersed transformers

  Wprowadza: CLC/TS 50458:2006 [IDT]

 38. PKN-CLC/TS 50466:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TS 50466:2007 - wersja angielska

  Long duration storage of electronic components -- Specification for implementation

  Wprowadza: CLC/TS 50466:2006 [IDT]

 39. PKN-CLC/TS 60034-17:2006 - wersja polska

  PKN-CLC/TS 60034-17:2006 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Część 17: Silniki indukcyjne klatkowe zasilane z przekształtników -- Wskazówki dotyczące stosowania (IEC/TS 60034-17:2002+AC1:2002+AC2:2003)

  Wprowadza: CLC/TS 60034-17:2004 [IDT], IEC TS 60034-17:2002/COR1:2002 [IDT], IEC TS 60034-17:2002/COR2:2003 [IDT], IEC TS 60034-17:2002 [IDT]

 40. PKN-CLC/TS 61111:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TS 61111:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61111:2009 - wersja angielska

  Matting of insulating material for electrical purposes

  Wprowadza: CLC/TS 61111:2006 [IDT], IEC 61111:1992 [IDT], IEC 61111:1992/AMD1:2002 [IDT], IEC 61111:1992/COR1:2000 [IDT]

 41. PKN-CLC/TS 61112:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TS 61112:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61112:2009 - wersja angielska

  Blankets of insulating material for electrical purposes

  Wprowadza: CLC/TS 61112:2006 [IDT], IEC 61112:1992/AMD1:2002 [IDT], IEC 61112:1992 [IDT], IEC 61112:1992/COR1:2000 [IDT]

 42. PKN-CLC/TS 61496-2:2009 - wersja polska

  PKN-CLC/TS 61496-2:2009 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61496-2:2014-02 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo maszyn -- Elektroczułe wyposażenie ochronne -- Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące wyposażenia wykorzystującego aktywne, optoelektroniczne urządzenia ochronne (AOPD)

  Wprowadza: CLC/TS 61496-2:2006 [IDT]

 43. PKN-CLC/TS 61643-12:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TS 61643-12:2007 - wersja angielska

  Low-voltage surge protective devices -- Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power systems -- Selection and application principles

  Wprowadza: CLC/TS 61643-12:2006 [IDT], IEC 61643-12:2002 [MOD]

 44. PKN-CLC/TS 62441:2007 - wersja angielska

  PKN-CLC/TS 62441:2007 - wersja angielska

  Accidentally caused candle flame ignition for audio/video, communication and information technology equipment

  Wprowadza: CLC/TS 62441:2007 [IDT]

 45. PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 - wersja polska

  PKN-DIN SPEC 91323:2019-08 - wersja polska

  Pojazdy użytkowe o regulowanej temperaturze używane do dystrybucji produktów farmaceutycznych (dla ludzi lub do celów weterynaryjnych) -- Wytyczne dotyczące kwalifikacji

  Wprowadza: DIN SPEC 91323:2016-03 [IDT]

 46. PKN-ETSI/TS 101 903 V1.2.2:2006 - wersja polska

  PKN-ETSI/TS 101 903 V1.2.2:2006 - wersja polska

  Zaawansowane podpisy elektroniczne XML (XAdES)

  Wprowadza: ETSI TS 101 903 V1.2.2:2004 [IDT]

 47. PKN-IEC/PAS 60936-5:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 60936-5:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Radar -- Część 5: Wytyczne dotyczące stosowania i obrazowania informacji AIS na radarze

  Wprowadza: IEC PAS 60936-5:2003 [IDT]

 48. PKN-IEC/PAS 61162-100:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-100:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 100: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Wymagania dodatkowe do IEC 61162-1 dotyczące UAIS

  Wprowadza: IEC PAS 61162-100:2002 [IDT]

 49. PKN-IEC/PAS 61162-101:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-101:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 101: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Zmodyfikowane zdania i wymagania do IEC 61162-1

  Wprowadza: IEC PAS 61162-101:2003 [IDT]

 50. PKN-IEC/PAS 61162-102:2005 - wersja polska

  PKN-IEC/PAS 61162-102:2005 - wersja polska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 102: Jeden mówiący i wielu słuchających -- Dodatkowe wymagania do IEC 61162-1 w odniesieniu do rejestratora danych podróży

  Wprowadza: IEC PAS 61162-102:2003 [IDT]

Produkty 251 do 300 z 103542

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. ...
 13. 2071

Ustaw kierunek malejący