Wyniki wyszukiwania dla '4:2003'

Produkty 151 do 200 z 230

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN 61300-3-34:2003 - wersja polska

  PN-EN 61300-3-34:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61300-3-34:2009 - wersja angielska

  Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-34: Badania i pomiary -- Tłumienność losowo sparowanych półzłączy

  Wprowadza: EN 61300-3-34:2002 [IDT], IEC 61300-3-34:2001 [IDT]

 2. PN-EN 61300-3-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 61300-3-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61300-3-4:2013-08 - wersja angielska

  Światłowodowe złącza i elementy bierne -- Podstawowe procedury badań i pomiarów -- Część 3-4: Badania i pomiary -- Tłumienność

  Wprowadza: EN 61300-3-4:2001 [IDT], IEC 61300-3-4:2001 [IDT]

 3. PN-EN 61508-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61508-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61508-4:2004 - wersja polska

  Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych systemów związanych z bezpieczeństwem -- Część 4: Definicje i skrótowce

  Wprowadza: EN 61508-4:2001 [IDT], IEC 61508-4:1998 [IDT], IEC 61508-4:1998/COR1:1999 [IDT]

 4. PN-EN 61557-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 61557-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61557-4:2007 - wersja angielska

  Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV -- Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych -- Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów wyrównawczych

  Wprowadza: EN 61557-4:1997 [IDT], IEC 61557-4:1997 [IDT]

 5. PN-EN 61811-54:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61811-54:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61811-1:2015-08 - wersja angielska

  Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze z nienastawialnym czasem działania -- Część 54: Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Elektromechaniczne przekaźniki pomocnicze telekomunikacyjne o określonej jakości -- Dwa zestyki przełączne, podstawa 15 mm x 7,5 mm

  Wprowadza: EN 61811-54:2002 [IDT], IEC 61811-54:2002 [IDT]

 6. PN-EN 61854:2003 - wersja polska

  PN-EN 61854:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61854:2020-11 - wersja angielska

  Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników

  Wprowadza: EN 61854:1998 [IDT], IEC 61854:1998 [IDT]

 7. PN-EN 61966-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 61966-4:2003 - wersja polska

  Urządzenia i systemy multimedialne -- Pomiary i zarządzanie kolorami -- Część 4: Urządzenia z panelowymi wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi

  Wprowadza: EN 61966-4:2000 [IDT], IEC 61966-4:2000 [IDT]

 8. PN-EN 61967-4:2003/A1:2006 - wersja angielska

  PN-EN 61967-4:2003/A1:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-4:2021-12 - wersja angielska

  Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om

  Wprowadza: EN 61967-4:2002/A1:2006 [IDT], IEC 61967-4:2002/AMD1:2006 [IDT]

 9. PN-EN 61967-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61967-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61967-4:2021-12 - wersja angielska

  Układy scalone -- Pomiar emisji elektromagnetycznych od 150 kHz do 1 GHz -- Część 4: Pomiary emisji przewodzonej - metoda sprzężenia bezpośredniego 1 om/150 om

  Wprowadza: EN 61967-4:2002 [IDT], IEC 61967-4:2002 [IDT]

 10. PN-EN 62005-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 62005-4:2003 - wersja polska

  Niezawodność światłowodowych urządzeń połączeniowych i elementów biernych -- Część 4: Selekcjonowanie produktu

  Wprowadza: EN 62005-4:1999 [IDT], IEC 62005-4:1999 [IDT]

 11. PN-EN 658-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 658-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 658-4:2004 - wersja polska

  Techniczna ceramika zaawansowana -- Mechaniczne właściwości kompozytów ceramicznych w temperaturze pokojowej -- Część 4: Oznaczanie międzywarstwowej wytrzymałości na ścinanie przy obciążeniu ściskającym próbki z karbem

  Wprowadza: EN 658-4:2003 [IDT]

 12. PN-EN 681-4:2003/A2:2006 - wersja angielska

  PN-EN 681-4:2003/A2:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

  Wprowadza: EN 681-4:2000/A2:2005 [IDT]

 13. PN-EN 681-4:2003/A2:2006 - wersja polska

  PN-EN 681-4:2003/A2:2006 - wersja polska

  Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

  Wprowadza: EN 681-4:2000/A2:2005 [IDT]

 14. PN-EN 681-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 681-4:2003 - wersja polska

  Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających -- Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu

  Wprowadza: EN 681-4:2000 [IDT], EN 681-4:2000/A1:2002 [IDT]

 15. PN-EN 764-4:2003 - wersja niemiecka

  PN-EN 764-4:2003 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 764-4:2015-04 - wersja angielska

  Urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Ustalenia techniczne dotyczące warunków dostaw materiałów metalowych

  Wprowadza: EN 764-4:2002 [IDT]

 16. PN-EN 764-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 764-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 764-4:2015-04 - wersja angielska

  Urządzenia ciśnieniowe -- Część 4: Ustalenia techniczne dotyczące warunków dostaw materiałów metalowych

  Wprowadza: EN 764-4:2002 [IDT]

 17. PN-EN 846-4:2003/A1:2005 - wersja polska

  PN-EN 846-4:2003/A1:2005 - wersja polska

  Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -- Część 4: Określenie nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew kotwiących

  Wprowadza: EN 846-4:2001/A1:2004 [IDT]

 18. PN-EN 846-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 846-4:2003 - wersja polska

  Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów -- Część 4: Określenie nośności oraz zależności obciążenie-odkształcenie listew kotwiących

  Wprowadza: EN 846-4:2001 [IDT]

 19. PN-EN 867-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 867-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11140-4:2007 - wersja angielska

  Niebiologiczne systemy do stosowania w sterylizatorach -- Część 4: Specyfikacja wskaźników alternatywnych do testu Bowiego-Dicka, do wykrywania penetracji pary wodnej

  Wprowadza: EN 867-4:2000 [IDT]

 20. PN-EN ISO 10651-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10651-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10651-4:2006 - wersja polska

  Wentylatory płucne -- Część 4: Wymagania szczegółowe dotyczące resuscytatorów obsługiwanych ręcznie

  Wprowadza: EN ISO 10651-4:2002 [IDT], ISO 10651-4:2002 [IDT]

 21. PN-EN ISO 10714:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10714:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10714:2004 - wersja polska

  Stal i żelazo -- Oznaczanie zawartości fosforu -- Metoda spektrofotometryczna z fosforowanadomolibdenianem

  Wprowadza: EN ISO 10714:2002 [IDT], ISO 10714:1992 [IDT]

 22. PN-EN ISO 10993-4:2003/A1:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10993-4:2003/A1:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10993-4:2009 - wersja angielska

  Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią

  Wprowadza: EN ISO 10993-4:2002/A1:2006 [IDT], ISO 10993-4:2002/Amd 1:2006 [IDT]

 23. PN-EN ISO 10993-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10993-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10993-4:2009 - wersja angielska

  Biologiczna ocena wyrobów medycznych -- Część 4: Wybór badań dla interakcji z krwią

  Wprowadza: EN ISO 10993-4:2002 [IDT], ISO 10993-4:2002 [IDT]

 24. PN-EN ISO 11554:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 11554:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11554:2005 - wersja polska

  Optyka i przyrządy optyczne -- Lasery i sprzęt laserowy -- Metody badania mocy, energii i charakterystyk czasowych wiązki laserowej

  Wprowadza: EN ISO 11554:2003 [IDT], ISO 11554:2003 [IDT]

 25. PN-EN ISO 11734:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 11734:2003 - wersja polska

  Jakość wody -- Oznaczanie "całkowitej" biodegradacji beztlenowej związków organicznych w osadzie przefermentowanym -- Metoda z pomiarem wytworzonego biogazu

  Wprowadza: EN ISO 11734:1998 [IDT], ISO 11734:1995 [IDT]

 26. PN-EN ISO 12215-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12215-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12215-4:2005 - wersja polska

  Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 4: Warunki warsztatowe i inne warunki produkcyjne

  Wprowadza: EN ISO 12215-4:2002 [IDT], ISO 12215-4:2002 [IDT]

 27. PN-EN ISO 14284:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14284:2003 - wersja angielska

  Stal i żelazo -- Pobieranie i przygotowanie próbek do oznaczania składu chemicznego

  Wprowadza: EN ISO 14284:2002 [IDT], ISO 14284:1996 [IDT]

 28. PN-EN ISO 14692-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 14692-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14692-4:2011 - wersja polska

  Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rurociągi plastikowe wzmocnione włóknem szklanym (GRP) -- Część 4: Wytwarzanie, montaż i eksploatacja

  Wprowadza: EN ISO 14692-4:2002 [IDT], ISO 14692-4:2002 [IDT]

 29. PN-EN ISO 15084:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15084:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15084:2005 - wersja polska

  Małe statki -- Kotwiczenie, cumowanie i holowanie -- Punkty mocowania

  Wprowadza: EN ISO 15084:2003 [IDT], ISO 15084:2003 [IDT]

 30. PN-EN ISO 15254:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15254:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15254:2004 - wersja polska

  Optyka i przyrządy oftalmiczne -- Przyrządy elektro-optyczne dla słabowidzących

  Wprowadza: EN ISO 15254:2002 [IDT], ISO 15254:2002 [IDT]

 31. PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja angielska

  Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych -- Metoda chromatografii gazowej

  Wprowadza: EN ISO 15304:2002 [IDT], ISO 15304:2002 [IDT]

 32. PN-EN ISO 15974:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 15974:2003 - wersja polska

  Nity jednostronne zamknięte z łbem wpuszczanym i z rdzeniem zrywanym - AIA/St

  Wprowadza: EN ISO 15974:2000 [IDT], ISO 15974:2000 [IDT]

 33. PN-EN ISO 15984:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15984:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15984:2005 - wersja polska

  Nity jednostronne otwarte z trzpieniem zrywanym, z łbem wpuszczanym - A2/A2

  Wprowadza: EN ISO 15984:2002 [IDT], ISO 15984:2002 [IDT]

 34. PN-EN ISO 16054:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16054:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16054:2019-10 - wersja angielska

  Implanty chirurgiczne -- Minimalne zakresy danych dotyczące implantów chirurgicznych

  Wprowadza: EN ISO 16054:2002 [IDT], ISO 16054:2000 [IDT]

 35. PN-EN ISO 16584:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 16584:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16584:2005 - wersja polska

  Nity jednostronne otwarte z trzpieniem zrywanym, z łbem wystającym - NiCu/St lub NiCu/SSt

  Wprowadza: EN ISO 16584:2002 [IDT], ISO 16584:2002 [IDT]

 36. PN-EN ISO 2234:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 2234:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2234:2007 - wersja polska

  Opakowania -- Opakowania transportowe z zawartością -- Metody badania odporności na piętrzenie przy obciążeniu statycznym

  Wprowadza: EN ISO 2234:2002 [IDT], ISO 2234:2000 [IDT]

 37. PN-EN ISO 2244:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 2244:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2244:2007 - wersja polska

  Opakowania -- Opakowania transportowe z zawartością -- Metody badania odporności na uderzenia w płaszczyźnie poziomej

  Wprowadza: EN ISO 2244:2002 [IDT], ISO 2244:2000 [IDT]

 38. PN-EN ISO 294-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 294-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 294-4:2005 - wersja polska

  Tworzywa sztuczne -- Wtryskiwanie kształtek do badań z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Oznaczanie skurczu wtryskowego

  Wprowadza: EN ISO 294-4:2003 [IDT], ISO 294-4:2001 [IDT]

 39. PN-EN ISO 3994:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 3994:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3994:2011 - wersja angielska

  Węże z tworzyw sztucznych -- Węże z tworzyw termoplastycznych wzmocnione spiralą z tworzywa termoplastycznego do zasysania i tłoczenia materiałów na nośniku wodnym -- Wymagania

  Wprowadza: EN ISO 3994:2000 [IDT], ISO 3994:1998 [IDT]

 40. PN-EN ISO 4624:2003 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 4624:2003 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4624:2004 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności

  Wprowadza: EN ISO 4624:2003 [IDT], ISO 4624:2002 [IDT]

 41. PN-EN ISO 4624:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 4624:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4624:2004 - wersja polska

  Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności

  Wprowadza: EN ISO 4624:2003 [IDT], ISO 4624:2002 [IDT]

 42. PN-EN ISO 5404:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5404:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5404:2005 - wersja polska

  Skóra wyprawiona -- Badania fizyczne i mechaniczne -- Wyznaczanie odporności na wodę skór twardych

  Wprowadza: EN ISO 5404:2002 [IDT], ISO 5404:2002 [IDT]

 43. PN-EN ISO 5774:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 5774:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5774:2008 - wersja angielska

  Węże z tworzyw sztucznych ze wzmocnieniem tekstylnym do sprężonego powietrza -- Wymagania

  Wprowadza: EN ISO 5774:2000 [IDT], ISO 5774:1997 [IDT]

 44. PN-EN ISO 6743-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 6743-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6743-4:2012 - wersja polska

  Środki smarowe, oleje przemysłowe i produkty podobne (klasa L) -- Klasyfikacja -- Część 4: Grupa H (Układy hydrauliczne)

  Wprowadza: EN ISO 6743-4:2001 [IDT], ISO 6743-4:1999 [IDT]

 45. PN-EN ISO 7787-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 7787-4:2003 - wersja angielska

  Obrotowe narzędzia dentystyczne -- Noże -- Część 4: Miniaturowe frezy laboratoryjne z węglików spiekanych

  Wprowadza: EN ISO 7787-4:2002 [IDT], ISO 7787-4:2002 [IDT]

 46. PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 787-14:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-14:2019-04 - wersja angielska

  Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 14: Oznaczanie rezystywności wodnego ekstraktu

  Wprowadza: EN ISO 787-14:2002 [IDT], ISO 787-14:2002 [IDT]

 47. PN-EN ISO 8434-4:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 8434-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8434-1:2010 - wersja polska

  Łączniki rurowe metalowe do napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych oraz zastosowania ogólnego -- Część 4: Łączniki rurowe gwintowe 24 stopniowe z końcówką stożkową do przyspawania uszczelnianą pierścieniem o przekroju kołowym

  Wprowadza: EN ISO 8434-4:2000 [IDT], ISO 8434-4:1995 [IDT]

 48. PN-EN ISO 8624:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8624:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8624:2004 - wersja polska

  Optyka oftalmiczna -- Oprawy okularowe -- Układ pomiarowy i terminologia

  Wprowadza: EN ISO 8624:2002 [IDT], ISO 8624:2002 [IDT]

 49. PN-EN ISO 8655-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8655-4:2003 - wersja angielska

  Tłokowe naczynia do pomiaru objętości -- Część 4: Dilutory

  Wprowadza: EN ISO 8655-4:2002 [IDT], ISO 8655-4:2002 [IDT]

 50. PN-EN ISO 8734:2003 - wersja polska

  PN-EN ISO 8734:2003 - wersja polska

  Kołki walcowe ze stali, hartowane lub z martenzytycznej stali nierdzewnej (kołki ustalające)

  Wprowadza: EN ISO 8734:1997 [IDT], ISO 8734:1997 [IDT]

Produkty 151 do 200 z 230

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek malejący