Wyniki wyszukiwania dla '4:2003'

Produkty 101 do 150 z 230

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-EN 50123-4:2003/A1:2014-05 - wersja angielska

  PN-EN 50123-4:2003/A1:2014-05 - wersja angielska

  Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 4: Napowietrzne rozłączniki izolacyjne prądu stałego, odłączniki i uziemniki

  Wprowadza: EN 50123-4:2003/A1:2013 [IDT]

 2. PN-EN 50123-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 50123-4:2003 - wersja angielska

  Zastosowania kolejowe -- Urządzenia stacjonarne -- Aparatura łączeniowa prądu stałego -- Część 4: Napowietrzne rozłączniki izolacyjne prądu stałego, odłączniki i uziemniki

  Wprowadza: EN 50123-4:2003 [IDT]

 3. PN-EN 50266-2-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 50266-2-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60332-3-24:2009 - wersja angielska

  Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Część 2-4: Metody badania -- Kategoria C

  Wprowadza: EN 50266-2-4:2001 [IDT]

 4. PN-EN 50274:2003 - wersja angielska

  PN-EN 50274:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50274:2004 - wersja polska

  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przeciwporażeniowa -- Ochrona przed przypadkowym dotykiem bezpośrednim

  Wprowadza: EN 50274:2002 [IDT]

 5. PN-EN 50306-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 50306-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50306-4:2020-11 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości

  Wprowadza: EN 50306-4:2002 [IDT]

 6. PN-EN 50306-4:2003 - wersja francuska

  PN-EN 50306-4:2003 - wersja francuska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50306-4:2020-11 - wersja angielska

  Kolejnictwo -- Przewody kolejowe o szczególnej odporności na palenie -- Przewody o zmniejszonej grubości izolacji -- Część 4: Przewody wielożyłowe i wieloparowe z powłoką o normalnej grubości

  Wprowadza: EN 50306-4:2002 [IDT]

 7. PN-EN 50364:2003 - wersja angielska

  PN-EN 50364:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50364:2004 - wersja polska

  Ograniczenie ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych urządzeń pracujących w zakresie częstotliwości od 0 Hz do 10 GHz, wykorzystywanych w elektronicznej ochronie artykułów (EAS), identyfikacji drogą radiową (RFID) i tym podobnych zastosowaniach

  Wprowadza: EN 50364:2001 [IDT]

 8. PN-EN 50384:2003 - wersja angielska

  PN-EN 50384:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50384:2004 - wersja polska

  Norma grupy wyrobów dla wykazania zgodności radiowych stacji bazowych i stacjonarnych stacji końcowych systemów bezprzewodowej telekomunikacji z ograniczeniami podstawowymi lub poziomami odniesienia dotyczącymi ekspozycji na pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych (110 MHz - 40 GHz) -- Ekspozycja zawodowa

  Wprowadza: EN 50384:2002 [IDT]

 9. PN-EN 583-4:2003/A1:2005 - wersja niemiecka

  PN-EN 583-4:2003/A1:2005 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16826:2014-06 - wersja angielska

  Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 4: Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni

  Wprowadza: EN 583-4:2002/A1:2003 [IDT]

 10. PN-EN 583-4:2003/A1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 583-4:2003/A1:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16826:2014-06 - wersja angielska

  Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 4: Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni

  Wprowadza: EN 583-4:2002/A1:2003 [IDT]

 11. PN-EN 583-4:2003 - wersja niemiecka

  PN-EN 583-4:2003 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16826:2014-06 - wersja angielska

  Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 4: Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni

  Wprowadza: EN 583-4:2002 [IDT]

 12. PN-EN 583-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 583-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 16826:2014-06 - wersja angielska

  Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Część 4: Badania nieciągłości prostopadłych do powierzchni

  Wprowadza: EN 583-4:2002 [IDT]

 13. PN-EN 60076-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60076-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60076-4:2004 - wersja polska

  Transformatory energetyczne -- Część 4: Przewodnik do prób udarem piorunowym i udarem łączeniowym -- Transformatory energetyczne i dławiki

  Wprowadza: EN 60076-4:2002 [IDT], IEC 60076-4:2002 [IDT]

 14. PN-EN 60077-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60077-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60077-4:2020-07 - wersja angielska

  Zastosowania kolejowe -- Wyposażenie elektryczne taboru kolejowego -- Część 4: Elementy elektrotechniczne -- Zasady dotyczące wyłączników napięcia przemiennego

  Wprowadza: EN 60077-4:2003 [IDT], IEC 60077-4:2003 [IDT]

 15. PN-EN 60118-14:2003 - wersja polska

  PN-EN 60118-14:2003 - wersja polska

  Aparaty słuchowe -- Część 14: Wymagania dotyczące urządzenia interfejsu cyfrowego

  Wprowadza: EN 60118-14:1998 [IDT], IEC 60118-14:1998 [IDT]

 16. PN-EN 60118-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 60118-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60118-4:2007 - wersja angielska

  Aparaty słuchowe -- Część 4: Natężenie pola magnetycznego o częstotliwości akustycznej w pętlach indukcyjnych wykorzystywanych do współpracy z aparatami słuchowymi

  Wprowadza: EN 60118-4:1998 [IDT], EN 60118-4:1998/A1:1998 [IDT], IEC 60118-4:1981/AMD1:1998 [IDT], IEC 60118-4:1981 [IDT]

 17. PN-EN 60255-22-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60255-22-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60255-22-4:2005 - wersja polska

  Przekaźniki energoelektryczne -- Część 22-4: Badania odporności na zakłócenia elektryczne przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych -- Badanie odporności na szybkozmienne zakłócenia przejściowe

  Wprowadza: EN 60255-22-4:2002 [IDT], IEC 60255-22-4:2002 [IDT]

 18. PN-EN 60264-3-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 60264-3-4:2003 - wersja polska

  Pakowanie przewodów nawojowych -- Część 3-4: Szpule dostawcze z rdzeniem stożkowym -- Wymiary podstawowe pojemników na szpule dostawcze z rdzeniem stożkowym

  Wprowadza: EN 60264-3-4:1999 [IDT], IEC 60264-3-4:1999 [IDT]

 19. PN-EN 60335-2-34:2003/A11:2005 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-34:2003/A11:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-34:2009 - wersja polska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

  Wprowadza: EN 60335-2-34:2002/A11:2004 [IDT]

 20. PN-EN 60335-2-34:2003/A1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-34:2003/A1:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-34:2009 - wersja polska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

  Wprowadza: EN 60335-2-34:2002/A1:2005 [IDT], IEC 60335-2-34:2002/AMD1:2004 [IDT]

 21. PN-EN 60335-2-34:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-34:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-34:2009 - wersja polska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem

  Wprowadza: EN 60335-2-34:2002 [IDT], IEC 60335-2-34:2002 [IDT]

 22. PN-EN 60335-2-44:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-44:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-44:2005 - wersja polska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dotyczące prasownic

  Wprowadza: EN 60335-2-44:2002 [IDT], IEC 60335-2-44:2002 [IDT]

 23. PN-EN 60335-2-44:2003 - wersja polska

  PN-EN 60335-2-44:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-44:2005 - wersja polska

  Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-44: Wymagania szczegółowe dla prasownic

  Wprowadza: EN 60335-2-44:1997 [IDT], IEC 60335-2-44:1997 [IDT]

 24. PN-EN 60335-2-4:2003/A1:2005 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-4:2003/A1:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-4:2010 - wersja angielska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny

  Wprowadza: EN 60335-2-4:2002/A1:2004 [IDT], IEC 60335-2-4:2002/AMD1:2004 [IDT], IEC 60335-2-4:2002/AMD1:2004/COR1:2004 [IDT]

 25. PN-EN 60335-2-4:2003/A2:2006 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-4:2003/A2:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-4:2010 - wersja angielska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny

  Wprowadza: EN 60335-2-4:2002/A2:2006 [IDT], IEC 60335-2-4:2002/AMD2:2006 [IDT]

 26. PN-EN 60335-2-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-4:2010 - wersja angielska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące wirówek do bielizny

  Wprowadza: EN 60335-2-4:2002 [IDT], IEC 60335-2-4:2002 [IDT]

 27. PN-EN 60335-2-74:2003/A1:2006 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-74:2003/A1:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-74:2008 - wersja polska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych

  Wprowadza: EN 60335-2-74:2003/A1:2006 [IDT], IEC 60335-2-74:2002/AMD1:2006 [IDT]

 28. PN-EN 60335-2-74:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60335-2-74:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-74:2008 - wersja polska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-74: Wymagania szczegółowe dotyczące przenośnych grzałek nurkowych

  Wprowadza: EN 60335-2-74:2003 [IDT], IEC 60335-2-74:2002 [IDT]

 29. PN-EN 60368-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 60368-4:2003 - wersja polska

  Filtry piezoelektryczne o ocenionej jakości -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Uznanie zdolności

  Wprowadza: EN 60368-4:2000 [IDT], EN 60368-4:2000/corrigendum Feb. 2001 [IDT], IEC 60368-4:2000 [IDT]

 30. PN-EN 60404-14:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60404-14:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60404-14:2005 - wersja polska

  Materiały magnetyczne -- Część 14: Metody pomiaru momentu dipolowego magnetycznego próbki materiału ferromagnetycznego metodą wycofywania lub obracania

  Wprowadza: EN 60404-14:2002 [IDT], IEC 60404-14:2002 [IDT]

 31. PN-EN 60404-4:2003/A2:2009 - wersja angielska

  PN-EN 60404-4:2003/A2:2009 - wersja angielska

  Materiały magnetyczne -- Część 4: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie stałym

  Wprowadza: EN 60404-4:1997/A2:2008 [IDT], IEC 60404-4:1995/AMD2:2008 [IDT]

 32. PN-EN 60404-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 60404-4:2003 - wersja polska

  Materiały magnetyczne -- Część 4: Metody pomiaru własności magnetycznych materiałów magnetycznie miękkich przy prądzie stałym

  Wprowadza: EN 60404-4:1997 [IDT], EN 60404-4:1997/A1:2002 [IDT], IEC 60404-4:1995 [IDT], IEC 60404-4:1995/AMD1:2000 [IDT]

 33. PN-EN 60564:2003 - wersja polska

  PN-EN 60564:2003 - wersja polska

  Mostki prądu stałego do pomiaru rezystancji

  Wprowadza: EN 60564:1993 [IDT], EN 60564:1993/A2:1997 [IDT], IEC 60564:1977/AMD1:1981 [IDT], IEC 60564:1977 [IDT], IEC 60564:1977/AMD2:1997 [IDT]

 34. PN-EN 60601-2-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60601-2-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60601-2-4:2011 - wersja angielska

  Medyczne urządzenia elektryczne -- Część 2-4: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa defibrylatorów serca

  Wprowadza: EN 60601-2-4:2003 [IDT], IEC 60601-2-4:2002 [IDT]

 35. PN-EN 60617-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 60617-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana

  Symbole graficzne stosowane w schematach -- Część 4: Podstawowe podzespoły bierne

  Wprowadza: EN 60617-4:1996 [IDT], IEC 60617-4:1996 [IDT]

 36. PN-EN 60630:2002/A4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60630:2002/A4:2003 - wersja angielska

  Maksymalne kontury zewnętrzne żarówek

  Wprowadza: EN 60630:1998/A4:2003 [IDT], IEC 60630:1994/AMD4:2002 [IDT]

 37. PN-EN 60679-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 60679-4:2003 - wersja polska

  Generatory kwarcowe o ocenionej jakości -- Część 4: Specyfikacja grupowa -- Uznanie zdolności

  Wprowadza: EN 60679-4:1998 [IDT], IEC 60679-4:1997 [IDT]

 38. PN-EN 60734:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60734:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60734:2013-04 - wersja angielska

  Elektryczny sprzęt do użytku domowego -- Cechy funkcjonalne -- Woda twarda stosowana do badań

  Wprowadza: EN 60734:2003 [IDT], IEC 60734:2001 [IDT]

 39. PN-EN 60749-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60749-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60749-4:2004 - wersja polska

  Przyrządy półprzewodnikowe -- Badania mechaniczne i klimatyczne -- Część 4: Badanie przyrządu w stanie ustalonym, w szybko narastającym wilgotnym gorącu (HAST)

  Wprowadza: EN 60749-4:2002 [IDT], IEC 60749-4:2002 [IDT]

 40. PN-EN 60793-1-34:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60793-1-34:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60793-1-34:2006 - wersja angielska

  Włókna światłowodowe -- Część 1-34: Metody badań -- Pomiar skrętu osiowego

  Wprowadza: EN 60793-1-34:2002 [IDT], IEC 60793-1-34:2001 [IDT]

 41. PN-EN 60793-1-44:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60793-1-44:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60793-1-44:2011 - wersja angielska

  Włókna światłowodowe -- Część 1-44: Metody badań -- Pomiar długości fali odcięcia

  Wprowadza: EN 60793-1-44:2002 [IDT], IEC 60793-1-44:2001 [IDT]

 42. PN-EN 60843-4:2003 - wersja polska

  PN-EN 60843-4:2003 - wersja polska

  System magnetowidu kasetowego z zapisem helikalnym na taśmie magnetycznej 8 mm -- Wideo 8 mm -- Część 4: Subkod wizji (VSC)

  Wprowadza: EN 60843-4:2000 [IDT], IEC 60843-4:2000 [IDT]

 43. PN-EN 60870-5-104:2003 - wersja polska

  PN-EN 60870-5-104:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60870-5-104:2007 - wersja angielska

  Urządzenia i systemy telesterowania -- Część 5-104: Protokoły transmisyjne -- Dostęp do sieci dla IEC 60870-5-101 z wykorzystaniem standardowych profili transportu

  Wprowadza: EN 60870-5-104:2001 [IDT], IEC 60870-5-104:2000 [IDT]

 44. PN-EN 60966-2-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 60966-2-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60966-2-4:2009 - wersja angielska

  Przewody współosiowe wielkiej częstotliwości -- Część 2-4: Norma szczegółowa na przewody do połączeń odbiorników TV lub radiowych -- Zakres częstotliwości od 0 do 3000 MHz, złączki według IEC 61169-2

  Wprowadza: EN 60966-2-4:2003 [IDT], IEC 60966-2-4:2003 [IDT]

 45. PN-EN 61000-2-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61000-2-4:2003 - wersja angielska

  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 2-4: Środowisko -- Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych

  Wprowadza: EN 61000-2-4:2002 [IDT], IEC 61000-2-4:2002 [IDT]

 46. PN-EN 61029-2-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61029-2-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61029-2-4:2005 - wersja polska

  Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym -- Część 2-4: Wymagania szczegółowe dotyczące szlifierek stołowych

  Wprowadza: EN 61029-2-4:2003 [IDT], EN 61029-2-4:2003/corrigendum Apr. 2003 [IDT], IEC 61029-2-4:1993 [MOD]

 47. PN-EN 61076-4-114:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61076-4-114:2003 - wersja angielska

  Złącza do urządzeń elektronicznych -- Część 4-114: Złącza do płytek drukowanych -- Specyfikacja szczegółowa dotycząca dwuczęściowych złączy ze zintegrowaną funkcją ekranowania, o podziałce 1 mm x 1,5 mm

  Wprowadza: EN 61076-4-114:2003 [IDT], IEC 61076-4-114:2003 [IDT]

 48. PN-EN 61174:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61174:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61174:2009 - wersja angielska

  Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- System obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) -- Wymagania dotyczące obsługi i działania, metody badań i wymagane wyniki badań

  Wprowadza: EN 61174:2001 [IDT], IEC 61174:2001 [IDT]

 49. PN-EN 61192-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61192-4:2003 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61192-4:2007 - wersja polska

  Wymagania dotyczące wykonania zespołów elektronicznych lutowanych -- Część 4: Zespoły z przyłączami

  Wprowadza: EN 61192-4:2003 [IDT], IEC 61192-4:2002 [IDT]

 50. PN-EN 61249-2-4:2003 - wersja angielska

  PN-EN 61249-2-4:2003 - wersja angielska

  Materiały na płytki drukowane i struktury wzajemnych połączeń -- Część 2-4: Wzmocnione materiały podłoża, z pokryciem i bez pokrycia -- Płyty z nietkanego/tkanego włókna szklanego, poliestrowe, foliowane miedzią, o definiowanej palności (pionowa próba palności)

  Wprowadza: EN 61249-2-4:2002 [IDT], IEC 61249-2-4:2001 [IDT]

Produkty 101 do 150 z 230

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Ustaw kierunek malejący