Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 101701 do 101750 z 104088

na stronę

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-Z-02009-05:1990 - wersja polska

  PN-Z-02009-05:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 136:2001 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Części twarzowe -- Metoda wyznaczania nominalnego wskaźnika ochrony

 2. PN-Z-02010-01:1985 - wersja polska

  PN-Z-02010-01:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 140:2001 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Postanowienia ogólne

 3. PN-Z-02010-02:1985 - wersja polska

  PN-Z-02010-02:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Schematy aparatury pomiarowej do oznaczania czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających

 4. PN-Z-02010-03:1987 - wersja polska

  PN-Z-02010-03:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Schematy aparatury pomiarowej do oznaczania czasu ochronnego działania materiałów pochłaniających

 5. PN-Z-02010-09:1985 - wersja polska

  PN-Z-02010-09:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec toluenu

 6. PN-Z-02010-10:1986 - wersja polska

  PN-Z-02010-10:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec benzenu

 7. PN-Z-02010-11:1986 - wersja polska

  PN-Z-02010-11:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec dwutlenku siarki

 8. PN-Z-02010-15:1987 - wersja polska

  PN-Z-02010-15:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Metoda wyznaczania wskaźnika filtracji przy użyciu cząstek chlorku sodu

 9. PN-Z-02010-16:1987 - wersja polska

  PN-Z-02010-16:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie odporności wkładów filtropochłaniających na oddziaływanie mgły wodnej

 10. PN-Z-02010-17:1987 - wersja polska

  PN-Z-02010-17:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie czasu ochronnego działania elementów pochłaniających i filtropochłaniających wobec amoniaku

 11. PN-Z-02011-01:1986 - wersja polska

  PN-Z-02011-01:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filtropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające -- Podział i określenia

 12. PN-Z-02011-02:1986 - wersja polska

  PN-Z-02011-02:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filtropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania

 13. PN-Z-02011-03:1986 - wersja polska

  PN-Z-02011-03:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:1995 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Sprzęt respiracyjny filtropochłaniający oraz filtropochłaniacze i wkłady filtropochłaniające -- Wymagania i badania

 14. PN-Z-02012-01:1987 - wersja polska

  PN-Z-02012-01:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 137:1996 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem -- Podział i określenia

 15. PN-Z-02012-02:1987 - wersja polska

  PN-Z-02012-02:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 137:1996 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania

 16. PN-Z-02012-03:1988 - wersja polska

  PN-Z-02012-03:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 137:1996 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem -- Wymagania i badania

 17. PN-Z-02013-01:1987 - wersja polska

  PN-Z-02013-01:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 133:1993 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Urządzenia wężowe -- Podział i określenia

 18. PN-Z-02013-02:1987 - wersja polska

  PN-Z-02013-02:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 139:1997 - wersja polska

  Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Urządzenia wężowe -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcja użytkowania

 19. PN-Z-02014-01:1992 - wersja polska

  PN-Z-02014-01:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Podział i określenia

 20. PN-Z-02014-02:1992 - wersja polska

  PN-Z-02014-02:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 143:1996 - wersja polska

  Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Znakowanie, napisy informacyjne i instrukcje użytkowania

 21. PN-Z-02014-03:1992 - wersja polska

  PN-Z-02014-03:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 143:1996 - wersja polska

  Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Wymagania i metody badań filtrów

 22. PN-Z-02014-04:1992 - wersja polska

  PN-Z-02014-04:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 149:1996 - wersja polska

  Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Wymagania i metody badań półmasek filtrujących

 23. PN-Z-02014-05:1992 - wersja polska

  PN-Z-02014-05:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Półmaski filtrujące i filtry -- Kontrola jakości

 24. PN-Z-02015:1994 - wersja polska

  PN-Z-02015:1994 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 404:1999 - wersja polska

  Sprzęt ochrony układu oddechowego stosowany w środowisku powietrznym -- Filtropochłaniacz ucieczkowy tlenku węgla -- Wymagania i badania

 25. PN-Z-02016:1997 - wersja polska

  PN-Z-02016:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec cyjanowodoru i chlorocyjanu

 26. PN-Z-02017:1998 - wersja polska

  PN-Z-02017:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:2002 - wersja angielska

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie odporności mechanicznej

 27. PN-Z-02018:1997 - wersja polska

  PN-Z-02018:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 141:2002 - wersja angielska

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Wyznaczanie oporu oddychania

 28. PN-Z-02019:1998 - wersja polska

  PN-Z-02019:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec dwutlenku azotu

 29. PN-Z-02020:1998 - wersja polska

  PN-Z-02020:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oznaczanie czasu przebicia węgli aktywnych i sorbentów wobec dwutlenku azotu

 30. PN-Z-02021:1998 - wersja polska

  PN-Z-02021:1998 - wersja polska

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec czterochloroetylenu

 31. PN-Z-02022:1997 - wersja polska

  PN-Z-02022:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oznaczanie odporności korozyjnej metali i stopów metali na odkażalniki

 32. PN-Z-02023:1998 - wersja polska

  PN-Z-02023:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Pochłaniacze i filtropochłaniacze -- Oznaczanie czasu przebicia wobec chloropikryny

 33. PN-Z-02024:1998 - wersja polska

  PN-Z-02024:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oznaczanie czasu przebicia węgli aktywnych lub sorbentów wobec chloropikryny

 34. PN-Z-02025:1998 - wersja polska

  PN-Z-02025:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt ochrony układu oddechowego -- Oznaczanie czasu przebicia węgli aktywnych lub sorbentów wobec cyjanowodoru i chlorocyjanu

 35. PN-Z-04000:1964 - wersja polska

  PN-Z-04000:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04002-00:1974 - wersja polska

  Ochrona powietrza atmosferycznego przed zapyleniem -- Przygotowanie średniej próbki laboratoryjnej pyłów

 36. PN-Z-04001:1951 - wersja polska

  PN-Z-04001:1951 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiały opatrunkowe -- Ogólne metody badań

 37. PN-Z-04002-00:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-00:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Postanowienia ogólne i zakres normy

 38. PN-Z-04002-01:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-01:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie bezwzględnej gęstości pyłu

 39. PN-Z-04002-02:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-02:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie gęstości pozornych oraz statycznych porowatości warstwy pyłu

 40. PN-Z-04002-03:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-03:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie średniej masy i średniego statycznego objętościowego wymiaru cząstek pyłu

 41. PN-Z-04002-04:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-04:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie statycznej powierzchni i średniego statycznego powierzchniowego wymiaru cząstek pyłu oraz średniego wymiaru porów cząstek pyłu

 42. PN-Z-04002-05:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-05:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie średniej porowatości i średniego kinetycznego wymiaru cząstek pyłu

 43. PN-Z-04002-06:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-06:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie kąta zwilżania pyłu

 44. PN-Z-04002-07:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-07:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie kąta nasypu pyłu

 45. PN-Z-04002-08:1974 - wersja polska

  PN-Z-04002-08:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie kąta zsypu pyłu

 46. PN-Z-04002-09:1975 - wersja polska

  PN-Z-04002-09:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie higroskopijności pyłu

 47. PN-Z-04002-10:1975 - wersja polska

  PN-Z-04002-10:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie zdolności wiązania pyłu cieczami aparatem typu Vicata

 48. PN-Z-04002-11:1975 - wersja polska

  PN-Z-04002-11:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie siły autohezji pyłu

 49. PN-Z-04002-12:1976 - wersja polska

  PN-Z-04002-12:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie względnego stopnia dyspersji pyłu

 50. PN-Z-04002-13:1975 - wersja polska

  PN-Z-04002-13:1975 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania fizycznych własności pyłów -- Oznaczanie wilgotności pyłu

Produkty 101701 do 101750 z 104088

na stronę

Ustaw kierunek malejący