Kategoria
 1. Inne produkty (12)
 2. Szkolenia (4)

Wyniki wyszukiwania dla 'A'

Produkty 51 do 100 z 103216

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 2065

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 12: Oznaczanie granic Atterberga

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-12:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-12:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-12:2004 [IDT]

 2. PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 1: Oznaczanie wilgotności

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-1:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-1:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-1:2004 [IDT]

 3. PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 2: Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-2:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-2:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-2:2004 [IDT]

 4. PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 3: Oznaczanie gęstości właściwej - Metoda piknometru

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-3:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-3:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-3:2004 [IDT]

 5. PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 4: Oznaczanie składu granulometrycznego

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-4:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-4:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-4:2004 [IDT]

 6. PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 5: Badanie edometryczne gruntów

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-5:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-5:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-5:2004 [IDT]

 7. PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 6: Badanie penetrometrem stożkowym

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-6:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-6:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-6:2004 [IDT]

 8. PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-7:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 7: Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-7:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-7:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-7:2004 [IDT]

 9. PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 8: Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-8:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-8:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-8:2004 [IDT]

 10. PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska

  PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów -- Część 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą

  Wprowadza: CEN ISO/TS 17892-9:2004 [IDT], CEN ISO/TS 17892-9:2004/AC:2005 [IDT], ISO/TS 17892-9:2004 [IDT]

 11. PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska

  PKN-CEN/CLC/TR 16832:2015-08 - wersja angielska

  Dobór, użytkowanie, nadzór i konserwacja środków ochrony indywidualnej zapobiegających ryzyku związanemu z występowaniem elektryczności statycznej w strefach zagrożonych wybuchem (ryzyku wybuchu)

  Wprowadza: CEN/CLC/TR 16832:2015 [IDT]

 12. PKN-CEN/CR 13688:2004 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 13688:2004 - wersja polska

  Opakowania -- Recykling materiałowy -- Raport dotyczący wymagań dla substancji i materiałów w celu zapobiegania trwałym utrudnieniom w recyklingu

  Wprowadza: CR 13688:2000 [IDT]

 13. PKN-CEN/CR 13695-1:2005 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 13695-1:2005 - wersja polska

  Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 1: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich w opakowaniach

  Wprowadza: CR 13695-1:2000 [IDT]

 14. PKN-CEN/CR 13695-2:2005 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 13695-2:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Opakowania -- Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości czterech metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska -- Część 2: Wymagania dotyczące pomiaru i sprawdzania zawartości substancji niebezpiecznych w opakowaniach i ich uwalniania do środowiska

  Wprowadza: CR 13695-2:2002 [IDT]

 15. PKN-CEN/CR 14379:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/CR 14379:2007 - wersja polska

  Klasyfikacja zabawek -- Wytyczne

  Wprowadza: CR 14379:2002 [IDT]

 16. PKN-CEN/CWA 14641:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 14641:2007 - wersja angielska

  Security management system for secure printing

  Wprowadza: CWA 14641:2006 [IDT]

 17. PKN-CEN/CWA 14747:2005 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 14747:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Rozminowanie w celach humanitarnych -- Badania i ocena -- Wykrywacze metali

  Wprowadza: CWA 14747-1:2003 [IDT]

 18. PKN-CEN/CWA 15044:2006 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 15044:2006 - wersja polska

  Badania i ocena maszyn rozminowania

  Wprowadza: CWA 15044:2004 [IDT]

 19. PKN-CEN/CWA 15499-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15499-1:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Personal Data Protection Audit Framework (EU Directive EC 95/46) -- Part I: Baseline Framework

  Wprowadza: CWA 15499-1:2006 [IDT]

 20. PKN-CEN/CWA 15517:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 15517:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Europejski podręcznik dotyczący zaopatrywania obronnego

  Wprowadza: CWA 15517:2006 [IDT]

 21. PKN-CEN/CWA 15526:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15526:2007 - wersja angielska

  European Network for Administrative Nomenclature

  Wprowadza: CWA 15526:2006 [IDT]

 22. PKN-CEN/CWA 15533:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15533:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  A model for the classification of quality approaches in e-learning

  Wprowadza: CWA 15533:2006 [IDT]

 23. PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15537:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Network Enabled Abilities -- Service-Oriented Architecture for civilian and military crisis management

  Wprowadza: CWA 15537:2006 [IDT]

 24. PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 15537:2008 - wersja polska
  Norma wycofana

  Operacje sieciocentryczne -- Architektura zorientowana usługowo w ramach zarządzania kryzysowego cywilno-wojskowego

  Wprowadza: CWA 15537:2006 [IDT]

 25. PKN-CEN/CWA 15538:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15538:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Coding for customers in the rail transport chain

  Wprowadza: CWA 15538:2006 [IDT]

 26. PKN-CEN/CWA 15539:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15539:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Numbering of and coding system for trains

  Wprowadza: CWA 15539:2006 [IDT]

 27. PKN-CEN/CWA 15554:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15554:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Specifications for a Web Accessibility Conformity Assessment Scheme and a Web Accessibility Quality Mark

  Wprowadza: CWA 15554:2006 [IDT]

 28. PKN-CEN/CWA 15555:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15555:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Guidelines and support for building application profiles in e-learning

  Wprowadza: CWA 15555:2006 [IDT]

 29. PKN-CEN/CWA 15556-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15556-1:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Product Description and Classification -- Part 1:New Property Library

  Wprowadza: CWA 15556-1:2006 [IDT]

 30. PKN-CEN/CWA 15556-2:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15556-2:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Product Description and Classification -- Part 2: Product Classes with sets of properties

  Wprowadza: CWA 15556-2:2006 [IDT]

 31. PKN-CEN/CWA 15556-3:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15556-3:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Product Description and Classification -- Part 3: Results of development in harmonization of product classifications and in multilingual electronic catalogues and their respective data modelling

  Wprowadza: CWA 15556-3:2006 [IDT]

 32. PKN-CEN/CWA 15574:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15574:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Commission Recommendation 1994/820/EC October 1994, proposed revision with the requirements of Directive 2001/115/EC, present day e-Commerce practices and revised definition of EDI Electronic Data Interchange

  Wprowadza: CWA 15574:2006 [IDT]

 33. PKN-CEN/CWA 15596:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15596:2007 - wersja angielska

  Code of Practice on cleanability of commercial food equipment used in the retail and catering sectors

  Wprowadza: CWA 15596:2006 [IDT]

 34. PKN-CEN/CWA 15627:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15627:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Small Punch Test Method for Metallic Materials

  Wprowadza: CWA 15627:2006 [IDT]

 35. PKN-CEN/CWA 15660:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15660:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Providing good practice for E-Learning quality approaches

  Wprowadza: CWA 15660:2007 [IDT]

 36. PKN-CEN/CWA 15661:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15661:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Providing E-Learning supplies transparency profiles

  Wprowadza: CWA 15661:2007 [IDT]

 37. PKN-CEN/CWA 15666:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15666:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry e-Tendering process

  Wprowadza: CWA 15666:2007 [IDT]

 38. PKN-CEN/CWA 15667:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15667:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry catalogue process

  Wprowadza: CWA 15667:2007 [IDT]

 39. PKN-CEN/CWA 15668:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15668:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry invoicing process

  Wprowadza: CWA 15668:2007 [IDT]

 40. PKN-CEN/CWA 15669-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15669-1:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry ordering process -- Part 1: Global ordering process model definition

  Wprowadza: CWA 15669-1:2007 [IDT]

 41. PKN-CEN/CWA 15669-2:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15669-2:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry ordering process -- Part 2: Order transaction

  Wprowadza: CWA 15669-2:2007 [IDT]

 42. PKN-CEN/CWA 15669-3:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15669-3:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry ordering process -- Part 3: Order change transaction

  Wprowadza: CWA 15669-3:2007 [IDT]

 43. PKN-CEN/CWA 15669-4:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15669-4:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry ordering process -- Part 4: Order response transaction

  Wprowadza: CWA 15669-4:2007 [IDT]

 44. PKN-CEN/CWA 15670:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15670:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry remittance advice process

  Wprowadza: CWA 15670:2007 [IDT]

 45. PKN-CEN/CWA 15671:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15671:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry scheduling process

  Wprowadza: CWA 15671:2007 [IDT]

 46. PKN-CEN/CWA 15672:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15672:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry despatch and receive process

  Wprowadza: CWA 15672:2007 [IDT]

 47. PKN-CEN/CWA 15693:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15693:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Saving lifetimes of Energy Efficiency Improvement Measures in bottom-up calculations

  Wprowadza: CWA 15693:2007 [IDT]

 48. PKN-CEN/CWA 15710:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15710:2007 - wersja angielska

  Metalex (Open XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources)

  Wprowadza: CWA 15710:2007 [IDT]

 49. PKN-CEN/CWA 17553:2020-12 - wersja polska

  PKN-CEN/CWA 17553:2020-12 - wersja polska

  Maseczki powszechnego użytku -- Przewodnik dotyczący minimalnych wymagań, metod badań i stosowania

  Wprowadza: CWA 17553:2020 [IDT]

 50. PKN-CEN/Guide 11:2007 - wersja polska

  PKN-CEN/Guide 11:2007 - wersja polska

  Informacje o wyrobie istotne dla konsumentów -- Wytyczne dla opracowujących normy

  Wprowadza: CEN Guide 11:2005 [IDT]

Produkty 51 do 100 z 103216

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 2065

Ustaw kierunek malejący