Wyniki wyszukiwania dla 'fosfor gleba'

Produkty 1 do 50 z 72

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-ISO/TS 18083:2019-05 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 18083:2019-05 - wersja polska

  Przetwory topione z serów -- Obliczanie zawartości dodanego fosforanu w przeliczeniu na fosfor

  Wprowadza: ISO/TS 18083:2013 [IDT]

 2. PN-C-84094:1998 - wersja polska

  PN-C-84094:1998 - wersja polska

  Fosfor żółty techniczny -- Pakowanie, przechowywanie i transport

 3. PN-EN 13656:2021-05 - wersja angielska

  PN-EN 13656:2021-05 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie mieszaniną kwasów chlorowodorowego (HCl), azotowego(V) (HNO3) oraz tetrafluoroborowego (HBF4) lub hydrofluorowego (HF) do dalszego oznaczania pierwiastków

  Wprowadza: EN 13656:2020 [IDT]

 4. PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH

  Wprowadza: EN 15933:2012 [IDT]

 5. PN-EN 15933:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15933:2013-02 - wersja polska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH

  Wprowadza: EN 15933:2012 [IDT]

 6. PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody

  Wprowadza: EN 15934:2012 [IDT]

 7. PN-EN 15934:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15934:2013-02 - wersja polska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody

  Wprowadza: EN 15934:2012 [IDT]

 8. PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie strat podczas prażenia

  Wprowadza: EN 15935:2012 [IDT]

 9. PN-EN 15935:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15935:2013-02 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie strat podczas prażenia

  Wprowadza: EN 15935:2012 [IDT]

 10. PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

  Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie strat podczas prażenia

  Wprowadza: EN 15935:2021 [IDT]

 11. PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska

  PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

  Wprowadza: EN 15936:2012 [IDT]

 12. PN-EN 15936:2013-02 - wersja polska

  PN-EN 15936:2013-02 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

  Wprowadza: EN 15936:2012 [IDT]

 13. PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  PN-EN 15936:2022-07 - wersja angielska

  Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

  Wprowadza: EN 15936:2022 [IDT]

 14. PN-EN 16166:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16166:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie adsorbowalnych organicznie związanych chlorowców (AOX)

  Wprowadza: EN 16166:2012 [IDT]

 15. PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska

  PN-EN 16166:2022-05 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie zaadsorbowanych organicznie związanych chlorowców (AOX)

  Wprowadza: EN 16166:2021 [IDT]

 16. PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17322:2021-01 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

  Wprowadza: EN 16167:2018+AC:2019 [IDT]

 17. PN-EN 16167:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16167:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) za pomocą chromatografii gazowej i selektywnego detektora mas (GC-MS) oraz chromatografii gazowej i detektora wychwytu elektronów (GC-ECD)

  Wprowadza: EN 16167:2012 [IDT]

 18. PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska

  PN-EN 16167:2018-10 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 16167+AC:2019-04 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) oraz z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

  Wprowadza: EN 16167:2018 [IDT]

 19. PN-EN 16168:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16168:2012 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie całkowitej zawartości azotu metodą spalania na sucho

  Wprowadza: EN 16168:2012 [IDT]

 20. PN-EN 16169:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16169:2012 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla

  Wprowadza: EN 16169:2012 [IDT]

 21. PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 16170:2017-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-OES)

  Wprowadza: EN 16170:2016 [IDT]

 22. PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 16171:2017-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości pierwiastków z zastosowaniem spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS)

  Wprowadza: EN 16171:2016 [IDT]

 23. PN-EN 16173:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16173:2012 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w kwasie azotowym

  Wprowadza: EN 16173:2012 [IDT]

 24. PN-EN 16174:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16174:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

  Wprowadza: EN 16174:2012 [IDT]

 25. PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 16175-1:2017-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 1: Atomowa spektrometria absorpcyjna, technika zimnych par (CV-AAS)

  Wprowadza: EN 16175-1:2016 [IDT]

 26. PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielska

  PN-EN 16175-2:2017-02 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie zawartości rtęci -- Część 2: Fluorescencyjna spektrometria atomowa, technika zimnych par (CV-AFS)

  Wprowadza: EN 16175-2:2016 [IDT]

 27. PN-EN 16179:2012 - wersja angielska

  PN-EN 16179:2012 - wersja angielska

  Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Wytyczne do wstępnego przygotowania próbek

  Wprowadza: EN 16179:2012 [IDT]

 28. PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielska

  PN-EN 16181:2018-09 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17503:2022-07 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

  Wprowadza: EN 16181:2018 [IDT]

 29. PN-EN 16181:2018-09 - wersja polska

  PN-EN 16181:2018-09 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 17503:2022-07 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

  Wprowadza: EN 16181:2018 [IDT]

 30. PN-EN 16190:2019-04 - wersja angielska

  PN-EN 16190:2019-04 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie dioksyn i furanów oraz dioksyno-podobnych polichlorowanych bifenyli z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości (HR GC-MS)

  Wprowadza: EN 16190:2018 [IDT]

 31. PN-EN 17503:2022-07 - wersja angielska

  PN-EN 17503:2022-07 - wersja angielska

  Gleba, osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz odpady -- Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

  Wprowadza: EN 17503:2022 [IDT]

 32. PN-EN ISO 12404:2021-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12404:2021-11 - wersja angielska

  Gleba i odpady -- Zasady wyboru i stosowania metod skryningowych

  Wprowadza: EN ISO 12404:2021 [IDT], ISO 12404:2021 [IDT]

 33. PN-EN ISO 15192:2021-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15192:2021-12 - wersja angielska

  Gleba i odpady -- Oznaczanie chromu(VI) w materiałach w stanie stałym metodą roztwarzania alkalicznego i chromatografii jonowej z wykrywaniem spektrofotometrycznym

  Wprowadza: EN ISO 15192:2021 [IDT], ISO 15192:2021 [IDT]

 34. PN-EN ISO 18589-1:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18589-1:2022-01 - wersja angielska

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje

  Wprowadza: EN ISO 18589-1:2021 [IDT], ISO 18589-1:2019 [IDT]

 35. PN-EN ISO 18589-2:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18589-2:2017-12 - wersja angielska

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Przewodnik wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

  Wprowadza: EN ISO 18589-2:2017 [IDT], ISO 18589-2:2015 [IDT]

 36. PN-EN ISO 18589-3:2017-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18589-3:2017-12 - wersja angielska

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 3: Metoda badania radioizotopów gamma-promieniotwórczych z wykorzystaniem spektrometrii gamma

  Wprowadza: EN ISO 18589-3:2017 [IDT], ISO 18589-3:2015 [IDT]

 37. PN-EN ISO 18589-4:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18589-4:2022-01 - wersja angielska

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 4: Pluton 238 i pluton 239 + 240 -- Metoda badania z wykorzystaniem spektrometrii alfa

  Wprowadza: EN ISO 18589-4:2021 [IDT], ISO 18589-4:2019 [IDT]

 38. PN-EN ISO 18589-5:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18589-5:2022-01 - wersja angielska

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 5: Stront 90 -- Metoda badania z wykorzystaniem licznika proporcjonalnego lub licznika ciekłoscyntylacyjnego

  Wprowadza: EN ISO 18589-5:2021 [IDT], ISO 18589-5:2019 [IDT]

 39. PN-EN ISO 18589-6:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18589-6:2022-01 - wersja angielska

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 6: Całkowita aktywność alfa i beta -- Metoda badania z zastosowaniem przepływowego licznika proporcjonalnego

  Wprowadza: EN ISO 18589-6:2021 [IDT], ISO 18589-6:2019 [IDT]

 40. PN-EN ISO 18589-7:2016-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 18589-7:2016-06 - wersja angielska

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 7: Pomiary in situ radionuklidów emitujących promieniowanie gamma

  Wprowadza: EN ISO 18589-7:2016 [IDT], ISO 18589-7:2013 [IDT]

 41. PN-EN ISO 4527:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 4527:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska

  Powłoki metalowe -- Powłoki autokatalityczne (bezprądowe) ze stopu nikiel-fosfor -- Wymagania techniczne i metody badań

  Wprowadza: EN ISO 4527:2003 [IDT], ISO 4527:2003 [IDT]

 42. PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 4527:2005 - wersja polska

  Powłoki metalowe -- Powłoki autokatalityczne (bezprądowe) ze stopu nikiel-fosfor -- Wymagania techniczne i metody badań

  Wprowadza: EN ISO 4527:2003 [IDT], ISO 4527:2003 [IDT]

 43. PN-EN ISO 54321:2021-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 54321:2021-07 - wersja angielska

  Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady -- Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

  Wprowadza: EN ISO 54321:2021 [IDT], ISO 54321:2020 [IDT]

 44. PN-H-04205:1950 - wersja polska

  PN-H-04205:1950 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-H-04205:1957 - wersja polska

  Analiza żelazo-stopów -- Żelazo-fosfór

 45. PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska

  PN-ISO 18589-1:2010 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 1: Zasady ogólne i definicje

  Wprowadza: ISO 18589-1:2005 [IDT]

 46. PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska

  PN-ISO 18589-2:2010 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary promieniotwórczości w środowisku -- Gleba -- Część 2: Zasady wyboru strategii pobierania próbek, pobieranie oraz wstępne przygotowanie próbek

  Wprowadza: ISO 18589-2:2007 [IDT]

 47. PN-R-04011:1978 - wersja polska

  PN-R-04011:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiał roślinny i gleba -- Pobieranie próbek do ilościowego oznaczania pozostałości pestycydów

 48. PN-R-04023:1996 - wersja polska

  PN-R-04023:1996 - wersja polska
  Norma wycofana

  Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych

 49. PN-R-04024:1997 - wersja polska

  PN-R-04024:1997 - wersja polska

  Analiza chemiczno-rolnicza gleby -- Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i manganu w glebach organicznych

 50. PN-R-04100:1992 - wersja polska

  PN-R-04100:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Gleba i materiał roślinny -- Oznaczanie pozostałości herbicydów -- Substancja aktywna - diflufenikan

Produkty 1 do 50 z 72

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek malejący