Wyniki wyszukiwania dla 'pomiary oscyloskopów'

Produkty 1 do 50 z 938

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 19

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-V-90010:2005 - wersja polska

  PN-V-90010:2005 - wersja polska

  Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej -- Pomiary skuteczności ekranowania i filtrowania kabli, złączy i korpusów uzbrojenia przed promieniowaniem elektromagnetycznym

  Wprowadza: MIL-STD-1377:1971 [IDT]

 2. PN-T-81002-01:1993 - wersja polska

  PN-T-81002-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-3-1:2002 - wersja angielska

  Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60835-3-1:1990 [IDT]

 3. PN-T-81001-01:1993 - wersja polska

  PN-T-81001-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-2-1:2002 - wersja angielska

  Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary ziemskich linii radiowych -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60835-2-1:1990 [IDT]

 4. PN-T-81000-01:1993 - wersja polska

  PN-T-81000-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60835-1-1:2002 - wersja polska

  Metody pomiarowe urządzeń stosowanych w radiowych systemach transmisji cyfrowej na częstotliwościach mikrofalowych -- Pomiary wspólne ziemskich linii radiowych i naziemnych stacji satelitarnych -- Postanowienia ogólne

  Wprowadza: IEC 60835-1-1:1990 [IDT]

 5. PN-T-06513-04:1985 - wersja polska

  PN-T-06513-04:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Elektrody wskaźnikowe -- Wymagania i badania

 6. PN-T-06513-03:1989 - wersja polska

  PN-T-06513-03:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Przyrządy pomiarowe laboratoryjne -- Ogólne wymagania i badania

  Wprowadza: IEC 60746-1:1982 [EQV]

 7. PN-T-06513-02:1990 - wersja polska

  PN-T-06513-02:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Analizatory przemysłowe

  Wprowadza: IEC 60746-1:1982 [EQV]

 8. PN-T-06513-01:1985 - wersja polska

  PN-T-06513-01:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary potencjału redox -- Określenia

 9. PN-T-05150-06:1991 - wersja polska

  PN-T-05150-06:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zalecane metody pomiaru odbiorników telewizyjnych -- Pomiary w warunkach odbiegających od wymagań standardu na sygnał telewizyjny

  Wprowadza: IEC 60107-6:1989 [IDT], HD 567.6 S1:1990 [IDT]

 10. PN-T-05129:1988 - wersja polska

  PN-T-05129:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60512-23-7:2005 - wersja angielska

  Podzespoły elektromechaniczne do sprzętu elektronicznego -- Podstawowe badania i metody pomiarów -- Próby mechaniczne utrzymania przewodów, podatności na wybuch i na działanie chemikaliów, podatności na zapalenie, wytrzymałości na wpływ fal radiowych, badania pojemności, ekranowania i filtrowania, pomiary zakłóceń magnetycznych

 11. PN-T-01504-46:1976 - wersja polska

  PN-T-01504-46:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tranzystory -- Pomiary parametrów szumów

 12. PN-S-77500:1992 - wersja polska

  PN-S-77500:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Badania samochodów -- Pomiary prędkości i intensywności rozpędzania

 13. PN-S-47407:1993 - wersja polska

  PN-S-47407:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pojazdy drogowe -- Pomiary zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym -- Próba przy ustalonej prędkości obrotowej silnika

 14. PN-S-47406:1993 - wersja polska

  PN-S-47406:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pojazdy drogowe -- Pomiary zadymienia spalin silników o zapłonie samoczynnym -- Próba przy hamowaniu pojazdu (próba hamowania silnika w pojeździe)

 15. PN-R-75201:1993 - wersja polska

  PN-R-75201:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Owoce i warzywa -- Warunki fizyczne w chłodniach -- Definicje i pomiary

  Wprowadza: ISO 2169:1981 [IDT]

 16. PN-P-84500:1982 - wersja polska

  PN-P-84500:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wyroby konfekcyjne -- Pomiary ciała ludzkiego

 17. PN-N-99310:2000 - wersja polska

  PN-N-99310:2000 - wersja polska
  Norma wycofana

  Geodezja -- Pomiary realizacyjne -- Terminologia

 18. PN-N-99310:1973 - wersja polska

  PN-N-99310:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-N-99310:2000 - wersja polska

  Geodezja -- Pomiary realizacyjne -- Nazwy i określenia

 19. PN-N-99251:1972 - wersja polska

  PN-N-99251:1972 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-N-02251:1987 - wersja polska

  Pomiary sytuacyjne -- Nazwy i określenia

 20. PN-N-08012:1986 - wersja polska

  PN-N-08012:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 7250:2005 - wersja polska

  Ergonomia -- Podstawowe pomiary ciała ludzkiego

 21. PN-M-44005:1985 - wersja polska

  PN-M-44005:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9906:2002 - wersja polska

  Pompy wirowe -- Pomiary wielkości charakterystycznych

 22. PN-M-44005:1978 - wersja polska

  PN-M-44005:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-44005:1985 - wersja polska

  Pompy wirowe -- Pomiary wielkości charakterystycznych

 23. PN-M-43010:1970 - wersja polska

  PN-M-43010:1970 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wentylatory -- Pomiary charakterystyk na stoiskch

 24. PN-M-42378:2001 - wersja polska

  PN-M-42378:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych -- Wytyczne dotyczące wpływu odchyleń od wymagań i warunków stosowania podanych w ISO 5167-1

  Wprowadza: ISO/TR 12767:1998 [IDT]

 25. PN-M-42377:2001 - wersja polska

  PN-M-42377:2001 - wersja polska

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych -- Wytyczne doboru dysz i kryz nie objętych ISO 5167-1

  Wprowadza: ISO/TR 15377:1998 [IDT]

 26. PN-M-42376:2001 - wersja polska

  PN-M-42376:2001 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych -- Przewodnik stosowania ISO 5167-1:1991

  Wprowadza: ISO/TR 9464:1998 [IDT]

 27. PN-M-42372:1985 - wersja polska

  PN-M-42372:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przetworniki i regulatory poziomu wyporowe -- Ogólne wymagania i badania

 28. PN-M-42368:1982 - wersja polska

  PN-M-42368:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary przepływu płynu -- Zasady obliczania niepewności wyników pomiarów pośrednich

 29. PN-M-42367:1981 - wersja polska

  PN-M-42367:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary przepływu płynu -- Pomiary prędkości przepływu za pomocą rurek spiętrzających

 30. PN-M-42366:1981 - wersja polska

  PN-M-42366:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary przepływu płynu -- Pomiary strumienia objętości metodami całkowania bryły prędkości

 31. PN-M-42365:1980 - wersja polska

  PN-M-42365:1980 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-S-95021:1991 - wersja polska

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Tachometry elektroniczne do pojazdów samochodowych -- Wymagania i badania

 32. PN-M-42364:1981 - wersja polska

  PN-M-42364:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pomiary przepływu płynu -- Rurki spiętrzające

 33. PN-M-42359:1983 - wersja polska

  PN-M-42359:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Mierniki przepływomierzy zwężkowych -- Wymagania i badania

 34. PN-M-42358:1982 - wersja polska

  PN-M-42358:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy pomiarowe poziomu i przetworniki pomiarowe poziomu -- Ogólne wymagania

 35. PN-M-42332:1984 - wersja polska

  PN-M-42332:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przemysłowe ciśnieniomierze różnicowe wskazujące i/lub rejestrujące -- Wymagania i badania

 36. PN-M-42325:1983 - wersja polska

  PN-M-42325:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy do pomiaru i przetwarzania różnych ciśnień -- Nominalne zakresy różnicy ciśnień oraz ciśnienia robocze i próbne

 37. PN-M-42071-01:1993 - wersja polska

  PN-M-42071-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61003-1:2003 - wersja angielska

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Urządzenia z analogowymi wejściami i dwu- lub wielostanowymi wyjściami -- Wytyczne dotyczące badań pełnych

  Wprowadza: IEC 61003-1:1991 [EQV]

 38. PN-M-42070-02:1993 - wersja polska

  PN-M-42070-02:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60546-2:2000 - wersja polska

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Regulatory z sygnałami analogowymi -- Wytyczne dotyczące badań niepełnych

 39. PN-M-42070-01:1993 - wersja polska

  PN-M-42070-01:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60546-1:2000 - wersja polska

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Regulatory z sygnałami analogowymi -- Metody badań pełnych

 40. PN-M-42069:2007 - wersja polska

  PN-M-42069:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Regulatory o bezpośrednim działaniu ciągłym -- Wymagania i badania

 41. PN-M-42068:1989 - wersja polska

  PN-M-42068:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Regulatory temperatury o bezpośrednim działaniu ciągłym do silników spalinowych -- Wymagania i badania

 42. PN-M-42067:1988 - wersja polska

  PN-M-42067:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Siłowniki pneumatyczne membranowe -- Wymagania i badania

 43. PN-M-42066:1984 - wersja polska

  PN-M-42066:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Zawory elektromagnetyczne -- Ogólne wymagania i badania

 44. PN-M-42065:1984 - wersja polska

  PN-M-42065:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Ustawniki pozycyjne pneumatyczne -- Wymagania i badania

 45. PN-M-42064:1982 - wersja polska

  PN-M-42064:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Wzmacniacze mocy sygnałów w liniach przesyłowych pneumatycznych -- Wymagania i badania

 46. PN-M-42060:1982 - wersja polska

  PN-M-42060:1982 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Elektryczne analogowe bloki matematyczne -- Ogólne wymagania i badania

 47. PN-M-42057:1985 - wersja polska

  PN-M-42057:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60770-1:2002 - wersja polska

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych -- Badania

 48. PN-M-42054:1981 - wersja polska

  PN-M-42054:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Stacyjki pneumatyczne operacyjne i zadające -- Wymagania i badania

 49. PN-M-42053:1991 - wersja polska

  PN-M-42053:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Urządzenia pneumatyczne analogowe -- Ogólne wymagania i badania

 50. PN-M-42052:1981 - wersja polska

  PN-M-42052:1981 - wersja polska
  Norma wycofana

  Automatyka i pomiary przemysłowe -- Przyrządy pneumatyczne do operacji matematycznych -- Wymagania i badania

Produkty 1 do 50 z 938

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 19

Ustaw kierunek rosnący