Wyniki wyszukiwania dla 'o PN-EN 3-7:2007 Gaśnice przen'

Maksymalna długość zapytania wynosi 30". Twoje zapytanie zostało skrócone."

40 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-M-51079:1975 - wersja polska

  PN-M-51079:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51079-01:1992 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice -- Ogólne wymagania i badania

 2. PN-M-51079-05:1992 - wersja polska

  PN-M-51079-05:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-5:1999 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice przenośne -- Wymagania i badania dodatkowe

 3. PN-M-51079-04:1992 - wersja polska

  PN-M-51079-04:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-4:1999 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice przenośne -- Wielkości napełnienia i minimalne wymagane skuteczności gaśnicze

 4. PN-M-51079-02:1992 - wersja polska

  PN-M-51079-02:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-2:1999 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice przenośne -- Badanie szczelności, przewodności elektrycznej, zagęszczalności oraz wymagania szczegółowe

 5. PN-M-51079-01:1992 - wersja polska

  PN-M-51079-01:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-1:1998 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice przenośne -- Typy, czas działania, badanie skuteczności gaszenia, pożary testowe grupy A i B

 6. PN-M-51076:1978 - wersja polska

  PN-M-51076:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51079-01:1992 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice śniegowe

 7. PN-M-51076:1964 - wersja polska

  PN-M-51076:1964 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51076:1978 - wersja polska

  Gaśnice śniegowe

 8. PN-M-51075:1959 - wersja polska

  PN-M-51075:1959 - wersja polska
  Norma wycofana

  Gaśnice tetrowe

 9. PN-M-51071:1964 - wersja polska

  PN-M-51071:1964 - wersja polska
  Norma wycofana

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice proszkowe -- Wytyczne konstrukcyjne

 10. PN-M-51051:1964 - wersja polska

  PN-M-51051:1964 - wersja polska

  Gaśnice pianowe

 11. PN-M-51051:1955 - wersja polska

  PN-M-51051:1955 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51051:1959 - wersja polska

  Gaśnice pianowe

 12. PN-M-51050:1975 - wersja polska

  PN-M-51050:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-51079-01:1992 - wersja polska

  Sprzęt pożarniczy -- Gaśnice -- Podział

 13. PN-EN 4649:2009 - wersja angielska

  PN-EN 4649:2009 - wersja angielska

  Lotnictwo i kosmonautyka -- Gaśnice ręczne z gazami syntetycznymi do stosowania w statkach powietrznych -- Warunki techniczne i warunki kwalifikacji

  Wprowadza: EN 4649:2009 [IDT]

 14. PN-EN 3-9:2010 - wersja polska

  PN-EN 3-9:2010 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2

  Wprowadza: EN 3-9:2006 [IDT], EN 3-9:2006/AC:2007 [IDT]

 15. PN-EN 3-9:2007 - wersja angielska

  PN-EN 3-9:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-9:2010 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2

  Wprowadza: EN 3-9:2006 [IDT]

 16. PN-EN 3-9:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN 3-9:2007 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-9:2010 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2

  Wprowadza: EN 3-9:2006 [IDT]

 17. PN-EN 3-8:2022-01 - wersja angielska

  PN-EN 3-8:2022-01 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu równym 30 barów lub niższym, zgodnie z wymaganiami EN 3-7

  Wprowadza: EN 3-8:2021 [IDT]

 18. PN-EN 3-8:2010 - wersja polska

  PN-EN 3-8:2010 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-8:2022-01 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym

  Wprowadza: EN 3-8:2006 [IDT], EN 3-8:2006/AC:2007 [IDT]

 19. PN-EN 3-8:2007 - wersja angielska

  PN-EN 3-8:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-8:2010 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym

  Wprowadza: EN 3-8:2006 [IDT]

 20. PN-EN 3-8:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN 3-8:2007 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-8:2010 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 dotyczące konstrukcji, odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu roboczym równym 30 bar lub niższym

  Wprowadza: EN 3-8:2006 [IDT]

 21. PN-EN 3-7:2007 - wersja angielska

  PN-EN 3-7:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7+A1:2008 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

  Wprowadza: EN 3-7:2004+A1:2007 [IDT]

 22. PN-EN 3-7:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN 3-7:2007 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7+A1:2008 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

  Wprowadza: EN 3-7:2004+A1:2007 [IDT]

 23. PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

  PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2007 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

  Wprowadza: EN 3-7:2004 [IDT]

 24. PN-EN 3-7:2004 - wersja niemiecka

  PN-EN 3-7:2004 - wersja niemiecka

  Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

  Wprowadza: EN 3-7:2004 [IDT]

 25. PN-EN 3-7+A1:2008 - wersja polska

  PN-EN 3-7+A1:2008 - wersja polska

  Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

  Wprowadza: EN 3-7:2004+A1:2007 [IDT]

 26. PN-EN 3-6:1997 - wersja polska

  PN-EN 3-6:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-10:2010 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5

  Wprowadza: EN 3-6:1995 [IDT]

 27. PN-EN 3-6:1997/A1:2001 - wersja polska

  PN-EN 3-6:1997/A1:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-10:2010 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic przenośnych z EN 3, arkusze od 1 do 5

  Wprowadza: EN 3-6:1995/A1:1999 [IDT]

 28. PN-EN 3-5:1999 - wersja polska

  PN-EN 3-5:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Wymagania i badania dodatkowe

  Wprowadza: EN 3-5:1996 [IDT], EN 3-5:1996/AC:1997 [IDT]

 29. PN-EN 3-4:1999 - wersja polska

  PN-EN 3-4:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Wielkości napełnienia i minimalne wymagania dotyczące skuteczności gaśniczej

  Wprowadza: EN 3-4:1996 [IDT]

 30. PN-EN 3-3:1998 - wersja polska

  PN-EN 3-3:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Gaśnice przenośne -- Konstrukcja, wytrzymałość na ciśnienie, badania mechaniczne

  Wprowadza: EN 3-3:1994 [IDT]

 31. PN-EN 3-2:1999 - wersja polska

  PN-EN 3-2:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, badanie zagęszczalności, wymagania szczególne

  Wprowadza: EN 3-2:1996 [IDT]

 32. PN-EN 3-1:1998 - wersja polska

  PN-EN 3-1:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 3-7:2004 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B

  Wprowadza: EN 3-1:1996 [IDT]

 33. PN-EN 3-10:2010 - wersja angielska

  PN-EN 3-10:2010 - wersja angielska

  Gaśnice przenośne -- Część 10: Postanowienia dotyczące oceny zgodności gaśnic przenośnych według EN 3 część 7

  Wprowadza: EN 3-10:2009 [IDT]

 34. PN-EN 1866:2006 - wersja angielska

  PN-EN 1866:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1866-1:2010 - wersja polska

  Gaśnice przewoźne

  Wprowadza: EN 1866:2005 [IDT]

 35. PN-EN 1866:2006 - wersja niemiecka

  PN-EN 1866:2006 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1866-1:2010 - wersja polska

  Gaśnice przewoźne

  Wprowadza: EN 1866:2005 [IDT]

 36. PN-EN 1866:2001 - wersja polska

  PN-EN 1866:2001 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1866:2006 - wersja angielska

  Gaśnice przewoźne

  Wprowadza: EN 1866:1998 [IDT]

 37. PN-EN 1866-3:2013-10 - wersja angielska

  PN-EN 1866-3:2013-10 - wersja angielska

  Gaśnice przewoźne -- Część 3: Wymagania dotyczące montażu, konstrukcji oraz odporności na ciśnienie gaśnic CO2, które są zgodne z wymaganiami EN 1866-1

  Wprowadza: EN 1866-3:2013 [IDT]

 38. PN-EN 1866-2:2014-08 - wersja angielska

  PN-EN 1866-2:2014-08 - wersja angielska

  Gaśnice przewoźne -- Część 2: Wymagania konstrukcyjne dotyczące odporności na ciśnienie oraz badania mechaniczne gaśnic z maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniem równym lub mniejszym niż 30 barów, które są zgodne z wymaganiami EN 1866-1

  Wprowadza: EN 1866-2:2014 [IDT]

 39. PN-EN 1866-1:2010 - wersja polska

  PN-EN 1866-1:2010 - wersja polska

  Gaśnice przewoźne -- Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badań

  Wprowadza: EN 1866-1:2007 [IDT]

 40. PN-EN 1866-1:2007 - wersja angielska

  PN-EN 1866-1:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1866-1:2010 - wersja polska

  Gaśnice przewoźne -- Część 1: Charakterystyki, wykonanie i metody badań

  Wprowadza: EN 1866-1:2007 [IDT]

40 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący