Kategoria
 1. Szkolenia (2)

Wyniki wyszukiwania dla 'Procedura R2-P2'

Produkty 1 do 50 z 282

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-ISO/IEC 2375:2004 - wersja polska

  PN-ISO/IEC 2375:2004 - wersja polska

  Technika informatyczna -- Procedura rejestracji sekwencji rozszerzających i zestawów kodowanych znaków

  Wprowadza: ISO/IEC 2375:2003 [IDT]

 2. PN-ISO 8858-1:2006 - wersja polska

  PN-ISO 8858-1:2006 - wersja polska

  Węgiel kamienny -- Badanie flotacji pianowej -- Część 1: Procedura laboratoryjna

  Wprowadza: ISO 8858-1:1990 [IDT]

 3. PN-ISO 6578:2023-08 - wersja polska

  PN-ISO 6578:2023-08 - wersja polska

  Schłodzone ciecze węglowodorowe -- Pomiary statyczne -- Procedura obliczeniowa

  Wprowadza: ISO 6578:2017 [IDT]

 4. PN-ISO 6578:2016-08 - wersja polska

  PN-ISO 6578:2016-08 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6578:2023-08 - wersja polska

  Schłodzone ciecze węglowodorowe -- Pomiary statyczne -- Procedura obliczeniowa

  Wprowadza: ISO 6578:1991 [IDT]

 5. PN-ISO 3560:2005 - wersja polska

  PN-ISO 3560:2005 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pojazdy drogowe -- Procedura testów zderzeniowych czołowych z barierą lub słupem

  Wprowadza: ISO 3560:2001 [IDT]

 6. PN-ISO 2685:2006 - wersja polska

  PN-ISO 2685:2006 - wersja polska

  Statki powietrzne -- Procedura badań środowiskowych lotniczego sprzętu pokładowego -- Odporność na ogień w strefach zagrożenia pożarowego

  Wprowadza: ISO 2685:1998 [IDT]

 7. PN-ISO 2605-3:1998 - wersja polska

  PN-ISO 2605-3:1998 - wersja polska

  Wyroby stalowe przeznaczone do stosowania pod ciśnieniem -- Wyznaczanie i weryfikacja własności w podwyższonych temperaturach -- Procedura zastępcza uzyskania granicy plastyczności lub umownej granicy plastyczności w podwyższonych temperaturach przy ograniczonej ilości danych

  Wprowadza: ISO 2605-3:1985 [IDT], ENV 22605-3:1991 [IDT]

 8. PN-ISO 13357-2:2019-02 - wersja polska

  PN-ISO 13357-2:2019-02 - wersja polska

  Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów bez dodawania wody

  Wprowadza: ISO 13357-2:2017 [IDT]

 9. PN-ISO 13357-2:2012 - wersja polska

  PN-ISO 13357-2:2012 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 13357-2:2019-02 - wersja polska

  Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 2: Procedura dla olejów pozbawionych wody

  Wprowadza: ISO 13357-2:2005 [IDT]

 10. PN-ISO 13357-1:2019-02 - wersja polska

  PN-ISO 13357-1:2019-02 - wersja polska

  Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 1: Procedura dla olejów w obecności wody

  Wprowadza: ISO 13357-1:2017 [IDT]

 11. PN-ISO 13357-1:2012 - wersja polska

  PN-ISO 13357-1:2012 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 13357-1:2019-02 - wersja polska

  Przetwory naftowe -- Oznaczanie filtrowalności olejów smarowych -- Część 1: Procedura dla olejów w obecności wody

  Wprowadza: ISO 13357-1:2002 [IDT]

 12. PN-IEC 812:1994 - wersja polska

  PN-IEC 812:1994 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60812:2006 - wersja angielska

  Techniki analizy nieuszkadzalności systemów -- Procedura analizy rodzajów i skutków uszkodzeń

  Wprowadza: IEC 60812:1985 [IDT], HD 485 S1:1987 [IDT]

 13. PN-ENV 13999-1:2002 - wersja angielska

  PN-ENV 13999-1:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13999-1:2006 - wersja angielska

  Kleje -- Szybka metoda pomiaru emisji z klejów o małej zawartości rozpuszczalników lub nie zawierających rozpuszczalników po naniesieniu na podłoże -- Część 1: Procedura ogólna

  Wprowadza: ENV 13999-1:2001 [IDT]

 14. PN-EN ISO/IEC 7816-5:1998 - wersja polska

  PN-EN ISO/IEC 7816-5:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Karty identyfikacyjne -- Elektroniczne karty stykowe -- System numeracji i procedura rejestracji identyfikatorów aplikacji

  Wprowadza: EN ISO/IEC 7816-5:1995 [IDT], EN ISO/IEC 7816-5:1995/A1:1997 [IDT], ISO/IEC 7816-5:1994 [IDT], ISO/IEC 7816-5:1994/Amd 1:1996 [IDT]

 15. PN-EN ISO 8655-8:2022-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8655-8:2022-11 - wersja angielska

  Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 8: Referencyjna procedura pomiaru fotometrycznego do wyznaczania objętości

  Wprowadza: EN ISO 8655-8:2022 [IDT], ISO 8655-8:2022 [IDT]

 16. PN-EN ISO 8655-6:2022-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8655-6:2022-11 - wersja angielska

  Tłokowe przyrządy do pomiaru objętości -- Część 6: Referencyjna procedura pomiaru grawimetrycznego do wyznaczania objętości

  Wprowadza: EN ISO 8655-6:2022 [IDT], ISO 8655-6:2022 [IDT]

 17. PN-EN ISO 8166:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 8166:2007 - wersja polska
  Norma wycofana

  Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura oceny trwałości elektrod do zgrzewania punktowego przy stałych nastawach maszyny

  Wprowadza: EN ISO 8166:2003 [IDT], ISO 8166:2003 [IDT]

 18. PN-EN ISO 8166:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 8166:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8166:2007 - wersja polska

  Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura oceny trwałości elektrod do zgrzewania punktowego przy stałych nastawach maszyny

  Wprowadza: EN ISO 8166:2003 [IDT], ISO 8166:2003 [IDT]

 19. PN-EN ISO 787-7:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 787-7:2010 - wersja polska

  Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 7: Oznaczanie pozostałości na sicie -- Metoda wypłukiwania wodą -- Procedura manualna

  Wprowadza: EN ISO 787-7:2009 [IDT], ISO 787-7:2009 [IDT]

 20. PN-EN ISO 787-7:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 787-7:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-7:2010 - wersja polska

  Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy -- Część 7: Oznaczanie pozostałości na sicie -- Metoda z użyciem wody -- Procedura ręczna

  Wprowadza: EN ISO 787-7:2009 [IDT], ISO 787-7:2009 [IDT]

 21. PN-EN ISO 6647-1:2021-02 - wersja angielska

  PN-EN ISO 6647-1:2021-02 - wersja angielska

  Ryż -- Oznaczanie zawartości amylozy -- Część 1: Metoda spektrofotometryczna z procedurą odtłuszczania metanolem z roztworami wzorcowymi amylozy ziemniaczanej i amylopektyny ryżu woskowego

  Wprowadza: EN ISO 6647-1:2020 [IDT], ISO 6647-1:2020 [IDT]

 22. PN-EN ISO 4263-3:2016-01 - wersja polska

  PN-EN ISO 4263-3:2016-01 - wersja polska

  Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory z użyciem metody TOST -- Część 3: Procedura bezwodna dla syntetycznych cieczy hydraulicznych

  Wprowadza: EN ISO 4263-3:2015 [IDT], ISO 4263-3:2015 [IDT]

 23. PN-EN ISO 4263-3:2016-01 - wersja angielska

  PN-EN ISO 4263-3:2016-01 - wersja angielska

  Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory z użyciem metody TOST -- Część 3: Procedura bezwodna dla syntetycznych cieczy hydraulicznych

  Wprowadza: EN ISO 4263-3:2015 [IDT], ISO 4263-3:2015 [IDT]

 24. PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja polska

  Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory -- Metoda TOST -- Część 2: Procedura dla cieczy hydraulicznych kategorii HFC

  Wprowadza: EN ISO 4263-2:2003 [IDT], ISO 4263-2:2003 [IDT]

 25. PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 4263-2:2004 - wersja angielska

  Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory -- Metoda TOST -- Część 2: Procedura dla cieczy hydraulicznych kategorii HFC

  Wprowadza: EN ISO 4263-2:2003 [IDT], ISO 4263-2:2003 [IDT]

 26. PN-EN ISO 4263-1:2010 - wersja polska

  PN-EN ISO 4263-1:2010 - wersja polska

  Przetwory naftowe i produkty podobne -- Oznaczanie przebiegu procesów starzenia olejów i cieczy zawierających inhibitory -- Metoda TOST -- Część 1: Procedura dla olejów mineralnych

  Wprowadza: EN ISO 4263-1:2004 [IDT], ISO 4263-1:2003 [IDT]

 27. PN-EN ISO 4263-1:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 4263-1:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4263-1:2010 - wersja polska

  Ropa naftowa i produkty pochodne -- Oznaczanie starzenia się olejów i płynów -- Metoda TOST -- Część 1: Procedura dla olejów mineralnych

  Wprowadza: EN ISO 4263-1:2004 [IDT], ISO 4263-1:2003 [IDT]

 28. PN-EN ISO 3175-6:2020-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-6:2020-03 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 6: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem dekametylopentacyklosiloksanu

  Wprowadza: EN ISO 3175-6:2019 [IDT], ISO 3175-6:2019 [IDT]

 29. PN-EN ISO 3175-5:2020-03 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-5:2020-03 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 5: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem dibutoksymetanu

  Wprowadza: EN ISO 3175-5:2019 [IDT], ISO 3175-5:2019 [IDT]

 30. PN-EN ISO 3175-4:2018-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-4:2018-07 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego

  Wprowadza: EN ISO 3175-4:2018 [IDT], ISO 3175-4:2018 [IDT]

 31. PN-EN ISO 3175-4:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 3175-4:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3175-4:2018-07 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem symulowanego czyszczenia wodnego

  Wprowadza: EN ISO 3175-4:2003 [IDT], ISO 3175-4:2003 [IDT]

 32. PN-EN ISO 3175-4:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-4:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3175-4:2005 - wersja polska

  Tekstylia -- Profesjonalny dozór, czyszczenie chemiczne i na mokro płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 4: Procedura badań dotycząca czyszczenia i wykończania przy stosowaniu pozorowanego czyszczenia na mokro

  Wprowadza: EN ISO 3175-4:2003 [IDT], ISO 3175-4:2003 [IDT]

 33. PN-EN ISO 3175-3:2018-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-3:2018-04 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem rozpuszczalników węglowodorowych

  Wprowadza: EN ISO 3175-3:2018 [IDT], ISO 3175-3:2017 [IDT]

 34. PN-EN ISO 3175-3:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 3175-3:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3175-3:2018-04 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem rozpuszczalników węglowodorowych

  Wprowadza: EN ISO 3175-3:2003 [IDT], ISO 3175-3:2003 [IDT]

 35. PN-EN ISO 3175-3:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-3:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3175-3:2005 - wersja polska

  Tekstylia -- Profesjonalny dozór, czyszczenie chemiczne i na mokro płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 3: Procedura badań dotycząca czyszczenia i wykończania przy stosowaniu rozpuszczalników węglowodorowych

  Wprowadza: EN ISO 3175-3:2003 [IDT], ISO 3175-3:2003 [IDT]

 36. PN-EN ISO 3175-2:2018-04 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-2:2018-04 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 2: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykończania z zastosowaniem tetrachloroetylenu

  Wprowadza: EN ISO 3175-2:2018 [IDT], ISO 3175-2:2017 [IDT]

 37. PN-EN ISO 3175-2:2010 - wersja angielska

  PN-EN ISO 3175-2:2010 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 3175-2:2018-04 - wersja angielska

  Tekstylia -- Profesjonalna konserwacja, czyszczenie chemiczne i czyszczenie wodne płaskich wyrobów włókienniczych i wyrobów odzieżowych -- Część 2: Procedura badania jakości w przypadku czyszczenia i wykańczania z zastosowaniem tetrachloroetylenu

  Wprowadza: EN ISO 3175-2:2010 [IDT], ISO 3175-2:2010 [IDT]

 38. PN-EN ISO 27971:2023-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 27971:2023-11 - wersja angielska

  Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) -- Oznaczanie właściwości alweograficznych ciasta przy stałym dodatku wody dla mąki handlowej lub laboratoryjnej oraz procedura przemiału laboratoryjnego

  Wprowadza: EN ISO 27971:2023 [IDT], ISO 27971:2023 [IDT]

 39. PN-EN ISO 27971:2015-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 27971:2015-07 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 27971:2023-11 - wersja angielska

  Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) -- Oznaczanie właściwości alweograficznych ciasta przy stałym dodatku wody dla mąki handlowej lub laboratoryjnej oraz procedura przemiału laboratoryjnego

  Wprowadza: EN ISO 27971:2015 [IDT], ISO 27971:2015 [IDT]

 40. PN-EN ISO 27971:2009 - wersja polska

  PN-EN ISO 27971:2009 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 27971:2015-07 - wersja angielska

  Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) -- Oznaczanie właściwości alweograficznych ciasta przy stałym dodatku wody dla mąki handlowej lub laboratoryjnej oraz procedura przemiału laboratoryjnego

  Wprowadza: EN ISO 27971:2008 [IDT], ISO 27971:2008 [IDT]

 41. PN-EN ISO 27971:2008 - wersja angielska

  PN-EN ISO 27971:2008 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 27971:2009 - wersja polska

  Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum L.) -- Oznaczanie właściwości alweoagraficznych ciasta przy stałym dodatku wody, dla mąki handlowej lub laboratoryjnej oraz procedura przemiału laboratoryjnego

  Wprowadza: EN ISO 27971:2008 [IDT], ISO 27971:2008 [IDT]

 42. PN-EN ISO 22868:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22868:2011 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22868:2021-08 - wersja angielska

  Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (klasa dokładności 2)

  Wprowadza: EN ISO 22868:2011 [IDT], ISO 22868:2011 [IDT]

 43. PN-EN ISO 22868:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22868:2009 - wersja angielska

  Maszyny leśne -- Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (klasa dokładności 2)

  Wprowadza: EN ISO 22868:2008 [IDT], ISO 22868:2005 [IDT]

 44. PN-EN ISO 22868:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 22868:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22868:2009 - wersja angielska

  Maszyny leśne -- Procedura badania hałasu maszyn ręcznych, napędzanych silnikiem spalinowym -- Metoda techniczna (klasa dokładności 2)

  Wprowadza: EN ISO 22868:2006 [IDT], ISO 22868:2005 [IDT]

 45. PN-EN ISO 22868:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22868:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22868:2007 - wersja polska

  Maszyny leśne -- Procedura badania hałasu ręcznych maszyn napędzanych silnikiem spalinowym -- Metoda inżynieryjna

  Wprowadza: EN ISO 22868:2006 [IDT], ISO 22868:2005 [IDT]

 46. PN-EN ISO 22868:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22868:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22868:2006 - wersja angielska

  Maszyny leśne -- Procedura badania hałasu ręcznych maszyn napędzanych silnikiem spalinowym -- Metoda inżynieryjna

  Wprowadza: EN ISO 22868:2005 [IDT], ISO 22868:2005 [IDT]

 47. PN-EN ISO 22867:2012 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22867:2012 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22867:2022-05 - wersja angielska

  Maszyny leśne i ogrodnicze -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach

  Wprowadza: EN ISO 22867:2011 [IDT], ISO 22867:2011 [IDT]

 48. PN-EN ISO 22867:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22867:2009 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22867:2012 - wersja angielska

  Maszyny leśne -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach

  Wprowadza: EN ISO 22867:2008 [IDT], ISO 22867:2004/Cor 1:2006 [IDT], ISO 22867:2004 [IDT]

 49. PN-EN ISO 22867:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 22867:2007 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22867:2009 - wersja angielska

  Maszyny leśne -- Procedura badania drgań maszyn ręcznych napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach

  Wprowadza: EN ISO 22867:2006 [IDT], ISO 22867:2004 [IDT]

 50. PN-EN ISO 22867:2006 - wersja angielska

  PN-EN ISO 22867:2006 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 22867:2007 - wersja polska

  Maszyny leśne -- Procedura badania drgań ręcznych maszyn napędzanych silnikiem spalinowym -- Drgania na uchwytach

  Wprowadza: EN ISO 22867:2006 [IDT], ISO 22867:2004 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 282

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

Ustaw kierunek rosnący