Wyniki wyszukiwania dla '5667'

48 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-M-55667:1958 - wersja polska

  PN-M-55667:1958 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-55667-2:1994 - wersja polska

  Obrabiarki do metali -- Frezarki poziome i uniwersalne -- Sprawdzanie dokładności

 2. PN-M-55667:1949 - wersja polska

  PN-M-55667:1949 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-M-55667:1958 - wersja polska

  Obrabiarki do metali -- Sprawdzanie dokładności -- Frezarka pozioma (Najwyższe dokładności)

 3. PN-M-55667-2:1994 - wersja polska

  PN-M-55667-2:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Warunki odbioru frezarek wspornikowych -- Badanie dokładności

 4. PN-M-55667-1:1994 - wersja polska

  PN-M-55667-1:1994 - wersja polska
  Norma wycofana

  Warunki odbioru frezarek wspornikowych -- Wprowadzenie ogólne

  Wprowadza: ISO 1701-0:1984 [IDT]

 5. PN-ISO 5667-9:2005 - wersja polska

  PN-ISO 5667-9:2005 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 9: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód morskich

  Wprowadza: ISO 5667-9:1992 [IDT]

 6. PN-ISO 5667-8:2003 - wersja polska

  PN-ISO 5667-8:2003 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 8: Wytyczne dotyczące pobierania próbek opadu mokrego

  Wprowadza: ISO 5667-8:1993 [IDT]

 7. PN-ISO 5667-6:2003 - wersja polska

  PN-ISO 5667-6:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-6:2016-12 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

  Wprowadza: ISO 5667-6:1990 [IDT]

 8. PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja polska

  PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji

  Wprowadza: ISO 5667-5:2006 [IDT]

 9. PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielska

  PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji

  Wprowadza: ISO 5667-5:2006 [IDT]

 10. PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska

  PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody używanej do produkcji żywności i napojów

  Wprowadza: ISO 5667-5:1991 [IDT]

 11. PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska

  PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

  Wprowadza: ISO 5667-4:2016 [IDT]

 12. PN-ISO 5667-4:2003 - wersja polska

  PN-ISO 5667-4:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-4:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 4: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych

  Wprowadza: ISO 5667-4:1987 [IDT]

 13. PN-ISO 5667-18:2004 - wersja polska

  PN-ISO 5667-18:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 18: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych w miejscach zanieczyszczonych

  Wprowadza: ISO 5667-18:2001 [IDT]

 14. PN-ISO 5667-17:2004 - wersja polska

  PN-ISO 5667-17:2004 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 17: Wytyczne dotyczące pobierania próbek zawiesin

  Wprowadza: ISO 5667-17:2000 [IDT]

 15. PN-ISO 5667-15:2004 - wersja polska

  PN-ISO 5667-15:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-15:2009 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 15: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami osadów ściekowych i osadów dennych

  Wprowadza: ISO 5667-15:1999 [IDT]

 16. PN-ISO 5667-14:2004 - wersja polska

  PN-ISO 5667-14:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-14:2016-11 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 14: Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowania z nimi

  Wprowadza: ISO 5667-14:1998 [IDT]

 17. PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska

  PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych

  Wprowadza: ISO 5667-11:2009 [IDT]

 18. PN-ISO 5667-11:2004 - wersja polska

  PN-ISO 5667-11:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-11:2017-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych

  Wprowadza: ISO 5667-11:1993 [IDT]

 19. PN-ISO 5667-10:2021-11 - wersja angielska

  PN-ISO 5667-10:2021-11 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków

  Wprowadza: ISO 5667-10:2020 [IDT]

 20. PN-ISO 5667-10:1997 - wersja polska

  PN-ISO 5667-10:1997 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 5667-10:2021-11 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Wytyczne pobierania próbek ścieków

  Wprowadza: ISO 5667-10:1992 [IDT]

 21. PN-EN ISO 5667-6:2016-12 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-6:2016-12 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

  Wprowadza: EN ISO 5667-6:2016 [IDT], ISO 5667-6:2014 [IDT]

 22. PN-EN ISO 5667-6:2016-12/A11:2020-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-6:2016-12/A11:2020-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

  Wprowadza: EN ISO 5667-6:2016/A11:2020 [IDT]

 23. PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

  Wprowadza: EN ISO 5667-3:2018 [IDT], ISO 5667-3:2018 [IDT]

 24. PN-EN ISO 5667-3:2013-05 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-3:2013-05 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2018-08 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody

  Wprowadza: EN ISO 5667-3:2012 [IDT], ISO 5667-3:2012 [IDT]

 25. PN-EN ISO 5667-3:2005 - wersja polska

  PN-EN ISO 5667-3:2005 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2013-05 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody

  Wprowadza: EN ISO 5667-3:2003 [IDT], ISO 5667-3:2003 [IDT], EN ISO 5667-3:2003/AC:2007 [IDT]

 26. PN-EN ISO 5667-3:2004 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-3:2004 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2005 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami wody

  Wprowadza: EN ISO 5667-3:2003 [IDT], ISO 5667-3:2003 [IDT]

 27. PN-EN ISO 5667-3:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 5667-3:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-3:2004 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 3: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami

  Wprowadza: EN ISO 5667-3:1995 [IDT], ISO 5667-3:1994 [IDT]

 28. PN-EN ISO 5667-23:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-23:2011 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 23: Wytyczne dotyczące pasywnego pobierania próbek wód powierzchniowych

  Wprowadza: EN ISO 5667-23:2011 [IDT], ISO 5667-23:2011 [IDT]

 29. PN-EN ISO 5667-1:2023-10 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-1:2023-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek

  Wprowadza: EN ISO 5667-1:2023 [IDT], ISO 5667-1:2023 [IDT]

 30. PN-EN ISO 5667-1:2022-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-1:2022-07 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2023-10 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek

  Wprowadza: EN ISO 5667-1:2022 [IDT], ISO 5667-1:2020 [IDT]

 31. PN-EN ISO 5667-1:2008 - wersja polska

  PN-EN ISO 5667-1:2008 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2022-07 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania

  Wprowadza: EN ISO 5667-1:2006 [IDT], EN ISO 5667-1:2006/AC:2007 [IDT], ISO 5667-1:2006 [IDT]

 32. PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2008 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania próbek

  Wprowadza: EN ISO 5667-1:2006 [IDT], ISO 5667-1:2006 [IDT]

 33. PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja niemiecka
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2008 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek i technik pobierania próbek

  Wprowadza: EN ISO 5667-1:2006 [IDT], ISO 5667-1:2006 [IDT]

 34. PN-EN ISO 5667-19:2006 - wersja polska

  PN-EN ISO 5667-19:2006 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 19: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich

  Wprowadza: EN ISO 5667-19:2004 [IDT], ISO 5667-19:2004 [IDT]

 35. PN-EN ISO 5667-19:2005 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-19:2005 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-19:2006 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 19: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów morskich

  Wprowadza: EN ISO 5667-19:2004 [IDT], ISO 5667-19:2004 [IDT]

 36. PN-EN ISO 5667-16:2017-07 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-16:2017-07 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów

  Wprowadza: EN ISO 5667-16:2017 [IDT], ISO 5667-16:2017 [IDT]

 37. PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-16:2017-07 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów

  Wprowadza: EN ISO 5667-16:1998 [IDT], ISO 5667-16:1998 [IDT]

 38. PN-EN ISO 5667-16:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-16:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-16:2004 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 16: Wytyczne dotyczące postępowania z próbkami do biotestów

  Wprowadza: EN ISO 5667-16:1998 [IDT], ISO 5667-16:1998 [IDT]

 39. PN-EN ISO 5667-15:2009 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-15:2009 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 15: Wytyczne dotyczące utrwalania i postępowania z próbkami osadów ściekowych i osadów dennych

  Wprowadza: EN ISO 5667-15:2009 [IDT], ISO 5667-15:2009 [IDT]

 40. PN-EN ISO 5667-14:2016-11 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-14:2016-11 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 14: Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości i kontroli jakości podczas pobierania próbek wód środowiskowych i postępowania z nimi

  Wprowadza: EN ISO 5667-14:2016 [IDT], ISO 5667-14:2014 [IDT]

 41. PN-EN ISO 5667-13:2011 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-13:2011 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów

  Wprowadza: EN ISO 5667-13:2011 [IDT], ISO 5667-13:2011 [IDT]

 42. PN-EN ISO 5667-13:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 5667-13:2004 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-13:2011 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

  Wprowadza: EN ISO 5667-13:1997 [IDT], ISO 5667-13:1997 [IDT]

 43. PN-EN ISO 5667-13:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 5667-13:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-13:2004 - wersja polska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 13: Wytyczne dotyczące pobierania próbek osadów z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody

  Wprowadza: EN ISO 5667-13:1997 [IDT], ISO 5667-13:1997 [IDT]

 44. PN-EN ISO 15667:2004 - wersja polska

  PN-EN ISO 15667:2004 - wersja polska

  Akustyka -- Wytyczne dotyczące ograniczania hałasu przez obudowy i kabiny

  Wprowadza: EN ISO 15667:2000 [IDT], ISO 15667:2000 [IDT]

 45. PN-EN ISO 15667:2002 - wersja angielska

  PN-EN ISO 15667:2002 - wersja angielska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15667:2004 - wersja polska

  Akustyka -- Wytyczne ograniczania hałasu przez obudowy i kabiny

  Wprowadza: EN ISO 15667:2000 [IDT], ISO 15667:2000 [IDT]

 46. PN-EN 25667-2:1999 - wersja polska

  PN-EN 25667-2:1999 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek

  Wprowadza: EN 25667-2:1993 [IDT], ISO 5667-2:1991 [IDT]

 47. PN-EN 25667-1:2003 - wersja polska

  PN-EN 25667-1:2003 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 5667-1:2007 - wersja angielska

  Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów pobierania próbek

  Wprowadza: EN 25667-1:1993 [IDT], ISO 5667-1:1980 [IDT]

 48. PKN-CEN/CWA 15667:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/CWA 15667:2007 - wersja angielska
  Norma wycofana

  Business requirements specification -- Cross industry catalogue process

  Wprowadza: CWA 15667:2007 [IDT]

48 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek rosnący