Wyniki wyszukiwania dla '06714'

Produkty 1 do 50 z 63

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-P-06714:1985 - wersja polska

  PN-P-06714:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Tkaniny jutowe -- Stopnie jakości

 2. PN-P-06714:1974 - wersja polska

  PN-P-06714:1974 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-P-06714:1985 - wersja polska

  Tkaniny jutowe -- Stopnie jakości

 3. PN-P-06714:1966 - wersja polska

  PN-P-06714:1966 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-P-06714:1974 - wersja polska

  Tkaniny jutowe -- Stopnie jakości

 4. PN-P-06714:1961 - wersja polska

  PN-P-06714:1961 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-P-06714:1966 - wersja polska

  Tkaniny jutowe -- Stopnie jakości

 5. PN-P-06714:1959 - wersja polska

  PN-P-06714:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-P-06714:1961 - wersja polska

  Tkaniny jutowe -- Jakości

 6. PN-E-06714:1988 - wersja polska

  PN-E-06714:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-IEC 34-14:1998 - wersja polska

  Maszyny elektryczne wirujące -- Drgania -- Metody badań i dopuszczalna intensywność

 7. PN-B-06714:1966 - wersja polska
 8. PN-B-06714:1959 - wersja polska

  PN-B-06714:1959 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714:1966 - wersja polska

  Kruszywo mineralne -- Badania techniczne

 9. PN-B-06714:1953 - wersja polska

  PN-B-06714:1953 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywo mineralne -- Badania techniczne

 10. PN-B-06714-51:1990 - wersja polska

  PN-B-06714-51:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości żelaza czynnego

 11. PN-B-06714-49:1989 - wersja polska

  PN-B-06714-49:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie chlorków

 12. PN-B-06714-48:1988 - wersja polska

  PN-B-06714-48:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek gliny

 13. PN-B-06714-47:1988 - wersja polska

  PN-B-06714-47:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej -- Oznaczanie zawartości krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)

 14. PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  PN-B-06714-46:1992 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką

 15. PN-B-06714-46:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-46:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą zmian masy pod działaniem wodorotlenku sodowego (NaOH)

 16. PN-B-06714-45:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-45:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie żaroodporności

 17. PN-B-06714-44:1986 - wersja polska

  PN-B-06714-44:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie marki kruszywa lekkiego

 18. PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-43:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

 19. PN-B-06714-43:1979 - wersja polska

  PN-B-06714-43:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-43:1987 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości ziarn słabych

 20. PN-B-06714-42:1979 - wersja polska

  PN-B-06714-42:1979 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-2:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles

 21. PN-B-06714-41:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-41:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ścieralności w bębnie Devala

 22. PN-B-06714-40:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-40:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie

 23. PN-B-06714-39:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-39:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu żelazawego

 24. PN-B-06714-38:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-38:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu wapniowego

 25. PN-B-06714-37:1980 - wersja polska

  PN-B-06714-37:1980 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego

 26. PN-B-06714-36:1988 - wersja polska

  PN-B-06714-36:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków barwiących

 27. PN-B-06714-35:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-35:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie strat przy prażeniu

 28. PN-B-06714-34:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 29. PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1991/Az1:1997 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 30. PN-B-06714-34:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-34:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-34:1991 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej

 31. PN-B-06714-33:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-33:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie ługoodporności

 32. PN-B-06714-32:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-32:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kwasoodporności

 33. PN-B-06714-31:1990 - wersja polska

  PN-B-06714-31:1990 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości związków rozpuszczalnych w wodzie

 34. PN-B-06714-29:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-29:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą Eschka

 35. PN-B-06714-28:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-28:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

 36. PN-B-06714-26:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-26:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1744-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych

 37. PN-B-06714-25:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-25:1991 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Le Chatelier

 38. PN-B-06714-24:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-24:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Graf-Kaufmana

 39. PN-B-06714-23:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-23:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zmian objętościowych metodą Amslera

 40. PN-B-06714-22:1984 - wersja polska

  PN-B-06714-22:1984 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie przyczepności bitumów

 41. PN-B-06714-20:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-20:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-2:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji

 42. PN-B-06714-19:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-19:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1367-1:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

 43. PN-B-06714-18:1977 - wersja polska

  PN-B-06714-18:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-6:2002 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie nasiąkliwości

 44. PN-B-06714-17:1977 - wersja polska

  PN-B-06714-17:1977 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1097-5:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie wilgotności

 45. PN-B-06714-16:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-16:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-4:2001 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie kształtu ziarn

 46. PN-B-06714-15:1991 - wersja polska

  PN-B-06714-15:1991 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 933-1:2000 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu ziarnowego

  Wprowadza: ISO 6274:1982 [EQV]

 47. PN-B-06714-15:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-15:1978 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-06714-15:1991 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu ziarnowego

 48. PN-B-06714-13:1978 - wersja polska

  PN-B-06714-13:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

 49. PN-B-06714-12:1976 - wersja polska

  PN-B-06714-12:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

 50. PN-B-06714-11:1987 - wersja polska

  PN-B-06714-11:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 932-3:1999 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie składu petrograficznego

Produkty 1 do 50 z 63

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący