Wyniki wyszukiwania dla '04160'

Produkty 1 do 50 z 98

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-Z-04160-02:1986 - wersja polska

  PN-Z-04160-02:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości jodku metylu -- Oznaczanie jodku metylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

 2. PN-Z-04160-01:1986 - wersja polska

  PN-Z-04160-01:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości jodku metylu -- Postanowienia ogólne i zakres normy

 3. PN-E-04160:1962 - wersja polska

  PN-E-04160:1962 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Sprawdzenie budowy

 4. PN-E-04160:1954 - wersja polska

  PN-E-04160:1954 - wersja polska

  Przewody elektroenergetyczne -- Typowe metody badań technicznych

 5. PN-E-04160-85:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-85:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary tłumienności przesłuchowych

 6. PN-E-04160-84:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-84:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary przewodności przenikowej

 7. PN-E-04160-83:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-83:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności sprzężeniowej

 8. PN-E-04160-82:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-82:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badania niejednorodności transmisyjnej

 9. PN-E-04160-81:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-81:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary parametrów falowych

 10. PN-E-04160-80:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-80:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar współczynnika redukcyjnego

 11. PN-E-04160-79:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-79:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar asymetrii indukcyjności wzajemnych

 12. PN-E-04160-78:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-78:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary asymetrii pojemności

 13. PN-E-04160-77:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-77:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar pojemności elektrycznej przewodów telekomunikacyjnych

 14. PN-E-04160-76:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-76:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar współczynnika strat dielektrycznych i pojemności przewodów elektroenergetycznych

 15. PN-E-04160-75:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-75:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności na wyładowania powierzchniowe

 16. PN-E-04160-74:1989 - wersja polska

  PN-E-04160-74:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar wyładowań niezupełnych

  Wprowadza: IEC 60885-2:1987 [EQV]

 17. PN-E-04160-74:1976 - wersja polska

  PN-E-04160-74:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-74:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar wyładowań niezupełnych

 18. PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 19. PN-E-04160-73:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-73:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-73:1983 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiary oporności izolacji

 20. PN-E-04160-72:1992 - wersja polska

  PN-E-04160-72:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50356:2003 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Próby napięciowe

 21. PN-E-04160-72:1992/Az2:1998 - wersja polska

  PN-E-04160-72:1992/Az2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50356:2003 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Próby napięciowe

 22. PN-E-04160-72:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-72:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-72:1992 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań próby napięciowe

 23. PN-E-04160-71:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-71:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar asymetrii oporności

 24. PN-E-04160-70:1983 - wersja polska

  PN-E-04160-70:1983 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar oporności i oporności właściwej

 25. PN-E-04160-70:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-70:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-70:1983 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Pomiar oporności i oporności właściwej

 26. PN-E-04160-69:1988 - wersja polska

  PN-E-04160-69:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Metody nagrzewania przewodów do badań własności elektrycznych w podwyższonych temperaturach

 27. PN-E-04160-69:1976 - wersja polska

  PN-E-04160-69:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-69:1988 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Metody nagrzewania przewodów do badań własności elektrycznych w podwyższonych temperaturach

 28. PN-E-04160-68:1988 - wersja polska

  PN-E-04160-68:1988 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie rezystancji przejścia między ekranem a żyłą ochronną

 29. PN-E-04160-65:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-65:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie braku obecności kwasów i zasad w jedwabiu lub bawełnie

 30. PN-E-04160-60:1989 - wersja polska

  PN-E-04160-60:1989 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badanie właściwości osłon ochronnych i pancerzy

  Wprowadza: IEC 60229:1982 [NEQ]

 31. PN-E-04160-60:1975 - wersja polska

  PN-E-04160-60:1975 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-60:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badanie przeciwkorozyjnych własności osłon ochronnych

 32. PN-E-04160-59:1992 - wersja polska

  PN-E-04160-59:1992 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-5-1:1999 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie właściwości mas wypełniających stosowanych w kablach elektrycznych

 33. PN-E-04160-58:1993 - wersja polska

  PN-E-04160-58:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska

  Metody badań wspólne dla izolacyjnych i oponowych materiałów kablowych -- Metody ogólne -- Sprawdzanie nasiąkliwości wodą

 34. PN-E-04160-58:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-58:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-58:1993 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie nasiąkliwości wodą

 35. PN-E-04160-56:1990 - wersja polska

  PN-E-04160-56:1990 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Badanie zapalności metodą wskaźnika tlenowego

 36. PN-E-04160-55:1989 - wersja polska

  PN-E-04160-55:1989 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia

 37. PN-E-04160-55:1989/Az2:1998 - wersja polska

  PN-E-04160-55:1989/Az2:1998 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 50266-1:2002 - wersja angielska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności przewodów na rozprzestrzenianie płomienia

 38. PN-E-04160-55:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-55:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-55:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności na rozprzestrzenianie się płomienia

 39. PN-E-04160-54:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-54:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności przewodów na sklejanie się

 40. PN-E-04160-52:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-52:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-60:1989 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności syciwa ochronnego i polewy ochronnej na wyciekanie

 41. PN-E-04160-51:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-51:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności syciwa izolacyjnego na ściekanie

 42. PN-E-04160-47:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-47:1973 - wersja polska
  Norma wycofana

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie trwałości barwy

 43. PN-E-04160-46:1987 - wersja polska

  PN-E-04160-46:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-4:1999 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności izolacji, powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych lub gumy na niskie temperatury

 44. PN-E-04160-46:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-46:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-46:1987 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności izolacji powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych lub gumy na niskie temperatury

 45. PN-E-04160-45:1988 - wersja polska

  PN-E-04160-45:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-1-3:1999 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie skurczu izolacji

 46. PN-E-04160-45:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-45:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-45:1988 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie skurczu izolacji z tworzyw termoplastycznych

 47. PN-E-04160-42:1984 - wersja polska

  PN-E-04160-42:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-3-1:1999 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie podatności na nawijanie w podwyższonej temperaturze izolacji, powłoki lub osłony polwinitowej

 48. PN-E-04160-42:1973 - wersja polska

  PN-E-04160-42:1973 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-42:1984 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie podatności na nawijanie w podwyższonej temperaturze izolacji powłoki lub osłony z tworzyw termoplastycznych

 49. PN-E-04160-41:1988 - wersja polska

  PN-E-04160-41:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60811-3-1:1999 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzenie odporności izolacji, powłoki lub osłony polwinitowej na nacisk w podwyższonej temperaturze

 50. PN-E-04160-41:1984 - wersja polska

  PN-E-04160-41:1984 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-E-04160-41:1988 - wersja polska

  Przewody elektryczne -- Metody badań -- Sprawdzanie odporności izolacji powłoki lub osłony polwinitowej na nacisk w podwyższonej temperaturze

Produkty 1 do 50 z 98

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Ustaw kierunek rosnący