Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

875 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

Produkty 1 do 50 z 875

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 18

Ustaw kierunek malejący
 1. PKN-CEN/TR 14613:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 14613:2007 - wersja angielska

  Thermal performance of building materials and components -- Principles for the determination of thermal properties of moist material and components

  Wprowadza: CEN/TR 14613:2003 [IDT]

 2. PKN-CEN/TR 15124:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 15124:2007 - wersja angielska

  Design, preparation and application of internal gypsum plastering systems

  Wprowadza: CEN/TR 15124:2005 [IDT]

 3. PKN-CEN/TR 15125:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 15125:2007 - wersja angielska

  Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems

  Wprowadza: CEN/TR 15125:2005 [IDT]

 4. PKN-CEN/TR 15131:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 15131:2007 - wersja angielska

  Thermal performance of building materials -- The use of interpolating equations in relation to thermal measurement on thick specimens -- Guarded hot plate and heat flow meter apparatus

  Wprowadza: CEN/TR 15131:2006 [IDT]

 5. PKN-CEN/TR 15225:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TR 15225:2007 - wersja angielska

  Guidance on Factory Production Control for the CE Marking (Attestation of Conformity 2+) of designed masonry mortars

  Wprowadza: CEN/TR 15225:2005 [IDT]

 6. PKN-CEN/TR 16435:2014-06 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 16435:2014-06 - wersja polska

  Ciekłe przetwory naftowe -- Komponowanie związków tlenowych zgodnie z aktualnymi wymaganiami EN 228

  Wprowadza: CEN/TR 16435:2012 [IDT]

 7. PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 12390-9:2017-07 - wersja angielska

  Badania betonu -- Część 9: Oznaczanie odporności na zamrażanie i rozmrażanie w obecności soli odladzających -- Złuszczanie

  Wprowadza: CEN/TS 12390-9:2016 [IDT]

 8. PKN-CEN/TS 14754-1:2007 - wersja angielska

  PKN-CEN/TS 14754-1:2007 - wersja angielska

  Curing compounds -- Test methods -- Part 1: Determination of water retention efficiency of common curing compounds

  Wprowadza: CEN/TS 14754-1:2007 [IDT]

 9. PKN-CEN/TS 15324:2010 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15324:2010 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury lepkości równoważnej na podstawie pomiaru lepkości przy małej prędkości ścinania z zastosowaniem reometru dynamicznego ścinania w trybie zmian oscylacyjnych w zakresie niskich częstotliwości

  Wprowadza: CEN/TS 15324:2008 [IDT]

 10. PKN-CEN/TS 15325:2010 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15325:2010 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie lepkości zerowego ścinania (ZSV) metodą pełzania w reometrze dynamicznego ścinania

  Wprowadza: CEN/TS 15325:2008 [IDT]

 11. PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 15963:2015-10 - wersja polska

  Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie temperatury odporności na kruche pękanie próbki z karbem za pomocą badania metodą belki trzypunktowo zginanej

  Wprowadza: CEN/TS 15963:2014 [IDT]

 12. PKN-CEN/TS 16346:2016-04 - wersja polska

  PKN-CEN/TS 16346:2016-04 - wersja polska

  Lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie charakteru rozpadu oraz natychmiastowej przyczepnosci kationowych emulsji asfaltowych do kruszywa 2/4 mm

  Wprowadza: CEN/TS 16346:2012 [IDT]

 13. PN-B-04309:1973 - wersja polska

  PN-B-04309:1973 - wersja polska

  Cement -- Metody badań -- Oznaczanie stopnia białości

 14. PN-B-06265:2018-10 - wersja polska

  PN-B-06265:2018-10 - wersja polska

  Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność -- Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12

 15. PN-B-06710:1996 - wersja polska

  PN-B-06710:1996 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Kruszywa łamane ze skał węglanowych do lastryko i suchych mieszanek do tynków szlachetnych

 16. PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  PN-B-06714-46:1992 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką

 17. PN-B-10104:2014-03 - wersja polska

  PN-B-10104:2014-03 - wersja polska

  Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

 18. PN-B-10110:2005 - wersja polska

  PN-B-10110:2005 - wersja polska

  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie -- Zasady wykonywania i wymagania techniczne

 19. PN-B-10114:2017-07 - wersja polska

  PN-B-10114:2017-07 - wersja polska

  Wymagania dotyczące zapraw tynkarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy tynkarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

 20. PN-B-11210:1996 - wersja polska

  PN-B-11210:1996 - wersja polska

  Materiały kamienne -- Kamień łamany

 21. PN-B-12000:2012 - wersja polska

  PN-B-12000:2012 - wersja polska

  Rurki drenarskie ceramiczne

 22. PN-B-12005:2012 - wersja polska

  PN-B-12005:2012 - wersja polska

  Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe Ackermana

 23. PN-B-12012:2007 - wersja polska

  PN-B-12012:2007 - wersja polska

  Metody badań elementów murowych -- Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie elementów murowych ceramicznych

 24. PN-B-12013:2009 - wersja polska

  PN-B-12013:2009 - wersja polska

  Pustaki silikatowe wentylacyjne

 25. PN-B-12014:2009 - wersja polska

  PN-B-12014:2009 - wersja polska

  Pustaki ceramiczne wentylacyjne

 26. PN-B-12046:2005 - wersja polska

  PN-B-12046:2005 - wersja polska

  Wyroby budowlane ceramiczne -- Cegła klinkierowa drogowa

 27. PN-B-19401:1996 - wersja polska

  PN-B-19401:1996 - wersja polska

  Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne

 28. PN-B-19403:1999 - wersja polska

  PN-B-19403:1999 - wersja polska

  Spoiwa gipsowe -- Pobieranie próbek

 29. PN-B-19501:1997 - wersja polska

  PN-B-19501:1997 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji

 30. PN-B-19504:2004 - wersja polska

  PN-B-19504:2004 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Stropy gęstożebrowe zespolone -- Pustaki

 31. PN-B-19507:1997 - wersja polska

  PN-B-19507:1997 - wersja polska

  Prefabrykaty z betonu -- Elementy klatek schodowych

 32. PN-B-19707:2013-10 - wersja polska

  PN-B-19707:2013-10 - wersja polska

  Cement -- Cement specjalny -- Skład, wymagania i kryteria zgodności

 33. PN-B-23003:1996 - wersja polska

  PN-B-23003:1996 - wersja polska

  Kruszywa mineralne -- Łupkoporyt ze zwałów

 34. PN-B-23119:1997 - wersja polska

  PN-B-23119:1997 - wersja polska

  Welon z włókien szklanych

 35. PN-B-24000:1997 - wersja polska

  PN-B-24000:1997 - wersja polska

  Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

 36. PN-B-24002:1997 - wersja polska

  PN-B-24002:1997 - wersja polska

  Asfaltowa emulsja anionowa

 37. PN-B-24003:1997 - wersja polska

  PN-B-24003:1997 - wersja polska

  Asfaltowa emulsja kationowa

 38. PN-B-24004:1997/Az1:2004 - wersja polska

  PN-B-24004:1997/Az1:2004 - wersja polska

  Masa asfaltowo-aluminiowa

 39. PN-B-24004:1997 - wersja polska

  PN-B-24004:1997 - wersja polska

  Masa asfaltowo-aluminiowa

 40. PN-B-24620:1998/Az1:2004 - wersja polska

  PN-B-24620:1998/Az1:2004 - wersja polska

  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

 41. PN-B-24620:1998 - wersja polska

  PN-B-24620:1998 - wersja polska

  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

 42. PN-B-24625:1998 - wersja polska

  PN-B-24625:1998 - wersja polska

  Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

 43. PN-B-30010:2016-01 - wersja polska

  PN-B-30010:2016-01 - wersja polska

  Cement -- Cement portlandzki biały

 44. PN-EN 1008:2004 - wersja polska

  PN-EN 1008:2004 - wersja polska

  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

  Wprowadza: EN 1008:2002 [IDT]

 45. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 - wersja niemiecka

  Metody badań zapraw do murów -- Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

  Wprowadza: EN 1015-10:1999/A1:2006 [IDT]

 46. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 - wersja angielska

  PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 - wersja angielska

  Metody badań zapraw do murów -- Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

  Wprowadza: EN 1015-10:1999/A1:2006 [IDT]

 47. PN-EN 1015-10:2001 - wersja polska

  PN-EN 1015-10:2001 - wersja polska

  Metody badań zapraw do murów -- Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy

  Wprowadza: EN 1015-10:1999 [IDT]

 48. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 - wersja niemiecka

  PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 - wersja niemiecka

  Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

  Wprowadza: EN 1015-11:1999/A1:2006 [IDT]

 49. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 - wersja angielska

  PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 - wersja angielska

  Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

  Wprowadza: EN 1015-11:1999/A1:2006 [IDT]

 50. PN-EN 1015-11:2001 - wersja polska

  PN-EN 1015-11:2001 - wersja polska

  Metody badań zapraw do murów -- Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy

  Wprowadza: EN 1015-11:1999 [IDT]

Produkty 1 do 50 z 875

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. ...
 12. 18

Ustaw kierunek malejący