Zaawansowane wyszukiwanie w katalogu

42 produkt(y) znalezione używając bieżących kryteriów wyszukiwania

42 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek malejący
 1. PN-B-01025:2004 - wersja polska

  PN-B-01025:2004 - wersja polska

  Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych

 2. PN-B-01027:2002 - wersja polska

  PN-B-01027:2002 - wersja polska

  Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu

 3. PN-B-01030:2000 - wersja polska

  PN-B-01030:2000 - wersja polska

  Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych

 4. PN-B-01042:1999 - wersja polska

  PN-B-01042:1999 - wersja polska

  Rysunek konstrukcyjny budowlany -- Konstrukcje drewniane

 5. PN-B-01700:1999 - wersja polska

  PN-B-01700:1999 - wersja polska

  Wodociągi i kanalizacja -- Urządzenia i sieć zewnętrzna -- Oznaczenia graficzne

 6. PN-EN 12526:2002 - wersja polska

  PN-EN 12526:2002 - wersja polska

  Kółka i zespoły jezdne -- Terminologia, zalecane symbole i słownik wielojęzyczny

  Wprowadza: EN 12526:1998 [IDT]

 7. PN-EN 15429-4:2015-05 - wersja angielska

  PN-EN 15429-4:2015-05 - wersja angielska

  Zamiatarki -- Część 4: Symbole graficzne dotyczące urządzeń sterowniczych i innych wskaźników

  Wprowadza: EN 15429-4:2015 [IDT]

 8. PN-EN 1861:2001 - wersja polska

  PN-EN 1861:2001 - wersja polska

  Instalacje ziębnicze i pompy ciepła -- Schematy ideowe i montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów -- Układy i symbole

  Wprowadza: EN 1861:1998 [IDT]

 9. PN-EN 61355-1:2008 - wersja angielska

  PN-EN 61355-1:2008 - wersja angielska

  Klasyfikacja i oznaczanie dokumentów instalacji, systemów i wyposażenia -- Część 1: Zasady i tablice klasyfikacyjne

  Wprowadza: EN 61355-1:2008 [IDT]

 10. PN-EN 61666:2010 - wersja angielska

  PN-EN 61666:2010 - wersja angielska

  Systemy przemysłowe, instalacje, urządzenia oraz wyroby przemysłowe -- Identyfikacja zacisków w obrębie systemu

  Wprowadza: EN 61666:2010 [IDT]

 11. PN-EN ISO 10628-2:2013-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 10628-2:2013-06 - wersja angielska

  Schematy dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego -- Część 2: Symbole graficzne

  Wprowadza: EN ISO 10628-2:2012 [IDT], ISO 10628-2:2012 [IDT]

 12. PN-EN ISO 11091:2001 - wersja polska

  PN-EN ISO 11091:2001 - wersja polska

  Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu

  Wprowadza: EN ISO 11091:1999 [IDT], ISO 11091:1994 [IDT]

 13. PN-EN ISO 12671:2014-06 - wersja angielska

  PN-EN ISO 12671:2014-06 - wersja angielska

  Natryskiwanie cieplne -- Powłoki natryskiwane cieplnie -- Symbole prezentowane na rysunkach

  Wprowadza: EN ISO 12671:2014 [IDT], ISO 12671:2012 [IDT]

 14. PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2007 - wersja polska

  PN-EN ISO 3952-1:1998/A1:2007 - wersja polska

  Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych -- Ruch ogniw mechanizmów; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dźwigniowe

  Wprowadza: EN ISO 3952-1:1994/A1:2004 [IDT]

 15. PN-EN ISO 3952-1:1998 - wersja polska

  PN-EN ISO 3952-1:1998 - wersja polska

  Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych -- Ruch ogniw mechanizmów; pary kinematyczne; ogniwa; mechanizmy dźwigniowe

  Wprowadza: EN ISO 3952-1:1994 [IDT], ISO 3952-1:1981 [IDT]

 16. PN-EN ISO 3952-2:1998 - wersja polska

  PN-EN ISO 3952-2:1998 - wersja polska

  Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych -- Mechanizmy cierne, zębate i krzywkowe

  Wprowadza: EN ISO 3952-2:1994 [IDT]

 17. PN-EN ISO 3952-3:1998 - wersja polska

  PN-EN ISO 3952-3:1998 - wersja polska

  Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych -- Mechanizmy maltańskie; sprzęgła i hamulce

  Wprowadza: EN ISO 3952-3:1994 [IDT]

 18. PN-EN ISO 3952-4:2002 - wersja polska

  PN-EN ISO 3952-4:2002 - wersja polska

  Rysunek techniczny maszynowy -- Symbole graficzne stosowane w schematach kinematycznych -- Część 4: Mechanizmy różne i ich części

  Wprowadza: EN ISO 3952-4:1997 [IDT], ISO 3952-4:1984 [IDT]

 19. PN-G-09001:2003/Az1:2007 - wersja polska

  PN-G-09001:2003/Az1:2007 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Definicje, wzorce i symbole barw

 20. PN-G-09001:2003 - wersja polska

  PN-G-09001:2003 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Definicje, wzorce i symbole barw

 21. PN-G-09003:2003 - wersja polska

  PN-G-09003:2003 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni

 22. PN-G-09004:2005 - wersja polska

  PN-G-09004:2005 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych

 23. PN-G-09005:2004 - wersja polska

  PN-G-09005:2004 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki surowców mineralnych

 24. PN-G-09006:2005 - wersja polska

  PN-G-09006:2005 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki zagrożeń i urządzeń zabezpieczających w wyrobiskach podziemnych

 25. PN-G-09007:2004 - wersja polska

  PN-G-09007:2004 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki granic

 26. PN-G-09008:2017-09 - wersja polska

  PN-G-09008:2017-09 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych i teletechnicznych

 27. PN-G-09009:2013-12 - wersja polska

  PN-G-09009:2013-12 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki wentylacyjne

 28. PN-G-09010:2016-02 - wersja polska

  PN-G-09010:2016-02 - wersja polska

  Mapy górnicze -- Umowne znaki geologiczne różne

 29. PN-ISO 3545-1:1996 - wersja polska

  PN-ISO 3545-1:1996 - wersja polska

  Rury stalowe i kształtki -- Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych -- Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym

  Wprowadza: ISO 3545-1:1989 [IDT]

 30. PN-ISO 3545-2:1996 - wersja polska

  PN-ISO 3545-2:1996 - wersja polska

  Rury stalowe i kształtki -- Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych -- Przekroje kwadratowe i prostokątne

  Wprowadza: ISO 3545-2:1989 [IDT]

 31. PN-ISO 3545-3:1996 - wersja polska

  PN-ISO 3545-3:1996 - wersja polska

  Rury stalowe i kształtki -- Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych -- Kształtki rurowe o przekroju okrągłym

  Wprowadza: ISO 3545-3:1989 [IDT]

 32. PN-ISO 561/Ak:1997 - wersja polska

  PN-ISO 561/Ak:1997 - wersja polska

  Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego -- Symbole graficzne (Arkusz krajowy)

 33. PN-ISO 561:1997 - wersja polska

  PN-ISO 561:1997 - wersja polska

  Przeróbka mechaniczna węgla kamiennego -- Symbole graficzne

  Wprowadza: ISO 561:1989 [IDT]

 34. PN-ISO 6790/Ak:1997 - wersja polska

  PN-ISO 6790/Ak:1997 - wersja polska

  Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie (Arkusz krajowy)

 35. PN-ISO 6790:1996 - wersja polska

  PN-ISO 6790:1996 - wersja polska

  Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- Wyszczególnienie

  Wprowadza: ISO 6790:1986 [IDT]

 36. PN-ISO 710-1:1999 - wersja polska

  PN-ISO 710-1:1999 - wersja polska

  Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Zasady ogólne

  Wprowadza: ISO 710-1:1974 [IDT]

 37. PN-ISO 710-2:1999 - wersja polska

  PN-ISO 710-2:1999 - wersja polska

  Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki skał osadowych

  Wprowadza: ISO 710-2:1974 [IDT]

 38. PN-ISO 710-3:1999 - wersja polska

  PN-ISO 710-3:1999 - wersja polska

  Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki skał magmowych

  Wprowadza: ISO 710-3:1974 [IDT]

 39. PN-ISO 710-4:1999 - wersja polska

  PN-ISO 710-4:1999 - wersja polska

  Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki skał metamorficznych

  Wprowadza: ISO 710-4:1982 [IDT]

 40. PN-ISO 710-5:2000 - wersja polska

  PN-ISO 710-5:2000 - wersja polska

  Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Umowne znaki minerałów

  Wprowadza: ISO 710-5:1989 [IDT]

 41. PN-ISO 710-6:2002 - wersja polska

  PN-ISO 710-6:2002 - wersja polska

  Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Część 6: Umowne znaki skał kontaktowo-metamorficznych oraz skał poddanych procesom metasomatycznym, pneumatolitycznym, hydrotermalnym lub procesom wietrzenia

  Wprowadza: ISO 710-6:1984 [IDT]

 42. PN-ISO 710-7:2002 - wersja polska

  PN-ISO 710-7:2002 - wersja polska

  Umowne znaki do stosowania na mapach wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych -- Część 7: Symbole tektoniczne

  Wprowadza: ISO 710-7:1984 [IDT]

42 produkt(ów)

na stronę

Ustaw kierunek malejący